Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen ja koko Euroopan tulokset - Toukokuu 2013

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen ja koko Euroopan tulokset - Toukokuu 2013"— Esityksen transkriptio:

1 Suomen ja koko Euroopan tulokset - Toukokuu 2013
Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Suomen ja koko Euroopan tulokset - Toukokuu 2013 31 osallistuvaa Euroopan maata edustavat tulokset Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirastoa varten (EU-OSHA) Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle.

2 Mielipidekyselyn muotoilu
Perusjoukko: Kokopäiväiset, osa-aikaiset ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat, vähintään 18-vuotiaat työntekijät, jotka oleskelevat maassa ja puhuvat soveltuvaa kieltä Otos: Edustava satunnaisotos jokaisesta 31 osallistuvasta Euroopan maasta Painotus: Dataa painotettu kuvastamaan työväestöä iän, sukupuolen ja alueen mukaan. Useita maita kattavaa dataa esiteltäessä dataa on painotettu kuvastamaan kunkin maan väestömäärää Tietojenkeruutapa: CATI (Computer-Assisted Telephone Interviews, tietokoneavusteiset puhelinhaastattelut) 26 maassa. Bulgariassa, Tšekin tasavallassa, Maltalla, Romaniassa ja Slovakiassa haastattelut suoritettiin henkilökohtaisesti Otoksen suuruus: haastattelua koko Euroopassa (noin 500 haastattelua valtiota kohden, paitsi Lichtensteinissa, jossa suoritettiin 200 haastattelua) Otoksen suuruus (Suomi): 527 haastattelua Virhemarginaali (Suomi): tammikuuta 2013 Datan tulkinta: Mikäli prosenttimäärät eivät muodosta 100 prosenttia tai koottuja pistemääriä (esim. "erittäin todennäköistä" plus "melko todennäköistä"), tämä voi johtua tietokoneen suorittamasta pyöristyksestä

3 Otosten suuruus Tähän raportiin sisältyvien otosten suuruus
Vähintään 18-vuotiaiden työntekijöiden kokonaismäärä 550 0-9 muuta työntekijää työpaikalla 226 Mies 273 10-49 muuta työntekijää työpaikalla 201 Nainen 277 50+ 115 vuotta 152 Kokopäivä 466 vuotta 270 Osa-aika 53 55 vuotta tai enemmän 128 Työntekijät eivät ole tietoisia iäkkäämpien työntekijöiden avustamiseen tarkoitetuista ohjelmista/toimintaohjeista työpaikallaan 447 (haastateltavien työntekijöiden otoksesta johtuen) Kokopäivä / Osa-aika ±8,6 - 14,3 prosenttiyksikköä

4 Kyselylomakkeen yleiskatsaus - 1
Q1 Kuinka todennäköisenä, jos lainkaan, pidät sitä, että työpaikallasi työskentelee nykyistä suurempi osuus yli 60-vuotiaita vuonna 2020? (Erittäin todennäköistä | Melko todennäköistä | Melko epätodennäköistä | Erittäin epätodennäköistä | En tiedä | Työpaikallani ei ole lainkaan yli 60-vuotiaita nyt enkä odota heitä olevan vuonna 2020) Seuraavissa kysymyksissä käytetään termiä "iäkkäämmät työntekijät". Iäkkäämmillä työntekijöillä tarkoitamme yli 60-vuotiaita työntekijöitä. Onko mielestäsi verrattain muita todennäköisempää, että iäkkäämmät työntekijät... Q2 (Kyllä | Ei | Ei eroa | En tiedä) E. Kärsivät enemmän työperäisestä stressistä Oletko sitä mieltä, että työpaikallasi pitäisi ottaa käyttöön ohjelmia tai toimintaohjeita, joiden avulla työntekijöiden olisi helpompaa halutessaan jatkaa työskentelyä eläkeikään asti tai tätä pidempään? Mainitse, jos työpaikallasi on jo tällaisia ohjelmia tai toimintaohjeita Q3 (Kyllä | Ei | Työpaikallasi on jo ohjelmia ja toimintatapoja | En tiedä)

