Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Markkinointi-vastaava

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Markkinointi-vastaava"— Esityksen transkriptio:

1 Markkinointi-vastaava
HJS hallintomalli 2013 Pelaajat Hallitus Johtoryhmä Olosuhde- ryhmän PJ Talous- ryhmän PJ Markkinointi ryhmän PJ HJS PJ Pelaaja- kehitysr. PJ Yhteisö ryhmän PJ Olosuhde-ryhmä Talous- ryhmä Markkinointi ryhmä Toiminnan- johtaja Pelaajake- hitysryhmä Yhteisö-ryhmä J1 J1 Markkinointi-vastaava Valmennus-päällikkö J1 Kahvio-emäntä J2 J2 J2 Juniori- päällikkö J2 Turnaus- päällikkö J3 J3 J3 Nappula- päällikkö J3 OTO- Valm.päälliköt Tukiryhmä Erityis- ryhmät

2 Johtoryhmä ja sen rooli
Jokaisella johtoryhmän jäsenellä on oma vastuualue + työryhmä johdettavanaan HJS:n puheenjohtaja johtaa johtoryhmän työskentelyä Johtoryhmä valmistelee asioita hallitukselle ja toisaalta toteuttaa hallituksen tekemiä päätöksiä seuran strategian suunnassa Toiminnanjohtaja valmistelee / esittelee johtoryhmälle asioita sekä osaltaan toteuttaa niitä sovitusti

3 Valmennuspäällikkö / työnkuvaus
Kilpailullisten joukkueiden / Uran alku (tytöt ja pojat) valmentajien rekrytointi Kilpailullisten joukkueiden (tytöt ja pojat) sisäinen valmentajakoulutus Seuran valmennuslinjan tekeminen loppuun Seuran kilpailullisten joukkueiden (taito- ja kykykoulu + ikäluokkien kilpajoukkueet) valmennuksen ja pelaajakehityksen vastuu tytöissä ja pojissa HJS:n taitokilpailuiden järjestäminen TOP 6 halliturnauksen järjestäminen syys-lokakuussa HJS:n joukkueiden harjoitus- ja pelivuorojen organisointi yhteistyössä junioripäällikön ja nappulapäällikön kanssa Lyseon lukion UrLi:n valmennus

4 Junioripäällikkö / työnkuvaus
Vastaa harrastejoukkuetoiminnan kehittämisestä Harrastejoukkueiden (tytöt ja pojat) valmentajien rekrytointi Koulujen futiskerhojen toiminnan osatoteuttaja Akatemiajoukkueissa valmennus erikseen sovitusti Harrastejoukkueiden (tytöt ja pojat) sisäinen valmentajakoulutus HJS:n joukkueiden harjoitus- ja pelivuorojen organisointi yhteistyössä valmennuspäällikön ja nappulapäällikön kanssa F8 ja F9 ikäluokkien vastuuvalmentaja Futisviikon toiminnan osatoimija Nappulaliigan toteuttaminen ja kehittäminen yhteistyössä nappulapäällikön kanssa

5 Nappulapäällikkö/ työnkuvaus
Naperofutiksen kokonaisvastuu ja sen kehittäminen Koulujen futiskerhojen vastuuhenkilö ja sen kehittäminen Futisviikon vastuuhenkilö + kehittäminen Käytännön valmennus erikseen sovitusti HJS:n joukkueiden harjoitus- ja pelivuorojen organisointi yhteistyössä valmennuspäällikön ja nappulapäällikön kanssa Nappulaliigan toteuttaminen ja kehittäminen yhteistyössä junioripäällikön kanssa Avoin taitokoulu ja sen järjestäminen ja kehittäminen Päivisfutiksen vastuuhenkilö + kehittäminen

