Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LIIKKUMINEN JA FYYSINEN TOIMINTA LAPSEN KEHITYKSEN KANNALTA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LIIKKUMINEN JA FYYSINEN TOIMINTA LAPSEN KEHITYKSEN KANNALTA"— Esityksen transkriptio:

1 LIIKKUMINEN JA FYYSINEN TOIMINTA LAPSEN KEHITYKSEN KANNALTA
Arja Sääkslahti, LitT

2 LIIKKUMINEN JA FYYSINEN TOIMINTA
Kaikenlainen tahdonalainen liikkuminen, jossa kuluu energiaa. Arja Sääkslahti, Varhaiskasvatus -messut 2011

3 Fyysisen aktiivisuuden suositus
Vähintään 2 tuntia reipasta liikuntaa joka päivä (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, STM Oppaita 2005:17) Arja Sääkslahti, Varhaiskasvatus -messut 2011

4 Täyttyvätkö suositukset?
LATE-tutkimus (2010): 88% 3-vuotiaista ulkoili tai liikkui päivittäin 2 h 12 % kolmevuotiaista, 6 % viisivuotiaista ja 10 % ensimmäisen luokan oppilaista liikkui arkisin alle 2h Laps Suomen –tutkimus (2010): 40% 3-vuotiaista liikkui arkisin vähintään 2h/päivä 50% 3-vuotiaista liikkui viikonloppuisin vähintään 2h/päivässä Arja Sääkslahti, Varhaiskasvatus -messut 2011

5 Median käyttö alkaa hyvin nuorena
Noin 5 % 3-vuotiaista ei käyttänyt tietokonetta, televisiota, videoita tai DVD:ta lainkaan Suuri osa (73 %) 3-vuotiaista ja 66 % 5-vuotiaista katsoi televisiota tai käytti tietokonetta tunnin Noin 3 % 3-vuotiaista ja 6 % 5-vuotiaista vietti arkisin ruudun ääressä yli kaksi tuntia Viikonloppuisin median käyttö runsaampaa kuin arkipäivisin Pojat käyttävät enemmän kuin tytöt (LATE -tutkimus 2010) Arja Sääkslahti, Varhaiskasvatus -messut 2011

6 VAIKUTTAA LAPSEN KEHITYKSEEN

7 Arja Sääkslahti, Varhaiskasvatus -messut 2011
Fyysinen kehitys Normaalin fyysisen kasvun tueksi (Malina ym. 2004) Lihakset ja jänteet Luut ja nivelet Hermosto Hengitys- ja verenkiertoelimistö Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista (Sääkslahti 2005) Motoriset perustaidot Hyvä tasapaino Arja Sääkslahti, Varhaiskasvatus -messut 2011

8 Fyysinen kehitys oppimisvalmiuksien kannalta
Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä (Ayres 2008): Liikkuminen edistää lapsen hermoston kehittymistä harjaannuttamalla eri aistien yhteistoimintaa Kehittämällä lapsen kehonhahmotusta Harjaannuttamalla lapsen tahdonalaista liikkumista Luomalla edellytyksiä hienomotoriikan kehittymiselle Arja Sääkslahti, Varhaiskasvatus -messut 2011

9 Kognitiivinen kehitys
Mielikuvat Liikkuessaan lapsi kokeilee, testaa, tutkii, vertailee, miettii syy-seuraussuhteita ja tekee johtopäätöksiä Vahvat muistijäljet - helpottaa asioiden muistamista ja mieliin palauttamista myös eri asiayhteyksissä ja uusissa tilanteissa. Sanat ovat abstrakteja kielellisiä käsitteitä. Lapsi oppii sanojen merkityksiä toiminnan ja kehollisten kokemusten yhteydessä (Numminen 2005.) Arja Sääkslahti, Varhaiskasvatus -messut 2011

10 Sosio-emotionaalinen kehitys
Tunteiden tunnistaminen – tunteiden ilmaisun sääteleminen Ryhmään tai joukkueeseen kuuluminen lisää yhteenkuuluvuuden tunteita Pätevyyden kokemukset - kokee olevansa hyväksytty ja sopivasti ihailtu. (Takala, Kokkonen & Liukkonen 2009.) Terve itsetunto fyysinen pätevyys kehollinen ilmaisu - vastapainoa suorittamiselle flow Arja Sääkslahti, Varhaiskasvatus -messut 2011

11 Moraalis-eettisen ajattelun kehittyminen
Yhteisten pelien ja leikkien edellytys: sääntöjen noudattaminen Ilman yhteisiin sääntöihin sitoutumista lapsi jää leikkien ulkopuolelle. (Pellegrin & Smith 1998; Pönkkö 1999; Zachopoulou, Tsapakidou & Derri 2004; Numminen 2005; Zachopoulou 2007.) Arja Sääkslahti, Varhaiskasvatus -messut 2011

12 Oppimisen edellytysten turvaaminen!

13 Varhaiskasvattajat voivat vaikuttaa … luomalla mahdollisuuksia…

14 Arja Sääkslahti, Varhaiskasvatus -messut 2011
Kuten… Antamalla aikaa Vapaalle leikille (Ben-Arieh & Ofir 2002) Ulkoleikeille (Sääkslahti 2005) Luvan leikkiä Metsämaastossa (Fjortoft 2001) Nurmikentillä (Dyment & Bell 2007) Melukylässä (Kyttä 2003) Asfalttialueilla (Cardon et al. 2008; Fjortoft et al. 2009) Arja Sääkslahti, Varhaiskasvatus -messut 2011

15 Arja Sääkslahti, Varhaiskasvatus -messut 2011
Kuten… Rohkaisemalla erilaisten telineiden /välineiden käyttöön Pihatelineet (kuten kiipeilytelineet, keinut, hiekkalaatikot, liukumäet jne.) (Cardon et al. 2009) Pihamaalauksilla (Stratton & Leonard 2002) Välineillä (kuten pallot, vanteet jne.) (Cardon et al. 2009) => Sopivasti vaihdellen Järjestämällä ohjattuja liikuntatuokioita Arja Sääkslahti, Varhaiskasvatus -messut 2011

16 Lapset oppivat tekemällä
… siksi meidän tehtävämme on antaa siihen runsaasti tilaisuuksia. Arja Sääkslahti, Varhaiskasvatus -messut 2011

17 Arja Sääkslahti, Varhaiskasvatus -messut 2011
Kiitos! Arja Sääkslahti, Varhaiskasvatus -messut 2011


Lataa ppt "LIIKKUMINEN JA FYYSINEN TOIMINTA LAPSEN KEHITYKSEN KANNALTA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google