Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Copyright © Sopima 2012 2012. Due Diligence materiaalin vieminen Sopimaan • Näillä ohjeilla saat Due Diligence materiaalin jaettua prosessiosallisille.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Copyright © Sopima 2012 2012. Due Diligence materiaalin vieminen Sopimaan • Näillä ohjeilla saat Due Diligence materiaalin jaettua prosessiosallisille."— Esityksen transkriptio:

1 Copyright © Sopima 2012 2012

2 Due Diligence materiaalin vieminen Sopimaan • Näillä ohjeilla saat Due Diligence materiaalin jaettua prosessiosallisille Sopiman avulla Copyright © Sopima 20122

3 Asiakirjojen syöttäminen • Aloitusnäkymästä ”Uusi” nappi vie kategoria-valikkoon. • Asiakirjat jaetaan loogisiin paikkoihin tyypin mukaan (sopimukset, henkilöstö, hallinto, omaisuuskohteet) Copyright © Sopima 2012 3

4 Yhtiöoikeudelliset asiat • Yhtiöjärjestys, osakasluettelo ja kaupparekisteri • Konsernirakenne, tytäryhtiöt ja yhtiökumppanit • Omistajajärjestelyjen sopimukset, optiojärjestelyt • Kokousten pöytäkirjat • Kirjallinen kuvaus yhtiön työnjaosta, vastuista ja hallintotavoista Copyright © Sopima 2012 4

5 Sopimukset ja velvoitteet • Sopimukset ja velvoitteet jaetaan tyypin mukaan osto-, myynti- tai yhteistyöluokkiin. Näihin kansiohin talletetaan tavalliset sopimukset, kuten alihankinta, kirjanpito, IT, HR, laki, mainostaminen, ylläpito, sekä muut vastaavat sopimukset Copyright © Sopima 2012 5

6 Immateriaalioikeudet (IPR) • Tekijänoikeus, patentti, hyödyllisyysmalli, malli, tavaramerkki, toiminimi ja verkkotunnus • Ohjelmistolisenssit ja IPR oikeudet • Dokumentit työntekijöiden innovaatioista Copyright © Sopima 2012 6

7 Rahoitus ja pankkisuhteet • Leasing suhteet (muut kuin kiinteistö) • Muille myönnetyt takuut/vakuudet Copyright © Sopima 2012 7 • Viimeisen kolmen vuoden tilintarkastusraportit • Tiedot yhtiön saatavista, veloista, valtionavuista, määrärahoista, veroavuista ja sijoituskannustimista

8 Yritysjärjestelyt (M&A) • Yritysten tai omaisuuden kauppasopimukset • Yrityksesi ja toisen yrityksen väliset yhteisomistukset ja osakejärjestelyt • Muut vastaavat järjestelyt, mukaan lukien ”letter of intent” ja sijoittajapankkien kanssa tehdyt sopimukset Copyright © Sopima 2012 8

9 Henkilöstösopimukset • Kaikki työ- ja palkkasopimukset • Työsuhteen päättämisiä koskevat sopimukset viimeisen kolmen vuoden ajalta Copyright © Sopima 2012 9 • Konsultointisopimuk- set tallennetaan tavallisina sopimuksina

10 Muut työsuhdeasiat • Organisaatiokaavio, lista johtajista ja työntekijöistä, sekä yhteenveto palkoista ja eduista • Lomauttamispäätökset • Työntekijöiden turvallisuuteen liittyvät seikat ja loukkaantumiset Copyright © Sopima 201110

11 Vaatimukset ja oikeudenkäynnit • Kanteet, kiistat, kannevaatimukset, oikeudenkäynnit tai muut vastaavat, jotka liittyvät yritykseen, sen omistukseen, johtoon, työntekijöihin, tuotteisiin palveluihin tai toimintoihin Copyright © Sopima 2012 11

12 Kiinteistöt ja omistukset Kiinteistöjen ja tilojen sopimukset: • Omistus • Vuokra (myynti/osto) • Osto • Myynti Copyright © Sopima 2012 12

13 Vakuutukset • Hankitut vakuutukset tallennetaan tavallisina ostosopimuksina Copyright © Sopima 2012 13

14 Luvat ja säätelyt • Yritystä koskeva materiaali sille myönnetyistä luvista • Viranomaisten päätökset koskien kuluttajansuojaa ja kilpailua koskevista laeista • Yhteenveto riskeistä ja vastuista liittyen ympäristöasioihin ja lakeihin Copyright © Sopima 2012 14

15 Muut sopimukset ja dokumentit • Muut sopimukset ja dokumentit järjestetään hallituksen asiakirjojen alle Copyright © Sopima 2012 15


Lataa ppt "Copyright © Sopima 2012 2012. Due Diligence materiaalin vieminen Sopimaan • Näillä ohjeilla saat Due Diligence materiaalin jaettua prosessiosallisille."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google