Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI JA JAKSAMINEN

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI JA JAKSAMINEN"— Esityksen transkriptio:

1 YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI JA JAKSAMINEN
Loppi - tilaisuus yrittäjille Pirkko Mäkelä-Pusa

2 Mitä on työhyvinvointi?
Työhyvinvointi syntyy töissä, töitä tekemällä. Se on sekä yksilön, että yhteisön kokemus. Työhyvinvointi pohjaa johtamiseen, osallisuuteen, osaamiseen ja työn hallintaan. Työhyvinvointia luodaan yhdessä. Se on jokaisen työyhteisön jäsenen, esimiehen ja koko organisaation vastuulla. Työhyvinvointia voidaan parantaa työtä ja työoloja kehittämällä. Työhyvinvoinnin kehittäminen alkaa avoimesta keskustelusta, asioiden rakentavasta ja peittelemättömästä käsittelystä.

3 Tämä on tekstin perustyyli 24 pt

4 Työ ja toimintakonseptit historiallisessa murroksessa
suomalaisissa työorganisaatioissa on tehty viimeisten kymmenen vuoden aikana enemmän muutoksia kuin koskaan 1860-luvun teollistumisen murroksen jälkeen työhyvinvoinnin tukemisen ”perinteiset” (esim. työsuojelu/työturvallisuus, työterveyshuolto, työssä olevien kuntoutus, tyky) asiantuntijavetoiset työmenetelmät eivät toimi tässä muuttuvassa ympäristössä riittävän hyvin työorganisaatio/yrityskohtaisesti on kehitettävä toimintamalleja, jotka pohjautuvat verkostoihin sekä yrityksen sisällä että yrityksen ulkopuolella – haaste kaikille toimijoille

5 Miksi työstä ja työoloista puhuminen on tärkeää ?
Useiden tutkimusten mukaan työtyytyväisyyteen, työperäisen stressin kokemaan, sairasteluun ja sen myötä sairauspoissaoloihin vaikuttavat työn kuormittavuuden ja vaatimusten sekä oman terveydentilan ohella etenkin oman työn hallinta, mm. vaikutusmahdollisuudet oman työn sisältöön ja suunnitteluun oikeudenmukaiseksi koettu johtaminen, mm. johdonmukainen päätöksenteko, avoin ja turvallinen työilmapiiri ja vuorovaikutus sekä tasapuolinen kohtelu muut työympäristön psykososiaaliset tekijät, mm. työyhteisössä koettu arvostus, tuki ja kannustus

6 Miten pidentää työuraa ?
Työelämässä pysymistä tukevat kuntoutustoimet Osaamisen kehittäminen Varhaisen reagoinnin käytännöt työpaikoilla Työhön paluuta tukevat joustavat järjestelyt työssä Joustavat järjestelyt työntekijöiden elämäntilanteen mukaan Vaikeasti työllistyvien työhön paluuta tukevat kuntoutustoimet

7 Miksi tarvitsemme parempia ja pidempiä työuria?
siksi, että hyvinvointiyhteiskunta perustuu työnteolle siksi, että meillä olisi varaa vanhentua vanhentumisen vara tulee vain työnteosta Kalenteri-ikä on usein harhaanjohtava mitta ihmisen voimavaroista ja työkyvystä, koska se ei ota huomioon vanhenemista yksilöllisenä prosessina.

8 Sairauksien kokonaiskustannukset Suomessa (v. 2006 hintataso)
Sairauksien kokonaiskustannukset Suomessa (v hintataso) Lähde: Kiiskinen ym.2005, Ahonen, Kustannuslaji yht. Mielen- Sydän ja terveys verisuonisair. TULE Muut Työpanosmenetykset, 1000 v 489 Työpanosmenetykset, milj. € 19071 Suorat kustannukset, milj. € 6834 Yhteensä , milj. € 25905

9 Työuupumuksen yhteydet työolotekijöihin (Leiter, Masiach, 2000)
Työuupumus Työolotekijät Työn imu Ylikuormitus 1. Työn kuormitus Sopiva työn kuormitus Ei mahdollisuutta vaikuttaa 2. Vaikutusmahdol-lisuudet Mahdollisuus vaikuttaa Puutteellinen palkitseminen 3. Palkkiot Tunnustukset ja palkkiot Hajanainen työyhteisö 4. Yhteisöllisyys Yhteisöllisyyden tunne Oikeudenmukaisuuden puuttuminen 5. Oikeudenmukaisuus Reiluus, kunnioitus ja oikeudenmukaisuus Arvokonflikti 6. Arvot Työn mielekkyys

