Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AIPAL - näyttötutkintojen palautejärjestelmä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AIPAL - näyttötutkintojen palautejärjestelmä"— Esityksen transkriptio:

1 AIPAL - näyttötutkintojen palautejärjestelmä
Erityisasiantuntija Riikka Vacker Tieto ja rahoitus AIPAL - näyttötutkintojen palautejärjestelmä Tutkintotoimikuntatyöhön orientoituminen Paasitorni 1.9., 9.9. ja

2 AIPAL on palautteenantokanava
AIKUINEN AMMATILLISEN NÄYTTÖTUTKINNON SUORITTAJA vastaa valtakunnallisiin ja tutkinnon järjestäjäkohtaisiin kysymyksiin koskien hakeutumista, valmistavaa koulutusta ja tutkinnon suorittamista. Raportit TUTKINNON JÄRJESTÄJÄ Kehittäminen Laatutyö TUTKINTO- TOIMIKUNTA Tuki, seuranta Laatutyö OPM OPH Kehittäminen Seuranta NÄYTTÖ-TUTKINTO-MESTARIEN KOULUTUS Tulokset osaksi koulutusta Käytössä : 01/2009 alkaen, tällä hetkellä vajaa 200 org. 12/2009 alkaen, kaikki tutkinto- toimikunnat 1/2010 alkaen, näyttötutkinto- järjestelmän asiantuntijat 12/2009 alkaen, 5 amk:a

3 Kohteena näyttötutkintona suoritettavat pt, at ja eat
AIPAL annetaan käyttöön kaikille tutkinnon järjestäjille, joilla on voimassa oleva näyttötutkintojen järjestämissopimus. Tutkintotoimikunnat toimittavat tiedot järjestämissopimuksista Opetushallitukselle, jonka rekisteristä AIPAL tarkistaa tiedot. Palautetta antavat kaikki näyttötutkintoa suorittavat lukuun ottamatta työvoimapoliittisella rahoituksella tutkintoa suorittavia, jotka antavat palautteen edelleen työhallinnon OPAL-järjestelmällä.

4 AIPAL ja tutkinnon järjestäjät
Palautteenkeruusta vastaa se organisaatio, joka järjestämissopimuksen mukaan vastaa koko tutkinnosta. Tutkinnon järjestäjät - luovat järjestelmään palautekyselylomakkeet käyttäen pohjana valtakunnallisia, kaikille tutkinnoille yhteisiä kysymyksiä, joita voi halutessaan täydentää omilla lisäkysymyksillä, - jakavat tutkinnon suorittajille vastaajatunnukset (palaute annetaan täysin anonyymisti, tunnuksilla seurataan vain vastauskertojen määrää raportointia varten), - hyödyntävät tuloksia omassa toiminnassaan.

5 Valtakunnalliset palautekysymykset
Ovat kaikille tutkinnoille yhteisiä ja tuottavat tulokset tilastomuodossa (ei sanallisia palautteita). > Tietopalvelut > Arviointi- ja seurantatieto > AIPAL > Tutkinnon järjestäjä (suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi) Taustalla on OPH:n henkilökohtaistamismääräys 43/011/2006 ja näkökulma on tutkinnon suorittajan. Valtakunnallinen palaute kerätään kahdessa vaiheessa: Hakeutumisvaiheessa (0-3 kk aloittamisesta) Taustakysymykset, Hakeutumisvaiheen kysymykset Tutkinnon suoritusvaiheessa (kun koko henkilökohtaisen tavoitteen mukainen viimeinen tutkintotilaisuus on ollut) Taustakysymykset, Tutkinnon suorittamisvaiheen kysymykset Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen kysymykset

6 AIPAL ja tutkintotoimikunnat
Toimikunnat asetetaan OPH lähettää käyttäjä-tunnukset pj:lle ja sihteereille Toimikuntien kokouksissa käsitellään raportteja Toimikausi päättyy AIPAL- käyttöoikeus lakkaa automaattisesti AIPAL käyttöoikeus lakkaa automaattisesti Tieto järjestämis-sopimuksista OPH:lle (AMTU-rekisteriin).

