Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sessio 14: Periaatepäätös kv. yhteistohtoriohjelmista Tuija Koponen, kv. asiain päällikkö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sessio 14: Periaatepäätös kv. yhteistohtoriohjelmista Tuija Koponen, kv. asiain päällikkö."— Esityksen transkriptio:

1 Sessio 14: Periaatepäätös kv. yhteistohtoriohjelmista Tuija Koponen, kv. asiain päällikkö

2 JY:n periaatepäätös kv. yhteistohtoriohjelmista  Miksi tarvittiin?  Miten valmisteltiin?  Mitä sisältää?  Mitä seurasi?

3 Tuija Koponen 16.5.07 Miksi periaatepäätös tarvittiin?  Johdonmukainen jatko periaatepäätökselle maisteritason kv. yhteisohjelmista (huhtikuu 2004)  Laitoksille saapuneet yhteistyöaloitteet  Tohtorikoulutuksen kansainvälistämiseen liittyvät tavoitteet (TTS 2008-2011)  integroidaan tri-koulutettavia kv. tutkimusverkostoihin  luodaan mahdollisuuksia suorittaa ulkomaisia opintoja  järjestetään kv. seminaareja tohtoriopiskelijoille  rekrytoidaan tri-ohjelmiin opiskelijoita ulkomailta

4 Tuija Koponen 16.5.07 Miten periaatepäätös valmisteltiin?  Aloite kv. palveluista -> opiskelijapalvelut + kv. palvelut koordinoivat valmistelua  Mukana suunnittelussa tiedekuntien opintoasiain päälliköt, tutkimuspäällikkö, professorikuntaa  Keskustelu rehtorin dekaanipalaverissa  Kommentit OPH:sta (Carita Blomqvist)  Luonnos kommenttikierroksella (kaikki em. tahot)  Periaatepäätös hallituksen käsittelyssä - hyväksyntä

5 Tuija Koponen 16.5.07 Periaatepäätös  Taustalla: OPM:n joint degree suositukset, JY:n yhteismaisteriohjelmia koskeva linjaus, kansalliset ja eurooppalaiset esimerkit  Lähtökohta: Tohtorikoulutuksen toteuttaminen yhdessä valikoitujen yhteistyöyliopistojen kanssa tukee tohtorikoulutuksen kehittämistä ja kansainvälistämistä  Valitut termit: ’kansainvälinen yhteisohjelma tohtoritasolla’ tai ’kansainvälinen yhteistohtoriohjelma’ (joint doctoral programme) ja ’kaksoistohtoritutkinto’ (double doctorate)

6 Tuija Koponen 16.5.07 Periaatepäätös / Kriteerit 1/3  Partnerina laitoksen/tiedekunnan valitsemat yhteistyö- yliopistot, joiden tri-koulutus vastaa sisällöllisesti ja laadullisesti JY:n jatko-opetussuunnitelmia ko alalla.  Partneriyliopistot ovat maansa koulutusviranomaisten virallisesti tunnustamia tai akkreditoimia.  JY antaa (mahd. muiden todistusten ohella) oman tutkintotodistuksensa niille jatko-opiskelijoille, joille se on myöntänyt tutkinnonsuoritusoikeuden. Tutkintoa myönnettäessä noudatetaan tdk:n omia jatko- opetussuunnitelmia myös yhteistohtoriohjelmissa.

7 Tuija Koponen 16.5.07 Periaatepäätös / Kriteerit 2/3 4. Yhteistohtoriohjelma edellyttää kirjallisen sopimuksen solmimista yhteistyöyliopiston / -yliopistojen kanssa. Allekirjoittajat: rehtori ja ko. tiedekunnan dekaani  tohtorikoulutusohjelman sisältö,  opiskelijavalinta,  yhteisohjauksen järjestäminen,  ohjelman rahoitus,  laadunvarmistus,  väitöstilaisuus, väitöskirjan arvostelu,  tutkintotodistuksen myöntäminen.

