Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö Lapin matkailuopisto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö Lapin matkailuopisto"— Esityksen transkriptio:

1 Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö Lapin matkailuopisto
ECVET OSAAMISPERUSTEISUUS TULEVAISUUDEN HAASTEET Tulevaisuuden ammattiopistot Oulu Nappiparisto Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö Lapin matkailuopisto

2 ECVET (European Credit system for VET)
ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä opintosuoritusten siirtoon ja kerryttämiseen osana tutkinto- ja koulutusjärjestelmän kehittämistä ECVET tuetaan muualla suoritettujen opintojen tai muutoin hankitun osaamisen tunnustamista ja hyödyntämistä tutkintojen ja OPSien läpinäkyvyys, edistetään liikkuvuutta edistetään rajat ylittävää elinikäistä oppimista kattaa virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen perustuu OPPIMISTULOKSIIN kuten EQF (European Qualification Framework) opintopisteet (suorituspisteet?) tarjoavat täydentävää tietoa oppimistulosten merkittävyys työelämälle ja –markkinoille oppimistulosten vaikeusaste, laajuus, kattavuus opiskelijan edellyttämä työpanos tutkinnon osan tietojen, taitojen ja pätevyyden saavuttamiseksi

3 MIKSI ECVET ? tukee pedagogista muutosta OSAAMISPERUSTEISUUS TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS joustavat ja yksilölliset opinto- ja tutkintopolut kansallinen ja kansainvälinen liikkuvuus ja osaamisen hankinta

4 Lähde OPH tilaisuudet 2012/2013
ECVET koulutuspoliittisissa linjauksissa Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Suomi osallistuu aktiivisesti ammatillisen koulutuksen eurooppalaiseen yhteistyöhön ja Kööpenhaminan prosessin tavoitteiden määrittelyyn ja toimeenpanoon ja valmistautuu ottamaan käyttöön ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET). Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Otetaan käyttöön ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä (ECVET) kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa vuonna 2014. Lähde OPH tilaisuudet 2012/2013

5 Lähde OPH tilaisuudet 2012/2013
ECVET toimijat Toimija Säädök-set Tutkin-non perusteet Tutkinto-todistus ECVET pisteet Arviointi Tunnis-taminen Tunnus-taminen OKM Tutkinnot OPH Määräykset Ohjeet ja mallit Tutkinnon osat Koulut. järj. Tutkinnon osan osat Tutkin-non järj. Tutkinto-toimikun Työn-antaja Opettaja Lähde OPH tilaisuudet 2012/2013

6 ECVET:n käyttöönotto edellyttää mm.
tutkintojen ja niiden edellyttämän osaamisen määrittelyä tietoina, taitoina ja pätevyytenä ja tutkintojen sijoittelua tutkintojen viitekehyksen tasoille (NQF ja EQF) ECVET-pisteiden määrittelyperiaatteista sopimista tutkintojen ja tutkinnon osien ECVET-pisteiden määrittelyä muutoksia säädöksiin ja määräyksiin Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812/1998 Valtioneuvoston asetus tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa 213/1999 OKM:n asetus ammatillisista perustutkinnoista 216/2001 OKM:n asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuista tutkinnoista (uusin 179/2011) Opintotukilaki 65/1994 Opintotukiasetus 260/1994 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009 Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1766/2009 Lähde OPH tilaisuudet 2012/2013

7 Esimerkki mahdollisesta tutkintojen pisteytyksestä
Valmistavat ja valmentavat koulutukset NQF-taso? pistettä Perustutkinnot NQF-taso 4 (5) 180 pistettä Ammattitutkinnot NQF-taso 4 (5) pistettä Perustutkintoa suppeampi osaamisalue pistettä Perustutkintoa vastaava osaamisalue 180 pistettä Perustutkinnon päälle rakentuva osaamisalue 240 pistettä Erikoisammattitutkinnot NQF-taso 5 (6) pistettä Osaamisalueeltaan suppea erikoisammattitutkinto 180 pistettä Ammattitutkinnon päälle rakentuva osaamisalue 240 pistettä Lähde OPH tilaisuudet 2012/2013

