Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EHY-SKEL -koulutuspäivät Auli Vaarala Evira

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EHY-SKEL -koulutuspäivät Auli Vaarala Evira"— Esityksen transkriptio:

1 EHY-SKEL -koulutuspäivät 19.-20.4.2012 Auli Vaarala Evira
Jatkoa OIVAlle EHY-SKEL -koulutuspäivät Auli Vaarala Evira

2 Elintarvikelaki 21§ Valvontatietojen julkistaminen Elintarvikealan toimijan on julkistettava valvontaviranomaisen antama elintarvikehuoneiston tarkastuksesta kertova asiakirja tai, jos elintarvikehuoneistoa ei ole vielä tarkastettu, todistus elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittelystä, Elintarviketurvallisuusviraston määräämällä tavalla. Tarkempia säännöksiä valvontatietojen julkistamisesta annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Auli Vaarala

3 Miksi valvontatietoja pitäisi julkistaa ?
Lisää avoimuutta Avoimuus koskee sekä toimijoita että viranomaisia Antaa kuluttajille tietoa omien valintojen tueksi Edistää valvonnan yhdenmukaisuutta Arviointikriteerit, arvioinnin vertailu Lisää valvonnan vaikuttavuutta Auli Vaarala

4 Oiva- raportin asteikko
Erittäin hyvä Toiminta on esimerkillisellä tasolla Hyvä Toiminta on hyvällä tasolla, mutta pieniä korjattavia epäkohtia. Välttävä Toiminta on välttävällä tasolla johtuen epäkohdista, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta ja kuluttajansuojaa. Epäkohdat on korjattava määräajassa. Huono Toiminta on huonolla tasolla johtuen vakavista epäkohdista, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta ja kuluttajansuojaa. Epäkohdat on korjattava välittömästi. Valvoja on ryhtynyt pakkokeinoihin. Auli Vaarala

5 Raportin arvosana ja sen julkaiseminen
Määräytyi heikoimman arvosanan perusteella Raportit julkaistiin Eviran hallinnoimilla Internet – sivuilla Raportin julkaiseminen sisäänkäynnin yhteydessä oli yritykselle pilotin aikana vapaaehtoista Auli Vaarala

6 Pilotin alustavia tuloksia kohdetyypeittäin
Kohdetyyppi Tarkastuksia A B C D Myynti 211 31% 54% 15% 0% Tarjoilu 640 29% 44% 27% (1 kpl) Yhteensä 851 47% 24% Auli Vaarala

7 Pilotin alustavia tuloksia kunnittain
Kunta Kohteita Tarkas-tettuja kohteita Tarkas-tuksia A B C D Heinola 117 80 104 56% 40% 4% 0% Helsinki 148 134 208 6% 47% 46% 0% (1kpl) JIK 106 92 97 16% 36% Kerava 64 14% 54% 33% Lpr 474 304 362 42% 50% 9% Yhteensä 937 674 851 29% 24% Auli Vaarala

8 Oiva-kyselyt syksyllä 2011
Vastanneita yht. 505 Kuluttajia (317) Toimijoille (86) Pilottiin osallistuneet viranomaiset (20) Muut viranomaiset (80) Auli Vaarala

9 Kyselyistä ja palautteesta poimittua
Pilottikuntien vastaukset olivat selvästi muita myönteisempiä, vaikka arvosanan antamisesta aiheutui myös vaikeita tilanteita Toimijoiden vastaukset olivat kautta linjan muita epäilevämpiä Oiva on iso muutos valvonnan käytäntöihin Raportti on melko selkeä, asteikko ja symbolit ovat ymmärrettäviä Kuluttajat toivovat raporttien julkistamista, toimijoista vähän yli puolet ei haluaisi sitä Auli Vaarala

10 Kyselyistä ja palautteesta poimittua
Ohjeet selkeyttävät tarkastusten tekemistä Kohteiden luokitteluista, arviointikriteereistä ja ohjeista tarvitaan paljon koulutusta ja keskustelua On tärkeää saada kunnat mukaan ohjeiden laatimiseen Toimijoiden kiinnostus elintarviketurvallisuutta kohtaan lisääntyy Toimijoilta saatu myönteistä palautetta ohjeiden käyttökelpoisuudesta oman toiminnan kehittämisessä Oiva vaikuttaa kuluttajien valintapäätöksiin, kun se opitaan tuntemaan Oiva lisää elintarvikevalvonnan tunnettuutta Pilottien kokemusten mukaan valvontatietojen julkistaminen edistää valvonnan yhdenmukaistamista Auli Vaarala

11 Johtopäätökset Oiva-pilotista on saatu lupaavia kokemuksia
Muita tapoja julkaista valvontatietoja on selvitelty muiden maiden kokemusten pohjalta, mutta niistä ei ole löytynyt varteenotettavaa vaihtoehtoa Suunnittelu pilotin pohjalta kaikkia elintarvikehuoneistoja koskevasta valvontatietojen julkaisutavasta Auli Vaarala

12 Jatkosuunnitelma Valvontatietojen julkistaminen aloitetaan vaiheittain: Suunnitteluvaihe vuonna 2012 Mitä valvontatietoja julkaistaan? KUTIin kerättävät abcd-arviointitiedot päivitetään, miten muodostuu lopullinen hymynaama?, porkkanavaikutus? uusintakäynnit? Tekniikka toimimaan! Valvonta – ja arviointiohjeet Koulutus vuonna 2013 Vähittäiskauppojen ja ravintoloiden valvontatulokset julkaistaan koko maassa alkaen Muut elintarvikehuoneistot ja laitokset suunnitellussa järjestyksessä ja aikataulussa Auli Vaarala

13 Onnistuaksemme tarvitsemme
Ohjeiden ja uuden toimintatavan valmistelua yhdessä kuntien kanssa Eviranet on hyvä väline keskusteluun Koulutusta uusista valvonnan toimintatavoista ja tekniikasta Sidosryhmät mukaan Paljon innostusta ja ennakkoluulottomuutta! Auli Vaarala

14 Kiitos! Auli Vaarala


Lataa ppt "EHY-SKEL -koulutuspäivät Auli Vaarala Evira"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google