Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OULUN LYSEON LUKION IB-linja Psallinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OULUN LYSEON LUKION IB-linja Psallinen."— Esityksen transkriptio:

1 OULUN LYSEON LUKION IB-linja Psallinen

2 Mikä on IB? Lyhenne sanoista International Baccalaureate, joka tarkoittaa kansainvälistä ylioppilastutkintoa. IB –lukiolinjalla opiskellaan kansainväliseen ylioppilastutkintoon (IB Diploma) johtavaa opiskeluohjelmaa (IB Diploma Programme). Ohjelman sisällöstä ja tutkintokokeiden järjestämisestä vastaa kansainvälinen järjestö International Baccalaureate Organization (IBO), jonka päämaja on Genevessä. Ks. Suomessa IB Diploma rinnastetaan kansalliseen ylioppilastutkintoon eli se antaa Suomessa yleisen korkeakoulukelpoisuuden. IB Diploma antaa erinomaiset valmiudet yliopisto-opintoihin kaikkialla maailmassa.

3 IB maailmalla ja Suomessa
IBO perustettiin 1968, ensimmäinen tutkinto 1970 Suomessa IB-ohjelma aloitettiin 1990 ja Oulun Lyseossa 1992 Vuonna 2006 IB-ohjelmaa opetetaan 1600 lukiossa 120 maassa, Suomessa 14 lukiossa. Vuoden 2006 IB-ylioppilas- kokeisiin osallistui koko maailmassa n nuorta. Opetus- ja tutkintokielenä on koulun valinnan mukaan espanja, ranska tai englanti. Useimmissa IB-kouluissa, myös Lyseossa, englanti. IB-ohjelma on kaksivuotinen (lukion 2. ja 3. vuosi). Suomessa ensimmäinen lukiovuosi (valmistava vuosi) opiskellaan tavallisen lukion kursseja osin englanninkielellä

4 Miten IB eroaa tavallisesta lukiosta?
Opiskelukielenä englanti, opiskelija saavuttaa kolmen vuoden aikana täysin sujuvan maailmankielen taidon. Osa opettajista ja luokkatovereista on ulkomaalaisia. Oppiaineita on kuusi, ja niihin perehdytään syvällisemmin kuin tavallisessa lukiossa, jossa on yli 15 oppiainetta. IB on tasapainoinen yleissivistävä ohjelma. Mukana ovat äidinkielen ohella vieraat kielet, humanistiset tieteet, luonnontieteet, matematiikka ja taideaineet. IB-ohjelmaan kuuluu myös tutkimustyötä, luovaa toimintaa, uusien fyysisten taitojen oppimista ja palvelutoimintaa. IB-ohjelma antaa erinomaiset valmiudet korkeakouluopintoihin. Yli 90 % Lyseosta valmistuneista IB-ylioppilaista on saanut opiskelupaikan yliopistoissa Suomessa tai ulkomailla.

5 Kenelle IB –lukio sopii?
IB on normaalille nuorelle suunniteltu yleislukio. Se ei edellytä erityislahjakkuutta.. IB sopii nuorelle, jolla on korkea opiskelumotivaatio – nuorelle, joka opiskelee, lukee ja kirjoittaa mielellään. IB sopii sisukkaalle nuorelle, joka ei anna periksi vaikeuksien edessä, vaan jatkaa työtä ja yrittää uudelleen. IB sopii kriittiselle ja itsenäiselle nuorelle, joka haluaa ymmärtää asiat ja niiden syysuhteet ja haluaa muodostaa oman perustellun mielipiteensä niistä. IB sopii nuorelle, joka haluaa tietää, ymmärtää, osata ja kehittyä ihmisenä eli haluaa rakentaa pohjan myöhemmälle menestykselle opinnoissa ja työssä missä tahansa maailmassa.

6 Mitä IB –lukioon pyrkijältä vaaditaan?
Hyvää yleistä menestystä peruskouluopinnoissa. Yritteliäisyyttä ja halua opiskella ahkerasti. Uteliaisuutta ja kiinnostusta uusiin asioihin. HUOM! Suomalaisen peruskoulun antama englanninkielen taito riittää hyvin IB-lukion aloittamiseen. Kielitaito kehittyy nopeasti opintojen aikana.

7 IB-opinnot Oulun Lyseossa
1. vuosi: valmistava vuosi (pre-DP year), jolloin opiskellaan suomalaisen lukio-ohjelman kursseja osin englanninkielellä 2. vuosi: IB1-vuosi eli varsinaisen IB-ohjelman ensimmäinen vuosi 3. vuosi: IB2-vuosi eli varsinaisen IB-ohjelman toinen vuosi. IB ylioppilaskirjoitukset toukokuussa (samanaikaisesti koko maailmassa). Lukion päättötodistus ja IB ylioppilaslakki annetaan kevätjuhlassa. IB-kokeiden tulokset tulevat heinäkuun alussa. HUOM! IB-linjan opiskelija voi halutessaan suorittaa IB-opintojen ohella myös suomalaisen lukion kursseja sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeita

8 IB Diploma -opiskeluohjelma
Oppiaineet jaetaan 6 aineryhmään: 1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2. Vieras kieli 3. Ihminen ja yhteiskunta 4. Luonnontieteet 5. Matematiikka 6. Taideaineet Diploma –opintokokonaisuuteen valitaan 6 ainetta eli kustakin ryhmästä yksi aine. Tästä säännöstä voidaan poiketa erityisestä syystä Opiskelija voi suorittaa erillisen tutkinnon seitsemännessä aineessa, joka ei kuulu Diploma-kokonaisuuteen.

