Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mobiili työssäoppimisen ohjaaminen SoTe-alalla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mobiili työssäoppimisen ohjaaminen SoTe-alalla"— Esityksen transkriptio:

1 Mobiili työssäoppimisen ohjaaminen SoTe-alalla
HYRIA Mobitop Mobiili työssäoppimisen ohjaaminen SoTe-alalla Anna-Kaisa Hallikainen Juha Piiroinen Niilo Korhonen

2 Tutkimukselliset ja toiminnalliset painopisteet
Kouluttajan ja opiskelijan välisen kommunikaation parantaminen Tutkinnon perusteiden ja kriteereiden parempi integrointi työssäoppimisen aktiviteetteihin Opiskelijan ammatillisen identiteetin ja itseohjautuvuuden kehittyminen SoTe-alalle mobiilin työssäoppimisen ohjauksen malli, jossa määritelty toiminnalliset prosessit ja tekninen ympäristö

3 Hankkeen perustiedot Valmistelu
Fokus ja vaatimusmäärittelyt: syksy 2011 Teknologiatoimittajien kilpailutus: joulu- tammikuu Toteutus 2012 Pilottiryhmä: lähihoitajakoulutuksen kolmannen vuosikurssin aikuisopiskelijat Verrokkiryhmä vastaavalta vuosikurssilta Toteuttajat Hyria, SoTe-ala Projektipäällikkö: Anna-Kaisa Hallikainen Verkkopedagoginen tuki: Juha Piiroinen Verkko-oppimisympäristöjen tuki: Niilo Korhonen

4 Ammatillisen osaamisen kehittyminen
Miksi Miten Mitä Tutkinnon perusteisiin liityvän kriteeristön tunnistaminen Ammatillisen tiedon hallitseminen Keskeisessä ohjaavassa roolissa opiskelumateriaalit ja ohjaava kouluttaja/opettaja Ammatillinen tiedon soveltaminen käytäntöön Keskeisessä ohjaavassa roolissa työpaikkaohjaaja, vertaisryhmä ja kouluttaja/opettaja ammatillisen identiteetin ja itseohjautuvuuden kehittyminen Ohjaava rooli siirtyy opiskelijalle itselleen ammatillisen identiteetin kehittyessä

5 Mobiilin työssäohjauksen pilvipalvelu
Palvelukuvaus Tutkinnonperusteet työssäoppimista ohjaaviksi kriteereiksi Mobitop Käyttäjäkohtainen tunnistautuminen, roolit ja toiminnot Mobiilin työssäohjauksen pilvipalvelu Työssäoppimista ja ohjaamista tukevien palveluiden ja toiminnallisuuksien määrittely Mobiili- ja tietokonepohjaisten aktiviteettien roolitus

6 Työssäoppimisjakson Mobitop-aktiviteetit
Kouluttaja määrittää jakson tutkinnonosat ja kriteeristön Opiskelija asettaa omat tavoitteet Opiskelija reflektoi ja kouluttaja arvioi jaksoa HeNSun rakentaminen Työviikko Opiskelija asettaa viikko- tavoitteet Kouluttaja tukee Opiskelija reflektoi tavoitteiden saavuttamista Kouluttaja kommentoi Työvuoro Opiskelija asettaa päivätavoitteen Kouluttajan ohjausviestit Opiskelija reflektoi tavoitteiden saavuttamista Kouluttaja kommentoi Työpaikka-ohjaajan ohjaus ja palaute (opiskelijan laite)

7 Vaatimusmäärittelyyn perustuvia toiminnallisuuksia
Mobitop-pilvipalvelu Mobitop-profiloitu käyttöliittymä Kouluttaja/opiskelijaprofiilit Kirjautuminen palveluun automaattisesti Päivätavoitteiden asettaminen, kriteerien valinta ja saavuttaminen (teksti/monivalinta) Kyselyihin vastaaminen Push-viestit Tekstiviestien lähetys/vastaanotto Kuvien / videoiden tallentaminen Työpaikkaohjaajan kommenttien identifiointi Live video meeting? Kriteerien luominen ja muokkaus Tiedostojen ja tehtävien luominen ja muokkaus Jakso- ja viikkotavoitteiden asettaminen, valinta ja saavuttaminen (teksti/monivalinta) Koosteraporttien generointi, ja graafinen esittäminen (kyselyt, arvioinnit ym.) Kyselyihin vastaaminen Tekstiviestien lähetys/hallinta Live video meeting? Selainpohjainen käyttäjäprofiilit – yhteinen alue, yksityiset alueet Päiväkirjamainen tietojen syöttö ja tarkastelu Mobiililaitteesta kirjautuminen automaattisesti Kriteereiden luominen, muokkaus ja valinta Käyttäjäkohtainen tietojen syöttö ja muokkaus Viesti- ja keskustelualueet Monivalintakyselyt Graafiset raportit (mm. kyselyt) Push-viestit ja tekstiviestipalvelu yhdelle / ryhmille Video ja kuvaleikkeiden tallentaminen Live video meeting?

8 Muita prosesseja Vaatimusmäärittelyiden ja toiminnallisuuksien prosessointi Elisan kanssa Kommunikointi työssäoppimispaikkojen kanssa (luvat ja rajoitukset) Tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyvät kysymykset Video ja audion hyödyntäminen (työsuoritteet, kriteerien havainnollistaminen) Selkeä ja yksinkertainen prosessiorientoitunut mobiilikäyttöliittymä Mobiililaitteiden ominaisuudet ja valinta Työpaikkaohjaajan roolin spesifiointi (lähtökohtaisesti ei vähäinen) Mobiilitunnisteen käytön tutkiminen mm. HeNSun allekirjoittamisessa tai muissa henkilön tunnistautumista edellyttävissä prosesseissa Yhteisölliset toiminnot, mm. vertaistuen saaminen opintoryhmältä Yhteistyö ja verkottuminen esim. Sotefo-hankkeen kanssa Käytäntöjen ja kokemusten levittäminen oman organisaation sisällä ja yhteistyöverkostoissa.


Lataa ppt "Mobiili työssäoppimisen ohjaaminen SoTe-alalla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google