Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työmarkkinaosapuolten oma neuvottelujärjestelmä EU:ssa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työmarkkinaosapuolten oma neuvottelujärjestelmä EU:ssa"— Esityksen transkriptio:

1 Työmarkkinaosapuolten oma neuvottelujärjestelmä EU:ssa
Sosiaalidialogi Työmarkkinaosapuolten oma neuvottelujärjestelmä EU:ssa

2 Työntekijät / ammattiliitot
Kun neuvotellaan palkoista ja työehdoista, neuvottelut voidaan käydä kaksikantaisina eli työnantajan ja työntekijöiden kesken. Jos neuvottelut käydään ammattiliiton ja työnantajajärjestön välillä, puhutaan liittokierroksesta. Jos neuvotellaan työpaikalla, puhutaan paikallisesta sopimisesta. Työntekijät / ammattiliitot Työnantajat

3 Työntekijät / ammattiliitot
Neuvottelut voidaan käydä myös kolmikantaisina, jolloin mukaan tulee valtion edustaja. Tällöin pystytään neuvottelemaan myös työelämän laadullisesta kehittämisestä tai sosiaaliturvaan liittyvistä asioista. Valtiovalta Työntekijät / ammattiliitot Työnantajat Näissä neuvotteluissa solmitaan keskitettyjä sopimuksia.

4 Työntekijät / ammattiliitot
Suomessa kolmikantaista neuvottelua työsuhteiden ehdoista käyvät. Valtiovalta Hallitus, Hallituksen nimittämä selvitysmies Työntekijät / ammattiliitot Työnantajat Keskusjärjestöt: AKAVA, STTK, SAK Keskusjärjestöt EK, KT, VTML, KS

5 ETUC – Euroopan kaikkien ammattiliittojen yhteisjärjestö
EU:n tasolla työntekijöitä edustaa kolmikantaneuvotteluissa yhteisjärjestö nimeltä ETUC. ETUC:iin kuuluu yli 80 järjestöä yli 30:stä maasta. ETUC – Euroopan kaikkien ammattiliittojen yhteisjärjestö Eurooppalainen sopimus Keskitetty sopimus Keskusjärjestö – AKAVA, STTK, SAK Liitto Alakohtainen sopimus Lähettää edustajansa viemään viestiä, mitä asioita neuvotteluissa tulee ajaa. Ammattiyhdistys Paikallinen sopimus

6 Työntekijät / ammattiliitot
Euroopan unionissa kolmikantaiseen neuvotteluun osallistuvat. Valtiovalta Euroopan komissio Työntekijät / ammattiliitot Työnantajat Euroopan ammattiliittojen keskusjärjestö -ETUC Työnantajien keskusjärjestöt: BUSINESS EUROPE CEEP UEAPME Ylempien toimihenkilöiden etujärjestö EUROCADRES Esimiesten etujärjestö CEC

7 EU:n kolmikantamalli tosin eroaa jonkin verran Suomen kolmikantamallista.

8 Työntekijät / ammattiliitot
Valtiovallan rooli kuuluisi oikeasti Euroopan ministerineuvostolle. Se ei kuitenkaan ole tässä neuvottelupöydässä mukana, vaan sen kantaa joudutaan kysymään erikseen. Tältä osin Eurooppalaista neuvottelujärjestelmää on vielä varaa kehittää. Valtiovalta Euroopan ministeri-neuvosto Euroopan komissio Työntekijät / ammattiliitot Työnantajat Euroopan ammattiliittojen keskusjärjestö -ETUC Työnantajien keskusjärjestöt: BUSINESS EUROPE CEEP UEAPME Ylempien toimihenkilöiden etujärjestö EUROCADRES Esimiesten etujärjestö CEC

9 Työntekijät / ammattiliitot
Euroopan komissio nimittää sosiaalidialogin kokousten puheenjohtajan, mutta tämä puheenjohtaja on ns. ”tekninen puheenjohtaja”. Hän kutsuu neuvotteluosapuolet paikalle ja johtaa puhetta, muttei kuulu varsinaisiin neuvotteluosapuoliin. Valtiovalta Euroopan ministeri-neuvosto Euroopan komissio Työntekijät / ammattiliitot Työnantajat Euroopan ammattiliittojen keskusjärjestö -ETUC Työnantajien keskusjärjestöt: BUSINESS EUROPE CEEP UEAPME Ylempien toimihenkilöiden etujärjestö EUROCADRES Esimiesten etujärjestö CEC

