Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tekijänoikeudet verkkomaailmassa Seinäjoki 11.4.2012 OTT Pirjo Kontkanen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tekijänoikeudet verkkomaailmassa Seinäjoki 11.4.2012 OTT Pirjo Kontkanen."— Esityksen transkriptio:

1 Tekijänoikeudet verkkomaailmassa Seinäjoki 11.4.2012 OTT Pirjo Kontkanen

2 Tekijänoikeus / Verkkoympäristö •Peruslähtökohdat samat kaikkialla -tekijänoikeudet kuuluvat tekijälle -tekijällä yksinomainen oikeus määrätä teosten kaikista käyttötavoista •Vapaa saatavuus verkosta ei tarkoita sitä, että aineisto on aina vapaasti käytettävissä -aineiston laittaminen verkkoon ei poista tekijänoikeutta •Aineiston rajaaminen käyttäjätunnuksin varattuun tilaan ei muuta tilannetta (vrt. opetus luokkahuoneessa / verkon suljetussa tilassa) toiminta on yleisön saataviin saattamista, josta tekijä päättää

3 Tekijänoikeus / Verkkoympäristö •Verkkoympäristö on kuitenkin erilainen Verkkokäyttö edellyttää, että aineistot muutettu verkkokäyttöisiksi Teokset leviävät laajasti eikä tietoa käytännössä koskaan saa poistettua Teokset hyödynnettävissä helposti / väärinkäyttäminen helppoa Oikeudenhaltijoiden epävarmuus / käyttöoikeuksien periaatteet selkiintymättömät Teosten tekijöille helppokäyttöinen markkinointikanava / Tekijät voivat itse levittää aineistojaan

4 Tekijänoikeus / Verkkoympäristö •Tekijänoikeuslain säännöksiä joudutaan soveltamaan uudentyyppisiin tilanteisiin •Linkittäminen -hyperlinkki ei tekijänoikeudellista merkitystä (syvälinkitys, kehyslinkit ?) - •Mitä ja kuinka paljon tietoja hakulähteissä voi olla sivustoista ja teoksista Eeva Joenpelto: Neito kulkee vetten päällä C-5/08 (Infopaq): 11 sanasta koostuva ilmaisu voi saada tekijänoikeussuojaa Pienkuvakkeet (thumbnails) TN 2003:18

5 Tekijänoikeus / Verkkoympäristö •Teokset eivät välttämättä tule julkaistuiksi verkkoon laittamalla vaan ne julkistetaan 21 §: opetuksen yhteydessä saa julkaistun teoksen esittää julkisesti 13 §: Julkaistusta teoksesta saa valmistaa valokopiota sopimuslisenssin nojalla TN 1989:4: Opinnäyte -julkistuu kun luovutetaan oppilaitoksen kirjastossa säilytettäväksi - julkaistuksi tuleminen edellyttää, että saatetaan levitykseen julkaisemalla esim. yliopiston julkaisusarjassa

6 Tekijänoikeus / Verkkoympäristö •Kaikki perinteiset rajoitussäännökset eivät ole käytettävissä 18 §: Opetuksessa käytettäväksi tarkoitettuun painamalla tai vastaavalla menetelmällä valmistettuun kokoomateokseen saa tietyin ehdoin ottaa teoksen osia tai kokonaisia teoksia 13 a §: Painamalla tai vastaavin menetelmin valmistetuista sanomalehdistä tai aikakauskirjoista voi tehdä digitaalisia kopioita sopimuslisenssin nojalla sisäistä tiedotusta varten (vrt. 22 § eli yleinen siiteeraussäännös)

7 Tekijänoikeus / Verkkoympäristö •Tekijänoikeuslakiin on otettu erityisesti verkkoympäristöä koskevia säännöksiä 11 a §: tilapäinen kappaleen valmistaminen 2 §: yleisön saataviin saattaminen on myös yleisölle välittämistä johtimitse tai johtimitta omia erityisiä rajoitussäännöksiä •Verkossa ei aina ole helppo tietää, minkä maiden lait tulevat sovellettavaksi •Verkkosivuilla voi olla aineiston käyttöehtoja, jotka ovat tekijänoikeuslain käyttöoikeussäännöksiä tiukempia •Tekijöillä mahdollisuus määritellä itse teoksen käyttöehdot (Creative Commons)

