Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JYVÄSKYLÄN LUKIOKOULUTUS -LIIKELAITOS Perehdyttämisseminaari 5.9.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JYVÄSKYLÄN LUKIOKOULUTUS -LIIKELAITOS Perehdyttämisseminaari 5.9.2013."— Esityksen transkriptio:

1 JYVÄSKYLÄN LUKIOKOULUTUS -LIIKELAITOS Perehdyttämisseminaari 5.9.2013

2 •Lukiot •Cygnaeus lukio •Jyväskylän aikuislukio •Jyväskylän Lyseon lukio •Sepän lukio •Sepän lukio Tikkakosken toimipiste •Voionmaan lukio •Opiskelijamäärä n. 2500 päivälukiolaista ja n. 250 aikuislukiolaista •Henkilöstömäärä 186 hlöä (joista 20 muuta henkilöstöä) •Kansainvälisyys elimellinen osa toimintaa •Keski-Suomen lukiohanke > työelämälähtöisyys ja yrittäjyys •Kehittäminen ja hanketoiminta aktiivista •Yhteinen lukio, kurssitarjotin (Norssi mukana), vaihtojaksot amm. koulutuksen Ja JAMK:in kanssa LUKIOKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA

3 •Johtokunta •Lukio-JORY (johtoryhmä, jossa myös henkilöstön edustus) •Lukioittain johtoryhmät •Lukiokoulutuksen yhteistyöryhmä (YTY –ryhmä) •Opettajatyön tiimiyttäminen –kehittämisryhmät •Yhteistyö toisten tulosalueiden kanssa •Opiskelijahuollon yhteistyöryhmäryhmä –Koulupsykologi –Koulukuraattori? LUKIOKOULUTUKSEN TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN

4 •Viitaniemen kampus (n. 1200 opiskelijaa) •urheilulukio •musiikkilinja (haettu erityistehtävää) •Harjun kampus (n. 1200 opiskelijaa) •aikuislukio •IB-lukio •Tikkakosken toimipiste •Ilmailu •Kampusmalli •uudet / saneeratut oppimisympäristöt •uudet työyhteisöt •jaettu johtajuus •pedagogiikan kehittäminen •yhteys ammatilliseen koulutukseen ja korkea- asteeseen •omat lisäpainotukset TULEVA LUKIOVERKKO 1.8.2016

5 LUKIOKOULUTUKSEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 - 2016+ 1.TA 2014 -TALOUDELLISET TAVOITTEET Lähtökohta: TA 2013 – 1 010 000 euroa Valtiovallan säästötoimet n. - 600 000 – 700 000 euroa Opiskelijamäärän / vetovoimaisuuden merkitys korostuu -kustannuksia lisäävät tekijät •palkankorotukset 1,5 % •vuokrat •suunnittelukustannukset (lukioverkko) – saatu hankerahoitus -kustannuksia vähentävät tekijät •poistojen väheneminen 50 000 •Lyseon ja Sepän /aikuislukion tilavuokrat 300 000 •Cygnaeuksen tilavuokratn. 200 000 •kurssitarjotin säästöt 60 000 yhteensän. 610 000 Siivous, vahtimestaripalveluiden ja kiinteistöhuollon synergiaedut Harjulla ja Viitaniemessä

6 •Strategia 2016+ pohjalla Mahdollinen keinovalikoima: 1.Tilaratkaisut •synergiaedut •tilojen tehokas hyödyntäminen 2.Monimuotoinen oppiminen •osaamisen tunnustaminen •verkko-oppiminen •innovatiiviset ratkaisut 3.Kurssitarjotin •yhteinen kurssitarjotin •suuren lukion edut 4.Henkilöstökustannukset •mm. opetusryhmän koko 5.Tikkakosken toimipiste 6.Tulojen lisääminen 7.Kehittämispanokset –ohjaus •opinto-ohjaus •opiskelijahuolto SUUNNITTELUVUODET 2015 - 2016

7 LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET osana lukioverkkosuunnittelua 1.Vetovoimaisuuden lisääminen •kehittämistyö (Strategia 2016+) •tiedotus/markkinointi 2.Yksilölliset opinpolut •laaja kurssitarjotin – Jyväskylän yhteinen lukio, •yhteistyö ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen kanssa 3.Työelämälähtöisyyden ja yrittäjyyskasvatuksen lisääminen •Keski-Suomen lukiohanke •läpäisyperiaatteella kaikille lukiolaisille tarjolle

8 LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET osana lukioverkkosuunnittelua jatkuu… 4.Lukiopedagogiikan kehittäminen – opetussuunnitelmien uudistaminen •kansainvälisyys •oppimisen monimuotoisuus •opettajuus •jaettu johtajuus ( isot lukiot, lukiokoulutuksen johto) •oppimisympäristö •opetusteknologia (mm. yo-kirjoitusten sähköistäminen) •hanketyön merkitys 5.Painopistealueet •kansainvälisyys (IB –lukio) •urheilu (Urheilulukio) –jalkapalloakatemia •musiikki (erityistehtävä?), matemaattis - luonnontieteet (Cygnaeus –lukio) •ilmailu (Tikkakosken lukio) •lisäksi koulukohtaisia painotuksia (esim. Ilmaisutaito, kulttuuri)


Lataa ppt "JYVÄSKYLÄN LUKIOKOULUTUS -LIIKELAITOS Perehdyttämisseminaari 5.9.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google