Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

IB International Baccalaureate Yleisesittely

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "IB International Baccalaureate Yleisesittely"— Esityksen transkriptio:

1 IB International Baccalaureate Yleisesittely
Oulun Lyseon lukio Lux borealis IB International Baccalaureate Yleisesittely

2 Mikä on IB? Oulun Lyseon lukio Lux borealis
Lyhenne sanoista International Baccalaureate, joka tarkoittaa kansainvälistä ylioppilastutkintoa. IB –lukiolinjalla opiskellaan kansainväliseen ylioppilastutkintoon (IB Diploma) johtavaa opiskeluohjelmaa (IB Diploma Programme). Ohjelman sisällöstä ja loppututkinnon järjestämisestä vastaa International Baccalaureate Organization (IB), jonka päämaja on Genevessä. Suomessa IB Diploma hyväksytään tasavertaisena kansallisen ylioppilastutkinnon kanssa eli se antaa Suomessa yleisen korkeakoulukelpoisuuden. IB Diploma antaa erinomaiset valmiudet yliopisto-opintoihin kaikkialla maailmassa.

3 The IB Mission Statement
Oulun Lyseon lukio Lux borealis The IB Mission Statement The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment. These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.

4 IB maailmalla ja Suomessa
Oulun Lyseon lukio Lux borealis IB maailmalla ja Suomessa IBO perustettiin 1968, ensimmäinen tutkinto 1970 Suomessa IB-ohjelma aloitettiin 1990 ja Oulun Lyseossa 1992 Vuonna 2009 IB-ohjelmaa opetetaan yli 2000 lukiossa 140 maassa, Suomessa 15 lukiossa. Vuoden 2009 IB-ylioppilaskokeisiin osallistui koko maailmassa yli nuorta. Opetus- ja tutkintokielenä on koulun valinnan mukaan espanja, ranska tai englanti. Useimmissa IB-kouluissa, myös Lyseossa, englanti. IB-ohjelma on kaksivuotinen (lukion 2. ja 3. vuosi). Suomessa ensimmäinen lukiovuosi (valmistava vuosi), jolloin opiskellaan tavallisen lukion kursseja pääosin englanninkielellä

5 Miten IB eroaa tavallisesta lukiosta?
Oulun Lyseon lukio Lux borealis Miten IB eroaa tavallisesta lukiosta? Opiskelukielenä englanti, opiskelija saavuttaa kolmen vuoden aikana täysin sujuvan maailmankielen taidon. Osa opettajista ja luokkatovereista on ulkomaalaisia. Oppiaineita on kuusi, ja niihin perehdytään syvällisemmin kuin kansallisessa lukiossa, jossa on yli 15 pakollista oppiainetta. IB on tasapainoinen yleissivistävä ohjelma. Mukana ovat äidinkielen ohella vieraat kielet, humanistiset tieteet, luonnontieteet, matematiikka ja taideaineet. IB-ohjelmaan kuuluu myös tutkimustyötä, luovaa toimintaa, uusien fyysisten taitojen oppimista ja palvelutoimintaa. IB-ohjelma antaa erinomaiset valmiudet korkeakouluopintoihin. Yli 90 % Lyseosta valmistuneista IB-ylioppilaista on saanut opiskelupaikan yliopistoissa Suomessa tai ulkomailla.

6 Kenelle IB –lukio sopii?
Oulun Lyseon lukio Lux borealis Kenelle IB –lukio sopii? IB on normaalille nuorelle suunniteltu yleislukio. Se ei edellytä erityislahjakkuutta.. IB sopii nuorelle, jolla on korkea opiskelumotivaatio – nuorelle, joka opiskelee, lukee ja kirjoittaa mielellään. IB sopii sisukkaalle nuorelle, joka ei anna periksi vaikeuksien edessä, vaan jatkaa työtä ja yrittää uudelleen. IB sopii kriittiselle ja itsenäiselle nuorelle, joka haluaa ymmärtää asiat ja niiden syysuhteet ja haluaa muodostaa oman perustellun mielipiteensä niistä. IB sopii nuorelle, joka haluaa tietää, ymmärtää, osata ja kehittyä ihmisenä eli haluaa rakentaa pohjan myöhemmälle menestykselle opinnoissa ja työssä missä tahansa maailmassa.

