Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Risto Kaartinen tutkija Kuntien eläkevakuutus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Risto Kaartinen tutkija Kuntien eläkevakuutus"— Esityksen transkriptio:

1 Risto Kaartinen tutkija Kuntien eläkevakuutus
Miten strategisen tason työhyvinvointitoiminta näkyy kuntien käytännön työhyvinvointitoimissa? Risto Kaartinen tutkija Kuntien eläkevakuutus

2 Tämä esitys Miksi ja miten Keva pyrkii edistämään työhyvinvointia?
Mitä kuntaorganisaatio hyötyy työhyvinvointitoiminnasta? Ketkä ovat työhyvinvoinnin avainpelaajat? Mihin suuntaa käytännöt (arvot, mallit, järjestelmät, sitoutuminen ja suunnitelmallisuus) kunnissa kulkevat? Miten käytännöt ilmenevät käytännön työhyvinvointitoiminnassa? Loppupäätelmät Kuntien eläkevakuutus

3 Kevan näkökulmat työssä jatkamisen tukemisessa
Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden vähentäminen Työssä jatkaminen työkyvyn alenemisesta huolimatta Jatkaminen omaan eläkeikään tai sen yli Kuntien eläkevakuutus

4 Keskeistä työssä jatkamisen tukemisessa
Huomio työkyvyttömyyden aiheuttamiin kustannuksiin, kustannustietoisuuden vahvistaminen koko organisaatiossa Varhaisen puuttumisen prosessit kuntoon, erityisesti esimiesten osaamisen varmistaminen Työkyvyn ja työn vaatimusten parempi yhteensovittaminen Ammatillinen kuntoutus Osatyökyvyttömyyseläke Kuntien eläkevakuutus

5 Työhyvinvoinnin edistämisen hyödyt
Kuntaorganisaation hyödyt Tuloksellisuus Kustannussäästöt (vähemmän sairauspoissaoloja ja varhaiseläkemenoperusteisia maksuja) Organisaation imago Rekrytointikyky Yksilön hyöty Vältetään työkyvyttömyyttä: isompi tulovirta ja isompi eläke Mielekäs ja mukava työpaikka Kevan hyödyt Eläkkeiden maksun turvaaminen Tyytyväiset eläkevakuutetut, eläkeläiset ja kuntaorganisaatiot Kuntien eläkevakuutus

6 Myöhentäjien ja aikaistajien osuus
Kuntien eläkevakuutus Kevan tilastot

7 Työhyvinvoinnin kehittämisen avainpelaajat
Keva onnistunut hyvin jatkamisyhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: Henkilöstöhallinto Työterveyshuolto Kuntien ylin johto Haasteita riittää edelleen seuraavien tahojen kanssa: Poliittiset päättäjät Talous ja rahoitusjohto Esimiehet… Työntekijät… Kuntien eläkevakuutus

8 Eri avainhenkilöryhmien suhtautuminen työhyvinvoinnin edistämiseen Kuntatyö 2010 –tutkimuksen mukaan
Kuntien eläkevakuutus

9 Kuntatyöntekijöiden näkemys työhyvinvoinnin osa-alueista ja suhteellisesta tärkeydestä, Kunta-alan työsyke 2010 työkyky osaaminen Työnantajani pyrkii parantamaan ja ylläpitämään työhyvinvointia Tiedonkulku Kuntien eläkevakuutus

10 Työhyvinvoinnin johtaminen kunnissa 2003-2009 Kuntatyö 2010-tutkimuksen mukaan
2006 2009 Tehdään henkilöstötilinpäätös säännöllisesti 60 75 83 Tehdään henkilöstöstrategia tai –poliittinen ohjelma säännöllisesti 34 48 53 Työhyvinvointisuunnitelma tai –ohjelma 13 21 36 Tehdään sairauspoissaolojen seurantaa säännöllisesti 68 78 82 Tehdään säännöllisesti kyselyjä (ilmapiiri, työhyvinvointi, työkyky) 32 43 Työhyvinvointiin panostaminen on kunnassamme tehty selkeä strateginen valinta 54 58 71 Kuntien eläkevakuutus

