Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Projektitoiminta III Haikon kartano 21.04.2009 PROJEKTIN TOIMITUSVALVONNASTA VUOROVAIKUTUKSEEN.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Projektitoiminta III Haikon kartano 21.04.2009 PROJEKTIN TOIMITUSVALVONNASTA VUOROVAIKUTUKSEEN."— Esityksen transkriptio:

1 Projektitoiminta III Haikon kartano 21.04.2009 PROJEKTIN TOIMITUSVALVONNASTA VUOROVAIKUTUKSEEN

2 Seminaarin avaus Jouko Kiiveri - Oma tausta ja suhde projekteihin - Palaute edellisistä Projektitoiminta -seminaareista

3 Tehtäväni Solteq Oyj:ssä on toimia kehitysjohtajana. Visio työstä: Aktivoida liikkeelle kehitys- projekteja, jotka lähitulevai- suudessa lisäävät yrityksen liiketoimintamahdollisuuksia ja menestystä Kokemus: Ohjelmistoihin liittyvät uudet tuotekehitys –projektit ja asiakkaiden käyttöönottoprojektit Työnalla: Projektin omistajana uudelle SQ -erp –järjestelmälle  Sisäinen projekti, niukat resurssit, oman työn ohessa, uusiuduttava Globaali uusi EAM –järjestelmä  Monta osapuolta, testausvaateet, uudet innovaatiot, tiukka aikataulu, globaali taloustilanne ja markkinoille tulon ajankohta

4 Ohjelmistopalveluyritys

5 Solteq Oyj •Perustettu vuonna 1982, listattu pörssiin 1999 •Ohjelmistotoimituksia n. 20 maahan, 240 hlöä, 30 M€ •Toimipisteet: Tampere, Helsinki, Lahti, H:linna, Nokia ja Pietari ” Solteq on ohjelmistopalveluyritys, joka tukee asiakkaidensa kannattavuutta tehokkailla materiaalinohjauksen, taloushallinnon, omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon - tietojärjestelmillä sekä yrityksen perustietojen laadun parannuksella ja hallinnoinnilla.”

6 Vahvuusalueemme EAM  Kunnossapito -järjestelmät  Käyttöomaisuuden optimointi  Osto-, varasto-, myynti- ja laskutusjärj.  Huoltopalvelun toiminnanohjaus  Perustietojen laadun parannus  Perustietojen ylläpidon ulkoistuspalvelut  Tiedonkeruuratkaisut investointiprojekteissa  Vaativat integraatiot DATA STORE  Kassajärjestelmät  Myymäläjärjestelmät  Myymäläteknologiat  Toiminnanohjausjärjestelmät  Taloushallinto ja johdon raportointi  Toimitusketju: ostaminen – varasto - myynti  Henkilöstöhallinto ERP

7 STEPS -Yhteiset projektikäytännöt

8

9 Palautetta aiemmilta Projektitoiminta – seminaarelta. Yleisin yhteistyön ongelma on: 1.Kommunikaatio ja tiedonkulku  Kokoukset, muutokset projektissa, yhteensopimattomat järjestelmät jne.. 2.Projektin kokonaisnäkemyksen puute ja tehtävien riippuvuussuhteet  Tekijät näkevät liikaa vain oman työnsä 3.Projektiin osallistujat vieraita toisilleen  Puutteelliset yhteiset toimintatavat ja poikkeava asioiden priorisointi 4.Projektiporukka kiinnittynyt liikaa vain ko. projektiin  Huomioitava paremmin myös ympäristö, jolle projektia tehdään

10 Palautetta aiemmilta Projektitoiminta – seminaarelta. Suurin ristiriita projekti- ja linjaorganisaation välillä on: 1.Kommunikointiongelmat  Projektiporukka ja linjaorganisaatio puhuvat samoista asioista eri termeillä – Huom. Ohjelmistoprojektit, joissa usein opitaan käyttämään toimittajan lanseeraamia lyhenteitä ja slangia.. 2.Ajankäyttö linjaorganisaation osalta  Puutteet ja muutostarpeet ilmi vasta kun käyttövastuu on siirtynyt ja projekti päättynyt. 3.Kulttuurien aiheuttamat ristiriidat 4.Mukanaolevien toisilleen vieraiden ihmisten ammatillisten kykyjen tunnistaminen  Kunkin vahvuudet ja heikkoudet tunnistettava, jotta voi menestyä

11 Palautetta aiemmilta Projektitoiminta – seminaarelta. Seuraavat asiat projektitoiminnassa vaativat korjausta: 1.Informaation puutteesta siirrytty Informaatiotulvaan  e-mail, verkkolevyt, internet, dokumenttien hallinta.. 2.Projektikäytännöt  Kokoukset, Tiedotus, Aikatauluvalvonta, Toteuman seuranta, Yhteistyökäytännöt, Toimitusvalvonta.. 3.Globaalin toimitusketjun hallinta  Pitkän alihankintaketjun seurauksena mm. Laatuongelmat, jos toimitusvalvonta pettää 4.Tiedonkulku  Miten informoidaan oikeista asioista juuri oikeita tahoja ?

12 Palautetta aiemmilta Projektitoiminta – seminaarelta. Projektitoimintaa parantavia ideoita: 1.Projektin vetäjän persoonallisuus huomioitava valinnassa  Me –henki projektille, kyvykkyys kommunioida erilaisten ihmisten kanssa 2.Projektiin osallistujien ”CV:t” jakeluun  Kuka kukin on ja mitä osaa 3.Ennen projektin aloitusta annettava aikaa luoda yhteiset käytännöt ja aikaa tutustua muihin projektiin osallistuviin henkilöihin  Usein tutustutaan vasta projektikokouksissa kun projekti on jo alkanut. 4.Tilaaja- Urakoitsijat – Suunnittelijat  Paremman yhteistyön kautta paras mahdollinen lopputulos projektille

13 Palautetta aiemmilta Projektitoiminta – seminaarelta. Seuraavaksi pääsemme kuuntelemaan vie- railevien asiantuntijoiden ratkaisumalleja em. ongelmiin ja luentoja paremmasta projekti- toiminnasta !


Lataa ppt "Projektitoiminta III Haikon kartano 21.04.2009 PROJEKTIN TOIMITUSVALVONNASTA VUOROVAIKUTUKSEEN."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google