Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Salpausselän peruskoulun koulukiusaamiseen puuttumisen malli

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Salpausselän peruskoulun koulukiusaamiseen puuttumisen malli"— Esityksen transkriptio:

1 Salpausselän peruskoulun koulukiusaamiseen puuttumisen malli
Mitä on kiusaaminen ? Yhteen ja samaan oppilaaseen toistuvasti kohdistuvaa tahallisen vihamielistä käyttäytymistä. Kiusaaminen voi olla suoraa tai epäsuoraa. Se voi olla fyysistä tai psyykkistä tai molempia yhtä aikaa Tekoja, jotka kiusattu kokee fyysiseksi tai psyykkiseksi kiusanteoksi, joko yksin tai ryhmässä. Se, mikä toiselle on vain hauska pila tai viatonta leikkiä, saattaa toisesta tuntua jopa väkivallalta. Kiusaaja on aina jollain lailla kiusattua vahvempi.

2 Ennaltaehkäisevä toiminta
Salpausselän peruskoulun koulukiusaamiseen puuttumisen malli Ennaltaehkäisevä toiminta Kiusaamista käsitellään vuosittain kaikkien luokkien kanssa. Ryhmäyttäminen ja muu erilainen luokan yhteishenkeä parantava toiminta. Oppilaskysely kiusaamisesta vuosittain. Tukioppilastoiminta Välituntivalvonta Vanhempainkeskustelut Toimintamalli on luettavissa Wilman kautta

3 Kiusaamistapauksen selvittely
Salpausselän peruskoulun koulukiusaamiseen puuttumisen malli Kiusaamistapauksen selvittely Kiusaamistilanteeseen puututaan heti Keskustelu kiusatun kanssa opinto-ohjaaja, rehtori, toinen opettaja tai terveydenhoitaja Luokanvalvoja, selvittää Keskustelu kiusaajan kanssa Keskustelu silminnäkijöiden kanssa Kirjaaminen ja muistion laatiminen Järjestetään yhteinen tapaaminen, jossa molemmat osapuolet ja kaksi koulun aikuista Tieto asianomaisten koteihin Seurantakeskustelut opettaja tai muu henkilö, joka on aiemmin sovittu, keskustelee kummankin osapuolen kanssa erikseen tilanteen tarkistamiseksi. Tieto asianomaisten koteihin Todetaan kiusaamisen loppuneen Mahdollinen jatkotapaaminen, jos kiusaaminen on kaikista huolimatta jatkunut. Mukana oppilaiden vanhemmat. Jos mikään edellisistä ei ole auttanut, kutsutaan koululle edellisessä tapaamisessa olleet henkilöt sekä koulupoliisi ja sosiaalityöntekijä

4 Salpausselän peruskoulu LIITE 1
Koulukiusaamiseen puuttumisen malli Opettajan materiaalia Ajatuksia, miten esimerkiksi kiusaamista voi käsitellä luokanvalvojantunnilla Oppilaiden kanssa keskustellaan ja annetaan tietoa kiusaamisesta, sen eri muodoista ja seurauksista sekä kiusaamiseen liittyvistä ryhmämekanismeista ja rooleista, jotta oppilaat oivaltaisivat, että he voivat tahtomattaankin ns. sivustakatsojina olla kannustamassa ja tukemassa kiusaamista. Yritetään saada oppilaat pohtimaan omaa osuuttaan kiusaamistilanteissa em. asioiden valossa. Mietitään vaihtoehtoisia, rakentavia tapoja toimia kiusaamistilanteissa ja muokataan mahdollisesti niiden pohjalta luokan kiusaamisenvastaiset säännöt, joissa on tärkeä huomioida erikseen kiusaamista sivusta seuraavien oppilaiden toiminta. Lähde: Christina Salmivalli: Toimiva malli kiusaamisen vähentämiseen, 2005, Apukysymyksiä keskusteltaessa kiusatun kanssa: Ketkä kiusaavat? Millä tavoin kiusaavat? Milloin kiusaaminen on alkanut? Kuinka usein tapahtuu? Onko kavereita tai puolustajia? Onko kiusaaminen muuttunut jossain vaiheessa? Miten olet reagoinut kiusaamiseen? Apukysymyksiä keskusteltaessa kiusaajan kanssa: On käynyt ilmi, että kiusaat. Ketä kiusaat? Millä tavoin kiusaat? Osaatko kertoa, miksi kiusaat? – kerro.. Kuinka usein kiusaamista tapahtuu? Milloin kiusaaminen on alkanut? Onko joku toinen, joka osallistuu kiusaamiseen kanssasi ja/tai onko kiusatulla puolustajia? Miten kiusattu on reagoinut? Onko hän puolustautunut? Mitä hän on tehnyt?