5 Kyselylomakkeen yleiskatsaus - 2
Nyt esitän joitakin kysymyksiä koskien kaikkia työntekijöitä heidän iästään riippumatta. Q4 Mitkä seuraavista ovat mielestäsi yleisimmät työperäisen stressin syyt nykyaikana? F. Kollegat tai esimiehet eivät tue työtehtävän toteuttamisessa Q5 Kuinka yleistä työperäinen stressi on työpaikallasi? (Erittäin yleistä | Melko yleistä | Melko harvinaista | Erittäin harvinaista | Ei esiinny työperäistä stressiä | En tiedä) Q6 Kuinka hyvin työperäistä stressiä mielestäsi hallitaan työpaikallasi? (Erittäin hyvin | Melko hyvin | Ei kovin hyvin | Ei lainkaan hyvin | En tiedä)

6 Taulukoissa käytetyt kaksikirjaimiset maatunnukset
Kirjaimet Maa AT Itävalta FI Suomi NL Alankomaat BE Belgia FR Ranska NO Norja BG Bulgaria HU Unkari PL Puola CH Sveitsi IE Irlanti PT Portugali CY Kypros IS Islanti RO Romania CZ Tšekin tasavalta IT Italia SE Ruotsi DE Saksa LI Liechtenstein SI Slovenia DK Tanska LT Liettua SK Slovakia EE Viro LU Luxemburg UK Yhdistynyt kuningaskunta EL Kreikka LV Latvia ALL Kaikki maat ES Espanja MT Malta Click to add text here

7 Tässä raportissa käytetyt maaryhmät
Click to add text here Ryhmä Maat EU27 27 tällä hetkellä Euroopan unionin muodostavaa maata EU15 15 maata, jotka muodostivat Euroopan Unionin ennen Itävalta , Belgia , Tanska , Suomi , Ranska , Saksa , Kreikka , Irlanti , Italia, Luxemburg, Alankomaat , Portugali , Espanja , Ruotsi , Yhdistynyt kuningaskunta NSM12 12 maata, jotka liittyivät Euroopan unioniin vuosina 2004 ja 2007 Bulgaria, Tšekin tasavalta , Kypros , Viro , Unkari , Latvia, Liettua , Malta, Puola , Romania, Slovakia, Slovenia EFTA Norja , Islanti, Liechtenstein, Sveitsi

8 Suomen ja koko Euroopan tulokset - Toukokuu 2013
Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Suomen ja koko Euroopan tulokset - Toukokuu 2013 Yli 60-vuotiaiden työntekijöiden osuus vuonna 2020 Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle.

9 Yli 60-vuotiaiden työntekijöiden osuus vuonna 2020 (Suomi)
Kuinka todennäköisenä, jos lainkaan, pidät sitä, että työpaikallasi työskentelee nykyistä suurempi osuus yli 60-vuotiaita vuonna 2020? (%) Erittäin todennäköistä Melko todennäköistä Melko epätodennäköistä Erittäin epätodennäköistä En tiedä Ei lainkaan yli 60-vuotiaita työntekijöitä nyt eikä heitä ole odotettavissa vuonna 2020 Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

10 Yli 60-vuotiaiden työntekijöiden osuus vuonna 2020 (Suomi)
Kuinka todennäköisenä, jos lainkaan, pidät sitä, että työpaikallasi työskentelee nykyistä suurempi osuus yli 60-vuotiaita vuonna 2020? (%) Yhteensä Mies Nainen vuotta vuotta 55 vuotta tai enemmän SUKUPUOLI IKÄ Erotus 100 prosenttiin johtuen "En tiedä"- ja "Ei mitään" -vastausten vähennyksestä; Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

