Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Otamme kantaa! Tavoitteena on saada nuoret aktiivisesti itse ottamaan kantaa tupakanpolttoa vastaan. Kannanotoissa voi hyödyntää laajempien aihekokonaisuuksien.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Otamme kantaa! Tavoitteena on saada nuoret aktiivisesti itse ottamaan kantaa tupakanpolttoa vastaan. Kannanotoissa voi hyödyntää laajempien aihekokonaisuuksien."— Esityksen transkriptio:

1 Otamme kantaa! Tavoitteena on saada nuoret aktiivisesti itse ottamaan kantaa tupakanpolttoa vastaan. Kannanotoissa voi hyödyntää laajempien aihekokonaisuuksien (Kiinni tupakkaan, Riippuvuus, Tupakka mediassa ja Tupakan lonkerot) sisältöjä Tehtävät Mainoksen laadinta Mielipidekirjoitus Tupakoinnin vastainen biisi tai video Paneelikeskustelu

2 Mainoksen laadinta 1/4 Nuorille annetaan tehtäväksi luoda tupakan vastainen mainos, jonka he uskovat toimivan ikäistensä keskuudessa. Vastapainoksi ja keskustelun herättämiseksi nuoret voivat tehdä mainoksen, jolla uskovat tupakkayhtiön houkuttelevan nuoria polttamaan.

3 Mainoksen laadinta 2/4 Puolet ryhmästä miettii ja analysoi tupakanvastaisen mainonnan sisältöjä. Tupakan vastainen mainos voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmätyönä. Toteutustapana esimerkiksi piirustus/ maalaus / valokuva / kollaasi / video. Puolet ryhmästä miettii ja analysoi tupakkamainonnan sisältöjä. Tupakkamainos voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmätyönä. Toteutustapana esimerkiksi piirustus/ maalaus / valokuva / kollaasi / video. Kukin ryhmä tai oppilas esittelee oman työnsä ja kertoo ratkaisunsa taustoista.

4 Mainoksen laadinta 3/4 Keskustelunaiheita
Tupakkamainonta Millä keinoin nuoria houkutellaan aloittamaan tupakanpoltto? Kuinka paljon nuoret uskovat tupakkayhtiöiden käyttävän rahaa tupakkamainontaan? Millaista elämäntyyliä, mistä mainosten elämäntyyli rakentuu? Millaisia hahmoja mainoksissa esiintyy? Mitä rooleja luodaan? Tupakoinnin vastainen viestintä Miten nuorille viestitään tupakan vaaroista? Onko mainos uskottava? Tietopaketeista löydät taustietoa tehtävää varten: Terveysvaikutukset ja riippuvuus Nuuska vie potkun Tupakan laajat vaikutukset

5 Mainoksen laadinta 4/4 Jatkototeutus
Parhaat työt näkyvät nuorisotiloissa tai kaupunkikuvassa esim. seinämaalauksina, videokollaaseina. Toteutetaan yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa.

6 Mielipidekirjoitus 1/2 Nuoret laativat mielipidekirjoituksen tupakoinnista paikallislehteen, nuorten lehteen tai verkkomediaan. Aiheita voivat olla: Tupakanpoltto ja ulkonäkö-/terveyshaitat Tupakanpoltto/Nuuskaaminen ja urheilu Tupakka mediassa Tupakanpoltto ja seurustelu Tupakkariippuvuus Tupakantuotanto kehitysmaissa Tupakanpolton hyvät ja huonot puolet

7 Mielipidekirjoitus 2/2 Mielipidekirjoitukset julkaistaan ryhmän/ luokan seinällä/ bulletinissa. Opettaja voi myös työkalupakki-sivuston kautta ottaa yhteyttä viestintätoimisto BNL:ään ja ehdottaa mediayhteistyötä jonkin paikallislehden kanssa. Tällöin BNL hoitaa tarvittaessa yhteydet mediaan. Artikkelin teemana voisi olla nuorten kannanotto tupakanpolttoa kohtaan. Tietopaketeista löydät taustietoa tehtävää varten: Terveysvaikutukset ja riiippuvuus Nuuska vie potkun Tupakan laajat vaikutukset

8 Tupakan vastainen biisi ja video
Ryhmä jakautuu kolmeen pienempään ryhmään. Kukin ryhmä säveltää ja sanoittaa tupakoinnin vastaisen biisin. Tekstien pohjaksi keskustellaan tupakointiin liittyvistä teemoista: tupakointiin johtavat syyt terveys riippuvuus tupakkateollisuus tupakan vaikutukset luontoon Tietopaketeista löydät taustietoa tehtävää varten: Terveysvaikutukset ja riiippuvuus Nuuska vie potkun Tupakan laajat vaikutukset

9 Paneelikeskustelu 1/2 Paneelikeskustelutehtävän tavoitteena on oppia muodostamaan oma mielipide tupakanpolttoon liittyvistä aihealueista ja perustelemaan tämä mielipide selkeästi muille keskustelijoille. Paneelikeskustelun aiheita voivat olla tupakoinnin hyvät ja huonot puolet tupakanpoltto ja seurustelu tupakanpoltto ja ihmissuhteet (ystävät, perhe) erilaiset riippuvuussuhteet tupakointi ja kehitysmaat

10 Paneelikeskustelu 2/2 Esimerkki
Tupakoinnin hyvät ja huonot puolet Toinen puoli luokkaa pohtii hyviä perusteita tupakanpolttoa vastaan ja toiset tupakoinnin puolesta. Vaihtoehtoisesti ryhmäläiset valitsevat eri rooleja: tupakkateollisuuden näkökulma yksilön näkökulma terveystiedon opettajan näkökulma Ennen keskustelua valitaan puheenjohtaja, joka valmistelee yhdessä ryhmän vetäjän kanssa käsittelykaavan ja kysymyksiä paneeli- ja yleisövaiheeseen. (Apuna työkalupakkiin kuuluvat tietopaketit.) Keskustelun jälkeen valitaan kolme edustajaa kahteen ”puolueeseen”. Toisen puolueen edustajat argumentoivat tupakanpolttoa vastaan ja toiset puolesta. Yleisövaiheessa yleisö pääsee keskusteluun mukaan. Paneelikeskustelun jälkeen ryhmän vetäjä jakaa aiheeseen liittyvän faktapaperin. Ryhmä pohtii yhdessä käytyä paneelikeskustelua.


Lataa ppt "Otamme kantaa! Tavoitteena on saada nuoret aktiivisesti itse ottamaan kantaa tupakanpolttoa vastaan. Kannanotoissa voi hyödyntää laajempien aihekokonaisuuksien."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google