Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TOIMITSIJAKOULUTUS 2008- 2009. 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi2 Yleistä toimitsijatehtävistä •Seuran nimeämiä toimitsijoita koskevat.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TOIMITSIJAKOULUTUS 2008- 2009. 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi2 Yleistä toimitsijatehtävistä •Seuran nimeämiä toimitsijoita koskevat."— Esityksen transkriptio:

1 TOIMITSIJAKOULUTUS 2008- 2009

2 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi2 Yleistä toimitsijatehtävistä •Seuran nimeämiä toimitsijoita koskevat kaikki samat säännöt ja ohjeet kuin erotuomarikortillisia toimitsijoita. •Kun tulet otteluun toimitsijaksi, olet tuomariston kanssa samaa joukkuetta ! •Valmistaudu huolellisesti otteluun •Seuran on nimettävä jokaiseen otteluun vähintään seuraavat toimitsijat –Kirjuri –Ajanottaja (tarvittaessa lisäksi ATK-päätteen käyttäjä) –Kaksi rangaistusaition valvojaa •Ei seuravaatteissa toimitsijaksi

3 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi3 Kirjurin tehtävät •Kirjuri on toimitsijoiden esimies •Kirjuri saapuu otteluun tuntia ennen ilmoitettua pelin alkamisaikaa. •Päätuomarin tulee tarkistaa pöytäkirja ennen ottelun alkua •Ottelun aikana kirjurin tehtävänä on saattaa ottelupöytäkirja siihen kuntoon, että se on oikein täytetty ja vastaa pelin kulkua ja että tuomaristo voi hyväksyä sen pelin päätyttyä. •Kirjuri merkitsee ottelutapahtuman aina ensin apupaperille •Kirjurin varusteisiin kuuluvat kuivamustekynä, lyijykynä (ulkopeleissä), viivoitin, apupaperia, pöytäkirjan täyttöohje, sääntökirja ja kilpailusäännöt

4 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi4 Kuuluttajan tehtävät •Kuuluttajan on oltava asiallinen molempia joukkueita ja toimitsijoita kohtaan, ja hänen asenteensa tulee säilyä muuttumattomana pelitilanteesta riippumatta. •Mikäli samalla katkolla kuulutetaan molempien joukkueiden saamista rangaistuksista, kuulutetaan aina vierasjoukkueen rangaistukset ensin. •Ensimmäisen ja toisen erän viimeinen peliminuutti kuulutetaan •Kun kolmatta erää on pelaamatta kaksi peliminuuttia se kuulutetaan •Jatkoajalla ei kuuluteta otteluaikaan liittyviä kuulutuksia! •Aikalisä kuulutetaan vasta sitten kun sitten kun siitä on saatu tieto tuomarin välityksellä, myös aikalisän päättyminen voidaan kuuluttaa •Mainostekstit pitää lukea katkojen aikana, ei pelin aikana. •Pelin ollessa käynnissä voidaan kuuluttaa vain viralliset ottelutapahtumat so. maalit ja jäähyt •Varusteina kuuluttajalla tulee olla muistiinpanovälineet.

5 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi5 Ajanottajan tehtävät •Ajanottajien lukumäärä riippuu peliareenan ajanottolaitteista •Mikäli jäähallissa on käytössä ajanottojärjestelmä, joka vaatii käyttäjältään enemmän huomiota kuin pelkkä sähköinen ajanottolaite, on otteluihin syytä nimetä toinen otteluajanottaja, joka toimii käsikellolla ns. kontrolliajanottajana •Otteluajanottajat käynnistävät ja pysäyttävät pelikellot ottelun kulun mukaisesti •He ilmoittavat kuuluttajalle erien viimeisten minuuttien lähestymisestä •Mittaavat aikalisien pituudet ja ilmoittavat niiden päättymisestä kuuluttajalle •Erätauon ollessa 15 minuuttia tuomaristolle ja molemmille joukkueille ilmoitetaan kuusi ja kolme minuuttia ennen erätauon päättymistä. •Eli toinen ajanottajista pitää otteluaikaa käsikellolla ja toimii varmistavana ajanottajana, toisen käyttäessä sähköistä ajanottolaitetta, joka on virallinen.