6 Toiminnanjohtaja / työnkuvaus
HJS:n strategiaprosessin omistaja; vastaa prosessin etenemisestä Hämeenlinnan seutukunnan jalkapalloseurojen yhteistyöhankkeen vastuuhenkilö; vastaa prosessin etenemisestä Toteuttaa sovitusti hallituksen ja johtoryhmän päätöksiä Toimii eri kehitysryhmien sihteerinä Vastaa seuran budjetin laatimisesta Valmistelee asioita johtoryhmän ja hallituksen käsittelyyn Vastaa seuran taloudesta sekä hallinnollisista tehtävistä Vastaa seuran kahvion myynti- ja tavarahankinnoista Toimii kahvioemännän ja turnauspäällikön esimiehenä Vastaa seuran sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta Vastaa seuran turnauksien markkinoinnista sekä ilmoitusten vastaanottamisesta Vastaa tyttöjen talven halliturnauksen sekä poikien maaliskuun halliturnauksen järjestämisestä Vastaa seuran toimintasuunnitelman tekemisestä Poikien marras-joulukuun halliturnauksen vastuuhenkilö Vastaa HJS:n tyhy-tapahtumien järjestämisestä yrityksille Vastaa seuraavista sidosryhmäyhteistyöstä: SPL, Nuori Suomi, SLU, Hml Liikuntahallit Oy Vastaa Jojo:jen, huoltajien ja rahastonhoitajien koulutuksesta

7 Markkinointivastaava
Vastaa seuran markkinointiryhmän työskentelystä Toteuttaa seuran markkinointitoimet sekä varainhankinnan asetettujen tavoitteiden mukaisesti Vastaa seuran kausikirjan mainosten myynnistä Vastaa seuran kesäteatterilippujen markkinoinnista ja myynnistä

8 Talousryhmä ja sen vastuut
Jäsenet: Janne Kartano (PJ), Jukka Rantanen (HJS puheenjohtaja), Petri Puronaho (toim.johtaja), Mikko Tuomainen, Pasi Katajisto, Arja Salonen (rahastonhoitaja) Avustaa ja koordinoi vuosittain seuran budjetin ja toimintasuunnitelman laatimisessa. Seuraa ja analysoi seuran budjetin toteutumista kuukausittain talousraportin muodossa.

9 Markkinointiryhmä ja sen vastuut
Jäsenet: Markkinointivastaava Petri Puronaho, Mikko Tuomainen, Janne Kartano, Markku Ruohomäki Valmistelee toimintasuunnitelman vastuualueensa osalta. Suunnittelee, organisoi ja toteuttaa seuran markkinoinnin ja varainhankinnan eri toimenpiteitä. Tekee yhteistyötä seuran tukiryhmän kanssa.

10 Olosuhderyhmä ja sen vastuut
Jäsenet: Erkki Kasurinen (PJ), Antti Haukioja ja Iisakki Kiemunki Vastaa seuran olosuhteiden kehittämisen suunnittelusta ja toteutuksesta seuran strategian suunnassa. Valmistelee toimintasuunnitelman vastuualueensa osalta. Kartoittaa uusia harjoitus- ja pelipaikkoja huomioiden seuran strategian. Ylläpitää sidosryhmäyhteistyötä olosuhteiden kehittämisessä Hämeenlinnan kaupungin, Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n ja SPL:n kanssa.

11 Pelaajakehitysryhmä ja sen vastuut
Jäsenet: Arto Viljanen (PJ), valmennuspäällikkö Ari Seppälä, junioripäällikkö Teuvo Palkki, nappulapäällikkö XX, tyttöjen valmennuspäällikkö Ari-Pekka Mahlio Valmistelee toimintasuunnitelman vastuualueensa osalta. Pelaajakehitysryhmä vastaa seuran jalkapalloilullisen linjan suunnittelusta, toteuttamisesta sekä kehittämisestä seuran strategian mukaisesti. Pelaajakehitysryhmä ideoi ja viestittää seuran muille (kehitys-) ryhmille lajin kehityksen tarpeista ja vaatimuksista (vrt. pelaajakeskeisyys) Vastaa seuran erityisryhmien toiminnasta ja tukemisesta asetettujen tavoitteiden mukaisesti

