Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Heikki Poroila Seinäjoki

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Heikki Poroila Seinäjoki"— Esityksen transkriptio:

1 Heikki Poroila Seinäjoki 5.4.2011
Uutta ja aina ajankohtaista tekijänoikeudesta kirjastossa

2 Tekijänoikeudellisen tietämisen tasot
Juridinen tuntemus ja hallinta Tekijänoikeussäädösten tunteminen kirjaston toimintaa koskevilta osilta Asiakaspalvelussa yleisimmin kohdattavien kysymysten tunnistaminen ja hallitseminen Toiminnan laillisuuden ja perusoikeuksien näkökulma Erilaiset vastuut asiakaspalvelussa: juridinen – eettinen Heikki Poroila Seinäjoki

3 Puun ja kuoren välissä Kirjaston työntekijä ei ole tekijänoikeudellinen osapuoli Kirjasto elää ihmisten luovuudesta Kirjasto on luovuuden promoottori Kirjasto voi ajaa vain asiakkaiden etuja

4 Tekijänoikeuden terminologia
Juridinen ja luonnollinen kieli Lakitekstin termeillä oma merkityksensä Hankalia käsitteitä ovat mm. kappaleenvalmistus – näyttäminen – lainaaminen – yleisön saataville saattaminen – esittäminen

5 Tekijänoikeus kirjastossa
1. Suojattujen teosten käyttäminen kirjaston tiloissa (A) 2. Suojattujen teosten käyttäminen kirjaston järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa (K) 3. Suojattujen teosten kopioiminen kirjastossa (A) 4. Kirjaston suorittama teoskappaleiden valmistaminen (K) 5. Suojattujen teosten lainaaminen kirjastosta asiakkaalle 6. Suojattujen teosten välittäminen kirjaston ulkopuolelle (kaukopalvelu asiakkaan toimeksiannosta) 7. Suojattujen teosten käyttäminen verkon kautta (kirjasto verkkopalveluiden tarjoajana)

6 Kun asiakas käyttää teoksia kirjastossa
Aina sallittua on tekstien lukeminen, liikkumattomien kuvien katsominen, pelaaminen, tekstien kuunteleminen (äänikirjat), internetin selaaminen Luvanvaraista on musiikin kuunteleminen ja elokuvien katseleminen kirjaston laitteilla

7 Kuunteleminen ja katsominen kirjastossa omalla laitteella
Kirjaston tarjoama palvelu on julkista toimintaa Henkilökohtaisen omaisuuden käyttö on yksityistä myös kirjastossa Elokuvan katseleminen omalta kannettavalta laitteelta sallittua Musiikin kuunteleminen omalla laitteella sallittua

8 Kun kirjasto järjestää tilaisuuden…
Suojattujen teosten käyttö kirjaston järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa on monimutkainen asia Käyttö voi olla julkista näyttämistä, yleisölle välittämistä tai julkista esittämistä Suojattuja teoksia voi näyttää vapaasti Musiikkia voi esittää kirjaston tilaisuuksissa, koska kunnilla on sopimus Gramexin ja Teoston kanssa Elokuvan voi esittää kirjaston tilaisuudessa, jos siihen on saatu lupa Muut käyttöoikeudet riippuvat tilanteesta

9 Esimerkkinä kirjavinkkaus
Vinkkauksia on monenlaisia, yhtä vastausta ei voi antaa Käytettävissä tekijänoikeuslain pykälät 20 (näyttäminen), 21 (julkinen esittäminen) ja 22 (sitaattioikeus) Julkisesti saa käyttää, jos ei kyseinen käyttäminen ei ole tilaisuuden tai tapahtuman pääasia Sitaattioikeuteen voi vedota vain, jos oma esitys on riittävän laaja ja itsenäinen Sitaattioikeus on laaja, jos siihen voi vedota

10 Kun asiakas kopioi Kappaleenvalmistus yksityistä käyttöä varten on laaja oikeus (§12) ja on voimassa myös kirjastossa Kirjastolla ei ole oikeutta eikä velvollisuutta puuttua asiakkaan kopioimiseen, jos laite on tarjolla Käyttötarkoitustakaan ei tarvitse arvuutella Julkaisussa oleva kopiokielto ei ole lakia vahvempi Kopioinnin voi myös teettää, mutta siinä on rajoituksia Kopiointiin soveltuvien laitteiden tarjoaminen sallittua

11 Kun kirjasto kopioi Kirjaston suorittama kappaleenvalmistus on tiukasti säädeltyä ja sallittua vain tietyille kirjastoille, tietyissä tilanteissa ja tietyillä tekniikoilla Kappaleenvalmistus omaan kokoelmaan (§16) eli erilaiset turvasyistä tapahtuvan kopionnin lajit Kappaleenvalmistus yleisön käyttöön (§16a) eli kun valmistetaan lainattavia turvakopioita tai ennakoidaan asiakkaiden artikkeleihin kohdistuvia tarpeita Vapaakappalekirjastoilla poikkeavia oikeuksia, erityisesti Kansalliskirjastolla

