Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maatalouden veroilmoitus 2012

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maatalouden veroilmoitus 2012"— Esityksen transkriptio:

1 Maatalouden veroilmoitus 2012
Maatalouden veroilmoitus 2012 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2012, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

2 Verohallinnon lähettämä maa- ja metsätalouden harjoittajan veroilmoitusmateriaali
1 kpl esitäytetty 2 -lomake Uudistunut täyttöopas Energiaveron palautushakemus 1 kpl esitäytetty 2C-lomake ja täyttöopas Palautuskuori (kaikki lomakkeet voi laittaa samaan kuoreen) Verotusyhtymillä lisäksi 1 kpl lomake 36 (yhtymäselvitys) + täyttöopas Materiaaliposti asiakkailla mennessä Arvonlisäverovelvollisille on lähetetty vuoden 2012 lopulla erikseen alv-paketti sisältäen alkutuottajan kausiveroilmoituksen, lähetteen ja maksuohjeen

3 Veroilmoitusten jättöajat 2012
Alv-velvollinen maa- tai metsätalouden harjoittaja Alv-kausiveroilmoitus vuosimenettelyssä olevilla 28.2 2-lomake ja 2C –lomake 28.2 tyhjää 2C-veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa, mutta 2-lom kyllä 2C-lomake palautettava, jos on seurantatietoja (mm. metsävähennys) Kiinteistöyhtymät, maa- ja metsätalousyhtymät (lomake 36, 2, 2C, 7), viimeinen palautuspäivä 28.2 Energiatuotteiden valmisteveron palautushakemukset muiden kuin yhteisöjen osalta annettava viimeistään 28.2 Elinkeinonharjoittaja antaa 2-lom ja 2C-lom viimeistään 2.4, 7.5 tai 14.5  miten ilmoitukseen on merkitty Esitäytetty veroilmoitus ilmoitukseen merkityn mukaisesti 7.5 tai 14.5 Ei alv-velvollinen metsätalouden harjoittaja palauttaa 2C-lomakkeen 7.5. tai mikäli ilmoitettavia tuloja/menoja. tyhjää 2C-veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa, ellei ole seurantatietoja palautuspäivä on sidottu esitäytetyn veroilmoituksen palautuspäivään. Sähköinen ilmoittaminen mahdollista laajemmin nyt myös verkkopankkitunnuksella kyselyt puh

4 Ilmoita verkossa! Maa- ja metsätaloudenharjoittajan ohjaussivu:
vero.fi/ilmoitaverkossa Alkutuottajan kausiveroilmoitus: pankkitunnuksilla 2 ja 2C verkkolomake: pankkitunnuksilla Käytä sen henkilön pankkitunnuksia, jonka nimellä 2 tai 2C on tullut. Voit käyttää ilmoittamiseen myös Katso -tunnistetta Kuolinpesät ja verotusyhtymät tarvitsevat ilmoittamiseen aina Katso -tunnisteen Edelleen ovat käytettävissä myös TYVI- ja Ilmoitin.fi –palvelut, joihin tunnistautuminen aina Katsolla

5 Alkutuottajan kausiveroilmoitus vuodelta 2012
Kausiveroilmoitus annetaan viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä. Postitse saapunut kausiveroilmoitus katsotaan oikeaan aikaan annetuksi, jos se on saapunut Verohallinnolle viimeistään seitsemäntenä päivänä em. määräpäivästä. Arvonlisäveroilmoituksen voi palauttaa tuloveroilmoituksen kanssa samassa kuoressa.

6 Kiinteistöverotuspäätös 2013
Postitetaan asiakkaille maaliskuussa Verohallinto lähettää kiinteistöveropäätöksen kiinteistön omistajille maaliskuun aikana siihen osoitteeseen, joka on Verohallinnon tiedossa vuoden 2013 helmikuun lopussa.  Niille asiakkaille, joiden osoite on tuntematon, ei lähetetä kiinteistöverotuspäätöstä. Päätöstä ei myöskään lähetetä, jos maksu jää alle 17 euron. 