10 Sosiaalisten tekijöiden hallitseman työkyvyttömyysprosessin vaiheet
Sosiaalisten tekijöiden hallitseman työkyvyttömyysprosessin vaiheet. Järvikoski 1994. työn ja ammatti- taidon epäsuhta kehittymis-mahdollisuuksien puute töissä urankehitys-mahdollisuuksien syrjäytyminen turhautuminen, motivaation lasku ammattitaidon kapeutuminen itsetunnon lasku psyykkinen rasittuneisuus, uupumus, burn out ongelmat esimiehen kanssa työsuorituksen heikentyminen sairaus työkyvyttömyys

11 Yrittäjien terveysriskitekijät: Työterveyslaitos, Marianne Virtanen

12 Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen
tietoiset vastuulliset valinnat terveemmän elämäntavan puolesta Työ - vapaa-aika Fyysisestä kunnosta huolehtiminen Uni – Kuormituksesta palautuminen työn ja perheen yhteensovittaminen jne. yrittäjällä yrityksen menestyminen – työhyvinvointistrategia osaksi liiketoimintastrategiaa verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa tuki – työterveyshuolto, yrittäjäjärjestöt, jne.

13 Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) - hanke
Taustalla tieto, että työntekijöiden työkyky- , jaksamis- ja osaamisongelmat ovat lisääntyneiden sairauspoissaolojen ja aikaisen eläkkeelle siirtymisen syinä. Pienyrityksillä on erityistarpeita työhyvinvointityön, kuntoutuksen että työterveyshuoltoyhteistyön osalta. Hankkeen toimintakausi on 2009 – 2012 Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto

14 Kehittämistyön toimijat
Ohjausryhmä Kehittämisryhmä Kuntoutussäätiö Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus - projektihallinta työuraan ja työelämäosaamiseen liittyvä kehittämistyö työterveyshuoltoyhteistyö Tampereen yliopisto HyWin-työhyvinvointi koulutus ja henkilöstö- työn käytäntöjen kehittäminen Työterveyshuollot Mehiläinen, Lohja ja Vantaa TyöSyke, Karviainen, Karkkilan lääkärikeskus Kuntoutuspalvelukeskus kuntoutus ja työyhteisötyö Kiipulan kuntoutus- keskus Yrittäjäjärjestöt Innokuntoutus Kehittämistyön toimijat

15 Hankkeen kehittämistavoitteet
Varhaisen reagoinnin malliin työhön paluun käytäntöjä Varhaiskuntoutusinterventiot: Oman hyvinvoinnin lähteille ja työelämäosaamisen kehittäminen Välineitä työhyvinvointityöhön pk-sektorilla: ryhmäohjausmalli työyhteisökysymysten käsittelyyn työuraohjaus-malli ohje osaamiskartan laadintaan ja henkilöstötunnuslukujen laskemiseksi Työhyvinvointi – koulutusmalli Tuki Työterveyshuollon ja työpaikkojen kumppanuusmalli Arviointiraportti yksinyrittäjien ja mikrotyöpaikkojen varhaiskuntoutustarpeesta ja sisällöllistä tarpeista

16 Yritysten rekrytointi
Rekrytointia tapahtuu koko hankkeen ajan Tavoitteena saada erikokoisia työpaikkoja n. 70 mukaan pk-yrityksiä (yli 50 tt) pienyrityksiä (10-50 tt) mikroyrityksiä (alle 10 tt) myös yksinyrittäjiä Hankkeeseen rekrytoidaan hankkeessa mukana olevan työterveyshuolto TyöSyke Oy:n asiakasyrityksiä, sekä muita yrityksiä Hämeen yrittäjien kautta.

17 Yhteistyö Hämeenlinnan seudulla Työsyke Oy:n, Kiipulan, Hämeen yrittäjien ja Hämeen kauppakamarin kanssa Oman hyvinvoinnin lähteille – kuntoutukset Kiipulassa 12.8 – – 5 pv + seurantapv 20.1 – – 5 pv + seurantapv Tuki-valmennus – Tulosta ja kilpailukykyä työhyvinvoinnilla 25.5, 1.6 ja 8.6 Hämeenlinna syksy 2010 Hämeenlinna Työterveyshuollon kanssa sovittuna aikana Varhaisen reagoinnin mallin rakentaminen työpaikalle Kuntoutuspalveluohjaus, Kiipula toteuttaa Muu hanketoiminta työelämäosaaminen (Moniosaaja-valmennus ) kevät 2010 ja kevät 2011 muuhun kehittämistyöhön työpaikat voivat osallistua sopimalla projektijohdon kanssa


Lataa ppt "YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI JA JAKSAMINEN"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google