8 Tuija Koponen 16.5.07 Periaatepäätös / Kriteerit 3/3 5. Tutkintotodistuksesta käy ilmi, että kyseessä on yhteistohtoriohjelma 6.Kaikki opiskelijat suorittavat osan opinnoistaan ainakin yhdessä ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa ja nämä jatko-opinnot tunnustetaan täysimääräisesti.  Yhteistohtoriohjelmaan sisältyy yhteistyöyliopistojen opettajien antamaa opetusta ja tutkimusyhteistyötä.  Jokaiselle opiskelijalle nimetään väitöskirjatyön ohjaaja myös ulkomaisesta yhteistyöyliopistosta.

9 Tuija Koponen 16.5.07 Kaksoistohtoritutkinnot  Valikoiduissa yhteistohtoriohjelmissa voidaan sopia kaksoistutkinnon myöntämisestä: opiskelijat saavat kotiyliopiston myöntämän tohtoritutkinnon lisäksi myös sen ulkomaisen yhteistyöyliopiston tohtoritutkinnon, jossa ovat suorittaneet yhteisohjelmaan kuuluvan jatko- opintojakson.  Edellytyksenä tiettyjen lisäkriteerien täyttyminen edellä mainittujen peruskriteerien lisäksi.

10 Tuija Koponen 16.5.07 Lisäehdot kaksoistohtoritutkinnoille 1/2  Tohtoriopiskelija on suorittanut molemmissa tutkinnon myöntävissä yliopistoissa jatko-opintoja vähintään yhden lukukauden (4-6 kk) ajan  Tohtoriopiskelija väittelee kaksi kertaa: kotiyliopissaan ja toisen tohtoritutkinnon myöntävässä yliopistossa. Poikkeus: kaksoistohtoritutkinnot yliopistojen kanssa, joiden väitöskirjaa ja väitöstilaisuutta koskevat vaatimukset ovat samankaltaiset kuin JY:ssa

11 Tuija Koponen 16.5.07 Lisäehdot kaksoistohtoritutkinnoille 2/2  Sopimukseen sisällytetään kohdassa 4) lueteltujen seikkojen lisäksi mm. ennakkotarkastusta, väitöksen kieltä, vastaväittäjää, kustosta ja väitöskirjan julkaisua koskevat ehdot.  Molemmista tutkintotodistuksista tulee ilmetä, että kyseinen opiskelija saa samoilla jatko-opinnoilla tohtoritutkinnon myös yhteistyöyliopistosta.

12 Tuija Koponen 16.5.07 Periaatepäätös / ’marssijärjestys’  Oppiaine tai ainelaitos tekee tiedekunnalle aloitteen kansainvälisen yhteistohtoriohjelman käynnistämisestä.  Tiedekunnan opintoasiain päällikkö, yliopiston op.hall.päällikkö ja kv. asiain päällikkö käyvät aloitteen läpi ja varmistavat, että yhteis- ja/tai kaksoistohtoriohjelmia koskevat kriteerit täyttyvät.  Kv. asiain päällikkö laatii yhdessä tdk:n kanssa sopimusluonnoksen (yhteistyöyliopistoon hyväksyttäväksi). Rehtori & dekaani allekirjoittavat sen.

13 Tuija Koponen 16.5.07 Mitä linjauksesta seurasi/seuraa?  Joint PhD programme –sopimusluonnos Kungliga Tekniska Högskolanin kanssa; neuvottelun alla  Kaksoistutkinto vaiko ei?  2 v + 2 v liikkuvuusmalli?  Kielitaitovaatimusten yhtenäistäminen  Yksi väitöstilaisuus  Suunnitteilla olevia yhteisohjelmia: musiikkitiede (Norja, Belgia, Saksa), fysiikka (Venäjä), elektroninen liiketoiminta (Kiina)


Lataa ppt "Sessio 14: Periaatepäätös kv. yhteistohtoriohjelmista Tuija Koponen, kv. asiain päällikkö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google