Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuuluuko kylien ääni Hämeenlinnassa? Maaseutusuunnittelija Marja Leena Souru Hämeenlinnan kaupunki, kehittämispalvelut.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuuluuko kylien ääni Hämeenlinnassa? Maaseutusuunnittelija Marja Leena Souru Hämeenlinnan kaupunki, kehittämispalvelut."— Esityksen transkriptio:

1 Kuuluuko kylien ääni Hämeenlinnassa? Maaseutusuunnittelija Marja Leena Souru Hämeenlinnan kaupunki, kehittämispalvelut

2 Aluetoimikunnat lähidemokratian turvaajina HÄMEENLINNASSA 2 ALUETOIMIKUNTAA –Ydin-Häme (Hauho, Lammi ja Tuulos), kuntaliitosvaiheessa noin 11.100 asukasta –Kalvola-Renko, vajaa 6.000 asukasta –Tuloksia odotettiin jo muutaman kuukauden toiminnan jälkeen KESKUSTELUA: –Miten poliittisesti valitut aluetoimikunnat pystyvät käyttämään kylien ääntä? –Jäsenet luottamustoimessa, riittääkö aikaa/halua/intoa kokousten ulkopuoliseen toimintaan, osallistumiseen, vapaaehtoistyöhön? –Mikä olisi paras toimintatapa, pitääkö olla valtaa? –Onko avustusten jakaja, lausuntojen antaja, ongelmien ratkaisija, lobbaaja? –Tarvitaanko tarkkoja toimintasuunnitelmia? –Saavuttaako riittävän arvostuksen, aseman?

3 Selvitys Hämeenlinnan ja kylien yhteistyön toimintavasta

4 Kylien keskeiset ongelmat

5 Kylien haasteet PAINEET  Ohjelmissa luvataan, miten kylät vastaavat haasteisiin?  Voimaa kuin pienessä kylässä  Vastuuta ottava paikallisyhteisö PELOT  Palvelut häviävät  Kaupunkikeskeisyys KYLIEN TODELLISUUTTA  Vähän toimijoita  Tehtävät kasaantuvat  Ei nuoria  Pääpaino kylillä viihtymisessä  Kylät erilaisia  Hankkeita epätasaisesti

6 Kyläaktivaattorit verkostoituivat aluetoimikuntien kumppaneiksi •ALUETOIMIKUNNAT –Aluetoimikuntien verkostoituminen ja sen kautta roolin vahvistuminen •KYLÄAKTIVAATTORIT –Haastattelupyyntö 34 kylä- ja asukasyhdistykselle, joista 21 osallistui haastatteluun –Jokaisella kylällä mahdollisuus saada oma kyläaktivaattorinsa, nyt Lammilta 7, Hauholta 6 sekä Kalvolasta ja Rengosta 1 eli yhteensä 15. –Ryhmän sihteerinä maaseutusuunnittelija, mukana Linnaseudun kylähankkeen vetäjä –Kyläaktivaattorit valmistelevat Hämeenlinnan Kyläkäräjät (syksyllä kolmannet Kyläkäräjät) •HÄMEENLINNAN KYLÄKÄRÄJÄT –Aluetoimikuntien tilaisuuksia, puheenjohtaja kaupunginhallituksesta –Kaksi ensimmäistä painottunut kylien ongelmien ratkaisemiseen, pääpaino alustuksissa –Kerätyssä palautteessa toivottiin vähemmän alustuksia ja enemmän aikaa ryhmätöille –Syksyn Kyläkäräjille ryhmätöitä, kyläaktivaattorit ryhmätöiden vetäjinä •MITEN ONNISTUTTU? –Tavoitteena on löytää yhdessä kylien ongelmille ratkaisuja, mutta kaupungin avainhenkilöitä ei ruohonjuuritasolta lähtevässä toimintatavan kehittelyssä vielä ole täysin saavutettu. –Myös aluetoimikuntien jäsenten oma osallistuminen ollut yllättävän vähäistä –Rakentavasti ratkaisujen haku vielä haasteena

7 Hämeenlinnaan maaseutuohjelma •MAASEUTUSUUNNITTELIJAN VAKANSSI PERUSTETTU 1.8.2010 –Kehittämispalvelut toteuttavat, maaseutusuunnittelija koordinoi maaseutuohjelman •KAUPUNGIN AVAINHENKILÖIDEN HAASTATTELUT KÄYNNISSÄ –Avainhenkilöihin ja hallintokuntiin tutustuminen sekä avainhenkilöiden sitouttaminen –Olemassa olevan tiedon keruu sekä hallintokuntien suunnitelmien kartoittaminen •MAASEUTUALUEIDEN MAHDOLLISUUDET, HAASTEET, TRENDIT JA TULEVAISUUDEN VISIOT –Maaseutusuunnittelija kerää pohjatietoja, kyläaktivaattoriryhmässä käsitellään syyskuussa –Kyläkäräjillä työstetään ryhmätöinä, kaikilla mahdollisuus osallistua valmisteluun –Syksyn Kyläkäräjille tarvitaan runsaasti asukkaita, sidosryhmien edustajia sekä kaupungin luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita, jotta yhdessä päästään valitsemaan tärkeimmät maaseutuohjelmaan tulevat teemat •OHJAUSRYHMÄ JA TEEMARYHMÄT –Teemaryhmissä jatketaan valittujen teemojen työstämistä –Teemaryhmiin myös sidosryhmien edustajia, tavoitteena ryhmän laaja asiantuntemus –Ohjausryhmään kaupungin avainhenkilöitä (luottamushenkilöt, viranhaltijat) –Ohjausryhmästä jatkuva maaseutuasioiden asiantuntijaelin, jatkaa maaseudun kehittäjäryhmänä (MAKERY) maaseutuohjelman valmistumisen jälkeenkin

8 Maaseutuohjelma rakentuu pala palalta etsien ratkaisuja •Ohjausryhmä- ja teemaryhmätyöskentely •Aluetoimikuntien tulevaisuus? –Maaseutuohjemassa toteutetaan kysely myös aluetoimikuntien jäsenille •Miten tavoitetaan nuoret? •Kesäasukkaiden kuuleminen –Suunnitteilla oma tilaisuus 2011 •Tarvittavat verkostot –Toimivat yhteistyöverkostot sidosryhmien kanssa, myös seudun muiden kuntien kanssa •Suoran vaikuttamisen kanavat –Osallistumismahdollisuus Kommentorissa, Kyläkäräjät, foorumit jne.

9 Yhteenvetoa •Hyvän arjen rakentamiseen myös maaseutualueiden asukkaille laajoissa kuntaliitoksissa tarvitaan suunnitelmallisuutta ja laajoja verkostoja. •Maaseutuohjelmassa pääpaino ratkaisujen kartoittamisessa •Hämeenlinnassa on aito halu kuulla, nyt etsitään parhaita kanavia ja toimintatapoja sekä rakennetaan luottamusta Kaupungin tarpeet & resurssit Kolmannen sektorin tarpeet & resurssit Yrityspuolen tarpeet & resurssit Sidosryhmien tarpeet & resurssit


Lataa ppt "Kuuluuko kylien ääni Hämeenlinnassa? Maaseutusuunnittelija Marja Leena Souru Hämeenlinnan kaupunki, kehittämispalvelut."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google