12 Yhteisöryhmä ja sen vastuut
Jäsenet: Merja Vainio (PJ), Tiina Heikkilä, Pasi Katajisto ja Markku Ruohomäki. Yhteisöryhmä vastaa seuran valitun arvon, yhteisöllisyys, strategian mukaisista toimintojen toteuttamisista sekä kehittämisestä. Ryhmä vastaa pelaajien ja toimihenkilöiden seura-asujen mallistosta, hankinnoista sekä yleisesti asujen toimintaperiaatteista. Ryhmä vastaa seuran pelikauden päättäjäistapahtuman organisoinnista ja toteuttamisesta. Valmistelee toimintasuunnitelman vastuualueensa osalta. Ryhmä vastaa seuran eri toimihenkilöiden (hallitus, työntekijät, vapaaehtoiset toimihenkilöt jne.) kannuste- ja palkitsemisjärjestelmä ylläpidosta ja toteuttamisesta sekä kehittämisestä.

13 Turnauspäällikkö Jyrki Sopenperä
Vastaa seuran Cumulus turnauksen, tyttöjen Pumpuli Cupin sekä Aulanko Cupin toteutuksesta ennakkoon tehdyn suunnitelman mukaan. 1. Valmistaa otteluohjelmat. 2. Valmistaa ja lähettää infot joukkueille. 3. Valmistelee ja huolehtii tarvittavista luvista (palo- ja terveysviranomaiset, poliisi,) 4. Telttojen, kylmäkonttien, mitalien, diplomien ja jäteastioiden tilaaminen. 5. Järjestää vastuuikäluokan kanssa tarvittavan määrän suunnittelukokouksia sekä jakaa ja huolehtii talkootehtävistä. 6. Kenttämiesten ja erotuomareiden sekä Pelin ohjaajien infoaminen ja hankkiminen. 7. Huolehtii turnauksien sujumisesta sekä paikkojen siistimisestä sen jälkeen. Vastaa pääseuran järjestämissä talven halliturnauksissa seuraavista asioista 1. Valmistelee ja huolehtii tarvittavista luvista (palo- ja terveysviranomaiset, poliisi,) 2. Toimii varsinaisina turnauspäivinä turnausvastaavana johtaen turnaustoimiston työskentelyä 3. Vastaa Pelin Ohjaajien ja erotuomareiden sekä lähettien hankkimisesta halliturnauksiin

14 Kahvioemäntä Helle Pukki
Vastaa siitä, että seuran kahvio palvelee Pullerin Säästöpankki Areenan kävijöitä sovittujen aukioloaikojen puitteissa. 1. Informoi toiminnanjohtajaa kahvion materiaali- ja myyntihankinnoista. 2. Huolehtii kahvion siisteydestä ja tavaroiden kunnosta. 3. Toimii pääasiallisena myyntihenkilönä kahvion aukioloaikoina. 4. Tilittää päiväkassan sovitusti seuran toiminnanjohtajalle. 5. Kehittää kahvion toimintaa vastaamaan käyttäjien odotuksia.