11 Yli 60-vuotiaiden työntekijöiden osuus vuonna 2020 (Suomi)
Kuinka todennäköisenä, jos lainkaan, pidät sitä, että työpaikallasi työskentelee nykyistä suurempi osuus yli 60-vuotiaita vuonna 2020? (%) Yhteensä 0–9 10–49 50+ Kokopäivä Osa-aika TYÖPAIKAN KOKO (MUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ) TYÖTUNNIT Erotus 100 prosenttiin johtuen "En tiedä"- ja "Ei mitään" -vastausten vähennyksestä; Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

12 Yli 60-vuotiaiden työntekijöiden osuus vuonna 2020
Kuinka todennäköisenä, jos lainkaan, pidät sitä, että työpaikallasi työskentelee nykyistä suurempi osuus yli 60-vuotiaita vuonna 2020? (%) Erotus 100 prosenttiin johtuen "En tiedä"- ja "Ei mitään" -vastausten vähennyksestä; Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

13 Yli 60-vuotiaiden työntekijöiden osuus vuonna 2020
Kuinka todennäköisenä, jos lainkaan, pidät sitä, että työpaikallasi työskentelee nykyistä suurempi osuus yli 60-vuotiaita vuonna 2020? (%) Erotus 100 prosenttiin johtuen "En tiedä"- ja "Ei mitään" -vastausten vähennyksestä; Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

14 Suomen ja koko Euroopan tulokset - Toukokuu 2013
Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Suomen ja koko Euroopan tulokset - Toukokuu 2013 Käsitykset iäkkäämmistä työntekijöistä Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle.

15 Käsitykset iäkkäämmistä työntekijöistä (Suomi)
Onko mielestäsi verrattain muita todennäköisempää, että iäkkäämmät työntekijät... (%) Ottavat enemmän vapaata töistä sairauden vuoksi Joutuvat useammin työtapaturmiin Eivät ole yhtä tuottavia työssä Eivät sopeudu yhtä hyvin muutoksiin työssä Kärsivät enemmän työperäisestä stressistä Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

16 Käsitykset iäkkäämmistä työntekijöistä - Ei sopeudu yhtä hyvin muutoksiin työssä (Suomi)
Onko mielestäsi verrattain muita todennäköisempää, että iäkkäämmät työntekijät eivät sopeudu yhtä hyvin muutoksiin työssä (%) Yhteensä Mies Nainen vuotta vuotta 55 vuotta tai enemmän SUKUPUOLI IKÄ Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

17 TYÖPAIKAN KOKO (MUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ)
Käsitykset iäkkäämmistä työntekijöistä - Ei sopeudu yhtä hyvin muutoksiin työssä (Suomi) Onko mielestäsi verrattain muita todennäköisempää, että iäkkäämmät työntekijät eivät sopeudu yhtä hyvin muutoksiin työssä (%) Yhteensä 0–9 10–49 50+ Kokopäivä Osa-aika TYÖPAIKAN KOKO (MUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ) TYÖTUNNIT Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

18 Käsitykset iäkkäämmistä työntekijöistä - Ei sopeudu yhtä hyvin muutoksiin työssä
Onko mielestäsi verrattain muita todennäköisempää, että iäkkäämmät työntekijät eivät sopeudu yhtä hyvin muutoksiin työssä (%) Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

19 Käsitykset iäkkäämmistä työntekijöistä - Ei sopeudu yhtä hyvin muutoksiin työssä
Onko mielestäsi verrattain muita todennäköisempää, että iäkkäämmät työntekijät eivät sopeudu yhtä hyvin muutoksiin työssä (%) Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

20 Käsitykset iäkkäämmistä työntekijöistä – Kärsivät enemmän työperäisestä stressistä (Suomi)
Onko mielestäsi verrattain muita todennäköisempää, että iäkkäämmät työntekijät kärsivät enemmän työperäisestä stressistä (%) Yhteensä Mies Nainen vuotta vuotta 55 vuotta tai enemmän SUKUPUOLI IKÄ Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

21 TYÖPAIKAN KOKO (MUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ)
Käsitykset iäkkäämmistä työntekijöistä – Kärsivät enemmän työperäisestä stressistä (Suomi) Onko mielestäsi verrattain muita todennäköisempää, että iäkkäämmät työntekijät kärsivät enemmän työperäisestä stressistä (%) TYÖPAIKAN KOKO (MUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ) TYÖTUNNIT Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