6 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi6 ATK-Yleisönäyttö •pelitapahtumien syöttö näyttötaululle •rangaistukset, maalit, usein myös aikalisä •atk-pohjainen •hyvä yhteistyö peliajanottajan kanssa

7 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi7 Rangaistusaition valvojan tehtävät •Rangaistusaition valvojien tehtävänä on huolehtia siitä, että rangaistut pelaajat pääsevät oikeassa järjestyksessä oikea-aikaisesti takaisin peliin. Hänen on osattava sääntökirjan rangaistusesimerkit. •Rangaistusaitioiden valvojien on –Luetteloitava kaikki rangaistukset. –Merkittävä ylös niiden alkamis- ja päättymisajat. –Oltava koko ajan selvillä rangaistusten kulusta ja siirrettyjen rangaistusten alkamisesta •Oltava koko ajan selvillä siitä kuka rangaistuista pelaajista tai heidän sijaisistaan pääsee mahdollisesti pois vastustajan maalista. •Vastustajan tehdessä maalin ylivoimalla, päättyy kellossa oleva vanhin pieni rangaistus paitsi silloin kun vanhin kellossa oleva rangaistus on tuomittu samanaikaisesti vastustajalle tuomitun rangaistuksen kanssa, jolloin päättyy vajaalukuiseksi tekevä rangaistus. •Varusteina rangaistusaition valvojalla tulee olla muistiinpano- välineet ja käsiajanottokello.

8 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi8 Tulospalvelu (Satu) •liiton ylemmissä sarjoissa, jatkossa kaikkiin liiton sarjoihin ja alueille •atk-toiminto, liiton palvelimelle pelitapahtuman kirjaus reaaliaikaisesti. •mahdollistaa otteluiden seurannan netissä ja teksti-TV:llä •tuomarikerho kouluttaa •erillinen koulutusorganisaatio

9 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi9 Laukauskartta ja laukaukset •parityöskentely, toinen laskee pelaaja- kohtaiset laukaukset ja toinen piirtää ne paikoilleen kentän karttapohjaan; kuka laukoi, mistä ja mikä lopputulos •ylemmät sarjatasot •tilastoista myös maalivahdin torjunnat •molempiin olemassa atk-ohjelmat

10 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi10 Tilastot, + / - •maalin syntyhetkellä kentällä olleet pelaajat •yksi tilastoija / joukkue •pelaajakohtaiset yhteenvedot •YV-AV ja niiden vaikutus yhteenvetoihin

11 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi11 Peliajan seuranta •atk-pohjainen toiminto, käytössä ylemmissä sarjoissa •yleensä 1 henkilö ja tietokone/joukkue •erikoistoiminto johon oma koulutus ja omat ohjelmistot

12 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi12 Toimitsijaesimiehen tehtävät •Tietyissä sarjoissa paikallinen erotuomarikerho nimeää otteluun toimitsijaesimiehen (TE) •TE tehtävänä on vastata siitä,että kaikki toimitsijatehtävät tulevat oikein suoritetuksi. •TE ei suorita mitään yksittäistä toimitsijatehtävää •TE:n on tarvittaessa pystyttävä siirtymään apua tarvitsevan toimitsijan luokse neuvomaan. •TE tarkkailee ja johtaa tilannetta sekä neuvoo muita toimitsijoita tilanteiden muuttuessa kentällä. •TE:n tärkeänä tehtävänä on opastaa ja kouluttaa muita toimitsijoita ottelun aikana kulloisenkin tarpeen mukaisesti.

13 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi13 Kirjurin tehtävät •Saattaa pöytäkirja sellaiseen kuntoon, joka vastaa ottelutapahtumia ja jonka erotuomari voi ottelun jälkeen allekirjoittaa. •Merkinnät selvästi TIKKUKIRJAIMIN. •Merkinnät ensiksi apupaperille ja puhtaaksikirjoitus vasta tilanteen rauhoituttua/varmistuttua.