15 Puheenjohtaja Vastaa seuraa puheenjohtajan ominaisuudessa niin, että seuran hallituksen jäsenet, päätoimiset työntekijät sekä oto-valmennuspäälliköt toteuttavat heille asetettuja vastuita ja työtehtäviä toimenkuvien mukaan HJS:n vuosittaisen strategian suunnassa. 1. Auttaa ja tukee henkilöitä omien vastuualueiden suunnassa. Keskustelee ja ohjaa tarvittaessa päätöksentekoa. Vastaa lopullisesti päätöksistä. 2. Antaa tarvittaessa seuran virallisen kannanoton julkisuuteen. 3. Järjestää vähintään kerran vuodessa alaistensa kanssa (toiminnanjohtaja ja urheilutoimenjohtaja) kehityskeskustelun. 4. Ideoi ja visio seuran tulevaisuutta yhdessä työntekijöiden ja hallituksen kanssa. Seuran viralliset syys- ja kevätkokoukset, hallituksen kuukausikokoukset sekä ikäluokkavastaavien kokoukset järjestetään vuosisuunnitelman mukaisesti. 1. Kokouspäivien päättäminen syys- ja kevätkokouksiin, hallituksen kuukausikokouksiin sekä ikäluokkavastaavien kokouksiin (3 x vuosi) 2. Kokousten esityslistojen valmistaminen ja kokousten avaaminen / johtaminen 3. Hallituksen esityslistojen lähettäminen ennakkoon hallituksen jäsenille Vastaa seuran ja Hämeenlinnan kaupungin välisestä yhteistyöstä Toimii hallituksen nimeämänä ”kummina” poikien 2001 ja B17 ikäluokille 1. Tapaan ikäluokkien toimijat vähintään kaksi kertaa vuodessa marras-joulukuussa sekä huhti-toukokuussa. 2. Kuuntelen, autan ja opastan sekä tuen ikäluokkien toimintaa. 3. Viestitän seuran hallitusta ja toimihenkilöitä tarpeen mukaan. 4. Välitän seuran toiminta-ajatuksen, arvojen ja vision mukaista toimintaa ikäluokkiin.

16 Varapuheenjohtaja Markku Ruohomäki
Puheenjohtajan estyessä hoitamaan hänen vastuualueen tehtäviä hoidan Pj:lle kuuluvat vastuut. Vastaa siitä, että seuran erityisryhmien (10-15 ET, Pullerin Rohkeat Potkijat ja Finnish Team) toiminta on osa HJS:n jalkapallotoimintaa. 1. Pitää säännöllisesti yhteyttä erityisryhmien toimihenkilöihin. 2. Viestittää seuran asioita erityisryhmiin ja päinvastoin erityisryhmien asioita seuraan päin. 3. Tukee ja auttaa erityisryhmien toimijoita tilanteen mukaan. Toimii hallituksen nimeämänä ”kummina” poikien 2002 ja 1999 – ikäluokille. 1. Tapaan ikäluokkien toimijat vähintään kaksi kertaa vuodessa marras-joulukuussa sekä huhti-toukokuussa. 2. Kuuntelen, autan ja opastan sekä tuen ikäluokkien toimintaa. 3. Viestitän seuran hallitusta ja toimihenkilöitä tarpeen mukaan. 4. Välitän seuran toiminta-ajatuksen, arvojen ja vision mukaista toimintaa ikäluokkiin.

