Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OTTY koulutus Anu Aspiala Neuvottelupäällikkö, OTM

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OTTY koulutus Anu Aspiala Neuvottelupäällikkö, OTM"— Esityksen transkriptio:

1 OTTY koulutus 11.3.2014 Anu Aspiala Neuvottelupäällikkö, OTM
Töihin ulkomaille OTTY koulutus Anu Aspiala Neuvottelupäällikkö, OTM

2 Aiheet Työnhaku Työsopimus ja muut asiakirjat Sosiaaliturva
Muuttajan muistilista Suomeen paluu

3 Ulkomaantyön muodot Komennussopimus suomalaisen yhtiön kanssa
sopimusosapuolina lähettävä yhtiö ja työntekijä Kolmikantainen komennussopimus sopimusosapuolina lähettävä yhtiö, vastaanottava yhtiö ja työntekijä Paikallinen sopimus sopimusosapuolina ulkomainen yhtiö ja työntekijä

4 Omatoiminen työnhaku Tyypilliset työllistymiskanavat
Kansainväliset head hunterit Suorat hakemukset yhtiöihin Avoimet työpaikat Kansainvälisen työnhaun linkit esimerkiksi

5 Asiakirjat Työhakemus CV Työ- ja oleskeluluvat
Maasta riippuen painotetaan hiukan eri asioita CV Käytä oman liittosi CV-palveluita! Työ- ja oleskeluluvat Pohjoismaat: ei työ- tai oleskelulupavaatimusta, kirjauduttava väestörekisteriin EU/ETA-maat: ei työlupavaatimusta, oleskelulupa vaaditaan jos oleskelu yli 3 kk Muut maat: molemmat vaaditaan

6 Työsopimus Aina kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti! Keskeiset ehdot
Osapuolet Tehtävät Palkkaus ja luontoisedut Työaika Sopimuksen kestoaika Sijaintipaikka Matkakustannukset Vuosiloma Riidanratkaisu ”Kultainen kädenpuristus”

7 Komennussopimus Komennussopimuksessa tulisi olla edellisten lisäksi
Valuutta + varautuminen kurssimuutoksiin TyeL-vakuutuspalkka Perheeseen liittyvät asiat Asunto, muuttokustannukset Vakuutukset Matkat ja matkakustannukset Sopimuksen ennenaikainen päättyminen Paluuoikeus

8 Komennussopimukset: tyypilliset erimielisyydet
Paluun jälkeiset tehtävät Komennuksen ennenaikainen päättyminen ja paluukustannukset kotimaahan Sopimusvaluutta ja kurssimuutosten vaikutus Loman pitäminen Suomessa pyhäpäivien yhteydessä → lasketaanko lomapäivät Suomen vai asemamaan käytännön mukaisesti Työaikamääräysten erot

9 Työnhaku EU/ETA-maasta ja Sveitsissä
Oikeus ansiopäivärahaan ko. maissa tapahtuvan työnhaun ajalta (korkeintaan 3 kk), kun täytät seuraavat edellytykset: olet ollut ennen lähtöäsi kokonaan työttömänä työnhakijana Suomessa vähintään neljä viikkoa olet pyytänyt U2-lomakkeen työttömyyskassalta sekä olet rekisteröitynyt työnhakumaassa työnhakijaksi seitsemän päivän kuluessa siitä, kun lakkasit olemasta työmarkkinoiden käytettävissä Suomessa Ilmoitettava myös TE-toimistolle!

10

11 Sosiaaliturva (1) Sosiaaliturvassa useita poikkeuksia, varmistathan aina oman tilanteesi! Useissa maissa yhtä aikaa työskentelevät Merimiehet Muiden kuljetusyhtiöiden matkustavat työntekijät Suomessa asuvat rajatyöntekijät Ulkomailla asuvat rajatyöntekijät

12 Sosiaaliturva (2) Komennukset
Henkilö säilyy hakemuksesta Suomen sosiaaliturvan piirissä EU/ETA-maat ja sosiaaliturvasopimusmaat: päätös ETK:lta (A1-lomake) Muut kuin sosiaaliturvasopimusmaat: päätös Kelalta (Y 38 –lomake) Oikeus työttömyyspäivärahaan säilyy Eläke kertyy Suomessa TyeL-palkan perusteella

13 Sosiaaliturva (3) Paikallinen sopimus: EU/ETA-maat ja Sveitsi
Sosiaaliturva siirtyy työskentelymaahan Täytettävä työaikaa ja palkkaa koskevat vähimmäisvaatimukset (MISSOC-taulukko) Työttömyysturva siirrettävä pääsääntöisesti työskentelymaahan. Vakuutuskaudet siirretään U1-lomakkeilla. Ruotsissa ja Tanskassa haettava työttömyyskassan jäsenyyttä. Muissa maissa ei vastaavaa kassajärjestelmää, vaan oikeus työttömyysetuuksiin tulee työskentelyn perusteella Eläke ei kerry Suomessa

14 Sosiaaliturva (4) Paikallinen sopimus: ns. kolmannet maat
Oikeus Suomen sosiaaliturvaan määräytyy ulkomailla oleskelun keston mukaan Pääsääntöisesti alle vuoden kestävä työskentely oikeuttaa pysymään Suomen sosiaaliturvan piirissä Työttömyyskassajäsenyys kannattaa säilyttää, jos oleskelu kolmannessa maassa kestää korkeintaan kaksi vuotta Eläke ei kerry Suomessa

15 Muistilista muuttajalle
Ilmoitukset viranomaisille (maistraatti, KELA, ETK) Passi ja viisumi Oleskelulupa ja työlupa Asumis- ja muuttojärjestelyt Veroneuvonta Vakuutukset Pankkiasiat Lasten koulutus Rokotukset

16 Muuta muistettavaa Ennakkoselvittely kaiken A & O
Kaikki asiakirjat kirjallisesti ja ajoissa

17 Suurimmat haasteet ulkomailla työskentelyssä
Sairastuminen tai tapaturma Työpaineet Paikalliset olosuhteet, kulttuuri, turvallisuus Perhe ei sopeudu

18 Suomeen paluu (1) Suomen sosiaaliturva
Suomen kansalainen pääsee takaisin Suomen sosiaaliturvan piiriin muuttopäivästä lukien muuttaessaan vakinaisesti takaisin Ilmoitusasia, jos on kuulunut Suomen sosiaaliturvan piiriin ulkomailla työskentelyn ajan Muutoin haettava

19 Suomeen paluu (2) Työttömyysturva
Työttömyysvakuutus tuodaan EU/ETA-maasta ja Sveitsistä takaisin Suomeen U1-lomakkeella liityttävä suomalaisen työttömyyskassan jäseneksi kuukauden kuluessa siitä, kun työttömyysvakuutus työskentelymaassa on päättynyt (Pohjoismaista palaava 8 viikkoa) Oikeus liittyä? Työttömyyspäivärahan maksaminen Suomeen palatessa edellyttää neljän viikon työskentelyä Suomessa työssäoloehtoon luettavaa työtä, paitsi jos olet kokonaan työtön työntekijä, joka ei ole asunut viimeisimmässä työskentelymaassaan pohjoismainen paluumuuttaja ja paluuoikeuden piirissä lähetetty työntekijä

20 Suomeen paluu (3) Suomeen paluu on joskus henkisesti vaikeampaa kuin lähteminen! Käyttäkää liittojen palveluita!

21 KIITOS!


Lataa ppt "OTTY koulutus Anu Aspiala Neuvottelupäällikkö, OTM"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google