14 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi14 Kirjuri •Siistiä jälkeä TIKKUKIRJAIMIN. •Kaikki viivat viivoittimella. •Opettele käsimerkit. •Lue sääntöjä. Sinunkin on hyvä tietää millaisia rangaistuksia erilaisista rikkeistä on mahdollisuus antaa.

15 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi15 Ennen ottelua •Ottelunumero (alueen sarjakirjasta tai joukkueenjohtajalta) •Sarja täydellisenä •Päiväys •Paikka (paikkakunta + kenttä)

16 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi16 Joukkueenjohtajalta •Joukkueen nimi täydellisenä + lyhenne ja ikäluokka •PELAAJALUETTELO –Maalivahdit aina ensimmäiseksi numerojärjestyksessä –Kenttäpelaajat numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan –Nimet: etunimi + sukunimi –Kapteeni ”C” ja varakapteenit ”A” (voi olla 2) –Yli-ikäisten pelaajien merkinnät vaihtelevat sen mukaan onko kyseessä alueen vai liiton sarja.(Kilpailusäännöt 4.6 § ja alueiden yli-ikäisyyssäännöt). –Syntymävuosimerkinnät (A-SM, C-SM, C-I-div ja näiden karsinnat) kilpailusäännön 4.6. § mukaisesti

17 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi17 ALOITUSKOKOONPANOT •Merkittävä kaikissa sarjoissa !! •x nimen eteen. •Aloituskokoonpanoon merkittävä 6 pelaajaa. Voi olla ketä tahansa eli maalivahtia ei ole pakko olla aloituskokoonpanossa. •HUOM. Säilyttäkää aina pöytäkirjan liitteenä joukkueen antama alkuperäinen pelaajaluettelo. •Pelaajaluetteloihin saa tehdä muutoksia aina ottelun alkuun asti => älä sulje pelaajaluetteloa ennen kuin aloituskiekko on jäässä. •Joukkueen johtajat varmentavat aloituskokoonpanot allekirjoituksellaan, joten ne tulee merkitä ptk:an joukkueenjohtajan allekirjoitusta haettaessa, vaikka ne voivatkin vielä muuttua.

18 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi18 Ottelun alkaessa •Hae joukkueenjohtajien allekirjoitukset tehtyäsi pelaajaluettelon pöytäkirjaan?? •Näytä pöytäkirja tuomareille ennen aloittamista. •Merkitse ottelun alkamisaika minuutin tarkkuudella •Sulje pelaajaluettelot

19 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi19 Maalit •Juokseva maalinumero molemmille joukkueille •Maalintekoaika •Maalintekijä ja syöttäjät tuomarin ilmoituksen mukaan

20 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi20 Rangaistuslaukaus •Suoritusaika •RL:n suorittaja, numero maalintekijäsarakkeeseen aina riippumatta syntyykö maali tai ei •E-sarakkeeseen RL •Jos tulee maali  maalisarakkeeseen joukkueen seuraavan maalin järjestysnumero •EI MAALIA  merkitään maalisarakkeeseen viiva (-)

21 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi21 Voittomaalikilpailu •Kaikki laukaukset merkitään pöytäkirjaan + tai – merkinnällä joukkueen maalisarakkeeseen. •OTTELUN RATKAISUMAALI MERKITÄÄN NUMEROLLA. •Voittomaalikilpailu päättyy aina jommankumman joukkueen yhden maalin voittoon! (vaikka maaleja tehty enemmänkin) •Voittomaalikilpailu merkitään ensin apupaperille ja vasta ratkaisumaalin tullessa, merkitään kaikki ammutut laukaukset pöytäkirjaan. Torjuva maalivahti 2.syöttäjä- sarakkeeseen. (kts. VoM- kilpailun erillinen ohje) •Huom! SM-Liigan voittomaalikilpailun merkinnät eroavat tästä.