12 Kirjasto lainaa asiakkaalle
Suojattujen teosten kappaleiden lainaaminen kirjaston ulkopuolelle perustuu lain pykälään 19 Osa sisällöistä on rajattu vapaan levittämisen ulkopuolelle (elokuvateokset ja tietokoneohjelmat) Tekijät ovat oikeutettuja korvaukseen julkisesta lainaamisesta, mutta tämä oikeus ei rajoita lainausoikeutta

13 Kirjaston tarjoama kaukopalvelu
Fyysisten teoskappaleiden kaukolainaamiseen sovelletaan samoja periaatteita kuin lähilainaamiseen Kaikki kirjastot ovat kaukopalvelussa samassa asemassa Kaukopalvelu kopioilla tapahtuu kappaleenvalmistusta koskevien säännösten pohjalta Olennaista on asiakkaan toimeksianto, jonka jälkeen voidaan toimia §12:n pohjalta Opetusministeriön ohjeet PDF-kopioista perustuvat lain virheelliseen soveltamiseen eikä niitä pidä noudattaa

14 Kirjasto verkkopalveluiden tarjoajana
Lainsäädännön lähtökohtana on, että kaikki suojattujen teosten verkkokäyttö on luvanvaraista Lain §11a sallii vapaan internetin vapaan selailun Kirjasto voi tarjota suojattujen teosten verkkopalveluita vain sopimusten pohjalta, lakiin ei voi vedota Koska sopimus voi olla minkälainen tahansa, yleisiä periaatteita ei voi määritellä Internet ja intranet ovat samassa asemassa, kun kyseessä ei ole yksityinen käyttö

15 Esimerkkinä e-kirja E-kirja on verkon kautta käytettävä, digitaalisessa muodossa levitettävä kirjallinen teos (samaa tarkoittavia termejä ovat ”sähkökirja” ja ”verkkokirja”) Kaikkiin e-sisältöihin sovelletaan lain määräyksiä yleisön saataville saattamisesta ja tämä oikeus on kokonaan oikeudenhaltijalla E-kirjojen ”lainaaminen” ei ole lain §19 perustuvaa palvelua vaan sopimuksenvaraista toimintaa Lukulaitteen lainaaminen ei sisällä oikeuksia sisältöön, ne on hankittava erikseen

16 Intranet kirjastossa Kirjasto voi tarjota sisäisessä verkossa käyttöön §16:n nojalla turvadigitoituja sisältöjä tarkoitusta varten varatulla päätteellä, jolla ei ole digitaalisen kopioinnin eikä edelleen lähettämisen mahdollisuutta Sisäinen verkko voi kattaa kaikki saman hallinnollisen kokonaisuuden eri yksiköt, esimerkiksi yliopisto- tai maakuntakirjaston kaikki toimipisteet Vain vapaakappalekirjastot voivat rakentaa yhteisen intranetin yllä mainittuun tarkoitukseen

17 Sisältöjen siirtyminen verkkojakeluun
Suojattujen sisältöjen siirtyminen verkkojakeluun ja sitä kautta kokonaan tai osittain kirjastojen välitystoiminnan ulkopuolelle Verkkolevitys on kehittynyt nopeasti, mutta toistaiseksi sen vaikutus fyysisten tallenteiden valmistamiseen ja jakeluun on ollut suhteellisen vähäistä Tiedostojen myynti, Spotify-tyyppinen streaming-jakelu tai e-kirjojen tarjoaminen eivät ole merkinneet perinteisten tallenteiden häviämistä

18 Kirjaston rahoitus uhanalaisena
Laki ei edellytä kuntaa tarjoamaan tietynlaista palvelua kirjaston kautta, vaan rahoitus perustuu tarveharkintaan Jos kirjasto ei mm. tekijänoikeussyistä pysty tarjoamaan kansalaisille riittävän mielenkiintoisia palveluita, käyttöluvut voivat pienentyä merkittävästikin Vaikka laatu on kirjastokäytössä määrää tärkeämpää, päättäjät voivat reagoida määrärahojen vähennyksillä Kirjastot eivät voi muuttaa tekijänoikeuslakeja, joten jäljelle jää oman palvelun kehittäminen

19 Tekijänoikeudellinen keskustelu
Kirjaston työntekijän ei enää tarvitse olla hankalien tekijänoikeusasioiden kanssa yksin Kirjastot.fi tarjoaa mahdollisuuden käydä julkista keskustelua sekä esittää kysymyksiä Osoitteessa on avattu uudistettu tekijänoikeussivusto Jos asia tuntuu julkiseen keskusteluun liian hankalalta, voi lähettää suoraankin postia


Lataa ppt "Heikki Poroila Seinäjoki"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google