Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto tutkimustiedon tallentajana

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto tutkimustiedon tallentajana"— Esityksen transkriptio:

1 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto tutkimustiedon tallentajana
Sami Borg & Mari Kleemola Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Sähköinen asianhallinta ja arkistointi korkeakouluissa –seminaari CSC, Espoo

2 Eurooppalaiset arkistot (CESSDA)
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

3 Perustiedot arkistosta
Perustettu Suomen Akatemian aloitteesta, toiminta alkoi 1999 Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluresurssi Opetusministeriön rahoittama Erillinen laitos Tampereen yliopiston yhteydessä 13 vakinaista virka- tai työsuhteista Oma johtokunta Valtakunnallinen neuvottelukunta Yhteiskuntatieteellinen => ymmärräme sen laajasti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

4 Ei perinteinen arkisto
Arkistoi ja jakaa kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia elektroniseen muotoon tallennettuja tutkimusaineistoja EI arkistoi kirjoja, tutkimusraportteja, valmiita tilastoja tai muita tutkimusjulkaisuja Aineistoja muokataan Paperiaineistoja hyvin vähän Datatiedostoja yli 3 milj. kilotavua Paperiaineistoja n. 3 hyllymetriä Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

5 Mihin ja miksi vanhaa dataa?
Taustatietona, vertailuun Pitkittäistutkimukseen Uuden datankeruun suunnittelun apuna Datojen kaikkia muuttujia ei ole analysoitu Uudet teoriat ja menetelmät tuovat uusia mahdollisuuksia Kaikki arkistoitu data ei ole vanhaa! Tulosten kontrollointi ja toistettavuus Aikaa ja rahaa säästyy Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

6 Kvantitatiiviset aineistot
Kerätty posti-, puhelin- tai käyntikyselyllä Havaintoyksikkönä useimmiten henkilö Kyselyvastaukset tallennettu havaintomatriiseiksi Kutsutaan joskus myös numeeriseksi dataksi tai mikrodataksi Datan analysoimiseen tarvitaan tilastomate-maattinen ohjelmisto (esim. SPSS, SAS tai Stata) ja vähintään perustiedot tilastotieteestä ja kvantitatiivisista menetelmistä Kvantiaineistoja tietoarkistossa n. 670 kpl Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

7 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Kvantidata SPSS-tiedosto, datanäkymä. Jokainen sarake edustaa yhtä muuttujaa ja jokainen rivi yhtä havaintoyksikköä. Kvantidata SPSS-tiedosto, muuttujanäkymä. Tässä näkyvillä datan 10 ensimmäisen muuttujan tietoja. Kyseessä ESS 2002 Suomen aineisto, johon palaamme tuonnempana. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

8 Kvalitatiiviset aineistot
Kutsutaan myös laadulliseksi tutkimusaineistoksi Puhetta, kuvaa tai tekstiä elektronisena tallenteena Päiväkirjamerkintöjä, ryhmähaastatteluja tai AV-tallenteista litteroituja tekstitiedostoja Arkistoitu txt-, rtf- tai html-tiedostoina Kvaliaineistoja arkistoitu n. 50 kpl ja vain kuvailtu n. 30 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

9 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Palvelut Aineistojen arkistointi Aineistojen toimittaminen jatkokäyttöön Tutkimusmenetelmien opetusta tukeva tietovarannot Neuvonta ja tietopalvelu aineistojen keruuseen ja käyttöön liittyvissä asioissa Peruspalvelut maksuttomia Katsotaan näitä kaikkia kolmea palvelua tarkemmin seuraavissa kalvoissa. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

10 Aineistojen arkistointi
Luovutussopimuksessa tutkimusaineiston hallintaoikeus siirtyy tietoarkistolle Luovuttaja siirtää arkiston kautta käyttöoikeuden muille tutkijoille Tietoarkisto hoitaa aineiston käyttökuntoiseksi! Tarvittaessa mahdollisuus sopia käyttörajoituksista, embargosta tms. ehdoista Tietoarkisto voi tiedottaa alkuperäiselle tutkijalle/luovuttajalle aineiston käytöstä Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

11 Aineistojen tilaaminen
Aineistoja annetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön, myös opiskeluun Aineistojen käyttäjän velvoitteet käyttölupahakemus ja käyttöehtositoumus sitoutuu noudattamaan FSD:n ja aineiston luovuttajan asettamia ehtoja ilmoitus FSD:lle julkaisuista Suomalaiset tutkijat saavat käyttöönsä muiden maiden arkistojen aineistoja FSD:n välityksellä Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

12 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Kuvailu kaiken a ja o Aineistojen arkistointi, jatkokäyttö ja tiedon löytyminen mahdollista vain, jos aineistot dokumentoitu riittävän tarkasti Dokumentaatio perustuu ensisijaisesti aineiston luovuttajan (tutkijan) antamaan informaatioon. Kuvailua täydennetään arkistointiprosessin aikana esiin tulleilla tiedoilla. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

13 Kuvailuformaattina DDI
Aineistot kuvaillaan kv. kvantitatiivisten tutkimusaineistojen kuvailuun kehitetyn DDI:n mukaisesti XML-kielellä DDI:ssä yli 300 tietoelementtiä, joista tietoarkistossa käytetään noin kolmasosaa Kuvaillaan mm. tutkimuksen tekijä(t) tutkimuksen aihepiiri ja sisältö aineiston valinta tai otantamenetelmä, aineistonkeruu havaintoyksikkö/aineistoyksikkö tiedostojen formaatti/formaatit kvantitatiivisten aineistojen muuttujat, muuttujien määrä kyselylomakkeen kysymystekstit kvalitatiivisten aineistojen keskeiset dokumentit (haastattelukysymykset, kirjoituskehoitus tms.) käyttöehdot Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

14 DDI-tiedostoista tuotetaan…
WWW-sivujen aineistoluettelo PDF-muotoinen koodikirja jokaisesta aineistosta Nesstar-luettelo Tarvittaessa muita listauksia yms. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

15 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tietopalvelu Sopivien aineistojen etsiminen Aineistonkeruun ja dokumentoinnin ohjeistaminen Aineistonkäytön neuvonta Opas aineistojen jatkokäyttöön 2006 Tietosuojaa ja tutkimusetiikkaa koskevien asioiden selvittäminen Arja Kuula (2006): Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere : Vastapaino FSD:n henkilökuntaan voi aina ottaa yhteyttä. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

16 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Mistä tietoa datoista? Aineistosivu Hakusivu Nesstar-haku Kysymällä! Google! Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

17 Aineistosivumme verkossa
Aineistoista julkaistaan kuvailutiedot (html), kyselylomake (pdf) ja koodikirja (pdf) Koodikirja sisältää muuttujien suorat jakaumat Ajantasainen aineistoluettelo: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

18 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Aineistosivu Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

19 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Sarjakuvaukset Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

20 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Kuvailusivu Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

21 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Hakusivu Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

22 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Nesstar Haku Nesstarin muuttujatasolla FSD-luettelosta termillä poliisi* Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

23 Kiitos mielenkiinnosta! Ottakaa yhteyttä:
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto


Lataa ppt "Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto tutkimustiedon tallentajana"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google