Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valtion kotouttamisohjelma. 2 Lähtökohdat Nyt •183 133 ulkomaan kansalaista (31.12.2011) Vuonna 2020 •Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2030 •Puoli.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valtion kotouttamisohjelma. 2 Lähtökohdat Nyt •183 133 ulkomaan kansalaista (31.12.2011) Vuonna 2020 •Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2030 •Puoli."— Esityksen transkriptio:

1 Valtion kotouttamisohjelma

2 2 Lähtökohdat Nyt •183 133 ulkomaan kansalaista (31.12.2011) Vuonna 2020 •Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2030 •Puoli miljoonaa ulkomaan kansalaista Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Yli puolet kaikista maahanmuuttajista asuu pääkaupunkiseudulla.

3 3 Lähtökohdat •Opiskelu •Työ •Paluumuutto •Humanitaariset syyt •Elinkeinon harjoittaminen Muuton syyt ovat monipuolistuneet: Maahanmuuttajat ovat keskimäärin kantaväestöä nuorempia. •Maahanmuuttajien työttömyysaste kolminkertainen kantaväestöön nähden. •Syrjäytymisriski viisinkertainen kantaväestön nuoriin nähden. •Äänestysaktiivisuus heikko, vain 20 % ulkomaan kansalaisista äänesti 2008 kunnallisvaaleissa. Haasteita:

4 4 Kotouttamisohjelman yleiset tavoitteet Maahanmuuttajien elinolosuhteet keskeisillä osa-alueilla (asuminen, tulotaso, työllisyys, koulutus, osallistuminen) lähestyvät koko väestöä. Maahanmuuttajien osallisuuden tukeminen yhteiskunnan kaikilla sektoreilla (poliittinen, yhteiskunnallinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurielämä). •Lisää yhteiskunnan tapojen, arvojen ja kulttuurin tuntemusta sekä edistää kantaväestön ja maahan- muuttajien välistä vuorovaikutusta ja hyviä etnisiä suhteita. •Asenneilmapiiriin vaikuttaminen.

5 5 Kotouttamisohjelman painopisteet Yhteisöstä ja perheestä voimaa kotoutumiseen •Asunto-, liikunta- ja kulttuuripolitiikalla sekä maahanmuuttaja- perheitä tukemalla voidaan edistää kotoutumista arjen kohtaamisissa ja yhteisöissä. Maahanmuuttajien asema työmarkkinoilla •Maahanmuuttajien työttömyys puolitetaan hallitusohjelman mukaisesti. •Julkisista työvoima- ja yrityspalveluista ja kotoutumis- koulutuksesta muodostetaan maahanmuuttajien tarpeiden mukaisia yksilöllisiä ja tarvittaessa pitkäkestoisia palvelu- kokonaisuuksia.

6 6 Kotouttamisohjelman painopisteet Kotoutumiskoulutus •Kotoutumiskoulutusta kehitetään parhaillaan Osallisena Suomessa -hankkeessa, jonka tulosten perusteella arvioidaan järjestelmän ja lainsäädännön muutostarpeet. •Tavoitteena, että kaikille maahanmuuttajille, myös työelämän ulkopuolella oleville, turvataan nykyistä tehokkaammin mahdollisuus tarvetta ja omaa tasoa vastaavaan kielen ja yhteiskunnan sääntöjen opiskeluun sekä nopeampaan sijoittumiseen työmarkkinoille. Maahanmuuttajanaiset •Maahanmuuttajanaisten työttömyysaste on korkeampi kuin miesten. Erityisesti puolisoina maahan saapuneet ja kotona lapsia hoitavat äidit saattavat jäädä kokonaan kotoutumistoimien ulkopuolelle, mikä vaikeuttaa myös lasten yhteiskunnan jäseniksi kasvun tukemista perheessä. •Tavoitteena on, että kaikki maahanmuuttajanaiset saatetaan nykyistä tehokkaammin kotouttamistoimenpiteiden piiriin.

7 7 Kotouttamisohjelman painopisteet Lasten ja nuorten kotoutuminen •Maahanmuuttajataustaiset nuoret jäävät selvästi useammin peruskoulun jälkeisten jatko-opintojen ulkopuolelle kuin kantaväestö. Keskeisenä syynä ovat puutteelliset kielelliset ja muut opintovalmiudet. •Oleellista jatkuvuuden turvaaminen jo varhaiskasvatuksesta alkaen sekä erityisen huomion kiinnittäminen opintojen nivelvaiheiden sujuvoitta- miseen ja turvallisen, kannustavan kasvuympäristön luomiseen. Kansainvälistä suojelua saavien kuntaan sijoittaminen •Valtion ja kuntien välille ennakoiva ja pitkäjänteinen yhteistyön malli. •Kuntiin osoittamisesta vastaavien viranomaistenyhteistyön kehittäminen.

8 8 Kotouttamisohjelman painopisteet Kotouttamisen seuranta •Kotouttamisen, kotoutumisen ja hyvien etnisten suhteiden edistämisen kokonaisvaltaista seurantajärjestelmä, jossa tarkastellaan maahan- muuttajien elinolosuhteita, maahanmuuttajien omia kokemuksia kotoutumisesta sekä julkista palvelujärjestelmää suhteessa maahan- muuttajaväestön palvelutarpeeseen. •Paikallistason osaamista vahvistetaan kotouttamisen osaamiskeskus- mallilla, jossa toteutetaan myös seuranta. •Seurantajärjestelmään perustuva kokonaiskatsaus on tarkoitus valmistella vuonna 2013 eduskunnalle annettavan maahanmuutto- selonteon kotouttamisosuuden pohjaksi.


Lataa ppt "Valtion kotouttamisohjelma. 2 Lähtökohdat Nyt •183 133 ulkomaan kansalaista (31.12.2011) Vuonna 2020 •Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2030 •Puoli."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google