7 Kiinteistöverotuspäätös 2013
Kiinteistöverotus toimitetaan Verohallinnon rekisterissä olevien, verovelvollisen antamien ja sivullisilta tiedonantovelvollisilta saatujen tietojen sekä asiassa saadun muun selvityksen perusteella. Verovelvollisen on tarkistettava tietojen oikeellisuus. Jos hän ei korjaa tietoja, hänen katsotaan antaneen tiedot selvityksen mukaisena. Verohallinto voi määrätä veronkorotuksen laiminlyönneistä. Korjaus 7.5 tai 14.5 mennessä (esitäytetty veroilmoitus) Yhteisö ja yhteisetuus 30.4 mennessä Elinkeinoyhtymä 14.5 mennessä

8 Kiinteistöverotuspäätös 2013
Tuloveroilmoituksiin (2-lom) korjatut maatalouden tuotantorakennustiedot eivät ehdi maaliskuussa tulevalle kiinteistöverotuspäätökselle. Korjatut tiedot tulevat kuitenkin tuloveroilmoitusten mukaisina Verohallinnon tietoon. Kiinteistöverotuspäätöstä ei siis tarvitse korjata samoilla tiedoilla uudelleen. Korjattu kiinteistöverotuspäätös tulee syksyllä ennen kiinteistöveron 1. eräpäivää. Metsätalouden tuotantorakennusten osalta ilmoittamismenettely on sama kuin maatalouden tuotantorakennuksilla.

9 Esitäytetty veroilmoitus
Esitäytetyllä veroilmoituksella näkyvät maa- ja metsätalouden tiedot oman ilmoituksen mukaisina Palautetaan 7.5 tai 14.5 vain, mikäli on korjattavaa esitäytettyihin tietoihin Tarkistamisvelvollisuus Veroilmoitukseen ei liitetä tositteita, käytetään vahvistettuja liitelomakkeita Paperilomakkeella ilmoitetaan ne tiedot, joita ei voi ilmoittaa verkossa Lisätietoja (Etusivu > Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Maatalousyrittäjä ja metsänomistaja > Veroilmoituksen antaminen)

10 Muuta huomioitavaa Alv-kausiveroilmoitus aina tehtävä, jos on alv-velvollinen 2-lomake on aina palautettava Metsätalouden veroilmoitusta 2C ei tarvitse palauttaa, mikäli ei ole ilmoitettavia tuloja/menoja eikä seurantatietoja Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä 5 vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta Muistiinpanojen on perustuttava tositteisiin Muistiinpanovelvollisuus myös sijoitustoiminnasta

11 Verohallinnolla paperiton käsittely
Kaikki verohallinnolle tulevat asiakirjat tallennetaan ja muutetaan sähköiseen muotoon Ilmoita mieluiten verkossa eli sähköisesti Jos annat paperisen veroilmoituksen: Käytä virallisia lomakkeita Anna liitteet erillisinä A4-kokoisina tulosteina Älä niittaa lomakkeita yhteen Merkitse nimesi ja Y-tunnuksesi/henkilötunnuksesi selkeästi veroilmoituksen ja liitteiden kaikille sivuille. Asiakirjoja ei säilytetä verotoimistoissa vaan keskitetysti Älä lähetä alkuperäisiä asiakirjoja liitteenä!

12 Maatalouden veroilmoituslomake 2
Y-tunnus tai henkilötunnus merkittävä jokaiselle sivulle! (tallennus sähköiseen muotoon) Toimialaluokitustiedot Tilastokeskuksen nettisivulta Tässä voidaan valtuuttaa esim. tilitoimisto

13 Laskelma tuloksesta Arvioinnista ks. yhtenäistämisohje, mm. maatalousvarojen yksityiskäyttö mm. yhtenäistämisohjeen mukaiset vähennykset, työhuonevähennys, poltto-tarvepuu 1) Ei verotusyhtymän maatalouteen kohdistuvia korkoja, sillä ne vähennetään osakkaan verotuksessa.