7 AIPAL-raportointi Tavoitteena avoimuus ja läpinäkyvyys tietosuoja huomioiden. Kaikilla käyttäjillä on samat raportit. Raportointi tuottaa tutkinto- ja opintoalakohtaista tietoa sitä mukaa, kun palautetta annetaan. Aikajakson, jolta tulokset haluaa, voi itse määritellä. Huom! alkaen tutkinnon järjestäjien käyttöönotettavissa, omaan tahtiin. Käytettävissä on erilaisia hakuehtoja ja nähtävissä on myös valtakunnallinen tutkinto- tai opintoalakohtainen vertailutieto. Tulostusmuodot: html, pdf, excel

8 AIPAL-raportointi ja tutkintotoimikunnat
”5+5 sääntö”, tutkintotoimikunnat näkevät kaikkien omien sopimusoppilaitostensa tulokset, kun tutkintokohtaisia vastaajia on vähintään 5 henkilöä ja valtakunnallisia yhteenvetotietoja kaikista tutkinnoista kun palautetta on saatu lisäksi vähintään 5:ltä eri organisaatiolta Tutkinnon järjestäjien omien lisäkysymysten avulla kerätty tieto raportoituu vain tutkinnon järjestäjälle itselleen, ei muille.

9 Tietosuoja Valtakunnallisten kysymysten kautta raportoituu vain tilastotietoa. Palaute annetaan anonyymisti. Tutkinnon järjestäjäkohtaisten lisäkysymysten kautta voi kerätä myös tekstinä kirjoitettua palautetta. Palaute raportoituu vasta, kun tutkintokohtaisia vastaajia on vähintään 5 henkilöä. Tutkinnon järjestäjä näkee vain omat tietonsa. Omien lisäkysymysten kautta kerätty tieto raportoituu vain tutkinnon järjestäjälle itselleen. Tutkintotoimikunnat näkevät vain sopimusoppilaitostensa tiedot. Tutkinnon järjestäjät, tutkintotoimikunnat ja ntm-kouluttajat näkevät valtakunnallisia yhteenvetotietoja kaikista tutkinnoista ja opintoaloista vasta, kun palautetta on saatu vähintään 5:ltä eri organisaatiolta.

10 Viranomaisten katseluoikeudet
OKM ja OPH näkevät kaikki valtakunnalliset tiedot, myös tutkinnon järjestäjäkohtaisesti, kun tutkintokohtaisia vastaajia on vähintään 5 henkilöä. Käyttöoikeus on annettu kaikille näyttötutkintojärjestelmän parissa työtä tekeville asiantuntijoille.

11 Ajankohtaista AIPALissa
Versiopäivitysmuutoksia tulossa vuoden 2010 lopulla: kehitetään edelleen raportointia ja tehdään tutkinnon järjestäjiltä saatujen toiveiden mukaisia, pieniä käytettävyysparannuksia. Valtakunnallisten yhteenvetojen julkaisumuotoa (tapaa ja sisältöä) mietitään.

12 AIPAL ja laadun kehittäminen
Laatu on aina subjektiivinen kokemus, mutta systemaattisesti kerättynä palautetieto nostaa esiin kehittämiskohteita ja hyviä käytäntöjä. AIPAL antaa asiakaslähtöisen ja laadullisen näkökulman näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseen ja toiminnan tukemiseen.

13 Järjestelmää ylläpitää OPH
AIPAL on web-sovellus, jonka käyttö vaatii vain jonkun yleisimmistä selaimista ja internetyhteyden. Kaksikielinen: suomi - ruotsi Lisätiedot ja AIPAL-neuvonta sähköpostilla puhelin


Lataa ppt "AIPAL - näyttötutkintojen palautejärjestelmä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google