Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JAKSOSUUNNITELMA T IETO - JA VIESTINTÄTEKNIIKKA PEDAGOGISENA TYÖVÄLINEENÄ Sanna Kesti (2251899) 13.12.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JAKSOSUUNNITELMA T IETO - JA VIESTINTÄTEKNIIKKA PEDAGOGISENA TYÖVÄLINEENÄ Sanna Kesti (2251899) 13.12.2012."— Esityksen transkriptio:

1 JAKSOSUUNNITELMA T IETO - JA VIESTINTÄTEKNIIKKA PEDAGOGISENA TYÖVÄLINEENÄ Sanna Kesti (2251899) 13.12.2012

2 P SYKOLOGIAN KURSSI LUKIOSSA / PSYKOLOGIAN OPINTOJAKSO YLIOPISTOSSA Opiskelijat tutustuvat pienissä ryhmissä johonkin psykologian alaan liittyvään aiheeseen ja valmistelevat siitä esityksen, joka esitetään muille ryhmille. Opiskelijat opettavat oman aiheensa muille ja toimivat opettajina varsinaisen opettajan lisäksi. Kun opiskelijat joutuvat itse aktiivisesti tutustumaan aiheeseen ja ottamaan siitä selvää, he voivat oppia paremmin kuin pelkässä luentomuotoisessa opetuksessa. Opiskelijat oppivat myös mm. esiintymistaitoa sekä tiedonhakua ja analysointia.

3 V ÄLINEET Noise sensitive table -Hyvä apuväline ryhmätöissä -Ihmiset ottavat yleensä ryhmässä tietyn roolin -> auttaa tunnistamaan tämän roolin ja ehkä tarvittaessa muuttamaan sitä -Auttaa kaikkia ottamaan tasavertaisesti osaa keskusteluun

4 V ÄLINEET Perinteiset tietokoneet ja kannettavat -Opiskelijat käyttävät perinteisiä tietokoneita ja kannettavia esimerkiksi etsiäkseen internetistä tietoa ryhmätyönsä aiheesta -Opiskelijat tekevät myös esimerkiksi PowerPoint-esityksen tai muun vastaavan aiheestaan, jonka he esittävät muille ryhmille

5 V ÄLINEET Blogit & Wikit -Opiskelijat julkaisevat ryhmätyönsä myös blogissa, jolloin muut voivat helposti kommentoida niitä ja löytää ne myös esityksen jälkeen. -Wiki mahdollistaa yhteisöllisen työskentelyn paikasta riippumatta, joten opiskelijat voivat käyttää myös sitä hyödyksi ryhmätöissä

6 V ÄLINEET Älytaulut -Opiskelijat käyttävät apunaan älytaulua ryhmätöiden esittelemisessä muille -Älytaulu mahdollistaa paremman vuorovaikutuksen opiskelijoiden kanssa, kun esittelijä ei ole liian riippuvainen tietokoneesta -Älytaulun avulla esitykseen voi myös esimerkiksi lisätä jotain tai korostaa joitain tärkeitä asioita

7 L ÄHTEET http://www.newlaunches.com/archives/tag/table/p age/3 http://icons.iconarchive.com/icons/siristhius/vista- style/256/My-computer-icon.png http://img.ehowcdn.com/article- new/ehow/images/a06/jv/jn/cables-connect-dell- laptop-hdtv-1.1-800x800.jpg http://blog.hostalia.com/wp- content/themes/hostalia/images/blog.png http://mariposa.redlandsusd.net/modules/groups/ homepagefiles/cms/514258/Image/wiki.png http://www.pikeville.k12.ky.us/userfiles/990/smar tboard2.png


Lataa ppt "JAKSOSUUNNITELMA T IETO - JA VIESTINTÄTEKNIIKKA PEDAGOGISENA TYÖVÄLINEENÄ Sanna Kesti (2251899) 13.12.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google