22 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi22 Erikoismerkinnät •YLIVOIMAMAALI (YV) •ALIVOIMAMAALI (AV) •SIIRRETTY RANGAISTUS (SR) –Joukkueelle tulossa rangaistus (2”) ja vastustaja tekeekin maalin. •TASAVAJAA (TV) –Molemmilla joukkueilla on pelaaja/ pelaajia kärsimässä rangaistuksia. •MAALI TYHJÄÄN MAALIIN (TM) •MV POIS KENTÄLTÄ (IM) –joukkue ottanut mv:n tilalle kenttäpelaajan, ei koske SR-tilannetta. •Mikäli maaliin liittyy 2 erikoistilannetta (esim. YV+IM), merkitään kenttätilanne maaliriville (YV) ja toinen (IM) omalle riville, (tälle riville ei muita merkintöjä!)

23 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi23 Rangaistukset •Pieni rangaistus= 2´ (E 1’) •Iso rangaistus= 5´ •Käytösrangaistus= 10´ •Pelirangaistus käytöksestä (PRK)= 20´ - Pöytäkirjassa PRK merkitään päättyneeksi aina ottelun päättymis- ajassa huomioiden jatkoajat yms. •Ottelurangaistus (OR) = 25´ •Ottelurangaistus => Joukkue pelaa 5 min. vajaalla. –Pöytäkirjaan merkitään ottelurangaistus päättyneeksi 5 min kuluttua antamisajasta (tai enemmän mikäli OR alkaa siirrettynä rangaistuksena)

24 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi24 Rangaistusten merkintä pöytäkirjaan •HUOM ! JOKAINEN RANGAISTUS MERKITÄÄN OMALLE RIVILLE !  rivejä ei jätetä koskaan yhtään väliin •Pelaajan numero –aina se pelaaja, joka rangaistuksen on hankkinut, huolimatta siitä kuka rangaistuksen kärsii pl. joukkuerangaistus •Rangaistuksen pituus –1, 2, 5, 10, 20 tai 25 min. Rangaistuksen syy numeroin (syykoodiluettelo) –voidaan merkitä ottelun jälkeen •Antoaika –aina aika, jolloin rangaistus on annettu, vaikka rangaistus ei alakaan heti => siirretty rangaistus!

25 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi25 Kun pelaaja saa ottelurangaistuksen esimerkiksi korkeasta mailasta, niin jäähyn syykoodin kohdalle tulee 15-OR eikä 5-OR. Pelkkä ottelurangaistuksen koodi 5-OR taas tulee käyttöön esimerkiksi tapauksissa, joissa pelaaja näyttää kv. käsimerkkejä (keskisormi ym.), sylkee toimitsijan päälle, pitää kiinni tai lyö ottelun toimitsijaa. PRK:n kohdalla automaattinen PRK laitetaan koodilla 28, koska jo ison rangaistuksen kohdalle (josta nykyään aina seuraa automaattinen PRK) voidaan laittaa rangaistuksen syykoodi. Nuoremmissa ikäluokissa syytä merkitä 28-PRK. 3 tulee käyttöön esimerkiksi tapauksissa, joissa pelaaja saa toisen käytösrangaistuksen (10 min) samassa ottelussa tai jatkuvasta sopimattomasta käytöksestä toimitsijaa (tuomaria) kohtaan tai jatkaa sellaista käytöstä josta on jo tuomittu käytösrangaistus. Sama käytäntö pätee joukkuerangaistuksissa: • joukkuerangaistus pelin viivyttämisestä aloituksessa 31 • liikaa pelaajia jäällä 25 Joukkuerangaistus 22 tulee esim. jos pelaaja ei saatuaan rangaistuksen etene suoraan rangaistusaitioon tai pukuhuoneeseen tai ollessaan poissa jäältä käyttää säädytöntä, herjaavaa tms. kieltä kenelle tahansa tai ollessaan poissa jäältä estää toimitsijoiden työtä (erotuomari, linjuri, ajanottaja jne.) tai aiheeton varusteen mittauspyyntö. YLEISOHJEITA

