Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sanginjoki – Pohjois-Suomen Nuuksio Sanginjoen ulkometsän suojeluhanke Me, aloitteen tehneet järjestöt, esitämme, että Oulun kaupungin tulee kehittää omistamaansa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sanginjoki – Pohjois-Suomen Nuuksio Sanginjoen ulkometsän suojeluhanke Me, aloitteen tehneet järjestöt, esitämme, että Oulun kaupungin tulee kehittää omistamaansa."— Esityksen transkriptio:

1 Sanginjoki – Pohjois-Suomen Nuuksio Sanginjoen ulkometsän suojeluhanke Me, aloitteen tehneet järjestöt, esitämme, että Oulun kaupungin tulee kehittää omistamaansa 2600 ha:n laajuista Sanginjoen ulkometsää jatkossa luonnon- suojelun ja virkistyskäytön ehdoilla. Metsä- ja suo- luonnon ennallistamisella voidaan alueen luonto- arvoja lisätä entisestään. Tämä mahdollistaisi kansal- lispuistotasoisen suojelualueen perustamisen jatkossa. Sanginjoen ulkometsän suojelun perusteet: Metsiensuojelun lisääminen Oulun alueella - Metsämaata on Oulun kaupungissa suojeltu 200 ha (n. 1%), josta yli 100-vuotiasta metsää vain 50 ha. Sanginjoen ulkometsän suojelu lisäisi tämän vanhan metsän alaa 10-kertaiseksi n. 600 hehtaariin. Sanginjoki on osa Etelä-Suomen metsiensuojelun (METSO) -ohjelman aluetta, jolla suojeluprosentti on huono. Suojelun avulla Oululla olisi mahdollisuus kantaa kortensa kekoon suojeluasiassa. Paljon luontoarvoja – Yhtenäisenä säilynyt Sanginjoen ulkometsä on arvo- kas pohjoisen havumetsäluonnon säilyttämisessä. Alueella on pitkään jatkuneesta talouskäytöstä huolimatta säilynyt luonnonmetsän piirteitä. Monien harvinaisten eliöiden kannat vaatisivat kuitenkin nykyistä laajempia luonnontilaisia alueita säilyäkseen tulevaisuudessa. Yhdessä Harakkalammen ja Pilpasuon suojelualu- eiden kanssa Sanginjoen ulkometsä muodostaa arvokkaan luontokokonaisuuden, jolla on tavattu mm. 4 valtakunnallisesti uhanalaista kukkakasvia, 10 uhanalaista tai silmälläpidettävää kääpälajia, 2 vaarantunutta jäkälälajia (mm. kuvan takku- hankajäkälä) sekä 2 valtakunnallisesti uhanalaista ja 5 silmälläpidettävää lintulajia. Lahopuilla elävät käävät ovat hyviä vanhan metsän indikaattoreita. Ulkometsän alueella kääpälajisto on vielä varsin runsas, inventoinneissa löydettiin 91 lajia. Alue sai 12 indikaattoripistettä eli se on luonnonsuojelullisesti arvokas metsä- alue. Sanginjoki sijoittui samaan kategoriaan Nuuksion kansallispuiston kanssa! Sanginjoella viihtyvät monet harvinaiset ja erämaista ympäristöä vaativat eläimet. Siellä on pesinyt 10 eri petolintulajia, mm. monia pöllöjä. Kanalintukannat ovat vielä melko hyvät ja tikkojen runsaus kertoo luonnon- tilaisten kaltaisten metsien olemassaolosta. Ulkometsä täyttää kansainvälisesti arvokkaan lintualueen (IBA) kriteerit, sillä siellä on havaittu 11 pohjoisen havumetsävyöhykkeen metsä- ja suolintulajia. takkuhankajäkälä Asmonkorpi Virkistyskäytön kehittäminen – Sanginjoen metsäalueen suojelu edistäisi myös alueen virkistyskäytön kehittämistä. Monimuotoinen ja alku- peräinen luonto on houkutteleva ja elämyksiä antava. Se parantaa kaupungin julkisuuskuvaa ja tuo lisää matkailutuloja. Myös alueen opetus- ja tutkimus- käytön mahdollisuudet paranisivat. Tämä 15 km:n päässä keskustasta oleva luontoalue tarjoaa oivat puitteet ympäristökasvatukselle. Suojelualueen perus- taminen ei muuttaisi juurikaan alueen nykyistä käyttöä! Oululla on varaa suojella metsiään – Sanginjoen ulkometsästä saatava hakkuu- tulo on vain 1,2 euroa per kaupunkilainen vuodessa! Oulu satsaa miljoonia vuodes- sa esim. liikuntapaikkoihin. Suojelu olisi kädenojennus paitsi luonnolle, myös niille, jotka haluavat nauttia luonnonrauhasta ja luonnon antimista kaupungin alueella! Luontojärjestöjen mielestä alueen käytön pohjaksi tulee valita VAIHTOEHTO 4, mikä turvaa luonnonarvojen ja virkistyskäytön säilymisen tulevaisuudessa. Luonnon- arvoja tulee lisätä ennallistamalla, mikä mahdollistaa suojelualueen perustamisen 10-20 vuoden kuluttua. Aloitteen tekijät: Oulun luonnonsuojeluyhdistys, Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, Luonto- Liiton Pohjois-Suomen piiri ja Pohjois- Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys Tammikuu 2007


Lataa ppt "Sanginjoki – Pohjois-Suomen Nuuksio Sanginjoen ulkometsän suojeluhanke Me, aloitteen tehneet järjestöt, esitämme, että Oulun kaupungin tulee kehittää omistamaansa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google