5 Salpausselän peruskoulu LIITE 2
Koulukiusaamiseen puuttumisen malli Arkistointilomake Muistio kiusaamistapauksesta päivämäärä: ___ / ___ ____ klo ________________________ osapuolet:______________________________________________________________ silminnäkijät: ______________________________________________________________________ Lyhyt kuvaus tapahtuneesta, paikasta, ajankohdasta ja sen selvittämistilanteesta: (jokaisen osapuolen ja silminnäkijän oma, allekirjoitettu näkemys asiasta liitteenä, joka säilytetään koululla ) Jatkotoimenpiteet: Sovitut korvaukset/ määrätyt rangaistukset: _______________________________________________________________________ Seurantatapaaminen: ____ / ____ __________ klo ________ Henkilö, joka seuraa tilannetta ja hoitaa asiaa eteenpäin ___________________________________ puh._______________________________ opettaja: opettaja: nimen selvennys nimen selvennys Tämän lomakkeen kopio on lähetetty oppilaan mukana huoltajalle tiedoksi. Lisäksi huoltajalle on lähetetty Wilman kautta viesti, johon vastaamalla häntä pyydetään ilmoittamaan, että on saanut lomakkeen. Alkuperäinen lomake arkistoidaan koululla. Koulu täyttää :  Huoltaja vastaanottanut viestin, opettajan allekirjoitus ja päiväys:

6 Salpausselän peruskoulu LIITE 3
Muistio kiusaamistapauksen seurantatapaamisesta Kiusaamistapauksen seurantatapaaminen ______/______ ______________ klo _____________ Oppilaiden välisestä tilanteesta tällä hetkellä todettiin, että ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ Mahdolliset jatkotoimet: oppilas: oppilas: nimen selvennys nimen selvennys opettaja: opettaja: Tämän lomakkeen kopio on lähetetty oppilaan mukana huoltajalle tiedoksi. Lisäksi huoltajalle on lähetetty Wilman kautta viesti, johon vastaamalla häntä pyydetään ilmoittamaan, että on saanut lomakkeen. Alkuperäinen lomake arkistoidaan koululla. Jos lomaketta käytetään seurantakeskustelussa, johon huoltajat on kutsuttu, heidän allekirjoituksensa: nimen selvennys nimen selvennys Koulu täyttää :  Huoltaja vastaanottanut viestin, opettajan allekirjoitus ja päiväys:

7 LIITE 4 Salpausselän peruskoulu LUOTTAMUKSELLINEN KIUSAAMISKYSELY päiväys :_____._____.200_ luokka_______Kiusaaminen on sitä, kun samalle oppilaalle aiheutetaan tahallaan ja toistuvasti pahaa mieltä. Kerran sattunut tönäisy tai ikävä sanailu ei ole vielä kiusaamista. Vastaa, miten itse koet. Ympyröi oman mielipiteesi kirjain a, b tai c. OLETHAN REHELLINEN! 1. Nimitelläänkö sinua luokassasi tai välitunnilla haukkuma- tai lempinimillä, joista et itse pidä? a) nimitellään usein b) nimitellään joskus c) ei nimitellä 2. Oletko itse nimitellyt luokkatoveriasi haukkumanimillä? a) olen usein b) olen joskus c) en nimittele toisia 3. Jätätkö viittaamatta, koska pelkät toisten nauravan ehkä väärälle vastauksellesi? a) jätän usein b) jätän joskus c) en jätä 4. Miten usein joudut olemaan välitunnilla yksin, vaikka haluaisit olla toisten kanssa? a) joka päivä b) joitakin kertoja viikossa c) en juuri koskaan 5. Kiusataanko sinua? a) ei kiusata b) kiusataan joskus c) kiusataan usein 6. Kiusataanko sinua (jos sinua ei kiusata, siirry kohtaan 8) a) tunneilla b) välitunneilla c) koulumatkoilla?

8 7. Jos sinua kiusataan, onko se ilmennyt (rastita yksi tai useampia kohta):
□ nimittelynä □ tönimisenä □ lyömisenä □ pilkkaamisena □ uhkailuna jostain ikävästä (esimerkiksi lyömisestä) □ potkimisena □ kiusaavana ilmehtimisenä tai matkimisena □ niin, että toiset eivät ota sinua seuraansa □ tavaroidesi jatkuvana luvatta ottamisena □ muuten (miten) ___________________________________________ 8. Oletko osallistunut kiusaamiseen olemalla mukana porukassa, kannustamassa kiusaajaa tai nauramassa kiusatulle? a) olen joskus osallistunut b) olen usein osallistunut c) en ole ollut mukana 9. Oletko huomannut, että jotakuta koulustasi / luokastasi kiusataan? a) olen huomannut b) en ole huomannut 10. Ketä tai keitä luokallasi kiusataan? ___________________________________________ (kirjoita nimi tai nimet) 11. Kuka tai ketkä heitä kiusaavat? ______________________________________________ (kirjoita nimi tai nimet) 12. Oletko itse kiusannut luokkakaveriasi? a) olen usein b) olen joskus c) en ole kiusannut 13. Haluatko sanoa jotain muuta aiheeseen liittyvää asiaa? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________


Lataa ppt "Salpausselän peruskoulun koulukiusaamiseen puuttumisen malli"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google