Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline"— Esityksen transkriptio:

1 Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline
QPR Enterprise Architect JHS179/152-mallitiedoston versio Tätä moduulia käytetään sekä Kokonaisarkkitehtuurin toiminnallisen että teknisen kuvaamisen kursseilla. Copyright Valtionvarainministeriö

2 Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline
Sisältö Mallinnusvälineen käytön aloittaminen Käyttöliittymän perusteet Sanallisten kuvausten (JHS 179 liitteet 8 ja 9) laatiminen Kaavioiden luominen ja piirtäminen 2.0 Copyright Valtionvarainministeriö

3 Sovelluksen käynnistäminen
Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline v. 2.0 Sovelluksen käynnistäminen Kun lähdet tekemään QPR:llä JHS 179:n mukaista mallia, voit käyttää joko serverillä olevaa mallia tai tiedostopohjaista mallia Kurssilla käytämme tiedostopohjaista mallia Avaa QPR:n väline Jos saat sisäänkirjautumisikkunan, valitse Cancel Valitse Open An existing model ja hae hakemisto, jonne on talletettu JHS179.qpream, joka on tyhjä pohja 2.0 Copyright Valtionvarainministeriö

4 Käyttöliittymän kielen vaihtaminen
Käyttöliittymän kieleksi voit valita englannin tai suomen Kielen vaihtaminen tapahtuu aloitusvalikosta 2.0

5 Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline
Aloitusnäkymä Tämä on ns. Flowchart view / Vuokaavionäkymä, joka näyttää kaikki kaaviot, joita on tehty. Tätä kautta näkyvät kaaviot, jotka on luotu. 2.0 Copyright Valtionvarainministeriö

6 Arkkitehtuurinäkymät
Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline v. 2.0 Arkkitehtuurinäkymät View/Näytä-valikosta päästään Navigator View:hun / Navigaattori-näkymään, joka näyttää KA:n arkkitehtuurinäkö-kulmat. Tätä kautta näkyvät tekstikuvaukset 2.0 Copyright Valtionvarainministeriö

7 Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline
Sidosryhmät Valitse Navigator View ja sieltä Sidosryhmät Sidosryhmätyypit-otsikon kohdalla hiiren oikea korva ja New Element… / Uusi elementti Anna sidosryhmälle nimi (Name) ja kuvaus (Description) Muut attribuutit voit lisätä Custom Attributes / Käyttäjän määrittämät attribuutit -välilehdellä 2.0 Copyright Valtionvarainministeriö

8 Prosessien kuvaaminen
Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline v. 2.0 Prosessien kuvaaminen Uusi prosessikartta tai toimintamalli luodaan valitsemalla Vuokaavionäkymän prosessiselaimesta sopiva paketti aktiiviseksi, jolloin aukeaa tyhjä pohjakaavio. Valitse työkalupaletista Diagrammi – Prosessialueet ja anna sille nimi 2.0 Copyright Valtionvarainministeriö

9 Seuraavalle tasolle siirtyminen
Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline v. 2.0 Seuraavalle tasolle siirtyminen Valitse kaavio, jota haluat piirtää, hiiren oikea korva ja Siirry alemmalle prosessitasolle Vinkki: Jos et halua käyttää pikamallinnusta (kuvassa näkyvät siniset nuolenkärjet), saat sen pois päältä aloitusvalikon alareunasta ’QPR EnterpriseArchitect asetukset’ –ikkunan Mallinnus-välilehdeltä. Pikamallinnuksen saa pois päältä: 2.0 Copyright Valtionvarainministeriö

10 Prosessien kuvaaminen: prosessikartta
Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline v. 2.0 Prosessien kuvaaminen: prosessikartta Avaa oikean laidan Toiminta-arkkitehtuurin työkalupaletti Huom! QPR käyttää ArchiMatea tällä tasolla Prosessikartassa tarvitaan Prosessi (ei navigointia) Prosessialue (jos haluat navigoida prosessikaavioon) Prosessien väliset tieto- tai materiavirrat kuvataan tietovirran avulla 2.0 Copyright Valtionvarainministeriö