26 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi26 YLEISOHJEITA Toimihenkilörangaistuksissa on omat koodinsa • 38 toimihenkilön pelirangaistus käytöksestä ja • 45-OR toimihenkilön ottelurangaistus. J oukkueen toimihenkilö käyttää säädytöntä, herjaavaa kieltä, näyttää rivoja käsimerkkejä tai estää ottelun toimitsijan työskentelyä • Joukkuerangaistus 22–TH • Joku joukkueen toimihenkilöistä (kuka tahansa) jatkaa edellä mainittua sopimatonta käytöstä  tuomitaan 38 ja merkitään pelaajan numeroksi TH. Kuka tahansa joukkueen toimihenkilöistä: • pitää kiinni tai lyö ottelun toimitsijaa • käyttäytyy ivallisesti estää tai haittaa ottelun johtamista • sylkäisee ottelun toimitsijan päälle tai tätä kohti  tuomitaan 45-OR ja merkitään pelaajan numeroksi TH. Tämä sama asia koskee myös raportteja, kun niihin merkitään OR ja PRK.

27 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi27 Siirretty rangaistus •SIIRRETTY TUOMITTU RANGAISTUS (S) => s-sarakkeeseen ”s”-merkintä •Antoaika, kun tuomittu. Päättymisaika! •EI sama kuin SR maalisarakkeissa! Huomaa ero!

28 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi28 Kumoutuvat rangaistukset (K) •Ovat samalla pelikatkolla molemmille joukkueille annettuja samansuuruisia rangaistuksia •EI MERKITÄ PELIKELLOON ja joukkue saa asettaa toisen pelaajan kentälle  Kumoutuvissa rangaistuksissa ei tapahdu muutoksia kentällä olevien pelaajien määrässä •POIKKEUSTAPAUS: 5 vastaan 5 tilanteessa molemmille joukkueille tuomitaan yksi pieni rangaistus  EIVÄT KUMOUDU !

29 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi29 Kumoutuvat rangaistukset •Pöytäkirjassa oma sarake siirretyille =s ja kumoutuville =k •Kumoutuvan rangaistuksen päättymisajan saa merkitä heti, ellei kumoutuvaa kärsivän pelaajan takia ole sijaista kärsimässä pientä 2’ tai isoa rangaistusta 5’ yhtä aikaa. •Kumoavia rangaistuksia kärsiviä pelaajia ei saa päästää kentälle heti rangaistuksen päätyttyä –Kentälle vasta rangaistuksen päätyttyä seuraavalla normaalilla pelikatkolla. •jos ottelussa kumoutuvia  K-sarake yhtä monta k:ta joukkueilla

30 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi30 Kumoutuvat rangaistukset •Jos kumoutuvissa rangaistuksissa samalle pelaajalle jää kumoutumatta pieniä 2’ tai suuria rangaistuksia 5’, tulee joukkueen asettaa sijainen istumaan näitä rangaistuksia. •Sijaisen rangaistukset merkitään kelloon ja ne kärsitään ennen kumoavia rangaistuksia –Kellossa on aina rangaistuksen hankkineen pelaajan numero, muttei sijaisen numeroa; –Poikkeuksena joukkuerangaistukset •KUMOUTUVAT RANGAISTUKSET OVAT KÄYTÖSSÄ E- JUNIOREISTA ALKAEN KAIKISSA SARJOISSA

31 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi31 Rangaistuksissa huomioitavaa –Kärsitään ja merkitään pöytäkirjaan 5 min. ensin ja 2 vasta sen jälkeen (s) –Kärsitään ja merkitään pöytäkirjaan 2 min ensin ja sen jälkeen 5 min (s) •Jos pelaaja saa 2’ + 10’ esim. selästä taklaamisesta pöytäkirjaan merkitään ensin 2’ selästä taklaamisesta ja sen alle 10’ automaattinen käytösrangaistus –tarvitaan sijainen istumaan pientä rangaistusta ja molemmat rangaistukset. hankkinut pelaaja istuu yht. 12 min. • SAMALLE PELAAJALLE SAMALLA KATKOLLA 2’ ja 5’ • SAMAN JOUKKUEEN KAHDELLE ERI PELAAJALLE SAMALLA KATKOLLA toiselle 2’ ja toiselle 5’