17 Sihteeri Tiina Heikkilä
Vastaa siitä, että seuran SPL Resut Code – järjestelmä toimii ja on ajan tasalla. 1. Huolehtii seuran ja joukkueiden tietojen ajanmukaisuudesta järjestelmässä 2. Kouluttaa eri joukkueiden toimijat käyttämään järjestelmää 3. Huolehtii joukkueiden sarjoihin ilmoittautumisista järjestelmän kautta Vastaa siitä, että pääseuran ja joukkueiden Palloverkkoon liittyvät asiat ovat ajanmukaisesti hoidettu. 1. Avustaa, ohjaa ja neuvoo joukkueenjohtajia rekisterin käytöstä 2. Huolehtii pääseuran osalta rekisteritietojen ylläpidosta 3. Huolehtii HJS:n pelaajasiirtoasioista ja niiden hoitamisesta Palloverkossa. Vastaa, että seuraavat seuratehtävät tulee tehdyksi: 1. Hallituksen kokousten pöytäkirjat ja niiden jakaminen jäsenille viikon sisällä kokouksesta. 2. Seuran jäsenrekisteri on ajanmukaisessa kunnossa 3. Valmistaa seuran jäsenkortit ja laminoi ne 4. Vastaa turnausluvista ja niiden ilmoittamisesta Suomen Palloliittoon sekä huolehtii ilmoituksen laitosta SPL:n tapahtumakalenteriin. 5. Toimittaa seuran kokouskutsut ja ilmoittautumiset kevät- ja syyskokouksiin. 6. Ohjaa, opastaa ja kouluttaa joukkueiden omien kotisivujen ylläpitäjiä 7. Valmistelee seuran avustusanomukset sekä huolehtii niiden palauttamisesta 8. Huolehtii seuran leikekirjasta ja sen ajanmukaisuudesta Toimii hallituksen nimeämänä ”kummina” tyttöjen 2001 ikäluokalle sekä Naiset Valkoinen – joukkueelle. 1. Tapaan ikäluokkien toimijat vähintään kaksi kertaa vuodessa marras-joulukuussa sekä huhti-toukokuussa. 2. Kuuntelen, autan ja opastan sekä tuen ikäluokkien toimintaa. 3. Viestitän seuran hallitusta ja toimihenkilöitä tarpeen mukaan. 4. Välitän seuran toiminta-ajatuksen, arvojen ja vision mukaista toimintaa ikäluokkiin.

18 Hallituksen jäsen Antti Haukioja
Toimii olosuhdetyöryhmän jäsenenä seuran strategian suunnassa. Vastaa, että seuran poikajoukkueiden toimijat kokoontuvat kertaa vuodessa keskustelemaan ja ideoimaan toiminnan kehittämisestä seurassamme. Työparina toimii Erkki Kasurinen. 1. Toimittaa kutsut henkilöille 2. Laatia esityslistan tapaamisiin ja johtaa kokouksia 3. Huolehtia siitä, että tapaamisista kirjoitetaan muistiot 4. Tiedottaa seuran hallitusta, päätoimisia työntekijöitä ja oto-valmennuspäälliköitä asioista 5. Huolehtii poikaikäluokkien toimihenkilöiden (ei valmentajat) työn opastamisesta ja auttamisesta seuran toimintakulttuuriin pois lukien F8 ikäluokat 6. Huolehtii, että poikien ikäluokissa sekä poikien taitokoulujoukkueissa on kaikki tarvittavat toimihenkilöt (ei valmentajat) Toimii hallituksen nimeämänä ”kummina” tyttöjen ikäluokille sekä Naisten joukkueelle. 1. Tapaan ikäluokkien toimijat vähintään kaksi kertaa vuodessa marras-joulukuussa sekä huhti-toukokuussa. 2. Kuuntelen, autan ja opastan sekä tuen ikäluokkien toimintaa. 3. Viestitän seuran hallitusta ja toimihenkilöitä tarpeen mukaan. 4. Välitän seuran toiminta-ajatuksen, arvojen ja vision mukaista toimintaa ikäluokkiin.

19 Hallituksen jäsen Erkki Kasurinen
Vastaa olosuhdetyöryhmän työskentelystä johtaen ryhmän työtä seuran strategian suunnassa. Vastaa, että seuran poikajoukkueiden toimijat kokoontuvat kertaa vuodessa keskustelemaan ja ideoimaan toiminnan kehittämisestä seurassamme. Työparina toimii Antti Haukioja. 1. Toimittaa kutsut henkilöille 2. Laatia esityslistan tapaamisiin ja johtaa kokouksia 3. Huolehtia siitä, että tapaamisista kirjoitetaan muistiot 4. Tiedottaa seuran hallitusta, päätoimisia työntekijöitä ja oto-valmennuspäälliköitä asioista 5. Huolehtii poikaikäluokkien toimihenkilöiden (ei valmentajat) työn opastamisesta ja auttamisesta seuran toimintakulttuuriin pois lukien F8 ikäluokat 6. Huolehtii, että poikien ikäluokissa sekä poikien taitokoulujoukkueissa on kaikki tarvittavat toimihenkilöt (ei valmentajat) Vastaa, että seuran irtain omaisuus luetteloidaan ja sen kunnosta pidetään huolta mukaan lukien seuran pelipaidat. 1. Luetteloida seuran irtain omaisuus. 2. Huolehtia seuran irtaimen omaisuuden lainaamisesta ja palauttamisesta joukkueille mukaan lukien seuran pelipaidat. Toimii hallituksen nimeämänä ”kummina” poikien ja tyttöjen ikäluokille. 1. Tapaan ikäluokkien toimijat vähintään kaksi kertaa vuodessa marras-joulukuussa sekä huhti-toukokuussa. 2. Kuuntelen, autan ja opastan sekä tuen ikäluokkien toimintaa. 3. Viestitän seuran hallitusta ja toimihenkilöitä tarpeen mukaan. 4. Välitän seuran toiminta-ajatuksen, arvojen ja vision mukaista toimintaa ikäluokkiin.