11 Työhyvinvoinnin johtaminen erilaisissa kunnallisissa organisaatioissa v Kuntatyö 2010 –tutkimuksen mukaan Kunnat Kunta-yhtymät Osake-yhtiöt Tehdään henkilöstötilinpäätös säännöllisesti 83 78 25 Tehdään henkilöstöstrategia tai –poliittinen ohjelma säännöllisesti 53 48 41 Työhyvinvointisuunnitelma tai –ohjelma 36 26 34 Tehdään sairauspoissaolojen seurantaa säännöllisesti 82 90 80 Tehdään säännöllisesti kyselyjä (ilmapiiri, työhyvinvointi/työkyky) 43 63 39 Työhyvinvointiin panostaminen on strateginen valinta 71 86 87 Pauli Forma Kuntien eläkevakuutus

12 Työhyvinvoinnin johtamisen välineitä eri kokoisissa (vakuutettujen määrä) kunnissa Kuntatyö 2010 –tutkimuksen mukaan Kuntien eläkevakuutus

13 Työhyvinvoinnin edistämisen tavoitteellisuus, vaikuttavuuden seuranta ja arvio tuloksellisuudesta eri kokoisissa kunnissa Kuntatyö 2010 –tutkimuksen mukaan Kuntien eläkevakuutus

14 Työhyvinvoinnin edistämistoimet, joita on lisätty kunta-alalla vuosina (Kuntatyö 2010-tutkimuksen mukaan) Muutosten ja kriisien hallinta Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen Henkisen väkivallan uhan vähentäminen Fyysisen väkivallan uhan vähentäminen Työtilojen ilman laatutekijöiden parantaminen Uudelleensijoitustoiminta Elintapojen parantaminen Liikuntatoiminta Huom. mitkään työhyvinvointia edistävät toimet eivät ole vähentyneet. Kuntien eläkevakuutus

15 Mittarit ja strateginen ajattelu kunnissa, toteutettujen ”työyhteisön ja organisaation” kehittämistoimien mukaan, %

16 Loppupäätelmät 1/2 Työhyvinvoinnin johtamisen suhteen kunta-alalla varsin hyvää kehitystä Työhyvinvoinnin strategiseen johtamiseen viittaavia käytäntöjä on otettu laajasti käyttöön. Käytännöillä organisaation työhyvinvointi dokumentoidaan ja saadaan läpinäkyväksi. Kasvupotentiaalia pienissä organisaatioissa Myös työhyvinvoinnin edistäminen käytännössä varsin yleistä ja lisääntymään päin. Pelkät käytännöt eivät riitä kuitenkaan muutokseen. Tarvitaan työhyvinvoinnin ja työkyvyttömyyden kustannusten johtamista, sillä runsaillakin käytännöillä voidaan epäonnistua. Työhyvinvointiin investoiminen riittämätöntä (ks. Aura, Ahonen, Ilmarinen 2009). Kehitys kuitenkin oikean suuntaista Kuntien eläkevakuutus

17 Loppupäätelmät 2/2 Lisäksi on panostettava avainpelaajien sisäiseen yhteistyöhön (virkamiehet ja poliittinen johto) että ulkoiseen yhteistyöhön (työterveyshuolto), jotta Työhyvinvoinnin mittaaminen on jatkuvaa, tarkkaa ja aidosti organisaatiota hyödyttävää. Koko organisaation saadaan sitoutettua tavoitteisiin ja työhyvinvoinnin kehittämistä koskevat suunnitelmat saadaan jalkautettua. Kuntien eläkevakuutus


Lataa ppt "Risto Kaartinen tutkija Kuntien eläkevakuutus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google