Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lakiehdotus sosiaalisista yrityksistä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lakiehdotus sosiaalisista yrityksistä"— Esityksen transkriptio:

1 Lakiehdotus sosiaalisista yrityksistä
Johtaja Matti Pukkio Työministeriö Joensuu

2 Tausta I Huonossa työmarkkina-asemassa olevilla on vaikeuksia työllistyä edes hyvän talouskasvun aikana Rakennetyöttömien määräksi arvioidaan Työllisyysastetta on kyettävä nostamaan Uusia työllistämisaloitteita tarvitaan

3 Tausta II Esimerkkejä muista maista
Italian laki sosiaaliosuuskunnista 1991 Belgiassa laki sosiaalisen tavoitteen yhtiöistä 1995, lait sosiaalisista osuuskunnista Espanjassa, Kreikassa, Portugalissa ja Ranskassa, Saksassa laissa määrittely vajaakuntoisia työllistävistä yrityksistä Britannian hallitukselta 7/2002 strategia sosiaalisista yrityksistä, 3/2003 ehdotus uudesta yhtiömuodosta sosiaalisille yrityksille

4 Tausta III 1993 Suomessa perustettiin ensimmäinen työosuuskunta. Vuoden 2001 lopussa 250 työosuuskuntaa, jotka työllistivät henkilöä Suojatyökeskuksia muutettiin yritysluonteisiksi Suomi osallistui sosiaalisia yrityksiä käsitteleviin Horizon-projekteihin 90-luvun loppupuolella Sofi-verkosto perustettiin 1999

5 Tausta IV Suomi osallistui Emes-tutkimukseen ja on ollut edustettuna Emes-verkostossa alusta alkaen Suomea tarkasteltiin OECD:n LEED-ohjelman tutkimuksessa vuonna 1998

6 Tausta V KTM asetti ministeriöiden työryhmän sosiaalisista yrityksistä 11/2001. Työryhmän loppuraportissa 5/2002 kuvataan nykytila ja tehdään ehdotuksia Ongelmaksi jäi mm, että rajauduttiin vain vajaakuntoisten työllistämiseen ei ehdotettu erillistä lakia, vaan määrittely hallinnonaloittaisessa lainsäädännössä

7 Tausta VI Työministeri Tarja Filatov sanoi 27.6.2002
Hämeenlinnan kansainvälisessä konferenssissa työllisyyskumppanuuksista: ”Sosiaaliset yritykset tarvitsevat oman lainsäädäntönsä.”

8 Työministeriön lakiehdotusluonnoksen tavoitteita
Edistää vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä Luoda tarjontaa aloille, joissa on kysyntää Määritellä sosiaalinen yritys siten, että se on erotettavissa muista yrityksistä Määritellä sosiaalisten yritysten tuki

9 Mikä on sosiaalinen yritys (I)
Kuin mikä tahansa liikeyritys tuottaa palveluja tai tavaroita markkinoille tavoittelee voittoa maksaa työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaisen palkan kaikilla työntekijöillä samat työmahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet merkitty kaupparekisteriin

10 Mikä on sosiaalinen yritys (II)
Poikkeaa tavanomaisesta yrityksestä Työntekijöistä vähintään 30% on vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä, tai pelkästään vajaakuntoisia On merkitty rekisteriin sosiaalisista yrityksistä, uusi työministeriön perustama ja ylläpitämä rekisteri

11 Kohderyhmien määrittely
Vajaakuntoinen: työvoimatoimiston työnhakija, jonka työllistymistä haittaa todettu vamma, sairaus tai vajavuus Pitkäaikaistyötön: työvoimatoimiston työtön työnhakija, joka on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä 12 kk tai yhteensä vähintään 12 kk viimeisen 16 kk:n aikana

12 Sosiaalisille yrityksille maksettava tuki
Sosiaalisille yrityksille maksetaan työllistä- mistukea ja yhdistelmätukea työvoimatoimis- ton osoittaman työttömän vajaakuntoisen ja pitkäaikaistyöttömän työllistämisestä. Sosiaaliselle yritykselle maksetaan työllissyyspoliittista projektitukea toiminnan vakiinnuttamiseen ja organisointiin.

13 Työllistämistuki (I) Nykyistä yrityksille maksettavaa
työllistämistukea muutetaan siten, ettei sosiaalisen yrityksen tarvitse tehdä pysyvää työsopimusta työllistettävän kanssa. Työllistämistukea maksetaan 35,72 € päivältä, yhteensä n 770 €/kk.

14 Työllistämistuki (II)
Pitkäaikaistyöttömän työllistämisestä työllistämistukea maksetaan 2 vuotta. Vajaakuntoisen työttömän työllistämisestä maksetaan työllistämistukea 3 vuotta, mahdollisuuksia pidempiaikaiseen tukeen erityistapauksissa selvitetään.

15 Yhdistelmätuki (I) Ehdot kuin voimassa olevat: Jos
työttömälle maksettu työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea 500 päivältä ja jos tämä on työllistettäessä oikeutettu työmarkkinatukeen

16 Yhdistelmätuki (II) Tuen kesto on sama kuin nykyisin, 2 vuotta.
Tuen määrä pitkäaikaistyöttömälle sama kuin nykyisin, 1. vuonna 930 €/kk, 2. vuonna 500 €/kk. Vajaakuntoisen työttömän työllistämisestä kumpanakin vuonna 930 €/kk.

17 Työllisyyspoliittinen projektituki
Projektituella tuetaan sosiaalisten yritysten perustamista ja toiminnan vakiinnuttamista. Edellytetään, että yrityksen nimenomaisena ja julkilausuttuna tavoitteena (esim. yhtiöjärjestys) on työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Sosiaalisten yritysten projektitukeen on varattu työministeriön vuoden 2004 budjettiehdotuksessa 4,2 miljoonaa euroa. .


Lataa ppt "Lakiehdotus sosiaalisista yrityksistä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google