20 Hallituksen jäsen Iisakki Kiemunki
Toimii olosuhdetyöryhmän jäsenenä seuran strategian suunnassa. Vastaa, että kanssakäyminen seuran sidosryhmistä Hämeenlinnan Kaupungin ja paikallismedioiden kanssa on säännöllistä ja toimivaa. 1. Viestittää Hämeenlinnan kaupungin päättäjille jalkapallon tilanteesta kaupungissamme sekä pyrkii vaikuttamaan jalkapallon olosuhteiden ja aseman kehittymisestä hallituksen suunnitelmien mukaan. 2. Viestittää Hämeenlinnan kaupungin näkymistä ja suunnitelmista jalkapallon suhteen seuran hallitukselle. 3. Ylläpitää säännöllisesti hyviä suhteita paikallisiin medioihin ja pyrkii vaikuttamaan niiden myönteiseen suhtautumiseen jalkapallon viestintään. Toimii hallituksen nimeämänä ”kummina” poikien Akatemiajoukkueelle. 1. Tapaan ikäluokkien toimijat vähintään kaksi kertaa vuodessa marras-joulukuussa sekä huhti-toukokuussa. 2. Kuuntelen, autan ja opastan sekä tuen ikäluokkien toimintaa. 3. Viestitän seuran hallitusta ja toimihenkilöitä tarpeen mukaan. 4. Välitän seuran toiminta-ajatuksen, arvojen ja vision mukaista toimintaa ikäluokkiin.

21 Hallituksen jäsen Mikko Tuomainen
Vastaa markkinointityöryhmän työskentelystä johtaen ryhmän työtä seuran strategian suunnassa. Toimii taloustyöryhmän jäsenenä seuran strategian suunnassa. Vastaa, että seuran uudet ikäluokat (pojat + tytöt) ja joukkueet perustetaan seuran ohjeistuksen mukaan. 1. Järjestää ikäluokkien ja joukkueiden perustamiskokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana. 2. Huolehtii seuran valmistamien materiaalien (esim. Tervetuloa seuraan - opas) kehittämisestä ja jakamisesta uusille perheille. 3. Varmistaa uusien joukkueiden ja toimintaryhmien ohjauksen ja avun alkuvaiheessa ensimmäisen vuoden aikana. Toimii hallituksen nimeämänä ”kummina” poikien 2003 – 2004 ikäluokille. 1. Tapaan ikäluokkien toimijat vähintään kaksi kertaa vuodessa marras-joulukuussa sekä huhti-toukokuussa. 2. Kuuntelen, autan ja opastan sekä tuen ikäluokkien toimintaa. 3. Viestitän seuran hallitusta ja toimihenkilöitä tarpeen mukaan. 4. Välitän seuran toiminta-ajatuksen, arvojen ja vision mukaista toimintaa ikäluokkiin.