10 Työntekijät / ammattiliitot
Valtiovalta Eurocadres, vaikka sillä on aika itsenäinen rooli, kuuluu muodollisesti ETUC:iin. Euroopan ministeri-neuvosto Euroopan komissio Työntekijät / ammattiliitot Työnantajat Euroopan ammattiliittojen keskusjärjestö -ETUC Työnantajien keskusjärjestöt: BUSINESS EUROPE CEEP UEAPME Ylempien toimihenkilöiden etujärjestö EUROCADRES Esimiesten etujärjestö CEC

11 Työntekijät / ammattiliitot
Kun ETUC, työnantajajärjestöt ja komissio vaihtavat tietoja keskenään, valmistelevat neuvotteluja, neuvottelevat tai sopivat jostakin, tällöin sanotaan, että ne osallistuvat sosiaalidialogiin. Valtiovalta Euroopan ministeri-neuvosto Euroopan komissio Työntekijät / ammattiliitot Työnantajat Euroopan ammattiliittojen keskusjärjestö -ETUC Työnantajien keskusjärjestöt: BUSINESS EUROPE CEEP UEAPME Ylempien toimihenkilöiden etujärjestö EUROCADRES Esimiesten etujärjestö CEC

12 Työntekijät / ammattiliitot
Sosiaalidialogia käydään eri tasoilla. On olemassa iso yhteinen komitea, Social Dialogue Committee, jossa voidaan käsitellä yleisiä, kaikkia työpaikkoja koskevia asioita. Valtiovalta Euroopan ministeri-neuvosto Euroopan komissio Työntekijät / ammattiliitot Työnantajat Euroopan ammattiliittojen keskusjärjestö -ETUC Työnantajien keskusjärjestöt: BUSINESS EUROPE CEEP UEAPME Ylempien toimihenkilöiden etujärjestö EUROCADRES Social Dialogue Committee Esimiesten etujärjestö CEC Käsiteltävät asiat kirjataan ensin SDC:n yhteiseen työohjelmaan. Työohjelma sovitaan yleensä kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

13 Työntekijät / ammattiliitot
Social Dialogue Committee, on valmistellut mm. Eurooppalaiset sopimukset: etätyön tekemisestä, työpaikkaväkivallan torjumisesta, stressin vähentämisestä ja vanhempainvapaista. Valtiovalta Euroopan ministeri-neuvosto Euroopan komissio Työntekijät / ammattiliitot Työnantajat Euroopan ammattiliittojen keskusjärjestö -ETUC Työnantajien keskusjärjestöt: BUSINESS EUROPE CEEP UEAPME Ylempien toimihenkilöiden etujärjestö EUROCADRES Social Dialogue Committee Esimiesten etujärjestö CEC

14 Neuvotteluja voidaan käydä myös pienemmässä pöydässä, jos käsiteltävä asia koskee vain yhtä sektoria. Neuvotteluja voidaan käydä myös pienemmässä pöydässä, jos käsiteltävä asia koskee vain yhtä sektoria.

15 Työntekijät / ammattiliitot
On esimerkiksi neuvoteltu siitä, mitä eettisiä pelisääntöjä tulee noudattaa rekrytoitaessa lääkäreitä tai sairaanhoitajia maasta toiseen. Valtiovalta Euroopan komission virkamies Työntekijät / ammattiliitot Työnantajat EU-maiden hoitoalan ammattiliittojen järjestö EPSU EU-maiden hoitoalan työnantajien järjestö HOSPEEM Sectorial Social Dialogue

16 EU:n komissio BUSINESS EUROPE CEEP ETUC UEAPME
Sosiaalidialogia voidaan siis käydä joko yhteisessä isossa pöydässä, Social Dialogue Committeessa. EU:n komissio BUSINESS EUROPE CEEP UEAPME ETUC