32 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi32 Maalivahdin rangaistukset •Kärsii aina rikkeentekohetkellä (pelin katkaisuhetkellä) kentällä ollut kenttäpelaaja –Tällaisia rangaistuksia ovat 2’, 5, ja 10’ rangaistukset •Jos MV saa PRK 20’ tai OR 25’, niin MV poistetaan kentältä ja varamaalivahti jatkaa ottelua. –OR, niin sijainen (kentältä) kärsii 5 min •Ellei ole kuin yksi maalivahti –SÄÄNTÖKIRJAN MUKAAN OLTAVA KAKSI MAALIVAHTIA, HUOMAA KUITENKIN KILPAILUSÄÄNTÖJEN ANTAMA LIEVENNYS –Sarjan järjestäjä voi päättää, että joukkueet saa pelata yhdellä (1) maalivahdilla •HUOM! Vain mv:lle voi käydä yhtä aikaa useampikin rangaistus (sijaiset istumassa 2’ tai 5’ rangaistusta sekä 10’ käytösrangaistus voi käydä em. rangaistusten lisäksi)!!

33 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi33 Maali - rangaistuksen päättyminen •Jos joukkue on vajaalukuinen (=kenttäpelaajia vähemmän kuin vastustajalla) ja vastustaja tekee maalin  rangaistusaitiosta pääsee pois joukkueensa vanhinta kellossa olevaa pientä rangaistusta kärsivä pelaaja. •POIKKEUS 1: Jos maali kumoaa tulossa olevan (”tuomarin kädessä olleen”) siirretyn rangaistuksen, niin ei pääse pois •POIKKEUS 2: Vanhin kellossa oleva rangaistus on tuomittu samanaikaisesti vastustajalle tulleen rangaistuksen kanssa. Tällöin päättyy joukkueensa vajaalukuiseksi tekevä pieni rangaistus. •POIKKEUS 3: mikäli RANGAISTUSLAUKAUKSESTA tehdään maali niin mikään rangaistus ei pääty

34 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi34 Maali - rangaistuksen päättyminen •Jos joukkueet ovat tasalukuiset (yhtä monta kenttäpelaajaa molemmilla joukkueilla) kukaan rangaistusaitiossa olevista pelaajista ei pääse vastustajan tehdessä maalin kentälle •Iso rangaistus ( 5' ) ei pääty koskaan maalista, vaikka joukkue olisikin vajaalukuinen.

35 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi35 Erien päätyttyä •Merkitse joukkueiden maalit tilasto-osaan. •Merkitse MV:n torjunnat (jos pidetään tilastoa) •Torjunnoiksi lasketaan kaikki maalia kohti tulevat ja maaliin asti jaksavat laukaukset sekä MV:n katkomat syötöt, joilla on selvästi yritetty syöttää kiekko maalintekoa mahdollistavaan paikkaan •MV-torjunta-sarake Jos MV otetaan pois merkitään aika, jolloin MV poistui kentältä sekä kentälle paluuaika esim. poissa 27.05-27.45 •Mikäli jatkoaikaa ei pelata, suljetaan se sarake viivalla.

36 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi36 Aikalisä •Yksi / joukkue •30 sekuntia •Merkitään aikalisän alkamisaika. •Kotijoukkue A, vierasjoukkue B •Huom. E-ja F- jun. otteluissa ei ole aikalisää, eikä yleensä turnauksissa. •Aikalisän aikana ”hiljaisuus” = ei musiikkia ei mainoksia eikä kuulutuksia!!