22 Hallituksen jäsen Janne Kartano
Vastaa taloustyöryhmän työskentelystä johtaen ryhmän työtä seuran strategian suunnassa. Toimii markkinointityöryhmän jäsenenä seuran strategian suunnassa. Vastaa, että seuran tyttöjoukkueiden toimijat kokoontuvat kertaa vuodessa keskustelemaan ja ideoimaan tyttöjalkapallon kehittämisestä seurassamme. Työparinani toimii Merja Vainio. 1. Toimittaa kutsut henkilöille 2. Laatia esityslistan tapaamisiin ja johtaa kokouksia 3. Huolehtia siitä, että tapaamisista kirjoitetaan muistiot 4. Tiedottaa seuran hallitusta, päätoimisia työntekijöitä ja oto-valmennuspäälliköitä asioista 5. Huolehtii tyttöikäluokkien toimihenkilöiden (ei valmentajat) työn opastamisesta ja auttamisesta seuran toimintakulttuuriin pois lukien F8 ikäluokat 6. Huolehtii, että tyttöjen ikäluokissa sekä tyttöjen taito- ja kykykoulujoukkueissa on kaikki tarvittavat toimihenkilöt (ei valmentajat) Toimii hallituksen nimeämänä ”kummina” C- ja B-tyttöjen ikäluokille. 1. Tapaan ikäluokkien toimijat vähintään kaksi kertaa vuodessa marras-joulukuussa sekä huhti-toukokuussa. 2. Kuuntelen, autan ja opastan sekä tuen ikäluokkien toimintaa. 3. Viestitän seuran hallitusta ja toimihenkilöitä tarpeen mukaan. 4. Välitän seuran toiminta-ajatuksen, arvojen ja vision mukaista toimintaa ikäluokkiin.

23 Hallituksen jäsen Pasi Katajisto
Toimii taloustyöryhmän jäsenenä seuran strategian suunnassa. Vastaa, että HJS:n seuratoiminnan käsikirjan henkeä noudatetaan kaikissa ikäluokissa. 1. Toimii seuran Fair Play – vastuuhenkilönä ja neuvottelulautakunnan jäsenenä. Vastaa Operaatio pelisääntöjen toteuttamisesta seurassa C15 ikäluokkiin asti. 2. Huolehtii uusien aloittavien ikäluokkien ja joukkueiden toimihenkilöiden työn opastamisesta ja auttamisesta seuran toimintakulttuuriin vastuuhenkilö Mikko Tuomaisen työparina. 4. Informoin hallituksen nimeämiä ”ikäluokkakummeja” käsikirjan jalkautustyön merkityksestä ja tärkeydestä. 5. Kerään palautetta kummeilta käsikirjan vastaanotosta ikäluokissa. 6. Informoin hallitusta mahdollisista esiin tulleista muutosta tarvitsevista asioista. Vastaa, että seurassamme järjestetään pelaajien vanhemmille vanhempainillat informaatio- ja tiedotustilaisuuksina seuratoiminnan käsikirjan ohjeistuksen mukaisesti 1 – 2 kertaa vuodessa. 1. Ajan ja paikan päättäminen. 2. Tilan varaukset 3. Tilaisuuksien ohjelman suunnitteleminen yhdessä urheilutoimenjohtajan kanssa. 4. Vanhempainkokouksista tiedottaminen ko. ikäluokkien perheitä. 5. Varsinaisen tilaisuuden johtaminen. Toimii hallituksen nimeämänä ”kummina” poikien C14 ja tyttöjen ikäluokille. 1. Tapaan ikäluokkien toimijat vähintään kaksi kertaa vuodessa marras-joulukuussa sekä huhti-toukokuussa. 2. Kuuntelen, autan ja opastan sekä tuen ikäluokkien toimintaa. 3. Viestitän seuran hallitusta ja toimihenkilöitä tarpeen mukaan. 4. Välitän seuran toiminta-ajatuksen, arvojen ja vision mukaista toimintaa ikäluokkiin.