22 Käsitykset iäkkäämmistä työntekijöistä - Kärsivät enemmän työperäisestä stressistä
Onko mielestäsi verrattain muita todennäköisempää, että iäkkäämmät työntekijät kärsivät enemmän työperäisestä stressistä (%) Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

23 Käsitykset iäkkäämmistä työntekijöistä – Kärsivät enemmän työperäisestä stressistä
Onko mielestäsi verrattain muita todennäköisempää, että iäkkäämmät työntekijät kärsivät enemmän työperäisestä stressistä (%) Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

24 Suomen ja koko Euroopan tulokset - Toukokuu 2013
Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Suomen ja koko Euroopan tulokset - Toukokuu 2013 Ohjelmia ja toimintaohjeita, jotka mahdollistavat työskentelyn pidempään Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle.

25 Ohjelmia ja toimintaohjeita, jotka mahdollistavat työskentelyn pidempään
Mainitse, jos työpaikallasi on jo ohjelmia tai toimintaohjeita, joiden avulla työntekijöiden olisi helpompaa halutessaan jatkaa työskentelyä eläkeikään asti tai tätä pidempään. (%) Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

26 Ohjelmia ja toimintaohjeita, jotka mahdollistavat työskentelyn pidempään
Mainitse, jos työpaikallasi on jo ohjelmia tai toimintaohjeita, joiden avulla työntekijöiden olisi helpompaa halutessaan jatkaa työskentelyä eläkeikään asti tai tätä pidempään. (%) Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

27 Ohjelmia ja toimintaohjeita, jotka mahdollistavat työskentelyn pidempään (Suomi)
Oletko sitä mieltä, että työpaikallasi pitäisi ottaa käyttöön ohjelmia tai toimintaohjeita, joiden avulla työntekijöiden olisi helpompaa halutessaan jatkaa työskentelyä eläkeikään asti tai tätä pidempään? (%) Ei sisällä "En tiedä" -vastauksia; Perusjoukko Työntekijät eivät ole tietoisia ohjelmista/toimintaohjeista työpaikallaan

28 Ohjelmia ja toimintaohjeita, jotka mahdollistavat työskentelyn pidempään (Suomi)
Oletko sitä mieltä, että työpaikallasi pitäisi ottaa käyttöön ohjelmia tai toimintaohjeita, joiden avulla työntekijöiden olisi helpompaa halutessaan jatkaa työskentelyä eläkeikään asti tai tätä pidempään? (%) Yhteensä Mies Nainen vuotta vuotta 55 vuotta tai enemmän SUKUPUOLI IKÄ Ei sisällä "En tiedä" -vastauksia; Perusjoukko Työntekijät eivät ole tietoisia ohjelmista/toimintaohjeista työpaikallaan

29 TYÖPAIKAN KOKO (MUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ)
Ohjelmia ja toimintaohjeita, jotka mahdollistavat työskentelyn pidempään (Suomi) Oletko sitä mieltä, että työpaikallasi pitäisi ottaa käyttöön ohjelmia tai toimintaohjeita, joiden avulla työntekijöiden olisi helpompaa halutessaan jatkaa työskentelyä eläkeikään asti tai tätä pidempään? (%) Yhteensä 0–9 10–49 50+ Kokopäivä Osa-aika TYÖPAIKAN KOKO (MUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ) TYÖTUNNIT Ei sisällä "En tiedä" -vastauksia; Perusjoukko Työntekijät eivät ole tietoisia ohjelmista/toimintaohjeista työpaikallaan

30 Ohjelmia ja toimintaohjeita, jotka mahdollistavat työskentelyn pidempään
Oletko sitä mieltä, että työpaikallasi pitäisi ottaa käyttöön ohjelmia tai toimintaohjeita, joiden avulla työntekijöiden olisi helpompaa halutessaan jatkaa työskentelyä eläkeikään asti tai tätä pidempään? (%) Ei sisällä "En tiedä" -vastauksia; Perusjoukko Työntekijät eivät ole tietoisia ohjelmista/toimintaohjeista työpaikallaan

