Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tuulivoima Suomessa: tilanne ja riittävyys

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tuulivoima Suomessa: tilanne ja riittävyys"— Esityksen transkriptio:

1 Tuulivoima Suomessa: tilanne ja riittävyys
Jari Ihonen, TkT Suomen tuulivoimayhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja

2 Suomen Tuulivoimayhdistys ry
Perustettu 1988 Jäsenistö: noin 30 yritystä noin yksityishenkilöä On foorumi asiasta kiinnostuneille henkilöille ja alan yhteisöille, päätöksentekijöille, poliitikoille Tavoite: Edistää tuulivoiman käyttöä Suomessa Julkaisee ”Tuulensilmä” -lehteä tiedottaa www-sivujen avulla osallistuu messuille järjestää seminaareja ja konferensseja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun

3 Esityksen rakenne Katsaus tuulivoimaan osana EU:n energiapolitiikkaa
Tuulivoiman mahdollisuudet Suomessa vuoteen katsaus nykyisiin projekteihin ja potentiaaliin Kommentti keskusteluun eri tukitoimien tehokkuudesta

4 Keskustelun pohjaksi - muistutus strategisen ajattelun tärkeydestä
EU toteaa, että kehittyneiden maiden tulisi vähentää yhteisesti päästöjään noin 30 % vuoden 1990 päästöihin verrattuna vuoteen 2020 mennessä, jotta ne voisivat vähentää niitä % vuoteen 2050 mennessä.  Vuoden 2020 sitovat velvoitteet (20% päästövähennys, 20% säästö 20 % uusiutuvia) hiljaista alkusoittoa  Vuoden 2020 velvoitteita kannattaa toteuttaa keinoilla, joiden käyttöönottoa voidaan laajentaa 2020 jälkeen  Uusiutuvat ja tuulivoima erityisesti ovat tärkein keino Nyt (vuoteen 2020) hankittavalla etulyöntiasemalla ollaan valmiina markkinoilla kun vuoden 2020 jälkeisiä velvoitteita täytetään  Voimalavalmistajiksi tullut perinteisiä voimalaitosyhtiöitä yrityskauppojen kautta; GE (Enron wind), Siemens (Bonus), Alstom (Ecotècnia), Areva (Multibrid)

5 Tulevaisuus EU:ssa- komission näkemys
2

6 Paljonko tuulivoimaa on nyt ja paljonko sitä rakennetaan?
Tuulivoima tuottaa vuonna 2008 ~ 3,5 % Euroopan sähköstä ~ 7 % Saksan sähköstä (tavoite 25% vuonna 2030) > 10 % Espanjan sähköstä > 20 % Tanskan sähköstä (tavoite 35% vuonna 2015) Tuulivoimainvestoinnit vuonna 2007 2. suurimmat investoinnit sähköntuotantoon USAssa (vuonna 2007: 30% kaikesta uudesta kapasiteetista) Kapasiteettimuutokset Euroopassa 2007 (Net capacity additions/reductions) 2007: Wind power 8,504 MW; Gas 8,226 MW; Coal (-750 MW); Nuclear (-1,203 MW) Source: Platts PowerVision and EWEA)

7 Tuulivoima maailmalla- markkinat 2006/2007
2007 /MW 5244 1667 1800 3500 3400 20000 2

8 Euroopan tuulivoima vuoden 2007 lopussa

9 Summaus markkinoiden kehityksestä globaalisti ja Euroopassa
Tuulivoimamarkkinat kasvoivat 1000% vuodesta 1997 (1500 MW) vuoteen 2006 (15000 MW) Viimeisin kasvuennuste vuosille nyt noin 25 % / vuosi mikä pitää voimaloiden hinnat korkealla - vuoteen 2020 mennessä globaalit markkinat kertaistuvat vuoteen 2006 verrattuna  Tuulivoimasta tulee globaalisti merkittävin yksittäinen uuden sähkön tuotannon muoto vuosimarkkinoiden ollessa mrd € Epäjohdonmukaisen edistämispolitiikan aiheuttama kotimarkkinoiden puuttuminen tuulivoimalta Suomessa on aiheuttanut sen että Suomen tuulivoimateollisuus ei ole kasvanut markkinoiden mukana - seurauksena satojen teollisuustyöpaikkojen menettäminen (nyt 3000) Nykypolitiikan jatkuminen maksaa vuonna 2020 tuhansia työpaikkoja

10 Tuulivoiman tuotanto Suomessa
V lopussa ~122 MW Teho (sis. käyttöönottovaiheen voimalat) n. 122 MW vuoden 2007 lopussa kasvua noin MW vuonna 2007 Tuotanto 153 GWh v. 2006, 0,2 % sähkön kulutuksesta Ahvenanmaalla (oma kantaverkko) nyt tuulivoiman osuus 23 % sähkön kulutuksesta, nousee lähivuosina 70 %:iin Keskiteho nimellistehosta: noin 20% vanhemmille voimaloille noin 25% uudemmille voimaloille noin 35% parhailla paikoilla