8 Mikä muuttuu ECVET:n myötä? 1(2)
Säädöspohjaa on muutettava, koska ei ole enää kytkentää aikaan. Opintoviikkojen tilalle tulevat opintopisteet -vaikutuksia koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmiin ja opettajien työn suunnitteluun. Tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten saavuttamista tukeva opetus/koulutus ja ohjaus on määriteltävä uudelta pohjalta. Koulutuksen järjestäjä päättää siitä, niin kuin tähänkin asti. Lähde OPH tilaisuudet 2012/2013

9 Mikä muuttuu ECVET:n myötä? 2(2)
Opiskelijoiden/tutkinnon suorittajien ja työelämän edustajien ohjaus otettava huomioon. Kun osaamisen tunnustamiseen liittyvä aikakytkentä poistuu, osaamisen tunnustaminen muuttuu oppimistulos-/pistepohjaiseksi. Lähde OPH tilaisuudet 2012/2013

10 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN RAKENTEET
OPETTAJUUDEN MUUTOS ASENTEET ? POISOPPIMINEN * AIKA-AJATTELUSTA * OPETTAJA-LÄHTÖISYYDESTÄ * OPPIAINELÄHTÖI-SYYDESTÄ OPETTAJAN TYÖN SUUNNITTELUN MUUTOS KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN RAKENTEET OSAAMISPERUS-TEISUUTTA TUKEVAKSI MITEN YKSILÖLLISET JOUSTAVAT VALINNAT ON TEHTY NÄKYVÄKSI OPISKELIJALLE? TUKEEKO NYKYISET RAKENTEET ENEMMÄN ”STANDARDI-AJATTELUA” JA RYHMÄN MUKAISESTI TUTKINNON SUORITTAMISTA? 10

11 ”standardista toimintatavasta noutopöytään”
OSAAMISEN TUNNISTAMINEN TUNNUSTAMINEN LUOTETTAVA TASALAATUINEN ARVIOINTI OSAAMINEN JA OPPIMISTULOKSET RATKAISEVAT! OPPIMISYMPÄRISTÖT OPETUS JA OHJAUS ”standardista toimintatavasta noutopöytään” (S Rasku OKM) ERI YMPÄRISTÖT OPISKELIJOILLA ERI OPPIMISYMPÄRISTÖT YKSILÖLLISYYS JOUSTAVUUS MAHDOLLISUUDET OPISKELIJAN OHJAUS KOROSTUU SAAKO OPISKELIJA OIKEASTI VALITA OMAN POLKUNSA 11

12 OPPIMISEN SUUNNITTELU NIIN, ETTÄ SE ON OPPIMISTULOSPOHJAINEN
POISOPPIA AIKA-AJATTELU (ov) POISOPPIA OPETTAJA- JA OPPIAINELÄHTÖISYYS MITEN OHJAAT OPISKELIJOITA YKSILÖLLISIN POLUIN SAAVUTTAMAAN OPPIMISTULOKSET? MITÄ YHDESSÄ JA MITÄ YKSIN? 12

13 TUNNETKO TYÖELÄMÄN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET JA ELINKEINON NYKYHETKESSÄ?
TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS TUNNETKO TYÖELÄMÄN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET JA ELINKEINON NYKYHETKESSÄ? PITKÄKESTOINEN YHTEISTYÖ JA YHDESSÄ TEKEMINEN KYSYNTÄ- JA TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA POISOPPIA TARJONTALÄHTÖISYYDESTÄ 13

14 KOHTI OSAAMISTA JA OPPIMISTULOKSIA YKSILÖLLISYYS - YHTEISÖLLISYYS
Huomioithan hänet yksilönä? Tiedäthän hänen tarpeensa? Tunnetko hänen intressit , harrasteet ja muut mielenkiinnon kohteet jotka innoittavat häntä? Kuuntelethan häntä? Tarjoathan hänelle erilaisia oppimisympäristöjä? Tarjoathan hänelle erilaisia polkuja ja vaihtoehtoja? Ohjaathan häntä hänelle sopiviin ja tarkoituksenmukaisiin valintoihin? Kannustathan ja motivoithan häntä? Tuetko ja ohjaatko? Hän saavuttaa osaamista oman aikataulunsa mukaan, itselleen sopivissa ympäristöissä, ja kokee onnistumisen iloa! 14

15 TULEVAISUUDEN AMMATTIOPISTOT
MUUTOSTARPEEN ARVIOINNIN JA KEHITTÄMISEN AIKA 15


Lataa ppt "Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö Lapin matkailuopisto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google