Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Muistisairaan kohtaaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Muistisairaan kohtaaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Muistisairaan kohtaaminen

2 Dementia oireyhtymän oireita
Muistin heikkeneminen Toimintakyvyn lasku arkipäivän toiminnoissa Kyvyttömyys tilanteiden arvioimiseen Ajantajun heikkeneminen Käyttäytymisen muutokset Oppimis- ja kielellisen ilmaisun vaikeudet ja älykkyyden heikkeneminen

3 lähimuistin vaikeudet (vaikeus muistaa viime aikojen tapahtumia) 
uuden oppiminen heikkenee - uudet asiat eivät jää mieleen ja oppiminen on vaikeaa  abstraktin ajattelun vaikeutuminen - vaikeus ymmärtää esimerkiksi sananlaskuja ja vertauksia  puheen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeus - vaikeus löytää sanoja tai ymmärtää sanallisia ohjeita 

4 tunnistamisen vaikeudet (esimerkiksi vaikeus tunnistaa esineitä, käytetään vääriä esineitä väärissä yhteyksissä) esineiden ja asioiden nimeämisen vaikeudet (käytetään kiertoilmauksia ja lähellä oikeaa sanaa olevia sanoja)  kätevyyden häiriöt (vaikeuksia pukeutumisessa tai esineiden käytössä)  ajan ja paikan tunnistamisen vaikeudet (eksyminen)  mielialan lasku, ahdistuneisuus, joskus käytösoireet (levottomuus, aggressiivisuus, vaeltelu)

5 Milloin muistihäiriöön tulee kiinnittää huomiota?
Tilanteen tarkempi selvittely on ajankohtaista silloin, kun muistihäiriö hankaloittaa jokapäiväistä elämää, huolestuttaa henkilöä itseään, hänen läheisiään tai työtoveriaan. Seuraavassa on muutamia tilanteita, jotka usein esiintyessään vaativat tilanteen tarkempaa selvittelyä: Jos ei muista tuttuja asioita (esimerkiksi naapurin nimi, osoite tai usein ulkomuistista käytetty puhelinnumero)  Jos avaimet tai kukkaro ovat kadoksissa lähes päivittäin 

6 Jos ei pysty painamaan mieleensä uutta asiaa, kuten esimerkiksi tapaamista tuttavan kanssa, vaan menee vääränä päivänä tai unohtaa sen kokonaan  Jos uusien välineiden tai laitteiden käyttö on huomattavan hankalaa  Jos kertoo monta kertaa saman asian uutena muistamatta käsitelleensä sitä aikaisemmin 

7 Jos toistuvasti unohtuu juuri se asia, mitä on lähtenyt esimerkiksi kaupasta hakemaan 
Jos autolla ajaessa joutuu silloin tällöin miettimään minne on menossa  Jos ei pysty luettelemaan keiden kanssa on tänään puhunut puhelimessa

8 Dementia eri vaiheet Lievä Keskivaikea Vaikea-asteinen

9 Dementoitumisen taustalla
Alzheimerin tauti (n. 50%) Lewyn kappale–tauti (10–15%) Aivoverenkiertohäiriöt

10 Selkein dementian riskiä lisäävä tekijä on ikä
Selkein dementian riskiä lisäävä tekijä on ikä. Alzheimerin tautiin voi sairastua jo alle 40-vuotiaana, mutta se on erittäin harvinaista. Reilusti yli puolet dementiapotilaista on yli 80-vuotiaita.

11 Mitä dementia on? Dementia on elimellisestä, aivoja rappeuttavasta sairaudesta johtuva oireyhtymä, johon sisältyy laaja-alainen etenevä henkisten toimintojen heikkeneminen.

12 Voidaanko muistihäiriötä hoitaa?
Osa muistihäiriöistä on parannettavissa, osan kulkua voidaan hidastaa ja osa on luonteeltaan eteneviä. Kaikkia muistihäiriöitä voidaan kuitenkin hoitaa. Siksi on oleellisen tärkeää selvittää muistihäiriön taustalla oleva syy. Varhainen syyn selvittäminen on tärkeää siksi, että osa muistihäiriöistä taustalla olevista syistä (kilpirauhasen toimintahäiriö, B12-vitamiinin imeytymishäiriö, masennus, ahdistuneisuus tai uupumusoireyhtymä) on parannettavissa.

13 Muistihäiriön tutkiminen
Perusselvitykset tehdään terveyskeskuksessa, jossa lääkäri tutkii muistihäiriöpotilaan ja määrää tarvittavat laboratoriotutkimukset. Ellei syytä näin löydy, jatketaan tilanteen selvittelyä tarkemmilla neurologisilla tutkimuksilla, joissa selvitetään neurologinen status, tehdään lisätutkimuksia (aivojen kuvantaminen) ja tarvittaessa neuropsykologinen tutkimus.

14 Muistihäiriön syy löytyy yli 90 %:n varmuudella
Muistihäiriön syy löytyy yli 90 %:n varmuudella. Tarvittaessa tilannetta seurataan edelleen, aloitetaan sairauden mukainen lääkitys ja palataan omalääkärin hoitoon ja seurantaan

15 Dementiaa sairastavan hoidossa on tärkeää
Luoda katsekontakti. Puhua selkeästi ja rauhallisesti, lyhyet lauseet. Käyttää henkilölle tuttuja sanoja. Puhua niistä asioista, jotka juuri tälle henkilölle tärkeitä. Sanoa tärkein asia lauseen alussa.

16 Toistaa useaan kertaan asia, jonka haluat hänen muistavan.
Antaa selkeitä vaihtoehtoja, mieluummin Otatteko teetä vai kahvia? Kuin Mitä haluaisitte juoda? Antaa positiivista palautetta ja selkeitä ohjeita. Välttää älä-sanoja, Rouva Virtanen, tuokaa kirja tähän pöydälle mieluummin kuin Älkää laittako sitä siihen!

17 Välttää kiistelyä tai vähättelyä potilaan esittämiin asioihin
Parempi myötäillä ja johdattaa hänet keskustellen menneestä tähän päivään

18 Elämänhistoria ja muistelu
Muistelu osana arkipäivää Muistelutyössä tavoitteet on pitkäjänteisempiä Muisteluryhmätyöskentely


Lataa ppt "Muistisairaan kohtaaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google