11 Mahdollisuudet lähivuosina Suomessa: VTT: ylläpitämä projektitilastointi

12 Tuulivoiman mahdollisuudet vuoteen 2020 Suomessa
Moderneilla korkeilla torneilla varustetuilla tuulivoimaloilla on Suomen kustannustehokas maalle rakennettava tuulivoimapotentiaali monikymmenkertainen aiempiin arvioihin verrattuna Voimalakoon kasvaessa on jo nyt mahdollista rakentaa tuhansia megawatteja tuulivoimaa merelle - resurssi kasvaa voimalakoon kasvaessa Tuulivoimaresurssi määritettävä tuotantohinnan funktiona

13 Hinta-potentiaali käyrä - USA

14 Pullonkaula suunnittelussa - Ajanmukaisen Tuuliatlaksen Puute
Nykyinen tuuliatlas vuodelta 1991 lähes käyttökelvoton pääosaan, jos ei kaikkiin sijoituspaikoista mittaukset liian matalalta mittaukset vääristä paikoista mallit vanhentuneita ja epätarkkoja Tuuli- ja toimintaolosuhteet tulee tuntea m korkeudessa Perusta toimintamahdollisuuksille ja investointisuunnitelmille Perusta tukitoimien mitoitukselle eli hinta-potentiaalikäyrän määrittämiselle Suomen tuuliatlas, 1991, Ilmatieteen laitos

15 Tuuliresurssin kartoitus: Ruotsi
Ruotsissa 1. Tuuliatlaksen päivitys 2. Resurssikartoitus vuodelle 2020 ”Vindkraft i framtiden – Realiserbar potential i Sverige år 2020” 3. Löydetty > 600 TWh potentiaalia, josta 30 TWh käyttöön vuoteen 2020 (20 TWh maalle 10 TWh merelle) = % Ruotsin velvoitteesta Seuraus: Projekteja eri suunnittelun vaiheessa yhteensä jo 45 TWh Affärsväldenin mukaan

16 Tuulivoimapotentiaali eri nykyarvioiden mukaan (ilman kustannuskäyrää)
Maakuntakaavojen alueilla max MW ~ 30 TWh/a Arvioitu teknis-taloudellinen potentiaali v ~2000 MW ~5 – 6 TWh (KTM, Pöyry) Tehokkain edistämiskeinoin v ~3000 MW = ~10 TWh (Teknologiateollisuus ry)

17 10 TWh tuulivoimaa vuoteen 2020 vaatii runsaasti tukea
Jos valitaan väärä tukimuoto ja/tai väärät tukitasot kokonaissumma nousee todennäköisesti jopa kaksi kertaa suuremmaksi kuin oikein mitoitetulla ja oikein suunnitellulla tukijärjestelmällä. Tarvitaan rehellisyyttä ja tinkimistä omista eduista kansallisen edun nimessä! Sähköntuottajan (ET) kanta (vastoin omaa konsulttiselvitystään): Sertifikaattijärjestelmä on ohjauskeino, joka soveltuu hyvin avoimille sähkömarkkinoille ja edistää kustannustehokkaita investointeja uusiutuvaan energiaan. Siitä on kokemuksia (millaisia?, toim. huom.) muun muassa Ruotsista ja Englannista. Suurien sähkön käyttäjien etuja ajava ElFi Oy (käyttäen ET:n selvitystä): Pidämme sertifikaattijärjestelmää nykyisten sähkömarkkinoiden kanssa huonosti yhteensopivana, epävarmana, kilpailua edistämättömänä sekä kalliina uusiutuvan energian tukijärjestelmänä yhteiskunnalle ja sähkönkäyttäjille. ElFi ei kannata sertifikaattijärjestelmän käyttöönottoa kansalliseksi uusiutuvien tukijärjestelmäksi.

18 Miksi erilaisia lausuntoja ?
Tuulivoima korvaa pääosin hiililauhdetta, jolla on korkea muuttuva tuotantokustannus  sähkön markkinahinta laskee Tuulivoima saadaan markkinoille subventoimalla  lisäkustannus sähkön kokonaishintaan Sähkön markkinahinnan laskiessa häviäjinä ovat olemassa olevat tuottajat ja voittajina suuret sähkön käyttäjät  eri intressitahoilla eri käsitys tarvittavista tukitoimista

19 Johtopäätöksiä Tuulivoima voidaan vuoteen 2020 mennessä lisätä helposti 10 TWh vuosituotantoa vastaten - optimaalinen jako maa/merituulivoimaan ja kustannustaso vaatii lisäselvittämistä - tämä on käynnistetty tuuliatlaksen päivittämisellä Tarkasteltaessa oikeita tukitoimia kannattaa kansallista etua silmälläpitäen kuunnella Teknologiateollisuuden (TT) toimialaryhmiä ja energiaintensiivistä teollisuutta (ElFi Oy) - ei Sähkön nykyisiä tuottajia (ET) ja sitä lähellä olevia tahoja (mm. Fingrid Oyj)


Lataa ppt "Tuulivoima Suomessa: tilanne ja riittävyys"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google