31 Ohjelmia ja toimintaohjeita, jotka mahdollistavat työskentelyn pidempään
Oletko sitä mieltä, että työpaikallasi pitäisi ottaa käyttöön ohjelmia tai toimintaohjeita, joiden avulla työntekijöiden olisi helpompaa halutessaan jatkaa työskentelyä eläkeikään asti tai tätä pidempään? (%) Ei sisällä "En tiedä" -vastauksia; Perusjoukko Työntekijät eivät ole tietoisia ohjelmista/toimintaohjeista työpaikallaan

32 Suomen ja koko Euroopan tulokset - Toukokuu 2013
Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Suomen ja koko Euroopan tulokset - Toukokuu 2013 Työperäisen stressin yleiset syyt Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle.

33 Työperäisen stressin yleiset syyt (Suomi)
Mitkä seuraavista ovat mielestäsi yleisimmät työperäisen stressin syyt nykyaikana? (%) Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

34 Työperäisen stressin yleiset syyt - Töiden uudelleenjärjestely tai työsuhteen epävarmuus (Suomi)
Mitkä seuraavista ovat mielestäsi yleisimmät työperäisen stressin syyt nykyaikana? (%) Töiden uudelleenjärjestely tai työsuhteen epävarmuus Yhteensä Mies Nainen vuotta vuotta 55 vuotta tai enemmän SUKUPUOLI IKÄ Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

35 TYÖPAIKAN KOKO (MUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ)
Työperäisen stressin yleiset syyt – Töiden uudelleenjärjestely tai työsuhteen epävarmuus (Suomi) Mitkä seuraavista ovat mielestäsi yleisimmät työperäisen stressin syyt nykyaikana? (%) Töiden uudelleenjärjestely tai työsuhteen epävarmuus Yhteensä 0–9 10–49 50+ Kokopäivä Osa-aika TYÖPAIKAN KOKO (MUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ) TYÖTUNNIT Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

36 Työperäisen stressin yleiset syyt - Työtunnit tai työmäärä (Suomi)
Mitkä seuraavista ovat mielestäsi yleisimmät työperäisen stressin syyt nykyaikana? (%) Työtunnit tai työmäärä Yhteensä Mies Nainen vuotta vuotta 55 vuotta tai enemmän SUKUPUOLI IKÄ Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

37 TYÖPAIKAN KOKO (MUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ)
Työperäisen stressin yleiset syyt - Työtunnit tai työmäärä (Suomi) Mitkä seuraavista ovat mielestäsi yleisimmät työperäisen stressin syyt nykyaikana? (%) Työtunnit tai työmäärä Yhteensä 0–9 10–49 50+ Kokopäivä Osa-aika TYÖPAIKAN KOKO (MUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ) TYÖTUNNIT Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

38 Työperäisen stressin yleiset syyt - Työtehtävien ja vastuualueiden epäselvyys (Suomi)
Mitkä seuraavista ovat mielestäsi yleisimmät työperäisen stressin syyt nykyaikana? (%) Työtehtävien ja vastuualueiden epäselvyys Yhteensä Mies Nainen vuotta vuotta 55 vuotta tai enemmän SUKUPUOLI IKÄ Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

39 TYÖPAIKAN KOKO (MUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ)
Työperäisen stressin yleiset syyt – Työtehtävien ja vastuualueiden epäselvyys (Suomi) Mitkä seuraavista ovat mielestäsi yleisimmät työperäisen stressin syyt nykyaikana? (%) Työtehtävien ja vastuualueiden epäselvyys Yhteensä 0–9 10–49 50+ Kokopäivä Osa-aika TYÖPAIKAN KOKO (MUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ) TYÖTUNNIT Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

40 Suomen ja koko Euroopan tulokset - Toukokuu 2013
Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Suomen ja koko Euroopan tulokset - Toukokuu 2013 Työperäinen stressi Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle.

