Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HYVÄN TEKIJÄT SYYNISSÄ Apt 4:1—23 Opetus leipäsunnuntaissa 21.4.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HYVÄN TEKIJÄT SYYNISSÄ Apt 4:1—23 Opetus leipäsunnuntaissa 21.4.2013."— Esityksen transkriptio:

1 HYVÄN TEKIJÄT SYYNISSÄ Apt 4:1—23 Opetus leipäsunnuntaissa 21.4.2013

2 ALKUSEURAKUNTA KOHTAA VASTUSTUKSEN • Evankeliumi teki suuren vaikutuksen kansaan • Kansan "hengellisiä" johtajia ei kiinnostanut evankeliumi, vaikka he näkivät ihmeen tapahtuneen. Heidän ongelmansa ei "ollut ihmeen hyväksyminen vaan evankeliuminen torjuminen. • Ensimmäisen kerran apostolit joutuvat kohtaamaan sen vihamielisyyden, mikä oli lopulta vienyt heidän Herransa ristille

3 ENSIN JEESUS – JA VIELÄ NÄMÄKIN ! • Toisin kuin Jeesuksen oikeudenkäynnissä Sanhedrin noudatti tällä kertaa suurta varovaisuutta • Tuomioistuin oli päätösvaltainen, kun sen 71 jäsenestä 23 oli paikalla. Se muodostui pääosalta papistosta ja juutalaisten rikkaiden sukujen edustajista.

4 YLILUONNOLLINEN KIELLETTÄVÄ • Ylempi papisto oli oman aikansa "liberaaleja" nimenomaan uskon alueella. • He olivat muuttaneet uskonnon eettiseksi systeemiksi, ´moraalijärjestelmäksi'. • Niin tekevät tavallaan myös oman aikamme liberaaliteologit, jotka kieltävät Raamattu- uskon mutta suosivat silti uskonnollisuutta.

5 YLÖSNOUSEMUSUSKO VASTAAN MATERIALISMI • Saddukealaisuus on uskonnollista materialismia. • Se on täydellisessä ristiriidassa raamatullisen ylösnousemusjulistuksen kanssa. • Apostolien keskeinen sanomansa oli, että Jeesus on noussut kuolleista ja elää, vaikka häntä ei voikaan nähdä

6 USKON VAKAUMUKSEN VOIMA • Pietari, Johannes ja parannettu mies seisovat neuvoston edessä. • Vastapuolelta heitä kohtasi kylmä, analyyttinen, erittelevä saddukeusten filosofia. • Elävä usko kohtasi langenneen ihmisen järjen • Pyhällä Hengellä täytetty ihminen tekee aina ympäristöönsä syvän vaikutuksen.

7 MILLÄ VOIMALLA ? • "Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?" (7) • kuulustelijat epäsuorasti myönsivät, että he olivat sellaisen tosiasian edessä, jota he eivät kyenneet selittämään. • kuulustelijat pyrkivät selvittämään Mooseksen lain mukaisesti, oliko tehty ihme tapahtunut Israelin Jumalan nimessä vai jossain muussa nimessä.

8 HYVÄN TEKEMISEN VAIKUTTAVUUS • Pietari puhuu kunnioittavasti mutta terävästi. Onhan Pyhä Henki "voiman ja rohkeuden Henki" (2Tim. 1:7). • kuinka arvotonta heidän vastustuksensa oli, kun he syyttivät apostoleja hyvän tekemisestä rammalle. • mies oli parannettu Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen nimen kautta, hänen, jonka he olivat ristiinnaulinneet.

9 OIKEA PERUSTUS KESTÄÄ • Puheessa on kaksi kärkeä. Toinen suuntautuu Jeesuksen merkitykseen, toinen kuulijoiden omiintuntoihin • Jeesus on Kristus, luvattu Messias. Hänen ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa toteuttivat Jumalan pelastussuunnitelman. • Samalla toteutui se, minkä Jumala oli jo profeettojensa kautta ilmoittanut.

10 KULMAKIVI • Kulmakivi on rikas sanoma siitä, mitä Kristus merkitsee. • Kulmakivi on rakennuksen tärkein osa, sitä koossapitävä sekä huippu-että kulmakivi ja samalla peruskivi, jonka varassa koko rakennus pysyy. • Pietarin lause Jeesuksesta ainoana Pelastajana kuuluu kristillisen uskon klassisiin kohtiin.

11 PELASTUSTIE • Evankeliumi sulkee pois kaikki muut pelastuksen tiet. • Pelastuminen synnin, kuoleman ja kadotuksen vallasta on kokonaan sidoksissa Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemiseen. • Kristinusko on maailman "ahdasmielisin uskonto", koska se ei jätä ihmiselle omia mahdollisuuksia eikä mitään muuta pelastuksen tietä kuin Kristuksen pyhän evankeliumin.

12 KETÄ TOTELLA ? • Pietarin vastalause omantunnon vapauden polkemista vastaan on kuulunut kristinuskon olemukseen alusta asti. • Esivallan kunnioittaminen kuuluu kristityn hyveisiin, mutta sillä on rajansa. • Maallinen valta ei ulotu siihen kunniaan, joka on annettava yksin Jumalalle. • "Tässä seison enkä muuta voi. Jumala minua auttakoon.” (Luther)

13 EVANKELIUMIN VASTUSTAMINEN • evankeliumin ja seurakunnan vastustus nousee samoista lähteistä kuin alkuseurakunnan aikana. • taustalla on materialistista filosofiaa, järkeisuskoa, rationalismia ja tieteisuskoa. • "Syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme", on sen tunnuslause. • Perisynnin kauheus

14 PERUSTEETON JA SELITTÄMÄTÖN KRISTINUSKON KIELTÄMINEN • Vastustaessaan evankeliumia maailma pyrkii tukahduttamaan aina hyvää. • Kristuksen työ on pelkkää parantamista, auttamista ja pelastamista • elävä seurakunta etsii kärsiviä ja kadotettuja parantaakseen ja pelastaakseen heitä Jeesuksen nimessä. • vastustus tapahtuu ilman todellisia perusteita.

15 USKON NÄKYMÄTÖN VOIMA • Seurakunnan voima on usko näkymättömään Jeesukseen Kristukseen. • vaikuttaa näkyvää rakkautta ja näkyvää muutosta ihmisissä. • ”Emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet.” • Sana ja sakramentit (kaste ja ehtoollinen)


Lataa ppt "HYVÄN TEKIJÄT SYYNISSÄ Apt 4:1—23 Opetus leipäsunnuntaissa 21.4.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google