Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vapaan sivistystyön opetushenkilöstön kelpoisuus, osaaminen ja työolot. Kommenttipuheenvuoro 22.1.2010 Tammiseminaari, Lahti Tuovi Manninen erityisasiantuntija.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vapaan sivistystyön opetushenkilöstön kelpoisuus, osaaminen ja työolot. Kommenttipuheenvuoro 22.1.2010 Tammiseminaari, Lahti Tuovi Manninen erityisasiantuntija."— Esityksen transkriptio:

1 Vapaan sivistystyön opetushenkilöstön kelpoisuus, osaaminen ja työolot. Kommenttipuheenvuoro 22.1.2010 Tammiseminaari, Lahti Tuovi Manninen erityisasiantuntija Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

2 Opetushenkilöstön järjestäytyminen •OAJ:ssa yli 120 000 jäsentä •noin 77 % jäsenistä kuntasektorilla •yksityinen sektori 12 % •OAJ:ssa yli 2000 vapaan sivistystyön opetushenkilöstöön kuuluvaa jäsentä –kansalaisopistot –kansanopistot –liikunnan koulutuskeskukset Tuovi Manninen, OAJ2

3 Opetushenkilöstön järjestäytyminen •Vapaan sivistystyön tuntiopettajat OAJ:hin 2006, tuntiopettajajäseniä noin 500 •OAJ:n tuntiopettajien määrää ja kelpoisuutta koskeva selvitys 2007 •Aloite OPM:lle tuntiopettajien aseman turvaamiseksi •Aloite vaikuttanut osaltaan arvioinnin toteuttamiseen Tuovi Manninen, OAJ3

4 Tuntiopettajat •Tilastokeskus tilastoi vain päätoimista opetushenkilöstöä –päätoimisia tuntiopettajia ei vapaassa sivistystyössä tunneta •Hyvä, että tuntiopettajat huomioitu tässä arvioinnissa, koska heidän osuutensa toiminnassa huomattava Tuovi Manninen, OAJ4

5 Tuntiopettajat •Vastanneista tuntiopettajista (N=724) puolet tekee työtään päätyönä (s. 53) •Ns. päätoimisista tuntiopettajista pedagogisten opintojen suorittaneita n. 50 %, tulos samansuuntainen OAJ:n selvityksen kanssa •Arvioinnista tulee selkeästi ilmi tuntiopettajuuteen liittyvät ongelmat, kuten työn epävarmuus, yksinäisyys ja vaikeus päivittää osaamistaan Tuovi Manninen, OAJ5

6 Vakinainen henkilöstö •Koulutustaso kohoaa koko ajan, sama trendi kuin muussa työelämässä •Päätoimisten opettajien vastausprosentti alhainen •Päätoimisen henkilöstön kelpoisuustilanne ilahduttavan korkea •Työkokemuksen lisäksi olisi kaivannut tietoa ikäjakaumasta •Tilastokeskuksen (2008) mukaan kansalaisopistojen päätoimisesta henkilöstöstä 58 % on yli 50-vuotiaita, rehtoreista jopa 68 % •Arvioinnin mukaan rehtoreiden huoli opetus- henkilöstön ikääntymisestä ja rakenteesta ei ole täysin ajanmukainen 6

7 Vapaan sivistystyön vetovoima •Tärkeä positiivinen signaali: ”Rehtorit uskovat vahvasti vapaan sivistystyön tulevaisuuteen”. (s. 98) •OAJ: vapaan sivistystyön merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa •Vapaan sivistystyön merkitys havaittu EU:n tasolla, miten kansallisella tasolla sekä alue- ja paikallistasolla? •Hallinnon ja päättäjien tietoutta vapaasta sivistystyöstä tulisi lisätä etenkin kuntakentällä - ”Kunnallisten lautakuntien jäsenet ovat useimmiten aika kaukana opistojen käytännöstä.” Tuovi Manninen, OAJ7

8 Määräaikaisuudet •”Kansalaisopistojen ylläpitäjistä lähes 40 % valitsi vaihtoehdon ”en osaa sanoa”, kun kysyttiin määräaikaisuuksien syytä •Määräaikaisia kansalaisopistoissa eniten, 29 % •Määräaikaisuuden peruste kirjattava työsopimukseen tai virkamääräykseen •OAJ:n lakimiehet: myös lautakuntien edustajien on tiedettävä määräaikaisuuden perusteet laittomuuksien välttämiseksi –on suotavaa, että taho, jolla on toimivalta nimittää määräaikainen henkilöstö, tekee pari kertaa vuodessa listan luottamushenkilöille määräaikaisuuksista ja niiden perusteista –luottamusmiehillä on YT-lain mukaan oikeus saada samat tiedot, joten samalla ko. tiedot voi toimittaa myös lm:lle Tuovi Manninen, OAJ8

9 Henklöstömäärä •Vapaassa sivistystyössä arviolta 1,1 miljoonaa osallistujaa •Tähän haasteeseen vastaa pieni vakinainen henkilöstö •Olisi kaivannut tarkempaa tietoa oppilaitosten henkilöstömitoituksesta •OAJ:n selvityksen mukaan jopa 40 % kansalaisopistojen rehtoreiden viroista tai toimista on yhdistetty muuhun virkaan tai toimeen (2007) •Millaiset ovat opistojen toimintaedellytykset, kun vakinaista henkilöstöä ei juurikaan ole? 9

10 Henklöstömäärä •Arvioinnissa toistui eri vastaajaryhmien keskuudessa huoli työn jatkumisesta ja esim. kansalaisopistoverkoston harvenemisesta •”Kansalaisopistoissa työskentelevät ovat muita tavallisemmin havainneet väen vähentyneen.” (s. 67) •Eriarvoisuus alueilla, kasvaako tulevan laatu- ja kehittämisrahoituksen myötä? •Kuntien sivistystahto? Tuovi Manninen, OAJ10

11 Sivistystarve – sivistystehtävä – sivistyshyöty •Arvioinnissa nostettu hyvin esille vapaan sivistystyön merkitys yhteiskunnallisella ja yksilötasolla •”Sivistyshyödyn pitäisi kuulua erityisesti koulutuksen ylläpitäjän ja rahoittajan käsitteistöön koulutuksen kustannusten ja hyötyjen arvioinnissa.” (s. 131) •Tarvittaisiin lisää tutkimusta sivistystarve – sivistystehtävä – sivistyshyöty -jatkumosta Tuovi Manninen, OAJ11

12 OPUS-kahvila, perjantai 29.1.2010 klo 11.–11.45 Aikuisopiskelu KELA-korvauksen piiriin? professori Jyri Manninen, Joensuun yliopisto klo 12.–12.45 Sivistys viihtyy vapaudessa johtava rehtori Taina Törmä Helsingin Suomenkielinen työväenopisto ja opetusneuvos, rehtori Ville Marjomäki Lahden kansanopisto 12 www.educamessut.fi


Lataa ppt "Vapaan sivistystyön opetushenkilöstön kelpoisuus, osaaminen ja työolot. Kommenttipuheenvuoro 22.1.2010 Tammiseminaari, Lahti Tuovi Manninen erityisasiantuntija."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google