Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vanhempainilta koulukiusaamisesta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vanhempainilta koulukiusaamisesta"— Esityksen transkriptio:

1 Vanhempainilta koulukiusaamisesta

2 Vanhempainillan tavoitteet
– Saada tietoa ja keskustella kiusaamisesta ilmiönä. – Antaa vanhemmille keinoja ja välineitä käsitellä kiusaamista yhdessä lapsen ja koulun kanssa. – Antaa vinkkejä siihen, miten vanhemmat voivat ehkäistä kiusaamista ja puuttua siihen.

3 Ohje 1 Keskustele kotona kiusaamisesta, vaikka tuntuisi siltä, ettei asia kosketa perhettänne.

4 Kiusaamisen määritelmä
– On tärkeää löytää yhteinen ymmärrys kiusaamisen määritelmästä, jotta kiusaamista voidaan ehkäistä ja siihen osataan puuttua. – ”Kiusaamista on se, kun yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti pahaa mieltä. Tekijöinä on joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua.” (Salmivalli)

5 Kiusaamiselle tyypillistä
toistuvuus tahallisuus valtaepätasapaino ryhmäilmiö, johon liittyvät vallan tavoittelu ja voiman väärinkäyttö vertaissuhdeongelma Kiusaamisen ja kahden tasavertaisen oppilaan välisen riidan erot.

6 Kiusaamisen yleisyys – Peruskouluikäisistä lapsista 5–15 % on kiusattuja. – Kiusaamiseen osallistuu lähes kolmannes lapsista. – Kiusaamisen yleisyys riippuu tutkimuksesta, kysymyksen asettelusta ja otoksesta.

7 Huomioi, että kiusaaminen koskettaa aina koko ryhmää.
Ohje 2 Huomioi, että kiusaaminen koskettaa aina koko ryhmää.

8 Roolit kiusaamistilanteissa
Kiusaaja Apuri Kannustaja Kiusattu Puolustaja Hiljainen hyväksyjä Kiusaaja on aktiivinen ja aloitteellinen, kiusaamistilanteiden päätekijä. Kiusaajia on oppilaista noin 7-10 % Apuri ei ole itse varsinainen aloitteentekijä vaan avustaa kiusaajaa eri tavoin. Apureita on myös 7-10 % oppilaista. Kannustajat kerääntyvät paikalle katsomaan ja naureskelemaan. He tarjoavan kiusaajalle myönteistä palautetta esim. ilmein ja sanallisesti. Kannustajia on 15–20 % oppilaista. Kiusattu on oppilas, joka joutuu toistuvasti muiden kielteisen toiminnan kohteeksi ja joka on jollain tavoin puolustuskyvytön kiusaajiinsa nähden. Kiusattuja on 5-15 % oppilaista. Puolustaja on oppilas, joka asettuu kiusatun puolelle ja pyrkii tukemaan häntä. Puolustaja yrittää saada toiset lopettamaan kiusaamisen tai lohduttaa kiusattua kahden kesken. Puolustajia on oppilaista 15–20 %. Hiljainen hyväksyjä on oppilas, joka vetäytyy syrjään kiusaamisesta ja on kuin ei kiusaamista huomaisikaan. Hiljaisia hyväksyjiä on oppilaista 25–35 %.

9 Kiusaaminen ryhmäilmiönä

10 Ota lapsen kertomus kiusaamisesta vakavasti.
Ohje 3 Ota lapsen kertomus kiusaamisesta vakavasti.

11 Kiusaamisen muodot ja tavat
– Suora kiusaaminen: fyysinen tai omaisuuteen kohdistuva väkivalta sekä sanallinen loukkaaminen. – Epäsuora kiusaaminen: sosiaalinen eristäminen porukasta, uhrin vahingoittaminen kiertoteitse (esim. juorujen levittäminen, valehtelu sekä ryhmän manipulointi siten, että he alkavat torjua syrjinnän kohdetta).

12 Kiusaaminen on vakava riskitekijä
– Kiusatuilla on mm. ahdistusta, masennusta, henkisen ja fyysisen terveyden ongelmia, koulumotivaation heikkenemistä – Muita kiusanneilla on mm. särkyjä, nukkumisvaikeuksia, mielipahaa; riski aggressiiviseen käyttäytymiseen myöhemmin Huom. Kokemukset kiusaamisesta voivat vaikuttaa pitkään senkin jälkeen, kun kiusaaminen sinänsä on loppunut.

13 Kuuntele ja kysele, millaiset kaverisuhteet lapsellasi on.
Ohje 4 Kuuntele ja kysele, millaiset kaverisuhteet lapsellasi on.

14 Kysy ja kuuntele, ole läsnä
Kamalaa jos se soittais kouluun! – Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus luo pohjan kriisitilanteissa toimimiseen. – Aikuisen velvollisuus ja tehtävä on toimia lapsen apuna kiusaamistilanteissa. – Lapsen ei tarvitse oppia pärjäämään yksin. Se huolestuis kuitenkin niin kauheesti ja tulis surulliseks. Jos mä kerron ni sit mua kiusataan vielä enemmän! Turhaan mä kerron, mitä ne muka vois tehä?