9 IB aineryhmät 1-3 Ryhmä 1: Äidinkieli ja kirjallisuus: Suomalaisella IB-opiskelijalla yleensä suomi. Ohjelma sisältää runsaasti Suomen sekä maailman kirjallisuutta ja sen analyysiä. Sekä suullinen että kirjallinen kielitaito testataan kokeissa. Ryhmä 2: Vieras kieli: Suomalaisella IB-opiskelijalla yleensä englanti. Tavoitteena on että opiskelija kykenee kommunikoimaan kielellä sujuvasti sekä kirjallisesti että suullisesti. Ryhmä 3: Ihminen ja yhteiskunta: Taloustiede (economics), liiketoiminta ja hallinto (business and management), maantiede, historia, psykologia.

10 IB aineryhmät 4-6 Ryhmä 4: Luonnontieteet: Biologia, kemia, fysiikka. Oleellinen osa opiskelua on työskentely laboratoriossa. Myös yhteistyötaitoja harjoitellaan ryhmäprojektissa. Ryhmä 5: Matematiikka: Tarjolla kolme erilaajuista matematiikan oppimäärää. Laajin ylittää suomalaisen lukion pitkän oppimäärän ja suppein vastaa suomalaisen lukion lyhyttä matematiikkaa. Ryhmä 6: Taideaineet: Teatteritaide, jossa perehdytään paitsi itse näyttelemiseen, myös teatterin historiaan, näytelmien analysointiin. Ryhmässä 6 voidaan valita taideaineen sijasta toinen aine ryhmistä 2,3 tai 4, esimerkiksi ruotsinkieli.

11 Muut IB Diploma vaatimukset
Kuuden oppiaineen lisäksi IB Diploma –opintoihin kuuluu Tutkielma (Extended Essay, EE): Noin 4000 sanan laajuinen tutkielma opiskelijan itse valitsemasta aiheesta. Tutkielman arvostelee IBO:n nimeämä tarkastaja. Tiedonteorian kurssi (Theory of Knowledge TOK) : Keskustelu- ja väittelypohjainen TOK kannustaa opiskelijaa pohtimaan tiedon ja moraalin perusteita sekä valmentaa esittämään ja perustelemaan omia mielipiteitä. TOK ohjaa myös ymmärtämään maailman kulttuureja ja opastaa toimimaan rakentavasti monikulttuurisessa yhteisössä. Luova toiminta ja palvelu (Creativity, Action and Service, CAS): CAS-ohjelman tavoitteena kasvattaa luovia, aktiivisia ja vastuuntuntoisia maailmankansalaisia. Toiminnan muodot ovat pitkälle opiskelijan itsensä valittavissa. Psallinen

12 IB ylioppilaskirjoitukset
IB ylioppilaskirjoitukset (IB Diploma Examinations) järjestetään IB2 –vuoden toukokuussa samanaikaisesti koko maailmassa. Opiskelija suorittaa kokeet kaikissa kuudessa Diploma –aineessaan ja halutessaan myös seitsemännessä aineessa. Kussakin aineessa on kaksi tai kolme koetta (Paper 1, 2 and 3) yleensä peräkkäisinä päivinä. Koesuoritukset arvostelevat IBO:n nimeämät tarkastajat eri puolilla maailmaa. Opiskelijalla on oikeus osallistua uudelleen kokeisiin seuraavana syksynä (marraskuussa) tai keväänä. Parempi arvosana jää voimaan. Suomalaiset IB ylioppilaat saavat ns. kaksikielisen diplomin (Bilingual IB Diploma), koska he suorittavat tutkinnon muulla kuin omalla äidinkielellään. Psallinen

13 Hakeminen Oulun Lyseon IB-linjalle
Merkitse hakulomakkeeseen Oulun Lyseon lukion koodi sekä IB-linjan koodi 809. Merkitse II kouluksi 1971 (ilman IB-ohjelman koodia), jos haet toisella tilalla Lyseon tavalliseen lukio-ohjelmaan. Opinto-ohjaaja lähettää lomakkeen yhteishakutoimistoon. Rehtori/opinto-ohjaaja lähettää peruskoulun lausunnon Lyseolle viimeistään Osallistu valintakokeeseen. Se järjestetään alkaen klo Valinnan tulokset julkaistaan kesäkuussa 2007. Tarvittavia lomakkeita voi tulostaa suoraan osoitteesta: Psallinen

14 Valintaperusteet Valintakokeet: (maksimi 8 valintapistettä)
Peruskoulun keskiarvo: (maksimi 10 valintapistettä) Lausunnot ja lisänäytöt: (maksimi 2 valintapistettä) Yhteensä 20 valintapistettä. Psallinen

15 Valintakoe Pidetään Oulun Lyseolla, Kajaaninkatu 3, Oulu, perjantaina alkaen klo Koe on mahdollista järjestää samaan aikaan myös omassa koulussa tilaamalla valintakoetehtävät ja ohjeet hyvissä ajoin Lyseolta. Psallinen

16 Lisätietoja Lyseosta, IB-linjasta ja hakemisesta: IB-järjestöstä: Lyseon IB-koordinaattori: puh , tai Lyseon rehtori: tai Psallinen

17 Tervetuloa opiskelemaan Oulun Lyseon IB-linjalle!


Lataa ppt "OULUN LYSEON LUKION IB-linja Psallinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google