Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korson koulun vanhempainyhdistys ry

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korson koulun vanhempainyhdistys ry"— Esityksen transkriptio:

1 Korson koulun vanhempainyhdistys ry
Sääntömääräinen vuosikokous Tervetuloa!

2 Esityslista Todetaan kokouksen laillisuus.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta. Valitaan hallituksen puheenjohtaja. Valitaan hallituksen jäsenet. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus. Vahvistetaan talousarvio. Vahvistetaan toimintasuunnitelma. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat (uudet säännöt)

3 Koulun lukuvuosisuunnitelma
Timo Rönnqvist Korson koulun rehtori

4 Esityslista Todetaan kokouksen laillisuus.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus (toimintakertomus), tilit ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta. Valitaan hallituksen puheenjohtaja. Valitaan hallituksen jäsenet. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus. Vahvistetaan talousarvio. Vahvistetaan toimintasuunnitelma. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat (uudet säännöt)

5 Toimintakertomus Keskeisiä tavoitteita kaudelle olivat Edistää yhteistyötä koulun kanssa Tukea taloudellisesti ja toiminnallisesti Viestiä aktiivisesti Välittää Vanhempainliiton ja VANVARYN* viestejä Olla aktiivisesti mukana tapahtumissa Antaa kannanottoja Aktiivinen hallitustyöskentely Valmistella ja toimeenpanna jäsenrekisterin uudistus Valmistella ja toimeenpanna sääntöjen uudistus Edistää hyvää yhteistyötä ja verkottumista *Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY ry

6 Onnistumisia Suunnitelmat todeksi
Aktiivista viestintää, uudistettiin internet-sivut ja Facebook-ryhmä, Hallituksen oma suljettu Facebook-ryhmä, Wilma Jäsenmaksutulo kasvoi edelleen (42 %) Hallitus oli aktiivinen (12 kokoontumista), hyvä henki, aktiivisia toimijoita Tapahtumia ja yhteistyötä Halloween-disko Varhaisteinien suosikkimusaa iltakonsertti Paritanssikurssit vanhemmille KIRPPIS Ankanpoikarock Vanhempainillat Tiedotustilaisuus Korson kouluun siirtyvien oppilaiden huoltajille Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa Yhteistyö Suomen Vanhempainliiton kanssa (yhdistyksen esityksestä pj liiton johtokuntaan)

7 Onnistumisia Lausunto ( ) koulujen johtokuntien lakkauttamissa Keskustelua koulun tilaongelmista Yhteistyö Kulomäen ja Vierumäen koulujen vanhempainyhdistysten kanssa Käynti Suomen Vanhempainliiton toimistolla Kodin ja koulun yhteistyömalli Vantaalla  sen mukainen toiminta Talous kehittyi edelleen hyvää suuntaan (voittoa 671 €) Jäsenmaksut, kahvitukset, tanssikurssit, disko, kirppis ja tuotemyynti Talouden kasvu ei ollut toivottua (Ankanpoikarock-tuotteiden myynti pettymys) Kuluja saatiin pienennettyä  kokonaisuutena taloudellinen tulos hyvä Kasvatettiin taloudellista tukea koululle/oppilaille Onnistunut jäsenrekisteriuudistus Sääntöjen nykyaikaistaminen Vahva mukaanmeno VANVARYN toimintaan Uusia toimijoita vanhempien joukosta!

8

9 Esityslista Todetaan kokouksen laillisuus.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta. Valitaan hallituksen puheenjohtaja. Valitaan hallituksen jäsenet. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus. Vahvistetaan talousarvio. Vahvistetaan toimintasuunnitelma. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat (uudet säännöt)

10 Esityslista Todetaan kokouksen laillisuus.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta. Valitaan hallituksen puheenjohtaja. Valitaan hallituksen jäsenet. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus. Vahvistetaan talousarvio. Vahvistetaan toimintasuunnitelma. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat (uudet säännöt)

11 Esityslista Todetaan kokouksen laillisuus.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta. Valitaan hallituksen puheenjohtaja. Valitaan hallituksen jäsenet. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus. Vahvistetaan talousarvio. Vahvistetaan toimintasuunnitelma. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat (uudet säännöt)

12 Toimintasuunnitelma 2013-2014
Yleistä Korson koulun vanhempainyhdistyksen tarkoituksena kaudella – on toteuttaa uusittujen sääntöjen mukaista tehtäväänsä ja tarkoitustaan ja viedä nykyaikaistettujen sääntöjen mukainen toiminta arkeen. Keskiössä ovat Vantaalla keväällä 2013 käyttöönotetun Kodin ja koulun yhteistyömallin jalkauttaminen koulun oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan keskuudessa, sekä aktiivinen vuorovaikutus ja viestintä kaikkien keskeisten sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Pyrkimyksenä on edistää oppilaiden myönteistä kehitystä ja opiskelumotivaatiota. Tarkoituksena on ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeelliseksi katsottavien uudistusten aikaansaamiseksi esim. Korson koulun ongelmallisissa tila-asioissa sekä tuoda esiin vanhempien mielipiteitä Korson koulua koskevissa muissakin kysymyksissä. Tavoitteena on kasvattaa yhdistyksen varojen puskuria vastaamaan taloudellisen ja toiminnallisen tuen yllättäviäkin toiveita.