14 Tappion vähentäminen pääomatuloista
2) Ei merkitä verotusyhtymän maatalouden tappiota, joka vaaditaan vähennettäväksi osakkaiden verotuksessa.

15 Y-tunnus tai henkilötunnus merkittävä jokaiselle sivulle!
Tulot Esim. työkorvaukset, konevuokrat, metsätalouden sivutulot

16 Menot Ei kunnan lomittajasta maksettuja korvauksia palkkamenoihin k. 11, vaan kohtaan 15 Tähän kunnan lomittajan kulut MYEL-maksut tässä tai esitäytetyllä 1-lomakkeella Vähennys poistoina, jos tod.näk. taloudellinen käyttöikä yli 3 vuotta 2) Vuoden 2011 nettovarallisuutta lisäävä erä, ks. täyttöohje

17 Maatalouden osingot ja osuuspääoman korot
Maatalouden osingot ja osuuspääoman korot

18 Maataloudenharjoittaja MVL-tulonlähteen osingot
Maatalouden tulonlähteeseen kuuluvista osakkeista saaduista osingoista on veronalaista 70 % ja verovapaata 30 % Maatalouden tuloon sisältyvän osingon verovapaa osa vähennetään ennen yritystulon jakamista ansiotulo- ja pääomatulo-osuuksiin Listaamattomista yhtiöistä maksettujen pääomatulo-osinkojen euron verovapausrajaa ei sovelleta maatalouden tulonlähteeseen kuuluviin osinkoihin (TVL)

19 Maataloudenharjoittaja MVL-tulonlähteen osingot
Maataloudenharjoittajien verotuksessa osinko on sen verovuoden tuloa, jonka aikana osinko on ollut yhtiökokouksen päätöksen mukaan nostettavissa Osingon katsotaan olevan nostettavissa samana päivänä kuin yhtiökokous on pidetty, ellei osingon nostettavissa olosta ole erikseen päätetty

20 Maataloudenharjoittaja MVL-tulonlähteen osuuspääoman korot
Osuuspääoman koroista veronalaista yritystuloa 70 % 1500 euron verovapaan rajan ylittävältä osin. Verovapaa osa 1500 euroa kohdistetaan - ensin henkilökohtaiseen tuloon - sitten maatalouden tuloon ja - lopuksi elinkeinotoiminnan tuloon Kun puolisot harjoittavat yhdessä maataloutta, vähennetään molempien puolisoiden verovapaa osa 1500 euroa siltä osin kuin verovapaata osaa ei ole vähennetty toisessa tulonlähteessä

21 Maataloudenharjoittaja MVL-tulonlähteen osuuspääoman korot
Esimerkki: Puolisot harjoittavat yhdessä maataloutta. Maatalouden verovuoden voitto on euroa, ja siihen sisältyy osinkoja euroa sekä osuuspääoman korkoja euroa. Maatalouden edellisen vuoden nettovarallisuus on euroa. Vaimon ja miehen työpanokset jakautuvat suhteessa 40/60, ja molemmilla on 50 prosentin osuus maatalouden nettovarallisuuteen. Vaimolla on lisäksi euroa henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvia osuuspääoman korkoja

22 Maataloustoiminnan osuuspääoman korot esimerkki jatkuu
MVL tulo - sisältää osuuspääoman korkoja 3 000 - sisältää osinkoa 2 000 Vähennykset MVL tulosta   MVL tulo - vaimon asti verovapaa korko - miehen asti verovapaa korko - yli euron koron verovapaa osa (30%) - osingon verovapaa osa (30%)   jaettava tulo  

23 Maataloustoiminnan osuuspääoman korot esimerkki jatkuu
nettovarallisuus jaettava pääomatulo-osuus (20 %*25 000) - vaimon pääomatulo-osuus 2 500 - miehen  pääomatulo-osuus 2 500 jaettava ansiotulo-osuus (  000) - vaimon ansiotulo-osuus (40 %*22 100) - miehen ansiotulo-osuus (60 %*22 100)

