Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tampereen seutukunta Väkiluku

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tampereen seutukunta Väkiluku"— Esityksen transkriptio:

1 Tampereen seutukunta Väkiluku 31.12.2003
Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Yhteensä Lähde: Tilastokeskus

2 Väestö ikäryhmittäin 2003, %
Lähde: Tilastokeskus

3 Tampereen ja seutukunnan väestön kasvu 1991 - 2004
* Arvio Lähde: Tilastokeskus

4 Tampereen seutukunta, Väestönkasvu 2003
Vuoden 2003 väestönkasvu seutukunnassa oli asukasta (+1,1 %), josta Tampereen osuus 33 %. Tampereen seutukunta on maan nopeimmin kasvavia alueita Väestömääräänsä nähden suhteellisesti eniten kasvoivat Pirkkala ja Ylöjärvi. Väestön määrä seutukunnassa Lähde: Tilastokeskus

5 Tampereen ja seutukunnan väestö 1970 – 2040
Asukasta Lähde: Tilastokeskus

6 Tilastokeskuksen ja kuntien väestöennusteiden erot
Lähde: Tilastokeskus, kunnat

7 Suurten seutukuntien suhteellinen väestön kasvuennuste
Indeksi, 2003=100 Lähde: Tilastokeskus

8 Vanhushuoltosuhde yli 65-vuotiaiden %-osuus työikäisistä (20-64 v
Vanhushuoltosuhde yli 65-vuotiaiden %-osuus työikäisistä (20-64 v.) 10 suurinta seutukuntaa Lähde: Tilastokeskus

9 Väestönmuutokset seutukunnan kunnissa 2003
Lähde: Tilastokeskus

10 Osuus seutukunnan asukasluvun kasvusta 1999 - 2003 (5 v.)
Lähde: Tilastokeskus

11 Väkiluvun muutos 2003, lkm 10 eniten kasvanutta seutukuntaa
Lähde: Tilastokeskus

12 Väkiluvun muutos 2003, % 10 eniten kasvanutta seutukuntaa
Lähde: Tilastokeskus

13 Väkiluvun muutos 2003, lkm Pirkanmaan seutukunnat
Lähde: Tilastokeskus

14 Tampereen seutukunnan muuttoliike 1990 - 2004
Lähde: Tilastokeskus * Arvio

15 Tampereen seutukunnan muuttovoitto 1995 - 2004 neljänneksittäin
Tampereen seutukunnan muuttovoitto neljänneksittäin* (netto) * Vuosineljänneksien summa ei ole sama kuin tarkistettu koko vuoden todellinen muuttovoitto. Lähde: Tilastokeskus

16 Tampereen muuttovoitto 1995 - 2004 neljänneksittäin* (netto)
* Vuosineljänneksien summa ei ole sama kuin tarkistettu koko vuoden todellinen muuttovoitto. Lähde: Tilastokeskus

17 Seutukunta ilman Tamperetta, muuttoliike 1995 - 2004 neljänneksittäin
Seutukunta ilman Tamperetta, muuttoliike neljänneksittäin* (netto) * Vuosineljänneksien summa ei ole sama kuin tarkistettu koko vuoden todellinen muuttovoitto. Lähde: Tilastokeskus

18 10 eniten muuttovoittoa saanutta seutukuntaa 2003
Lähde: Tilastokeskus

19 Muuttoliike muuton suunnan mukaan 2003 (netto)
Lähde: Tilastokeskus

20 Tampereen nettomuutto seutukunnan kuntiin iän mukaan 2003
Lähde: Tilastokeskus

21 Seutukunnan nettomuutto iän mukaan 2003
Lähde: Tilastokeskus

22 Tampereen seutukunnan muuttajat pääasiallisen toiminnan mukaan 2001
Lähde: Tilastokeskus

23 Tampereen seutukunnan muuttajat koulutustason mukaan 2001
Lähde: Tilastokeskus

24 Tampereen seutukunnan muuttajat tuloluokittain 2001
euroa Tulomuuttajien valt.veronalaiset tulot keskim. kaikki: € työlliset: € Lähtömuuttajien valt. veronalaiset tulot keskim. kaikki: € työlliset: € Tulokertymä seutukuntaan positiivinen: kaikki: + 35,3 milj. euroa työlliset + 22,3 milj. euroa Lähde: Tilastokeskus

25 Opiskelijoiden muutot Tampereella 1992 - 2001
Lähde: Tilastokeskus

26 Tutkinnon suorittaneet 2002, osuus 15 v. täyttäneistä, %
Lähde: Tilastokeskus

27 Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet 10 suurimmassa seutukunnassa, (osuus yli 15-vuotiaista v. 2002, %) Lähde: Tilastokeskus

28 Taloudellinen huoltosuhde 2002
(Taloudellinen huoltosuhde = työvoiman ulkopuolella sekä työttömänä olevat yhtä työllistä kohti) Lähde: Tilastokeskus

29 Taloudellinen huoltosuhde 10 suurimmassa seutukunnassa 2002
(Taloudellinen huoltosuhde=työvoiman ulkopuolella sekä työttömänä olevat yhtä työllistä kohti) Lähde: Tilastokeskus

30 Tulonsaajien keskitulot 2002, €/tulonsaaja
Lähde: Tilastokeskus

31 Tulonsaajat tuloluokittain 2002, %
Lähde: Tilastokeskus

32 Väestö tuloluokittain 2002
Tulonsaajien %-osuus Tulonsaajien keskim. tulot Tampereella euroa / vuosi ja koko seutukunnassa euroa / vuosi tuloluokka, euroa Lähde: Tilastokeskus