7 Mitä IB –lukioon pyrkijältä vaaditaan?
Oulun Lyseon lukio Lux borealis Mitä IB –lukioon pyrkijältä vaaditaan? Hyvää yleistä menestystä peruskouluopinnoissa. Yritteliäisyyttä ja halua opiskella ahkerasti. Uteliaisuutta ja kiinnostusta uusiin asioihin. HUOM! Suomalaisen peruskoulun antama englanninkielen taito riittää hyvin IB-lukion aloittamiseen. Kielitaito kehittyy nopeasti opintojen aikana.

8 IB-opinnot Oulun Lyseossa
Oulun Lyseon lukio Lux borealis IB-opinnot Oulun Lyseossa 1. vuosi: valmistava vuosi (pre-DP year), jolloin opiskellaan suomalaisen lukio-ohjelman kursseja osin englanninkielellä 2. vuosi: IB1-vuosi eli varsinaisen IB-ohjelman ensimmäinen vuosi 3. vuosi: IB2-vuosi eli varsinaisen IB-ohjelman toinen vuosi. IB ylioppilaskirjoitukset toukokuussa (samanaikaisesti koko maailmassa). Lukion päättötodistus ja IB ylioppilaslakki annetaan kevätjuhlassa. IB-kokeiden tulokset tulevat heinäkuun alussa. HUOM! IB-linjan opiskelija voi halutessaan suorittaa IB-opintojen ohella myös suomalaisen lukion kursseja sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeita

9 IB Diploma opiskeluohjelma
Oulun Lyseon lukio Lux borealis IB Diploma opiskeluohjelma Oppiaineet jaetaan 6 aineryhmään: 1. Vahvin kieli (Language A) 2. Vieras kieli (Language B ja Language ab initio) 3. Ihminen ja yhteiskunta (Individuals and societies) 4. Luonnontieteet (Experimental sciences) 5. Matematiikka (Mathematics) 6. Taideaineet (Art subjects) Diploma –ohjelmaan valitaan 6 ainetta eli kustakin ryhmästä yksi aine. Tästä säännöstä voidaan poiketa erityisestä syystä Opiskelija voi suorittaa erillisen tutkinnon seitsemännessä aineessa.

10 IB aineryhmät 1-3 Oulun Lyseon lukio
Lux borealis IB aineryhmät 1-3 Ryhmä 1: Vahvin kieli: Suomalaisella IB-opiskelijalla yleensä suomi ja/tai englanti. Ohjelma sisältää runsaasti kirjallisuutta ja sen analyysiä. Sekä suullinen että kirjallinen kielitaito testataan kokeissa. Ryhmä 2: Vieras kieli: Suomalaisella IB-opiskelijalla yleensä englanti. Tavoitteena on että opiskelija kykenee kommunikoimaan kielellä sujuvasti sekä kirjallisesti että suullisesti. Ryhmä 3: Ihminen ja yhteiskunta: Taloustiede (economics), liiketoiminta ja hallinto (business and management), historia, psykologia.

11 IB aineryhmät 4-6 Oulun Lyseon lukio
Lux borealis IB aineryhmät 4-6 Ryhmä 4: Luonnontieteet: Biologia, kemia, fysiikka. Oleellinen osa opiskelua on työskentely laboratoriossa. Myös yhteistyötaitoja harjoitellaan ryhmäprojektissa. Ryhmä 5: Matematiikka: Tarjolla kaksi matemaattista ainetta. Mathematical studies vastaa lyhyttä matematiikkaa, Mathematics, lyhyt oppimäärä vastaa pitkää matematiikkaa ja Mathematics, pitkä oppimäärä on vaativampi kuin pitkä matematiikka. Ryhmä 6: Taideaineet: Taideaineita ei ole tarjolla. Ryhmässä 6 voidaan valita taideaineen sijasta toinen aine ryhmistä 1, 2, 3 tai 4, esimerkiksi ruotsinkieli.

12 Muut IB Diploma vaatimukset
Oulun Lyseon lukio Lux borealis Muut IB Diploma vaatimukset Kuuden oppiaineen lisäksi IB Diploma –opintoihin kuuluu Tutkielma (Extended Essay, EE): Noin 4000 sanan laajuinen tutkielma opiskelijan itse valitsemasta aiheesta. Tutkielman arvostelee IBO:n nimeämä tarkastaja. Tiedonteorian kurssi (Theory of Knowledge TOK) : Keskustelu- ja väittelypohjainen TOK kannustaa opiskelijaa pohtimaan tiedon ja moraalin perusteita sekä valmentaa esittämään ja perustelemaan omia mielipiteitä. TOK ohjaa myös ymmärtämään maailman kulttuureja ja opastaa toimimaan rakentavasti monikulttuurisessa yhteisössä. Luova toiminta ja palvelu (Creativity, Action and Service, CAS): CAS-ohjelman tavoitteena kasvattaa luovia, aktiivisia ja vastuuntuntoisia maailmankansalaisia. Toiminnan muodot ovat pitkälle opiskelijan itsensä valittavissa.

