Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) – missä mennään? Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Ilmastoareena, 24.4.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) – missä mennään? Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Ilmastoareena, 24.4.2012."— Esityksen transkriptio:

1 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) – missä mennään? Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Ilmastoareena, 24.4.2012

2 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) Kunnat toimivat edelläkävijöinä ja laboratorioina kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi (-80 % 2007 – 2030)

3 Tehdään mahdoton mahdolliseksi! • HINKU-hanke käynnistyi vuonna 2008 yritysjohtajien ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) aloitteesta • Rahoittajat: • Tekes • Yrityskumppanit • Suomen ympäristökeskus • Kuntien eri toimijat • Hankkeen vaiheet: • 1. vaihe: lokakuu 2008 – kesä 2010 • 2.vaihe: kesä 2010 – joulukuu 2012 • SYKE koordinaattori • Hankkeella ei selvää päättymisajankohtaa

4 Kunnat

5 HINKU-kriteerit • Tavoitteet • Kunta on sitoutunut tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä • Kunta on sitoutunut määrittelemään lähiajan kasvihuonekaasupäästötavoitteensa (vähintään 15 % päästövähennys vuoteen 2016 mennessä) ja tärkeimmät keinot tavoitteeseen pääsemiseksi vuoden 2012 loppuun mennessä ja sen jälkeen vähintään kerran viidessä vuodessa. • Prosessit • yhteyshenkilö, päästömuutosten seuranta, työryhmä kunnassa, energiakatselmukset kunnassa, vuosittaiset investointi- ja toimenpidesuunnitelmat, hillintä otetaan huomioon kunnan kaikessa päätöksenteossa, toiminnan raportointi • periaatteessa kumppanuuskunnilta edellytetään samat prosessit

6 HINKU-laajentuminen • Kumppanuskunnat tekevät päätöksen mukaantulosta varsinaiseksi HINKU-kunnaksi tänä vuonna • Uudenkaupungin projektipäällikkö Reijo Laine on selvittänyt Länsi-Uudenmaan kuntien ( Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Raasepori, Siuntio; yli 100 000 as.) ilmastotoimenpiteitä ja -strategioita kuntien koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) toimeksiannosta ja laatinut askelmerkit kuntien mukaantuloon HINKU-kunniksi. -kuntajoukko on tehnyt alustavan päätöksen HINKU- kunniksi tulemisesta – 55 000 euron siemenrahaesitys KULTuun

7 Keskusteluja muiden mukaantulosta • Itä-Suomen kunnat – Punkaharju, (Kerimäki) – Rantasalmi, Joroinen, Sulkava ja Juva • Lahti (alueellinen Hinku-tukija; ei välttämättä varsinainen HINKU-kunta) • (Turku: -” -, epävirallista keskustelua)

8 MIKSI? HINKU yleisesti • Näköpiirissä muutos – vähähiiliseen yhteiskuntaan – resurssitehokkuuteen (luonnonvarojen ja energian käyttö tavalla, jolla haitalliset ympäristövaikutuksia ei synny ja luonnonvaroja riittää tulevien sukupolvien tarpeisiin) • Muutos nähtävä myös mahdollisuutena • Kotimaan ilmastomyötäisen (ja resurssitehokkaan) kysynnän kasvattaminen • Osaamisen kasvattaminen • Näyteikkuna maailmalle HINKU erityisesti kunnille: • Hanke on osoittanut, että varsin pienin resurssein voidaan vauhdittaa merkittävästi ilmastomuutoksen hillintää kuntatasolla siten, että toiminnan taloudelliset ja sosiaaliset hyödyt ovat kiistattomat ja samalla pystytään luomaan uudenlaisia kasvunäkymiä alueen elinkeinoelämälle.