33 Tulonsaajien keskitulot, 10 suurinta seutukuntaa 2002
Lähde: Tilastokeskus

34 Nettopendelöinti* 2002 Lähde: Tilastokeskus

35 Seutukunnan työpaikat 2002
Työpaikkojen lisäys seutukunnassa: Vuoden 2002 lopussa seutukunnassa yhteensä työpaikkaa. Lähde: Tilastokeskus

36 Työpaikkojen määrän kasvu 2002 10 suurta seutukuntaa
* Seutukunta on laajentunut, edellinen vuosi on tehty vertailukelpoiseksi Lähde: Tilastokeskus

37 Työpaikkojen määrän suhteellinen kasvu 2002, % 10 suurta seutukuntaa
* Seutukunta on laajentunut, edellinen vuosi on tehty vertailukelpoiseksi Lähde: Tilastokeskus

38 Työpaikkojen määrän kasvu 1999 - 2002 10 suurinta seutukuntaa
* Seutukunta on laajentunut, edelliset vuodet on tehty vertailukelpoiseksi Lähde: Tilastokeskus

39 Työpaikkojen määrän muutos 1999 - 2002, % 10 suurinta seutukuntaa
* Seutukunta on laajentunut, edelliset vuodet on tehty vertailukelpoiseksi Lähde: Tilastokeskus

40 Seutukunnan työpaikat 1980 – 2002
Lähde: Tilastokeskus

41 Teollisuustyöpaikat 2002 Vuoden 2002 lopussa seutukunnassa oli yhteensä teollisuustyöpaikkaa. Lähde: Tilastokeskus

42 Seutukunnan kuntien työpaikkojen määrän muutos 2002
Lähde: Tilastokeskus

43 Seutukunnan kuntien työpaikkojen muutos 1990 - 2002
lkm Lähde: Tilastokeskus

44 Työpaikkojen määrän muutos 2002 Pirkanmaan seutukunnat
Koko Pirkanmaa Lähde: Tilastokeskus

45 Työpaikkamuutos elinkeinon mukaan 2002 Tampereen seutukunta
Lähde: Tilastokeskus

46 Työpaikkarakenne seutukunnittain 2002
Lähde: Tilastokeskus

47 Seutukunnan työpaikat 1990 - 2010
*) ennakkotieto, **) ennuste Lähde: Tilastokeskus, oma ennuste

48 Työpaikkojen ja työttömien määrän muutos Tampereen seutukunnassa 1992 - 2002
Lähde: Tilastokeskus

49 Työpaikkojen määrä Tampereen seutukunnassa 1990 – 2002
Lähde: Tilastokeskus

50 Työttömyys seutukunnassa ja koko maassa
Tampereen seutukunnan työttömyysaste syyskuussa ,7 % (9/ ,2 %) Koko maan työttömyysaste 10,3 % (10,3 %) Työttömiä seutukunnassa (18 961) Pitkäaikaistyöttömiä (5414) ja nuoria (2 479) Lähde: TE-keskus

51 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1999 - 2003
Tilasto perustuu Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteriin. Tilasto kattaa vain liiketoimintaa harjoittavat yritykset, jotka ovat arvonlisäverovelvollisia tai toimivat työnantajina. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät säätiöt, asunto-osakeyhtiöt, aatteelliset yhdistykset, julkiset viranomaiset ja uskonnolliset yhteisöt. Tilastoon sisältyvät valtion liikelaitokset, mutta ei kuntien liikelaitoksia. Lähde: Tilastokeskus

52 Yritysten toimipaikat
Tilastoon on valittu liiketoiminnan toimipaikat, joiden toiminta-aika ylitti tarkasteluvuonna puoli vuotta. Lisäksi yrityksen tuli työllistää yli puoli henkilöä tai liikevaihdon olla vähintään euroa (vuonna 2002). Maatiloista sisältyy ainoastaan sellaiset, joilla on palkattua henkilöstöä. Lähde: Tilastokeskus

53 Yritystoimipaikat / 1 000 asukasta vuonna 2002
Lähde: Tilastokeskus

54 Yritysten viennin ja liikevaihdon kehitys 1995 - 2002 Tampereen seutukunnassa
Lähde: Tilastokeskus

55 Viennin kehitys suurten seutukuntien yrityksissä 1995 - 2002
Lähde: Tilastokeskus

56 Tampereen seutukunnan yritysten vienti 1995 - 2002
Lähde: Tilastokeskus

57 Suurten seutukuntien viennin osuus koko maan viennistä 1995 - 2002
Lähde: Tilastokeskus

58 Valmistuneet asunnot Tampereen seutukunnassa 1990 - 2006
Lähde: Tilastokeskus, kunnat

59 Valmistuneet asunnot talotyypin mukaan seutukunta ilman Tamperetta
Lähde: Tilastokeskus, kunnat

60 Valmistuneet asunnot talotyypin mukaan vuonna 2003
Lähde: Kunnat

61 Asunnot talotyypin mukaan 2002
Lähde: Tilastokeskus

62 Asunnot hallintamuodon mukaan 2002
Lähde: Tilastokeskus

63 Asuntokunnat henkilöluvun mukaan 2002
Lähde: Tilastokeskus

64 Kuntien henkilöstö 1 000 asukasta kohden 2003
Lähde: Tilastokeskus

65 Kuntatalouden tunnuslukuja 2003
Lähde: Tilastokeskus


Lataa ppt "Tampereen seutukunta Väkiluku"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google