11 Prosessikartta: prosessien väliset yhteydet 1/2
Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline v. 2.0 Prosessikartta: prosessien väliset yhteydet 1/2 Pikamallinnus: Vie kohdistin haluamasi prosessin ja sen kulman päälle, josta haluat piirtää yhteyden toiseen prosessiin. Valitse katkoviivanuoli (tietovirta) Vaihtoehtoisesti voit käyttää työkalupalkin Tietovirta-nuolta Jos informaatiosalkussasi on jo tietoryhmiä, väline tarjoaa niitä Jos ei, voit luoda uuden lennosta 2.0 Copyright Valtionvarainministeriö

12 Prosessikartta: prosessien väliset yhteydet 2/2
Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline v. 2.0 Prosessikartta: prosessien väliset yhteydet 2/2 Jos tarvitset useampia välitettäviä tietoja, voit kiinnittää tietovirtaan niitä useampia Voit myös nimetä tietovirran uudelleen kuvaamaan paremmin useamman tietoryhmän välittämistä 2.0 Copyright Valtionvarainministeriö

13 Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline
Prosessikaavio Prosessikaavio laaditaan BPMN-kuvauskielellä Tällä hetkellä on käytössä sekä pohjia, joissa se on mukana, että sellaisia, joissa se ei ole. Tällä kurssilla on käytössä pohja, jossa on molemmat  Jos BPMN on erikseen, prosessikaaviot pitää laatia omiin malleihinsa ja linkittää prosessikarttaan. Palvelinversiossa linkitys tapahtuu helpommin Linkitys voidaan tehdä myös html-portaalissa fiksummin 2.0 Copyright Valtionvarainministeriö

14 Prosessikaavioon tai alemman tason toimintamalliin navigointi
Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline v. 2.0 Prosessikaavioon tai alemman tason toimintamalliin navigointi Valitse prosessikartastasi ’Diagrammi – Prosessialue’ –työkalulla tehty elementti, hiiren oikea korva ja Alemmalle prosessitasolle, saat tyhjän pohjan Rullaa työkalupaletin alareunasta JHS 152 BPMN -työkalut Tässä on ns. 2. tason prosessikartta 2.0 Copyright Valtionvarainministeriö

15 BPMN-kaavion piirtäminen
Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline v. 2.0 BPMN-kaavion piirtäminen Tässä on ns. 2. tason prosessikartta Vinkki: Kun käytät aliprosessi (Sub-process) –symbolia, pääset suoraan seuraavalle tasolle hiiren 2. korvan alta 2.0 Copyright Valtionvarainministeriö

16 Prosessikaavion piirtäminen
Alku Toimintovirta Loppu Allas Yhteys Viesti- virta = saman- aikaisuus Tieto- aineisto Tehtävä 2.0

17 Prosessin perustiedot
Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline v. 2.0 Prosessin perustiedot Prosessin perustiedot (JHS179 liite 9) löytyvät Navigator View:sta kohdasta Prosessit Uuden prosessin lisääminen samoin kuin sidosryhmissä Jos olet piirtänyt prosessin kaavioon, se tulee tänne automaattisesti Huom! Myös prosessialueet tulevat tänne näkyviin 2.0 Copyright Valtionvarainministeriö

18 Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline
Informaatiosalkku Valitse Navigator View / Navigaattori ja sieltä Informaatiosalkku Tietohierarkia-otsikon kohdalla hiiren oikea korva ja New Information Item…/ Uusi Anna (pää)tieto-ryhmälle nimi (Name) ja kuvaus (Description) Muut attribuutit voit lisätä Custom Attributes -välilehdellä 2.0 Copyright Valtionvarainministeriö

19 Tietoryhmän käyttäminen useassa päätietoryhmässä
Samaa tietoryhmää voidaan käyttää useassa päätietoryhmässä Avaa elementin Properties- / Ominaisuudet-ikkunan Hierarchy- / Hierarkia-välilehti ja valitse Lisää-painikkeella haluamasi päätietoryhmät (vanhemmat), joihin tietoryhmä kuuluu, tai Tietoryhmät (alemman tason), jotka kuuluvat tähän päätietoryhmään 2.0