37 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi37 Ottelun päätyttyä •Päättymisaika min.tarkkuudella •Yleisömäärä merkittävä aina / jos ei lipunmyyntiä, kirjuri arvioi paikalla olleen yleisömäärän. •Maalit joukkueittain yhteensä = LOPPUTULOS ; pelaamaton erä = - (ei 0) •Laske rangaistusten määrä kpl / joukkue. •Laske rang.minuuttien yhteismäärä / joukkue. •Tarkistuta pöytäkirja tuomareilla  tuomareiden allekirjoitukset –Samoin toimitsijaesimiehen ja kirjurin omakätiset allekirjoitukset tulee löytyä pöytäkirjasta. •Sulje rangaistussarakkeet vaakaviivoilla ottelun päättymisen merkkinä vinoviivoin tyhjiksi jääneet rangaistussarakkeet  EROTUOMARIN LUVALLA !

38 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi38 Huomautuksia •Pöytäkirjan huomautuksia-sarakkeeseen saa tehdä merkintöjä vain kirjuri ottelun tuomarin määräyksestä. •Huomautussarakkeeseen EI saa kirjoittaa kukaan joukkueen valmentaja tai joukkueenjohtaja, eikä myöskään ottelun tarkkailija. •VASTALAUSEET jos joukkue aikoo tehdä ottelusta vastalauseen, kirjuri merkitsee tuomarin luvalla: ”Joukkue A vastalause”

39 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi39 Raportit •Mikäli ottelussa on annettu sellaisia rangaistuksia, joista tuomareiden on tehtävä raportit tai otteluvalvoja raportoi  merkittynä aina huomautussarakkeessa. •Esim. RAPORTIT: OTV tekee raportin, A6, B25, BTH tai raportti olosuhteista tai raportti loukkaantumisesta. •Tuomari ilmoittaa tekstin sanamuodon ja kirjuri tekee pöytäkirjamerkinnän.

40 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi40 Valmis pöytäkirja •ALKUPERÄINEN PÖYTÄKIRJA JÄÄ JOUKKUEELLE! Joukkueet hoitavat pöytäkirjat eteenpäin. –Huom. alueelliset määräykset •KOPIO tuomarille, jos on tehty RAPORTTEJA. •Tarpeen mukaan lehdistölle.

41 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi41

42 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi42

43 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi43

44 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi44

45 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi45

46 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi46 Voittomaalikilpailu Vierasjoukkue aloittaa xxxxxxxxxxxxx

47 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi47 A-joukkueB-joukkue A62 + 2 min3.00B112 min3.00 •Ajassa 3.00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. •A-joukkueen on laitettava sijainen kärsimään A6:n normaalisti kärsittävää toista pientä rangaistusta •A6:n toiseen pieneen rangaistukseen ja B11:n pieneen rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä.

48 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi48 A-joukkueB-joukkue A62 min3.00 A92 min3.30B112 + 2 min3.30 •Ajassa 3.30 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 4 vastaan. •A9:n pieneen rangaistukseen ja B11:n yhteen pieneen rangaistukseen sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä. •B-joukkueen on laitettava sijainen kärsimään B11:n normaalisti kärsittävää yhtä pientä rangaistusta

49 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi49 A-joukkueB-joukkue A42 min10.00 A72 min10.30 A92 min11.00B82 min11.00 maali12.10 •Ajassa 11.00 peliä jatketaan 3 kenttäpelaajalla 5 vastaan. •A9:n ja B8:n rangaistuksiin sovelletaan samanaikaisten rangaistusten - sääntöä. •Ajassa 12.00 joukkueet pelaavat 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. Tällöin A7:n pieni rangaistus on ainoa pelikellossa kärsittävänä oleva rangaistus, kun A4 palaa jäälle ajassa 12.00. •A7 palaa jäälle maalista ajassa 12.10.

