Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kaupan omavalvontatietojärjestelmät

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kaupan omavalvontatietojärjestelmät"— Esityksen transkriptio:

1 Kaupan omavalvontatietojärjestelmät
omavalvontaohjeistus omavalvonnan tietopankki Elintarviketalouden laatutietojärjestelmät -seminaari Hanasaaressa Elintarvikeasiantuntija Anna Savisalo Päivittäistavarakauppa ry Anna Savisalo

2 Päivittäistavarakauppa ry (PTY)
Päivittäistavarakaupan alalla toimivien yhteisöjen ja elinkeinonharjoittajien yhdistys Toiminnan tarkoituksena on jäsenten ja päivittäistavarakaupan yleisten toimintaedellytysten parantaminen ja kehittäminen Yritysjäsenet: Ruokakesko, SOK, Tradeka, Wihuri Oy Aarnio, Stockmann, Heinon Tukku, Rautakirja, M Itsenäiset Kauppiaat, Tokmanni, Minimani Yhteisöjäsenet: K-kauppiasliitto, Valtakunnan Kauppiasliitto Anna Savisalo

3 PTY:n omavalvontahankkeet
Omavalvonnan laatukatsaus v. 2002 Omavalvontaohjeistus v. 2004 julkaistu PTY:n www-sivuilla /2005 Omavalvonnan tietopankki v Omavalvonnan tietopankin käyttöönotto v. 2007 avaaminen viranomaiskäyttöön v Anna Savisalo

4 PTY:n toteutus strategisesti kahdessa vaiheessa:
ensin omavalvontaohjeistus, sitten tietopankki; 1) omavalvonnan parhaat käytännöt ( ) 2) omavalvonnan tiedonkeruu ja raportointi ( ) PTY:n keskeisenä periaatteena yhteistyö viranomaisten kuten Eviran ja kuntien terveystarkastajien kanssa Anna Savisalo

5 Elintarviketalouden kansallinen laatustrategia
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnoima Elintarviketalouden toimijoiden yhdessä laatima ohjelma, jonka tavoitteena on yhteisin toimenpitein kehittää tuotteiden ja toiminnan laatua sekä varmistaa laadun säilyminen pysyvästi korkealla tasolla Koko toimiala sitoutunut, myös kauppa Lähtökohtana omavalvontahankkeille Rahoitus PTY:n hankkeille Anna Savisalo

6 Kaupan omavalvonnan haasteet
Sidosryhmien ja kuluttajien tiukentuvat vaatimukset Yhä nopeammin muuttuva lainsäädäntö ja viranomaisohjeistukset Lainsäädännön ja ohjeistusten tulkinnanvaraisuus vaikeuttaen sekä omavalvonnan suunnittelua että sen päivittäistä toteutusta Kilpailutilanteiden epätasa-arvoisuus mahdollista Omavalvonnan tiedonkeruun tehottomuus Tiedon hallinta ja hyväksikäyttö Tiedon välittäminen ketjuille ja viranomaisille Anna Savisalo

7 Omavalvontaohjeistus
Tammikuussa 2005 PTY julkaisi päivittäistavarakaupan yhteisen omavalvontaohjeistuksen, joka sisältää parhaat käytännöt ja yhtenäiset tulkinnat lainsäädännöstä Ohjausryhmässä mukana viranomaiset eli ohjeistus hyväksyttävissä kaikissa Suomen kunnissa Ohjeistus sijaitsee PTY:n internet-sivuilla ja sitä päivitetään tarvittaessa yhdessä viranomaisten kanssa Anna Savisalo

8 Ei haettu lain edellyttämää omavalvonnan minimitasoa, vaan pyrittiin toimialan yhdessä määrittelemälle minimitasoa korkeammalle tasolle Yhteisen omavalvontaohjeistuksen avulla voidaan yhtenäistää kaupan omavalvontaa sekä parantaa myymälöiden ja valvontaviranomaisten yhteistyötä Omavalvontaohjeistuksen tarkoituksena on tarjota myymälöiden käyttöön työkalu, jonka avulla voidaan varmistua mahdollisimman korkean elintarviketurval-lisuuden tason toteutumisesta myymälöissä Omavalvonta Anna Savisalo

9 Omavalvonnan tietopankki
Valmistui , julkaistiin tammikuussa 2007 Ohjausryhmässä viranomaisia (Evira, kunnat) Keskitetty sähköinen tietokanta - omavalvontasuunnitelmalle ja myymälän perustiedoille - lomakkeet kirjauksille - raportit myymälälle, ketjuille, keskusliikkeille ja viranomaisille - käsipäätteiden ja automaattisten lämpötilaseurantajärjestelmien liittäminen mahdollista Anna Savisalo

10 Tietopankin hyödyt myymälälle
Omavalvonnan tietojen kirjaamisen, hallinnan ja raportoinnin tehostuminen Omavalvontatietojen hyödyntäminen toiminnan laadun parantamisessa Yhteistyön helpottuminen valvontaviranomaisten kanssa: - vain tarpeellinen määrä valvontakäyntejä - valvontakäyntien tehostuminen - viranomaisilta saatavan palautteen laadun paraneminen - valvonnan kustannusten väheneminen Anna Savisalo

11 Tietopankin hyödyt terveystarkastajille ja kunnille
Valvontakäynti prosessina voidaan suunnitella entistä tehokkaammaksi Tarkastusten riskiperusteinen kohdentaminen helpottuu ja käyntejä hyvissä kohteissa voidaan vähentää Myymäläkohtainen raportointi nopeuttaa yksittäisen myymälän omavalvonnan tarkastamista Resursseja vapautuu neuvonnalliseen yhteistyöhön kohteiden kanssa Anna Savisalo

12 Omavalvonnan tietopankin avaaminen viranomaiskäyttöön
Laatustrategian rahoitus hankkeelle 12/2006 Hankeaika 12/2006-6/2008 Hankkeessa - kartoitetaan viranomaisten tarpeet tietopankkia kohtaan - määritellään raportit, joita viranomaiset voivat pankista muodostaa - toteutetaan viranomaisen pääsy tietopankkiin tekemään viranomaiskirjauksia ja liittämään pankkiin omia tarkastustuloksia Anna Savisalo

13 Kuntaliiton uusi hanke: Kuntien suorittamien viranomaistarkastusten yhtenäistäminen ja tarkastustiedon hyödyntäminen päivittäistavarakaupan omavalvonnan tietopankissa Laatustrategian rahoitus hankkeelle 1/2007 Hankkeessa - yhtenäinen tarkastusraporttimalli myymälöille - kehitetään myymälöiden riskinarviointia ja riskiluokkia - määritellään yhtenäinen tietosisältö kuntien tarkastajaohjelmistoille - tarkastajarekisteri Anna Savisalo

14 Valtakunnallinen valvonta-
ohjelma Evira Elinkeinojen parhaat käytännöt Kunnan valvontasuunnitelma Kaupan omavalvonta- ohjeistus Omavalvonnan tietopankki Myymälän omavalvonta- suunnitelma Myymälän sähköiset tiedot Anna Savisalo


Lataa ppt "Kaupan omavalvontatietojärjestelmät"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google