Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

RuokaKouvola2020 TR/Ohjausryhmä 27.9.2011 Kouvolan kaupunki.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "RuokaKouvola2020 TR/Ohjausryhmä 27.9.2011 Kouvolan kaupunki."— Esityksen transkriptio:

1 RuokaKouvola2020 TR/Ohjausryhmä 27.9.2011 Kouvolan kaupunki

2 Tavoitteet Luodaan yhdessä eri toimijoiden kanssa näkemys siitä millainen on RuokaKouvola2020. Kouvolalla on oma strategia, tavoitteet, toimenpiteet ja vastuu-tahot siten että alue profiloituu elintarvikkeiden tuottajana ja alueellisen ruokakulttuurin vahvistajana. Kouvola on vuoteen 2020 mennessä vahva ruoka- kaupunki.

3 Tulokset Esitys siitä, miten kaupungin eri toimijat ja saatavilla olevat resurssit kytketään tukemaan Ruoka-Kouvola2020-tavoitetta. Yhteistyötahot/asiakkaat: Elintarvike- ja ruokapalveluyritykset, oppilaitokset, järjestöt ja yhdistykset, joilla intressejä myös ruoka- alalle. Yliopistojen yksiköt, alueen ulkopuoliset organisaa- tiot joilla voi olla selkeä rooli tässä yhteydessä esim. Ruralia-Instituutti, Elintarvikekehityksen klusteri jne.

4 ProAgria Kymenlaakso ry Keskeiset toimenpiteet lähtökohtana aluetalousnäkökulman huomioiminen, vrt. professori Hannu Törmän tutkimus Kuluttajanäkökulma ja ruuan arvostuksen lisääminen? kuluttajien ja jakelujärjestelmien näkemykset alueen mahdollisuuksista -kuluttajia edustavat ryhmät -miten paikallinen elintarviketuotanto ja ruoka koetaan alueella? lähiruoka, luomu jne. -millainen ruokakulttuuri meillä on ja miten sitä arvostetaan? -millainen kuluttaja käyttää meillä paikallista ruokaa? -miten tämä kuluttaja saavutetaan?

5 -S-ryhmä: käynnistetty prosessi paikallisuuden tukemiseksi yhdessä S-ryhmän kanssa, markkinat Prisma Kouvola 16.9.2011, Kotka 20.10.2011 -Kesko: selvitetään miten K-ryhmän suunnitelmissa näkyy paikallinen ruoka -maatilatorit -muut toimijat -julkiset ammattikeittiöt: tällä hetkellä työn alla kymen- laaksolaisen kalan soveltuvuus ammattikeittiöille -ravintolaketjut, yksittäiset ravintolat: raaka-aineselvityksiä, menu-yhteistyötä

6 Alueen yritysten näkemykset ja keskeiset haasteet • toimialatiedot: aluetaloustutkimuksen pohjaksi • yritysryhmät: toimialoittain katsaukset • yksittäiset yrittäjät, haastattelut työn alla • raaka-ainetoimittajat, jalostajat • investoinnit yrityksissä: koko, laatu, tiheys, jaksottuminen • tulevaisuuden haasteet: – pohjat kuluttajien käyttäytymisestä, toimialojen markkinatilanteesta, viranomaisista, aluetalous-tutkimuksesta, yritysten näkemyksistä • vahvuudet, heikkoudet • mahdollisuudet, uhkakuvat

7 Viestejä yrityksiltä: • tervetuloa käymään yrityksiin! toivottavasti toimintamme kiinnostaa! • huomioikaa myös meidät kun suunnittelette alueen tulevaisuutta • samoja tarpeita kuin muillakin alueen yrityksillä, esim. – tiedotusta, yhteistä tapahtumasuunnittelua, tilapäisapuja jne. – aikataulut yritysten toimintaan sopiviksi • toimitiloista keskustelisimme mielellään • markkinointia! yhteistyötä matkailun kanssa • tilaisuuksia tavata esim. kaupungin johtoa ja keskustella, tulla kuulluksi • paikallinen ruoka kaupungin tilaisuuksiin ja juhlaan mukaan • olla tunnustettuja ja olemassa! • ymmärrämme kaupungin hankintoja, mutta silti? • aluetarjonnan huomioiminen kun etsitään tuotteita tai palveluja • työpaikkoja syntyy pieniin yrityksiin – pieni on kaunista

8 Ruokakulttuurin kehittämisen lähtökohdat • alueellinen raaka-ainetuotanto ja jalosteet • Kouvolalle omaleimaiset asiat • perinteiden kytkeminen nykyaikaiseen elintarviketuotantoon • ruokamatkailu alueellisesti ja osana Suomen ruokamatkailua

9 Vaikuttavia tekijöitä syksyllä 2011 • uusi elintarvikelainsäädäntö 1.9.2011 • Kymenlaakson kulttuurivuosi 2012: julkaisut, tapahtumat jne. • Kauppatalo Lend, Pietari, sijoittuminen Kouvolaan: mahdollisuus alueen yrityksille ja Suomen pk- elintarvike-yrityksille

10

11 Yhteistyössä RuokaKouvola2020- ”yhteinen näkymä” Ehdotus – testaus – vastuutus – resursointi – toteutus – seuranta – oikaisut

12 Elintarviketuotantoa sivuavien ja tukevien toimialojen lisäarvot toiminnalle: • matkailu • kulttuurinalat • jne. Ympäristö- ja eettiset kysymykset ja niiden rooli

13 RuokaKouvola2020- viestinnän käynnistäminen yhdessä valittavan toimijan kanssa

14 Yhteenveto ja jatkosuositukset Kouvolan kaupungille • Lähtökohtina ProAgrian asiantuntemus, aluetuntemus sekä jo olemassa olevat hyvät alan yhteistyöverkostot. Tieto kootaan suunnitellusti henkilökohtaisin haastatteluin, ohjatuin ryhmäkeskusteluin, tarpeen mukaan työryhmätyöskentelynä jne. • Työtä ohjaa ohjausryhmä jolle raportoidaan säännöllisin väliajoin.


Lataa ppt "RuokaKouvola2020 TR/Ohjausryhmä 27.9.2011 Kouvolan kaupunki."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google