17 EU:n komissio BUSINESS EUROPE CEEP ETUC UEAPME Sähköala
Tai sosiaalidialogia voidaan käydä pienemmissä , sektorikohtaisissa pöydissä. Komissio EPSU EMCEF Eurelectric EU:n komissio BUSINESS EUROPE CEEP UEAPME ETUC Sähköala Komissio UNI-Europa Komissio Komissio ETNO CEMR EPSU UNI-Europa FBE ESBG EACB Tietoliikennesektori Aluehallinnon sektori Pankki- ja rahoitussektori

18 Sektoreita on paljon, kuten on ammattejakin
Sektoreita on paljon, kuten on ammattejakin. Sosiaalidialogin sektorikohtaisia komiteoita oli keväällä 2009 yhteensä 36 kappaletta. Sektoreita on paljon, kuten on ammattejakin. Sosiaalidialogin sektorikohtaisia komiteoita oli keväällä 2009 yhteensä 36 kappaletta.

19 ETUC – Euroopan ammattiliittojen yhteisjärjestö
ETUC:in kokouksiin osallistuvat Suomen edustajat valitaan yleensä keskusjärjestöistä, sektorijärjestöjen toimintaan taas osallistutaan yleensä liitoista. ETUC – Euroopan ammattiliittojen yhteisjärjestö Keskusjärjestö – AKAVA, STTK, SAK Liitto Sektorijärjestöjä Ammattiyhdistys

20 Kun neuvotellaan osapuolten välillä, asioiden käsittely tapahtuu periaatteessa seuraavasti.

21 Työpaikoilla huomataan epäkohta ja sitä käsitellään yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistys

22 Liitto ottaa epäkohdan korjaamisen mukaan toimintasuunnitelmaansa.
Yhdistys

23 Liitto kertoo epäkohdasta keskusjärjestön hallituksessa.
Yhdistys

24 Keskusjärjestön edustaja kertoo epäkohdasta ETUC:in kokouksessa
Keskusjärjestön edustaja kertoo epäkohdasta ETUC:in kokouksessa. Asiaa päätetään esittää käsiteltäväksi sosiaalidialogin kautta. Keskusjärjestö ETUC Liitto Yhdistys

25 Asiasta neuvotellaan ja päästään sopimukseen.
Keskusjärjestö Työnantajat ETUC Liitto EU:n komissio Yhdistys

26 Työehtosopimus Kaikkien jäsenmaiden työnantaja-järjestöt Kaikkien jäsenmaiden ammattiliitot Työ-paikat Eri jäsenmaiden ammattiliitot ja työnantajajärjestöt liittävät uuden sopimuksen sisällön suoraan jokaisen jäsenmaan omiin työehtoja käsitteleviin sopimuksiin. Sovittu asia astuu näin voimaan kussakin jäsenmaassa sitä mukaa, kun ratifiointisopimuksia allekirjoitetaan. Keskusjärjestö Työnantajat ETUC Liitto EU:n komissio Yhdistys

27 Enin osa sosiaalidialogin kautta käsiteltävistä asioista tulee kuitenkin EU:n komissiolta.
Kun työelämää tai sosiaalilainsäädäntöä (kuten vanhempainvapaita tai eläkejärjestelyjä) koskeva lakialoite tulee EU:n käsittelyyn, siitä pyydetään ensin lausunto työmarkkinaosapuolilta. Enin osa sosiaalidialogin toiminnasta on näiden lakialoitteiden käsittelyä.

28 Tunnetko oman liittosi kansainvälisen yhteistyöjärjestön?
Jokaiselle sektorille on oma ammattiliittojen välinen yhteistyöjärjestö, jonka kautta liitto tekee EU-edunvalvontaa. Liiton kotisivuilla tapaa olla maininta siitä, minkä yhteistyöjärjestöjen jäsen se on. Löydätkö oman EU-edunvalvontajärjestösi nimen liittosi kotisivuilta?

29 Tutustu sosiaalidialogin neuvotteluosapuoliin
Hyvää yleistietoa ETUC:n omat kotisivut AKAVAN, STTK:n ja SAK:n yhteinen EU-edustusto Mitä sosiaalidialogissa on saatu aikaan


Lataa ppt "Työmarkkinaosapuolten oma neuvottelujärjestelmä EU:ssa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google