24 Rahastonhoitaja Arja Salonen
Vastaa, että seuran maksu- ja rahaliikenne sekä talousraportointi toimii täsmällisesti ja ajallaan. 1. Seuraa joukkueiden jäsen- ja pelaajamaksuliikennettä sekä tarvittaessa muistuttaa ao. tahoja. Tiedottaa mahdollisista ongelmista seuran talousryhmää sekä HJS:n puheenjohtajaa. 2. Lähettää tuloksen ja taseen kuukausitiedot talousryhmän jäsenille sekä puheenjohtajalle kuukausittain. 3. Ohjeistaa ja neuvoo joukkueiden rahastonhoitajia heidän työssään. 4. Huolehtii seuran työnantajavelvoitteista ajallaan. 5. Huolehtii kaikkien eri tahojen laskuttamisesta ja valvoo maksujen saapumista. 6. Hoitaa seuran tilinpäätöksen valmistelut. Toimii taloustyöryhmän jäsenenä seuran strategian suunnassa.

25 Hallituksen jäsen Arto Viljanen
Vastaa pelaajakehitystyöryhmän työskentelystä johtaen ryhmän työtä seuran strategian suunnassa. Toimii hallituksen nimeämänä ”kummina” poikien ikäluokalle. 1. Tapaan ikäluokkien toimijat vähintään kaksi kertaa vuodessa marras-joulukuussa sekä huhti-toukokuussa. 2. Kuuntelen, autan ja opastan sekä tuen ikäluokkien toimintaa. 3. Viestitän seuran hallitusta ja toimihenkilöitä tarpeen mukaan. 4. Välitän seuran toiminta-ajatuksen, arvojen ja vision mukaista toimintaa ikäluokkiin.

26 Hallituksen jäsen Merja Vainio
Vastaa yhteisöryhmän työskentelystä johtaen ryhmän työtä seuran strategian suunnassa. Vastaa, että seuran tyttöjoukkueiden toimijat kokoontuvat kertaa vuodessa keskustelemaan ja ideoimaan tyttöjalkapallon kehittämisestä seurassamme. Työparinani toimii Janne Kartano. 1. Toimittaa kutsut henkilöille 2. Laatia esityslistan tapaamisiin ja johtaa kokouksia 3. Huolehtia siitä, että tapaamisista kirjoitetaan muistiot 4. Tiedottaa seuran hallitusta, päätoimisia työntekijöitä ja oto-valmennuspäälliköitä asioista 5. Huolehtii tyttöikäluokkien toimihenkilöiden (ei valmentajat) työn opastamisesta ja auttamisesta seuran toimintakulttuuriin pois lukien F8 ikäluokat 6. Huolehtii, että tyttöjen ikäluokissa sekä tyttöjen taito- ja kykykoulukoulujoukkueissa on kaikki tarvittavat toimihenkilöt (ei valmentajat) Vastaa, että seuran naisten harrastejoukkue (Neverton) toimii seuran sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 1. Toimii joukkueen yhteyshenkilönä seuran suuntaan. 2. Huolehtii maksuvelvoitteista joukkueen osalta. 3. Huolehtii joukkueen tiedottamisesta. 4. Järjestää joukkueen harjoitusvuorot ja valmennuksen / toiminnan. Toimii hallituksen nimeämänä ”kummina” poikien A19 ja tyttöjen ikäluokille. 1. Tapaan ikäluokkien toimijat vähintään kaksi kertaa vuodessa marras-joulukuussa sekä huhti-toukokuussa. 2. Kuuntelen, autan ja opastan sekä tuen ikäluokkien toimintaa. 3. Viestitän seuran hallitusta ja toimihenkilöitä tarpeen mukaan. 4. Välitän seuran toiminta-ajatuksen, arvojen ja vision mukaista toimintaa ikäluokkiin.


Lataa ppt "Markkinointi-vastaava"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google