24 Osingot ja osuuspääoman korot
3) Maatalouden osinkojen ja osuuspääoman korkojen kokonaismäärien tulee sisältyä maatalouden kokonaistuloihin kohtaan 10. 4) Maatalouteen kuuluvien osinkojen ja osuuspääoman korkojen verovapaiden osien yhteismäärä siirretään sivulle 1 kohtaan 5. 5) Verotusyhtymän maatalouteen kohdistuvat osingot ja osuuspääoman korot ilmoitetaan osakkaan verotuksessa. Jos osakkeet / osuudet kuuluvat kiinteästi verotusyhtymän maatalouden toimintaan, ilmoitetaan myös osingot ja osuuspääoman korot tässä kohdassa. Maatalouden osingot ja osuuspääoman korot MVL:n mukaista tuloa. Niitä eivät koske TVL:n säännökset. Osakkeet ja osuudet ovat maatalouden nettovarallisuutta. Näiden luovutusvoitto on maatalouden tuloa (kohdentuu pääomatuloksi). Hankintameno-olettamaa voi käyttää. Osingoista ja osuuspääoman koroista 70 % maatalouden tuloa, 30 % verovapaata. Osuuspääoman korosta veronalaista vain 1500 euron ylittävä osa. Yrittäjäpuolisoilla otetaan maataloudessa huomioon molempien verovapaa osa.

25 Y-tunnus tai henkilötunnus merkittävä jokaiselle sivulle!
Rakennuspoistot Y-tunnus tai henkilötunnus merkittävä jokaiselle sivulle! 1) Poistojen yhteismäärä vähennetään sivulla 2 osan III kohdassa 16. 2) Poistamattomien hankintamenojen yhteismäärä siirretään sivulle 4 osan IX kohtaan 2.

26 Koneet ja salaojat 1) Poistojen yhteismäärä vähennetään sivulla 2 osan III kohdassa 16. 3) Menojäännös siirretään sivulle 4 osan IX kohtaan 4.

27 Käyttöönottamattomat koneet ja rakennukset
4) Näistä hankintamenoista vähennetään tasausvaraus, investointituki yms. korvaukset, ja erotus siirretään sivulle 4 osan IX kohtaan 4. 5) Näistä hankintamenoista vähennetään tasausvaraus, investointituki yms. korvaukset, ja erotus siirretään sivulle 4 osan IX kohtaan 2.

28 Matkakulut Asunnon ja maatilan väliset matkakulut ilmoitetaan vähennykseksi esitäytetyllä 1-lomakkeella toukokuussa (eivät maatalouden ajoja) Samoin verotusyhtymän osakkaalla Kaikista ajoista pidettävä ajopäiväkirjaa Jos maatalouden ajoja yli puolet  kalustoon Maatalouden ajoista lisävähennys (0,45 €/km), jos auto ei kalustossa eikä kuluja muistiinpanoissa. Jos todelliset kulut suuremmat kuin lisävähennys, saa vähentää todelliset kulut.

29 ajopäiväkirjaa pidettävä
Ajoneuvo kalustossa ajopäiväkirjaa pidettävä 6) Siirretään sivulle 1 osan I kohtaan 2.

30 Yksityistalouden auton käyttö
ajopäiväkirjaa pidettävä 7) Vähennys oman auton käytöstä on vähintään 45 senttiä/km. Ks. tarkemmin täyttöohje. 9) Siirretään sivulle 1 osan I kohtaan 6.

31 Lisääntyneet elantokustannukset
yli 10 tuntia yli 6 tuntia 8) Kokopäiväraha on 36 euroa ja osapäiväraha 16 euroa. Ks. tarkemmin täyttöohje. 9) Siirretään sivulle 1 kohtaan I.6.

32 Maatalouden varat ja velat
Y-tunnus tai henkilötunnus merkittävä jokaiselle sivulle! Käytetään myös kiinteistöverotuksen perusteena Osuuskunnan osuudet, ks. yht.ohje. Osuuden arvo osuuskunnilta. Maksamattomat osuusmaksut velkaa Ns. eläinluotto ei velkaa 1) Ei sisällä määrää sivun 3 kohdasta 249 (Rakennukset 6 % / Poistamaton hankintameno vuoden 2012 lopussa). 2) Ei merkitä verotusyhtymän osakkaan maatalouteen kohdistuvia velkoja. 3) Tätä verovuoden 2012 nettovarallisuutta käytetään, kun seuraavan vuoden tulo jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi.