9 Päästövähennys 2012 alkuun mennessä 15% luokkaa ilman Yaraa, 85 % päästövähennystavoite vuoteen 2020 mennessä Kaupungin panostus energiatehokkuuteen, esim. kaukovalvonnan toteuttaminen suurimmassa kiinteistöissä (17) • Alku- ja laajennusinvestoinnit 2002-2011370 000 € • Säästö vuositasolla nyt 150 000 € • Säätö yhteensä tähän mennessä420 000 € Uusia työpaikkoja viimeisen kahden vuoden aikana • Sähkö- ja hybridiautot250 • Muille vihreän teollisuuden aloille115 • Integroitu elintarvikekonsepti (ks. seuraava sivu) • Renkaiden pinnoitus kierrätysmateriaalilla • Biohajoavien materiaalien valmistus • Hybridilossit • Varaavat hybriditakat • Tuulivoimaloiden osat • Passiivienergiatalot • Suunnitteilla ekotehokkaat soijatuotanto- ja etanolituotantolaitokset, yli 350 työpaikkaa Case Uusikaupunki

10 Mittarointi Ilmasto- ystävälliset tuotteet ja palvelut Measures to reduce greenhouse gas emissions Muut Kunnan viranhaltijat ja päättäjät Elinkeinoelämä Asukkaat KUNTA Yritykset Asiantuntijatuki RATKAISUT *Energiantehokkuus*Kulutusvalinnat*Maankäyttö, *Uusiutuva energia- asuminen kaavoitus *Materiaalitehokkuus, - liikkuminen* Hiilinielut jätehuolto - ruoka PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN • Edelläkävijöiden verkosto • Media ja yhteiskunta Viestintäapu SYKE -yli 50 yrityskumppania kuntien ulkopuolelta Kuntaliitto, energiatoimistot, muut asiantuntijaorganisaatiot

11 HINKU-käytännössä • Eri toimijoiden (kunta, asukkaat, yritykset, maatilat, kesä-asukkaat) aktivointi toimenpiteisiin – esimerkin voima, mahdollisuuksien esille tuominen (kustannus-tehokkuus; takaisinmaksuaika) – paikallisen toiminnan tuki; ovelta ovelle kokeilut – sidosryhmätilaisuudet – median käyttö asioiden viestimisessä – päästöväheneminen ja hyötyjen mittarointi – työkaluja (laskureita) eri kohderyhmille

12 Parhaat käytännöt esiin! • HINKUmappi-karttapalvelu • http://www.ymparisto.fi/hinkumappi http://www.ymparisto.fi/hinkumappi • Uutiskirje Hinku • Media • Seminaarit, tapaamiset Suomessa ja maailmalla

13 Toteutuneet toimenpiteet HINKUMappiin - päästövähennykset, käytännön kokemukset ja kustannukset (jos tietoa)

14 Ajankohtaista (1/2) • Uusien kuntien mielenkiinto HINKU-hanketta kohtaan tulisi pystyä turvaamaan – Toiminnan alkuvaiheessa ulkopuolinen tuki välttämätöntä • Ulkopuolisen rahoituksen/tuen varmistaminen vuoden 2012 jälkeen – Life+ -ohjelman rahoitus (päätös lähipäivinä): lähikuntien resursointi; ei kuitenkaan vastaus uusien alueiden tarpeeseen – järjestäytyminen HINKU-foorumiksi: sidosryhmäverkosto edelläkävijöille ja täsmähankkeet (esim. ruokaketjufoorumi KULTU-hakuun) – Avaintoimijoiden yhteinen intressi viedä hanketta uudelle tasolle (workshop kesän jälkeen)

15 Ajankohtaista (2/2) • 2. vaiheen loppuraportointi vuoden 2012 loppuun mennessä Tekesille – hyvät käytänteet, saavutetut päästövähennykset • Uudet aluetason päästölaskentatyökalun lanseeraus vuoden lopulla – kaksoislaskennan välttäminen – kannustavuus myös toimenpiteisiin jotka vähentävät päästöjä kuntarajan ulkopuolella – kompensaatio- ja bonuslaskentamenettely

16 Tavoitteena valtakunnallisesti mahdollisimman kattava integroiva toiminta Kuva: Reijo Laine & Jyri Seppälä

17 Kiitos! www.ymparisto.fi/hinku


Lataa ppt "Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) – missä mennään? Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Ilmastoareena, 24.4.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google