8 Tekijänoikeus / Kirjastot / Verkkoympäristö •Digitaalisen aineiston tarve - uudet aineistot - vanhat aineistot digitaaliseen muotoon •Digitaalisen aineiston käyttäminen ja välittäminen järkevällä, asiakkaiden haluamalla tavalla

9 Tekijänoikeus / Kirjastot / Verkkoympäristö •Tekijänoikeuslaki ja kirjastot (16 §) Oikeus valmistaa kappaleita omissa kokoelmissaan olevasta teoksesta: 1) aineiston säilyttämistä ja sen säilyvyyden turvaamista varten; 2) aineiston teknistä entistämistä ja kunnostamista varten; 3) kokoelmien hallintaa, järjestämistä ja vastaavia kokoelman ylläpidon edellyttämiä sisäisiä käyttötarkoituksia varten; 4) vaillinaisen teoksen kappaleen tai useana osana julkaistun teoksen puuttuvan osan täydentämiseksi, jos teosta tai tarvittavaa täydennystä ei ole saatavissa kaupallisen levityksen tai välittämisen kautta.

10 Tekijänoikeus / Kirjastot / Verkkoympäristö (16 a §) Oikeus 1) valmistaa omissa kokoelmissaan olevasta vahingoittumiselle alttiista julkistetusta teoksesta kappaleita valokopioimalla tai vastaavalla menetelmällä ja saattaa ne yleisön saataviin lainaamalla, jos teosta ei ole saatavissa kaupallisen levityksen tai välittämisen kautta; 2) jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, valokopioimalla tai vastaavalla menetelmällä valmistaa kappaleita omissa kokoelmissaan oleviin kokoomateoksiin, sanomalehtiin tai aikakauskirjoihin sisältyvistä yksittäisistä kirjoituksista sekä muiden julkaistujen teosten lyhyistä osista annettaviksi lainaajille heidän yksityistä käyttöään varten niiden nidosten tai vihkojen asemesta, joihin ne sisältyvät.

11 Tekijänoikeus / Kirjastot / Verkkoympäristö 3 )välittää omissa kokoelmissaan olevan julkistetun teoksen yleisöön kuuluvalle henkilölle tutkimusta tai yksityistä opiskelua varten laitoksen tiloissa yleisölle välittämiseen varatuilla laitteilla. Edellytyksenä on, että välittäminen voi tapahtua teoksen käyttöä koskevien hankinta-, lisenssi- ja muiden sopimusehtojen estämättä ja että muu kuin tässä momentissa tarkoitetun käytön edellyttämä teoksen kappaleen valmistaminen digitaalisesti on estetty sekä jos teoksen välittäminen edelleen on estetty.

12 Tekijänoikeus / Kirjastot / Verkkoympäristö (16 d ) Oikeus sopimuslisenssin nojalla 1) valmistaa kokoelmissaan olevasta teoksesta kappale muissa kuin edellisissä pykälissä mainituissa tilanteissa 2) välittää kokoelmissaan olevan teoksen yleisölle muissa edellisissä pykälissä mainituissa tilanteissa Tekijällä oikeus kieltää kappaleen valmistaminen ja teoksen välittäminen TN 2006:7 Kirjastot soveltavat vain niille tarkoitettuja rajoitussäännöksiä

13 Tekijänoikeus / Kirjastot / Verkkoympäristö •Yhteenveto verkkokäytön mahdollisuuksista Oman kirjaston sisäinen toiminta -kappaleita (myös digitaalisia) voi valmistaa kaikista aineistoista (myös digitaalisista) ylläpidon edellyttämää sisäistä käyttöä varten, säilyvyyden turvaamiseksi, kunnostamiseksi ja puuttuvan osan täydentämiseksi Ulospäin suuntautuva toiminta - voi välittää tutkimusta ja yksityistä opiskelua varten omissa tiloissa oltava mahdollista sopimusehtojen mukaan estettävä digitaalisen kappaleen valmistamismahdollisuus samoin kuin edelleen välittämismahdollisuus - sopimuslisenssin nojalla mahdollista valmistaa kappaleita ja välittää aineistoja laajemmin (tekijä voi kieltää)

14 Tekijänoikeus / Kirjastot / Verkkoympäristö •Ulospäin suuntautuva verkkokäyttö tällä hetkellä vaikeaa tai jopa mahdotonta •Asioista sovittava tekijänoikeuden haltijoiden kanssa


Lataa ppt "Tekijänoikeudet verkkomaailmassa Seinäjoki 11.4.2012 OTT Pirjo Kontkanen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google