33 Maidon viitemäärä Maidon viitemäärän koko määrä on nettovarallisuutta.
Samoin tilakaupoissa tulee koko viitemäärä laskennan kohteeksi ja sille kohdennetaan osuus kauppahinnasta. Voi luovuttaa erikseenkin. MMM:n koostetta vuoden 2012 arvoista voidaan käyttää myös voimaan tulleen päivitetyn Verohallinnon varojen arvostamisohjeen mukaan viitemäärän arvoa arvioitaessa.

34 Tuottajien välisen kiintiökaupan verottomat hinnat 2012
- lähde: Mavi, Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä ELY-keskus Keskihinta 01 Uudenmaan ELY-keskus 0,01 02 Varsinais-Suomen ELY-keskus 03 Satakunnan ELY-keskus 0,03 04 Hämeen ELY-keskus 05 Pirkanmaan ELY-keskus 06 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 0,02 07 Etelä-Savon ELY-keskus 0,07 08 Pohjois-Savon ELY-keskus 0,11 09 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 0,08 10 Keski-Suomen ELY-keskus 0,10 11 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 0,12 12 Pohjanmaan ELY-keskus 13 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 14 Kainuun ELY-keskus 15 Lapin ELY-keskus 0,09 Verohallinnon yhtenäistämisohje

35 Verotusyhtymän osakkaan maatalouteen kohdistuvat velat ja korot
Verotusyhtymän osakkaan maatalouteen kohdistuvat velat ja korot

36 Verotusyhtymän laskenta jättää huomiotta
Tuloverolaskelmalla: kohdan velkojen korot Varallisuuslaskelmalla: kohdan maatalouteen kuuluvat osakkeet ja osuudet (ilmoita Muut maatalouden varat kohdassa 469) kohdan maatalouden velat ja velvoitteet

37 ei ilmoiteta korkomenoja ei ilmoiteta velkoja
Verotusyhtymän maatalouden lomake (2): ei ilmoiteta korkomenoja ei ilmoiteta velkoja ei liitetä erittelyjä luotonsaajista ja maksetuista koroista Verohallinnon laskentajärjestelmä ei huomioi 2-lomakkeella ilmoitettuja korkoja ja velkoja

38 Verotusyhtymän osakkaan esitäytetyllä veroilmoituksella ilmoitetaan:
Kohdassa 7.6 Tulonhankkimisvelan korot verovuonna maksetut korot JA Kohdassa 16 Lisätietoja yhtymän nimi y-tunnus maatalouteen kohdistuvat velat ja korot Erittely lainoittain

39 Esimerkki esitäytetyllä veroilmoituksella ilmoittamisesta:

40 Vaatimus pääomatulon enimmäismäärästä
4) Jos vaatimusta ei esitetä, pääomatulon enimmäismäärä on 20 % nettovarallisuudesta. Nettovarallisuudesta riippumatta arvopapereiden luovutusvoitto kokonaan pääomatuloa. Luovutusvoittoa laskettaessa voi käyttää hankintameno-olettamaa.

41 Yritystulon jako

42 Varaukset

43 Lisätiedot ja allekirjoitus
Annettava veroilmoitus on aina allekirjoitettava Älä laita liitteeksi alkuperäisiä asiakirjoja (mm. ositus- ja jakokirja, kauppakirja yms.), koska niiden takaisin saaminen on vaikeaa. Oikeaksi todistettu kopio käy.

44 Lisätietoja Internet -sivumme >Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Maatalousyrittäjä ja metsänomistaja Valtakunnallinen puhelinneuvonta Maa- ja metsätalousverotus puh. 020 697 016 Sähköinen ilmoittaminen puh Verotili puh


Lataa ppt "Maatalouden veroilmoitus 2012"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google