13 Toimintasuunnitelma 2013-2014
Viestintä & yhteistyö jäsenten kanssa Vanhempainyhdistys viestii omilla internet-sivuilla ja Facebook-ryhmässä: Lisäksi yhdistys ylläpitää omaa YouTube-kanavaa osoitteessa: Yhdistys välittää jäsenilleen Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARYN sekä Suomen Vanhempainliiton viestintää tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa. Lisäksi yhdistys viestii Wilman välityksellä sekä kasvokkain erilaisissa tapahtumissa kuten vanhempainilloissa. Yhdistys pyrkii lisäämään jäsenmääräänsä, sekä saada Korson koulun oppilaiden huoltajia entistä kattavammin mukaan toimintaan – tekemään, tukemaan ja osallistumaan. Yhdistys tulee mm. selvittämään vanhempien halukkuutta tukea kerhotoimintaa.

14 Toimintasuunnitelma 2013-2014
Tilaisuudet ja tapahtumat Yhdistys järjestää, koordinoi ja/tai on mukana erilaisissa tapahtumissa. Näitä ovat mm. Yhdistykset hallituksen kokoukset, joihin kutsutaan mukaan myös muita huoltajia Vanhempainillat Ankanpoikarock Paritanssikurssit Buffetit erilaisten tapahtumien yhteydessä Vanhempainyhdistys tekee edelleen hyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yhdistyksen merkittävimmiksi yhteistyökumppaneiksi voidaan lukea vanhemmat kotijoukkoineen, koulun oppilaat ja henkilökunta, yhdistyksen opettajajäsenet ja koulun rehtori, yhteistyökoulut ja niiden vanhempainyhdistykset sekä VANVARY ja Suomen Vanhempainliitto.

15 Toimintasuunnitelma 2013-2014
Varainhankinta Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja kannatusmaksuja, sekä vastaanottaa lahjoituksia eri sponsoreilta. Myös avustuksia tullaan hakemaan. Yhdistys saa tuottoa mm. buffet-myynnistä, tuotemyynnistä, arpajaisista ja tanssikursseista. Keräämillään varoilla yhdistys mm. palkitsee oppilaita stipendein, hankkii harrastusvälineitä kouluun ja tukee mm. luokkaretkiä. Hallitustyö ja sääntöuudistus Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita. Se tulee kokoontumaan kuukausittain, arviolta 9-12 kertaa toimikaudella. Lisäksi hallitus ja sen jäseniä osallistuu muihin tarvittaviin kokouksiin ja tapaamisiin. Hallitus tapaa kokousten ja tilaisuuksien merkeissä kasvokkain, muuten entistä enemmän virtuaalisesti. Mm. kokouksiin valmistautuminen tehdään pääasiassa hallituksen omassa Facebook- ryhmässä Hallitus tulee hyödyntämään täysimääräisesti uusien internet-sivujen mukana kesällä 2013 ostetun jäsenluettelon ja jäsensivujen (edellyttää sisäänkirjautumista) hyödyt. Hallitus selvittää, onko yhdistyksellä tarvetta vakuutuksen ottamiseen.

16 Talousarvio

17 Korson koulun vanhempainyhdistys ry
Uudet säännöt Korson koulun vanhempainyhdistys ry

18 Esityslista Todetaan kokouksen laillisuus.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta. Valitaan hallituksen puheenjohtaja. Valitaan hallituksen jäsenet. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus. Vahvistetaan talousarvio. Vahvistetaan toimintasuunnitelma. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat (uudet säännöt)

19 Tarvitsemme tukeasi Voit tukea toimintaa maksamalla 10 € suuruisen jäsenmaksun Korson koulun Vanhempainyhdistyksen tilille: FI viitenumero 1012 Tule myös muuten mukaan toimintaan, kaikki apu on enemmän kuin sydämellisesti tervetullutta!

20 Jäsenmaksulomake Kiinnostus toimintaan –lista

21 Vanhempainyhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous tämän jälkeen
Kiitos! Vanhempainyhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous tämän jälkeen


Lataa ppt "Korson koulun vanhempainyhdistys ry"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google