20 Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline
Ristiviitematriisit Ristiviitematriisit löytyvät View-valikon Matrix View –valinnan takaa Oletusarvoisesti Prosessit – Tiedot –matriisin tiedot ovat peräisin käsitemallista, ei informaatiosalkusta Jos haluat informaatiosalkun lähtökohdaksi, valitse View Settings –ikkunassa Columns-välilehdellä oikeanpuoleisen ikkunan Object -> Information Item 2.0 Copyright Valtionvarainministeriö

21 Matriisin asetukset Jos jostain syystä matriisiin ei tule mitään, niin valitse Näytä > Näkymän asetukset ja Oletusarvot Valitse CRUD Arvot Ota pois ruksi ’Piilota tyhjät rivit’ sekä Rivit- että Sarakkeet-välilehden alaosasta 2.0

22 Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline
Prosessit - Tiedot Valitettavasti prosessit eivät ole hierarkisessa järjestyksessä, vaan aakkosjärjestyksessä. Sama pätee päätietoryhmiin ja tietoryhmiin Prosessien välinen hierarkia näkyy Prosessialue-sarakkeen avulla Jos informaatiosalkkuun on viety myös tietokenttätasoisia tietoja, ne näkyvät myös tässä matriisissa Esimerkissä on käytetty käsitteitä (objekti) tietoryhmien sijaan 2.0 Copyright Valtionvarainministeriö

23 Käsitemallitaulukon luonti
Valitse Navigaattori (Navigator View) ja sieltä Käsitteet Käsitemalli-otsikon kohdalla sisältö-alueella hiiren oikea painike ja Uusi elementti … (New Element…) Anna käsitteelle nimi (Name) ja kuvaus (Description) 2.0

24 Käsitemallikaavion piirtäminen 1
2 Avaa valitun kaavion sisältöalueelle 2.0

25 Käsitemallikaavion piirtäminen 2
Käsitteet mallinnetaan toiminta-arkkitehtuurin Objekti-elementteinä Työkalupaletista kannattaa valita Käsitemalli-ryhmä Objektin valintalistasta voi poimia Käsitemalli-taulukkoon luodun käsitteen 2.0

26 Käsitemallikaavion piirtäminen 3
Käsitteiden väliset yhteydet (assosiaatiot) Yhteys Koostumus (= tiivis kooste) Yhdistäminen (= löyhä kooste) Erikoistuminen (periytyminen) löytyvät työkalupaletin ryhmästä Rakenteelliset suhteet Assosiaatioiden lukumäärärajoitteet (Multiplisiteetti) saa kuvattua mm. valitun assosiaation valikko- komennoilla 2.0

27 Loogisten tietovarantojen perustiedot
1 3 2 2.0

28 Loogisten tietovarantojen kuvaaminen 1
2 2.0

29 Loogisten tietovarantojen kuvaaminen 2
Loogiset tietovarannot kuvataan kaavioon Loogisina tietovarantoina Objekteina Yhdistäminen-assosiaatioina Ryhminä 2.0

30 Tietojärjestelmäpalveluiden kuvaaminen
1 3 2 2.0

31 Tietojärjestelmäsalkun perustiedot
1 3 2 Tietojärjestelmäsalkun sisältö on jaettu kolmeen osaan! 2.0

32 Tietojärjestelmäsalkun osat
Tietojärjestelmäsalkun osat näkyvät aina myös elementin perustietoikkunassa. 2.0

33 Loogisen järjestelmäjäsennyksen kuvaaminen
1 2 2.0

34 Looginen järjestelmäjäsennys
2.0

35 Loogisen järjestelmäjäsennyksen työkalut
2.0

36 Loogisen järjestelmäjäsennyksen työkalut
2.0


Lataa ppt "Harjoituksissa käytettävä mallinnusväline"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google