41 Työperäinen stressi (Suomi)
Kuinka yleistä työperäinen stressi on työpaikallasi? (%) Erittäin yleistä Melko yleistä Melko harvinaista Erittäin harvinaista Ei esiinny työperäistä stressiä En tiedä Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

42 Työperäinen stressi (Suomi)
Kuinka yleistä työperäinen stressi on työpaikallasi? (%) Yhteensä Mies Nainen vuotta vuotta 55 vuotta tai enemmän SUKUPUOLI IKÄ Erotus 100 prosenttiin johtuen "En tiedä"- ja "Ei mitään" -vastausten vähennyksestä; Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

43 Työperäinen stressi (Suomi)
Kuinka yleistä työperäinen stressi on työpaikallasi? (%) Yhteensä 0–9 10–49 50+ Kokopäivä Osa-aika TYÖPAIKAN KOKO (MUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ) TYÖTUNNIT Erotus 100 prosenttiin johtuen "En tiedä"- ja "Ei mitään" -vastausten vähennyksestä; Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

44 Työperäinen stressi Kuinka yleistä työperäinen stressi on työpaikallasi? (%) Erotus 100 prosenttiin johtuen "En tiedä"- ja "Ei mitään" -vastausten vähennyksestä; Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

45 Työperäinen stressi Kuinka yleistä työperäinen stressi on työpaikallasi? (%) Erotus 100 prosenttiin johtuen "En tiedä"- ja "Ei mitään" -vastausten vähennyksestä; Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

46 Suomen ja koko Euroopan tulokset - Toukokuu 2013
Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Suomen ja koko Euroopan tulokset - Toukokuu 2013 Työperäisen stressin hallinta Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle.

47 Työperäisen stressin hallinta (Suomi)
Kuinka hyvin työperäistä stressiä mielestäsi hallitaan työpaikallasi? (%) Erittäin hyvin Melko hyvin Ei kovin hyvin Ei lainkaan hyvin En tiedä Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

48 Työperäisen stressin hallinta (Suomi)
Kuinka hyvin työperäistä stressiä mielestäsi hallitaan työpaikallasi? (%) Yhteensä Mies Nainen vuotta vuotta 55 vuotta tai enemmän SUKUPUOLI IKÄ Erotus 100 prosenttiin johtuen "En tiedä"-vastausten vähennyksestä; Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

49 Työperäisen stressin hallinta (Suomi)
Kuinka hyvin työperäistä stressiä mielestäsi hallitaan työpaikallasi? (%) Yhteensä 0–9 10–49 50+ Kokopäivä Osa-aika TYÖPAIKAN KOKO (MUIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ) TYÖTUNNIT Erotus 100 prosenttiin johtuen "En tiedä"-vastausten vähennyksestä; Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

50 Työperäisen stressin hallinta
Kuinka hyvin työperäistä stressiä mielestäsi hallitaan työpaikallasi? (%) Erotus 100 prosenttiin johtuen "En tiedä"-vastausten vähennyksestä; Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

51 Työperäisen stressin hallinta
Kuinka hyvin työperäistä stressiä mielestäsi hallitaan työpaikallasi? (%) Erotus 100 prosenttiin johtuen "En tiedä"-vastausten vähennyksestä; Perusjoukko Vähintään 18-vuotiaat työntekijät

52 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)
Tuo yhteen edustajia Euroopan komissiosta, jäsenvaltioiden hallituksista, työnantajien ja työntekijöiden järjestöistä sekä johtavia asiantuntijoita kustakin EU-jäsenvaltiosta ja niiden ulkopuolelta. Lisätietoa paneurooppalaisesta OSH-kyselystä:

53 Laadunvalvonta Tämän työn suoritti Ipsos MORI noudattaen ISO standardeja Varmistaen työn yhdenmukaisen laadun alan korkeimpien standardien ja ulkoisten tarkastajien vuosittaisten tarkastuksen mukaisesti Ipsos MORI on kaikkien keskeisten markkinatutkimuselinten jäsen


Lataa ppt "Suomen ja koko Euroopan tulokset - Toukokuu 2013"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google