Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

20.6.20141 Maailma vuonna 2012 Eli Tulevaisuusluotaimen Delfoi-aineiston valossa skenaariot voisivat näyttää esimerkiksi tältä:

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "20.6.20141 Maailma vuonna 2012 Eli Tulevaisuusluotaimen Delfoi-aineiston valossa skenaariot voisivat näyttää esimerkiksi tältä:"— Esityksen transkriptio:

1 20.6.20141 Maailma vuonna 2012 Eli Tulevaisuusluotaimen Delfoi-aineiston valossa skenaariot voisivat näyttää esimerkiksi tältä:

2 20.6.20142 Business as usual -skenaario Globalisaatio uutena kylmän sodan jälkeisenä kansainvälisenä mallina on vahvistunut. Tällä kehityksellä on ollut monia käytännön seuraamuksia. Kehitysmaat ovat integroituneet taloudellisen ja teknologisen kehityksen myötä yhä tiiviimmin kansainväliseen järjestelmään. Samalla kun yhteiskunnalliset toimintamallit eri puolilla maailmaa yhdenmukaistuvat ja toiminnot verkottuvat, kehittyy myös kansainvälinen työnjako, jossa tavarantuotanto kasvavassa määrin keskittyy halvan työvoiman alueille. Kulttuurisen kehityksen puolella talouden integraatio näkyy yhä vahvemmin siten, että paikallisen ja alueellisten kulttuuripiirteiden omaleimaisuus korostuu. Eriytynyt malli näkyy myös yritystasolla: yritykset keskittyvät yhä enemmän ydintoimintoihinsa ja ulkoistavat kaiken muun. Valkokaulustyöläisten määrä suhteessa sinikaulustyöläisiin kasvaa koko ajan. Suomea on 2000 –luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla kohdannut suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle, joka on aiheuttanut paljon päänvaivaa. Kasvavalla sukupolvella on selvästi parempi pohjakoulutus samalla kun yritykset ottavat myös kasvavassa määrin koulutusvastuuta omille harteilleen. Vanhat ammattirajat liudentuvat ja yhä suurempi osa koulutuksesta tapahtuu E-learningin kautta. Osaamisen kehittämisessä panostetaan erityisesti asiakaslähtöisyyteen. Ympäristöongelmien paheneminen avaa myös uusia businessmahdollisuuksia joka puolestaan edellyttää korkeaa osaamista.

3 20.6.20143 Uhkakuvaskenaario Kansainvälisen talouden taantuma jatkui koko 2000 luvun ensimmäisen vuosikymmenen. Velkaantunut USA ei pääse enää kasvun raiteille, eikä Euroopastakaan ole maailmantalouden veturiksi. Tämä on vaikuttanut ratkaisevasti myös Suomen tilanteeseen. Pitkään jatkunut taloudellinen taantuma yhdessä sietämättömän korkean verotuksen kanssa on ajanut teollisuutta pois Suomesta. Nokia on siirtänyt toimintansa ja painopisteensä Aasiaan, mistä on löytynyt parhaat markkinat mobiilin tietoliikenteen kehittämiseen. Työmarkkinat ovat pahasti kahtiajakautuneet amerikkalaiseen malliin: yhä useammat joutuvat tekemään tylsiä rutiinitöitä huonolla palkalla. Yhä useammat horjuvat yhä kiivastuvassa työelämässä jaksamisen rajalla. Toisaalta eräitä aloja riivaa osaavan työvoiman puute: erityisesti ammattikoulutus on yhä epäsuositumpaa eikä uusia osaajia meinaa löytyä.

4 20.6.20144 Mahdollisuusskenaario Suomi profiloituu yhä enemmän korkean osaamisen maana ja täällä panostetaan nyt poikkeuksellisen paljon koulutusjärjestelmien kehittämiseen. Menestyvät firmat houkuttelevat huippuosaajia suomeen. Koulutusjärjestelmä saadaan muokattua joustavaksi jolloin koulutustarjonnan ja yrityselämän kysynnän kohtaanto toteutuu. Muuntokoulutukseen panostetaan myös paljon, jolloin ammattiliikkuvuus suhteessa työelämän rakenteiden muutoksiin toteutuu aiempaa paljon paremmin. Joustavat työ- ja opintojärjestelmät parantavat ihmisten mahdollisuutta toteuttaa elinikäistä oppimista. Korkeasta ympäristöosaamisesta on tehty suomalaisen teollisuuden eräs keskeisistä ydinkompetensseista.


Lataa ppt "20.6.20141 Maailma vuonna 2012 Eli Tulevaisuusluotaimen Delfoi-aineiston valossa skenaariot voisivat näyttää esimerkiksi tältä:"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google