13 IB ylioppilaskirjoitukset
Oulun Lyseon lukio Lux borealis IB ylioppilaskirjoitukset IB ylioppilaskirjoitukset (IB Diploma Examinations) järjestetään IB2 –vuoden toukokuussa samanaikaisesti koko maailmassa. Opiskelija suorittaa kokeet kaikissa kuudessa Diploma –aineessaan ja halutessaan myös seitsemännessä aineessa. Kussakin aineessa on kaksi tai kolme koetta (Paper 1, 2 and 3) yleensä peräkkäisinä päivinä. Koesuoritukset arvostelevat IBO:n nimeämät tarkastajat eri puolilla maailmaa. Opiskelijalla on oikeus osallistua uudelleen kokeisiin vielä kaksi kertaa, esimerkiksi seuraavana syksynä (marraskuussa) tai keväänä. Parempi arvosana jää voimaan. Suomalaiset IB ylioppilaat saavat ns. kaksikielisen diplomin (Bilingual IB Diploma), koska he suorittavat tutkinnon muulla kuin omalla äidinkielellään.

14 Hakeminen Oulun Lyseon IB-linjalle
Oulun Lyseon lukio Lux borealis Hakeminen Oulun Lyseon IB-linjalle Hakeminen tapahtuu -sivuston kautta. Hakuaika on Luokanvalvoja/opinto-ohjaaja lähettää peruskoulun lausunnon Lyseolle viimeistään Osallistu valintakokeeseen. Se järjestetään alkaen klo Oulun Lyseon lukiossa, osoitteessa Kajaaninkatu 3. Valinnan tulokset julkaistaan kesäkuussa 2011. Tarvittavia lomakkeita voi tulostaa suoraan osoitteesta:

15 Valintaperusteet Valintakokeet: (maksimi 8 valintapistettä)
Oulun Lyseon lukio Lux borealis Valintaperusteet Valintakokeet: (maksimi 8 valintapistettä) Peruskoulun keskiarvo: (maksimi 10 valintapistettä) Lausunnot ja lisänäytöt: (maksimi 2 valintapistettä) Yhteensä 20 valintapistettä.

16 Oulun Lyseon lukio Lux borealis Valintakoe Pidetään Oulun Lyseolla, Kajaaninkatu 3, Oulu, keskiviikkona alkaen klo Koe on mahdollista järjestää samaan aikaan myös omassa koulussa tilaamalla valintakoetehtävät ja ohjeet hyvissä ajoin Lyseolta.

17 Sotkamon lukion IB-linja
Oulun Lyseon lukio Lux borealis Sotkamon lukion IB-linja Vuodesta 2005 alkaen on IB-ohjelmaa opetettu myös Sotkamon lukiossa. Monissa aineissa opetus annetaan videoyhteyden avulla Oulusta. Sotkamon IB-opiskelijat rekisteröidään virallisesti Oulun Lyseon lukion IB-linjan opiskelijoiksi. Hakeminen Sotkamon lukion IB-linjalle tapahtuu yhteisvalinnan kautta. Pääsykoe on klo Sotkamon lukiossa.

18 Lisätietoja Oulun Lyseon lukio IB-järjestöstä: www.ibo.org
Lux borealis Lisätietoja IB-järjestöstä: Lyseosta, IB-linjasta ja hakemisesta: Lyseon IB-koordinaattori: puh tai Lyseon rehtori: puh tai

19 Sotkamon lukion IB-linjan yhteystiedot
Oulun Lyseon lukio Lux borealis Sotkamon lukion IB-linjan yhteystiedot Sotkamon lukio: Sotkamon lukion koordinaattori: puh tai Sotkamon lukion rehtori: puh tai

20 Tervetuloa opiskelemaan Oulun Lyseon IB-linjalle!
Oulun Lyseon lukio Lux borealis Tervetuloa opiskelemaan Oulun Lyseon IB-linjalle!


Lataa ppt "IB International Baccalaureate Yleisesittely"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google