15 Kaverisuhteiden tukeminen on tärkeää
Porukkaan kuuluminen on lapselle ja nuorelle tärkeää. Kertominen on helpompaa, jos vanhemmat ovat kiinnostuneita ja tuntevat luokan oppilaita. Miettikää yhdessä erilaisia keinoja, joiden avulla voi ystävystyä ja pitää yllä kaveruutta.

16 Tutustu lapsesi netinkäyttöön.
Ohje 5 Tutustu lapsesi netinkäyttöön.

17 Nuoret käyttävät nettiä sosiaalisesti
– Tutustu lapsesi kanssa nettiyhteisöihin ja sosiaaliseen mediaan, jota hän käyttää. – Nettikiusaamista on esimerkiksi: pilkkaavat tai uhkaavat viestit juorujen tai henkilökohtaisen tiedon levittäminen toisen nimellä esiintyminen sulkeminen ryhmän ulkopuolelle salasanojen huijaaminen ja väärinkäyttö.

18 Nettikiusaamisen erityispiirteet
– Nettikiusaamiseen houkuttelee sen näennäinen helppous ja nimettömyys. – Kiusaajan voi olla vaikea ymmärtää tekonsa vakavuutta, kun hän ei näe kiusatun reaktiota. – Muusta koulukiusaamisesta poiketen kiusattu ei pääse siitä eroon koulun ulkopuolella. – Lapsi ei ehkä uskalla kertoa nettikiusaamisesta, koska saattaa pelätä, että koko netin käyttö kielletään.

19 Muistathan, että omat asenteesi tarttuvat myös lapseen.
Ohje 6 Muistathan, että omat asenteesi tarttuvat myös lapseen.

20 Koti ja koulu kasvattajina
– Vanhemmat vaikuttavat paljon lapsensa arvomaailmaan. – Rajoja asettamalla aikuiset antavat mallin hyväksyttävästä käytöksestä. – Lapset tarvitsevat kannustusta puuttua kiusaamiseen. – Mieti lapsen kanssa yhdessä, miten sanoa jämäkästi EI ja miten viestiä kiusatulle olevansa tämän puolella.

21 Ohje 7 Tutustu koulun toimintamalliin kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.

22 Kiusaamistilanteiden selvittäminen tapahtuu koulussa, mutta vanhempien rooli on tärkeä
Koulun suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi Tutustu, kommentoi, keskustele lapsesi kanssa Hyvää yhteishenkeä lisäävä toiminta koulussa Tukioppilastoiminta, oppilaskuntatoiminta, projektit, retket, teemapäivät, juhlat Ole mukana vanhempainyhdistyksessä, luokkatoimikunnassa, ilmoittaudu vapaaehtoiseksi valvojaksi tai apuhenkilöksi Luokissa käytävät keskustelut kiusaamisesta Keskustele lapsesi kanssa kiusaamisesta, kysele luokan tapahtumista, kuuntele kertomuksia koulun arjesta Ilmitulleiden kiusaamistapausten selvittely ja siinä käytettävä malli Osallistu selvittelyyn pyydettäessä, keskustele lapsesi kanssa, ole tukena Kiusaamistapausten seuranta Selvitä koulusta miten seuranta järjestetty, keskustele opettajan kanssa, kysele lapseltasi tilanteen etenemisestä

23 Jos lapsesi kertoo tulleensa kiusatuksi
Pysyttele rauhallisena, älä ylireagoi. Kuuntele ja rohkaise lasta puhumaan. Osoita lapselle, että asialle on paljon tehtävissä. Arvioi tilannetta ja keskustele lapsesi kanssa siitä, mikä olisi paras keino lähteä selvittämään asiaa. Älä vähättele kiusaamista. Ota yhteyttä kouluun ja keskustele tapaamisesta. Pyri yhteistyöhön asianomaisten kanssa.

24 Jos lapsesi on kiusannut muita
Kiellä, mutta älä syyllistä. Tuomitse kiusaaminen, älä lastasi. Kiusaamiseen syyllistyvät usein aivan tavalliset lapset. Kuuntele lastasi, mutta älä hyväksy kaikkia selityksiä. Auta lasta ymmärtämään, kuinka pelottavaa kiusaaminen on kiusatusta. Lähde selvittämään tilannetta yhdessä koulun ja muiden vanhempien kanssa.

25 Pyri yhteistyöhön muiden vanhempien kanssa.
Ohje 8 Pyri yhteistyöhön muiden vanhempien kanssa.

26 Vanhempien välinen yhteistyö on tärkeää!
On tutkittu että vanhempien keskinäiset hyvät suhteet vaikeuttavat kiusaamisen jatkumista tai sen alkamista ylipäätään.

27 8 ohjetta vanhemmalle 1. Keskustele kotona kiusaamisesta vaikka tuntuisi siltä, ettei asia kosketa perhettänne. 2. Huomioi, että kiusaaminen koskettaa aina koko ryhmää. 3. Ota lapsen kertomus kiusaamisesta vakavasti. 4. Kuuntele ja kysele millaiset kaverisuhteet lapsellasi on. 5. Tutustu lapsesi netinkäyttöön. 6. Muistathan, että omat aseteesi tarttuvat myös lapseen. 7. Tutustu koulun toimintamalliin kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. 8. Pyri yhteistyöhön muiden vanhempien kanssa.

28 Kiitos!


Lataa ppt "Vanhempainilta koulukiusaamisesta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google