Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avustajatoiminnan Lapin aluetilaisuus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avustajatoiminnan Lapin aluetilaisuus"— Esityksen transkriptio:

1 Avustajatoiminnan Lapin aluetilaisuus
Rovaniemi Tiina Keränen Yksikön päällikkö

2

3 Työttömyys Lapissa marraskuussa 2011
Työttömien osuus työvoimasta 12,7 % Työttömiä työnhakijoita noin , joista Lomautettuja 520 (lisäksi ryhmäilmoituslomautettuja 120) nuoria alle 25-vuotiaita 1 330 yli 50-vuotaita lähes 4 260 pitkäaikaistyöttömiä 1 930 Työttömiä marraskuussa 370 (-3,5 %) vähemmän kuin marraskuussa 2010 1 900 (-16 %) vähemmän kuin marraskuussa 2009 150 (1,5 %) enemmän kuin marraskuussa 2008 ja lähes saman verran kuin vuonna 2007 Koko maassa työttömiä oli edelleen % enemmän kuin vuosien 2007 ja 2008 marraskuussa

4 Työttömät Lapissa kuukausittain vuosina 2006 -2011

5 Työttömyys kunnittain Lapissa marraskuussa 2011

6

7

8

9

10 Lapin TE-toimisto- ja palveluverkkouudistus
Uudistuksen tavoitteet TE-toimiston palvelut muodostavat kokonaisuuden, jossa on tasapainoisesti otettu huomioon asiakaslähtöisyys, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tuottavuus. Työvoima- ja yrityspalvelut järjestetään asiakkaiden tarpeiden pohjalta ja ne toteutetaan monikanavaisesti ja yhdenmukaisesti. Palveluissa keskitytään ydintehtäviin: osaavan työvoiman saatavuuteen ja yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen. Tuottavuutta tavoitellaan mm. sähköisten ja puhelinpalveluiden laajalla käytöllä, tehtävänkuvien kehittämisellä, päällekkäisten tehtävien vähentämisellä sekä erikoistumisella Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

11 Lapin TE-toimisto- ja palveluverkkouudistus
Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

12 Lapin TE-toimistojen palvelut tällä hetkellä
- TE-toimiston työvoima- ja yrityspalvelut perustuvat kolmeen palvelulinjaan: työnvälitys ja yrityspalvelut, koulutus ja osaamisen kehittäminen sekä työmarkkinoille kuntoutuvien palvelut Kaikissa palveluissa on mukana sekä henkilöasiakkaiden (pääosin työnhakijat) että työnantajien ja yritysten palvelut; työnvälityksellä on päävastuu yritysasiakkuuksista Elokuun lopussa TE-toimistoissa oli henkilöasiakkaita reilut 40 % työnvälityksen, 30 % koulutuksen ja osaamisen kehittämisen ja 20 % työmarkkinavalmiuksien parantamisen asiakkaita Lapissa on yli yritysten toimipaikkaa ja yli 8300 yrittäjää Avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin vuonna 2010 yli Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

13 TE-toimistojen palvelut: valtakunnalliset tavoitteet
Palvelut tuotetaan monikanavaisesti Asiointitapahtumat elokuussa Tavoite 2015 Kasvokkain palvelut 33 % 25 % Puhelinpalveluina, TE-toimisto 40 % 25 % Puhelinpalveluina, valtakunnalliset 7 % 15 % Verkkoasiointi 19 % 35 % Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

14 Työ- ja elinkeinohallinnon koulutus- ja työllistämistoimenpiteet
Marraskuun lopussa koulutus- ja työllistämis-toimenpiteisiin osallistui henkilöä koulutuksessa yhteensä 2 825 työvoimakoulutuksessa runsas 1 710 omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella noin 1 115 työllistämistukitoimenpitein sijoitettuna 1 405 910 yksityissektorilla, 440 kuntasektorilla ja 55 valtiosektorilla työelämävalmennuksessa tai työharjoittelussa 500 kuntouttavassa työtoiminnassa 365 vuorottelupaikkaan työllistettynä lähes 310

15 Lapin määräraha 23 464 000 euroa vuodelle 2012
Mom Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet määrärahat vuodelle 2012 Lapin määräraha euroa vuodelle 2012 lähes 4,6 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2011 alussa ja yli 5,8 milj. vähemmän kuin vuoden 2011 lopullinen määräraha lisäksi työttömien peruspäivärahan korotus nosti myös työllistämisen yksikköhintoja momentti muuttunut siirtomäärärahaksi, joten vuoden 2012 määrärahan riitettävä myös työllistämispäätösten ensi vuodelle jatkuviin osuuksiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuvien määrä alenee Määrärahojen kohdentamista sekä palkkatuki- ja työmarkkina-toimenpiteiden linjauksia on tarkistettu Määrärahasta kohdennetaan kokonaiskäyttösuunnitelmassa (ml. arvioidut vuodelta 2011 siirtyvät määrärahat ja rakennetyöttömyyden linjauksiin sisältyvään Lapin kokeiluun esitetty määräraha) Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen 57 % Työllistämiseen 33 % Julkisen työvoimapalvelujen erityistoimiin 10 %

16 Mom. 51 määrärahojen käytön linjaukset
määrärahojen suunnittelussa ja käytössä toimitaan nyt käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa varautuen siihen, ettei lisäbudjetteja tule työvoimakoulutuksen määräraha pidetään suurena työllistämisen osuutta vähennetään kuluvaan vuoteen verrattuna starttirahaan varataan tarvittavat määrärahat yritysten työllistäminen turvataan erityisesti rekrytointitukityyppisesti valtiolle työllistämistä ei juurikaan voida toteuttaa. kunnille työllistetään pelkästään työmarkkinatuen saajia Kotitalouksille ei myönnetä palkkatukea (vrt. kotitalousvähennys) uusia työllisyyspoliittisen avustuksen hankkeita ei käynnistetä lukuun ottamatta yty-töiden tukemiseen liittyviä pilottihankkeita

17 Mom. 51 määrärahojen käytön linjaukset
Yhdistyksille työllistetään työmarkkinatuen perusosalla 65-päivää työmarkkinatukea saaneita nuoria, 130 päivää työmarkkinatukea saaneita yli 25-vuotiaita sekä ainakin vaikeasti työllistyviä 2. vuoden tuella Lähtökohtaisesti vaikeasti työllistyvistä myönnetään yhdistyksille ja säätiöille korkein korotettu palkkatuki käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa Myös vajaakuntoisia työllistetään yhdistyksille ja säätiöille käytettävissä olevin työllisyysrahojen puitteissa ryhmäpalveluiden hankinta ”tuotteistetaan” ja palvelut yhdenmukaistetaan koko alueella

18 Kiitos ! Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto


Lataa ppt "Avustajatoiminnan Lapin aluetilaisuus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google