50 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi50 A-joukkueB-joukkue A65 min + PRK3.00 A92 min3.30B115 min + PRK3.30 maali4.00 •A6 poistetaan pelistä. Sijaiskärsijä kärsii 5 min rangaistuksen ja palaa jäälle 8.00 •B11 poistetaan pelistä. Sijaiskärsijä kärsii 5 min rangaistuksen ja palaa jäälle 8.30 •Ajassa 3.30 peliä jatketaan 3 kenttäpelaajalla 4 vastaan. •A9:n pieneen rangaistukseen ja B11:n isoon rangaistukseen ei sovelleta samanaikaisten rangaistusten - sääntöä. •A9 palaa jäälle maalista 4.00.

51 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi51 A-joukkueB-joukkue A72 min3.30B112 min3.30 B145 min + PRK3.30 B192 min3.30 maali4.00 •B14 poistetaan pelistä. Sijaiskärsijä kärsii 5 min rangaistuksen ja palaa jäälle 8.30. •Ajassa 3.30 peliä jatketaan 5 kenttäpelaajalla 3 vastaan. •A7:n pieneen rangaistukseen ja B19:n tai B11:n pieneen rangaistukseen (kapteenin valinta) sovelletaan samanaikaisten rangaistusten - sääntöä. •Maalista 4.00 joko B19 tai B11 palaa jäälle (kumpi kärsii pientä rangaistusta kapteenin alkuperäisen valinnan mukaisesti). •A7 ja B19 tai B11 palaavat jäälle 5.30:n jälkeen ensimmäisellä pelikatkolla.

52 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi52 A-joukkueB-joukkue A62 min3.00B112 + 2 + 2 min3.00 A92 + 2 min3.00B122 + 2 min3.00 A72 + 2 min3.00 •Ajassa 3.00 peliä jatketaan 5 kenttäpelaajalla 5 vastaan. •Kaikkiin pieniin rangaistuksiin sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä.

53 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi53 A-joukkueB-joukkue A52 + 2 min3.00B82 + 2 min3.00 A62 min3.00B92 + 2 min3.00 A72 + 2 + 2 min3.00 •Ajassa 3.00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. •A6:n, A7:n, B8:n ja B9:n pieniin rangaistuksiin sovelletaan samanaikaisten rangaistusten -sääntöä •Määräävänä tulkintana on välttää sijaisen asettamista rangaistuspenkille.

54 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi54 A-joukkueB-joukkue A72 + 2 min3.00 A82 min3.00 A92 min (joukkuerangaistus)3.00 •Ajassa 3.00 peliä jatketaan 3 kenttäpelaajalla 5 vastaan. •Ajassa 3.00 A8 ja A9 pienet rangaistukset kärsitään ensin (ts. merkitään kelloon). •Ajassa 5.00 A7 aloittaa pienten rangaistuksiensa kärsimisen. •Ajassa 5.00 peliä jatketaan 4 kenttäpelaajalla 5 vastaan. •Ajassa 5.00 joko A8 tai A9 palaa jäälle (kapteenin valinta). •Tulkinnan määräävänä tekijänä on maksimoida jäällä olevien pelaajien määrä.

55 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi55

56 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi56 4.6. Ikärajat •Kilpailusäännöt 4.6. Ikärajat •Juniorisarjojen ikärajat pelikaudella 2008-2009 ovat syntymävuoden mukaan seuraavat: •A-nuoret1988-90 B1-nuoret1991B2-nuoret1992 •C1-nuoret1993C2-nuoret1994D1-juniorit1995 •D2-juniorit1996E1-juniorit1997 E2-juniorit1998 •F1-juniorit1999 F2-juniorit2000G-juniorit2001- •Kilpailusäännöissä eri sarjamääräysten mukaiset yli- ja ali- ikäissäännöt kohdissa 4.6.1. – 4.6.5. •Erotuomareiden ei tule puuttua kohdan 4.6. asioihin


Lataa ppt "TOIMITSIJAKOULUTUS 2008- 2009. 12.09.2008SJL / Erotuomarikoulutus / Peruskurssi2 Yleistä toimitsijatehtävistä •Seuran nimeämiä toimitsijoita koskevat."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google