Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajankohtaiskatsaus opetuksen uudistuksiin kestävän kehityksen näkökulmasta 2010 -2014 •Yleissivistävässä koulussa nykyiset opetussuunnitelman perusteet.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajankohtaiskatsaus opetuksen uudistuksiin kestävän kehityksen näkökulmasta 2010 -2014 •Yleissivistävässä koulussa nykyiset opetussuunnitelman perusteet."— Esityksen transkriptio:

1 Ajankohtaiskatsaus opetuksen uudistuksiin kestävän kehityksen näkökulmasta 2010 -2014 •Yleissivistävässä koulussa nykyiset opetussuunnitelman perusteet ja keke-strategiat voimassa •Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkintojen perusteet uudistettu 2009 ja niissä keke mukana ammattiosaamisessa ja avaintaidoissa •Tiukentuvat ympäristösäädökset/ohjeet koskevat myös kouluja Marja-Leena Loukola

2 Velvoitteita uudistuksille Hallitusohjelma Valtionhallinto velvoitetaan ja kuntia kannustetaan tekemään omaa toimintaansa koskevat keke- ohjelmat vuoteen 2010 mennessä Valtioneuvoston periaatepäätös kestävistä hankinnoista Ympäristönäkökohdat huomioitava 70 % hankinnoista v.2010 ja kaikissa hankinnoissa v.2015 Kasvihuonekaasujen päästöt Vuoden 1990 tasosta 20% 2020, 80% 2050 …. Marja-Leena Loukola

3 Kestävä kehitys yleissivistävän koulun ops- uudistuksessa Kansalaisen taidot – ihmisenä kasvamisen taitoja Voimassa olevien opetussuunnitelmien perusteiden aihekokonaisuuksien sisällöt jäävät ops - perustetyössä päätettäväksi Keke esityksessä ympäristö, luonnontieto ja teknologia – oppiainekokonaisuudessa selvimmin Marja-Leena Loukola

4 Elämäntapaan tarvitaan suuria muutoksia Ilmastonmuutoksen hidastamiseen tarvitaan kaikkia Kasvihuonepäästöt vuoden 1990 tasosta v. 2020 20% ja v.2050 80% Asumiseen, liikenteeseen ja ruokakulttuuriin suuria muutoksia Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki ylittänyt maapallon kantokyvyn 1980-luvulta alkaen, vuonna 2010 kantokyky ylittyi 40 prosentilla Maailman ylikulutuspäivä v.2010 21.8. (v. 2006 9.10.), Biodiversiteetin väheneminen Marja-Leena Loukola

5 Muutoksentekijöiksi voimaantuminen •Kyky tarkastella liikkumista, asumista, ruokailua.. eri näkökulmista ja nähdä vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia •Usko omien kestävien ratkaisujen vaikutuksiin •Kyky verkostoitua ja saada muita mukaan •Kansalaisyhteiskunnassa tarvittavien toimintatapojen hallinta Marja-Leena Loukola

6 Meneillään olevia prosesseja •OKM-vetoinen valtakunnallinen yhteistyöryhmä •Globaalikasvatus, kestävä kehitys ja kansalaisvaikuttaminen – hankkeita koordinoi Ulvilan kaupunki, Inkeri Hannula ja Arja Kemppainen •Keke-ohjelmia tehdään kunnissa kaikilla sektoreilla, tuki koulujen työlle vahvistunut •Alueellisia verkostoja ja kehittämiskeskuksia •YK:n keke - verkostoyliopiston yksikkö perusteilla Espooseen, RCE Finland, Regional Centre of Expertice Marja-Leena Loukola

7 Kestävän kehityksen verkkopalvelu www.edu.fi/teemat/keke Ajankohtaista Tietoa kampanjoista ja tapahtumista Teemoja, taustatietoa ja tehtäviä Tietoisuus aktivoi toimintaan Ilmastonmuutos Monimuotoisuuden vaaliminen Energian tuotanto ja käyttö Ympäristötietoiseksi kuluttajaksi Jätteet hyötykäyttöön Vaihtoehtoja liikkumiseen Marja-Leena Loukola

8 Koulukampanjat •ENO-verkkokoulun ilmastonmuutoskampanja 19.- 25.1. www.eno.joensuu.fi/suomeksiwww.eno.joensuu.fi/suomeksi •CONNECT- Liikenteen ja ilmastonmuutoksen maailmanlaajuinen koulukampanja www.co2nnect.org www.co2nnect.org •Ympäristörata syksyllä www.4h.fi/ymparistoratawww.4h.fi/ymparistorata •Pohjoismainen ilmastopäivä 11.11., opetusministerit www.klimanorden.org www.klimanorden.org Marja-Leena Loukola

9 Lähettiläs-toiminta Liikenne-lähettiläät kouluvierailuilla vuodesta 2006, lähes 500 kouluvierailua, tavoitettu noin 9000 nuorta vuoden 2009 loppuun mennessä, Nuorten Akatemia Rahoitus vuonna 2010 TEM:ltä Ilmari- ilmastolähettiläät, Luonto-Liitto Marja-Leena Loukola

10 PAIKALLISESTA YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMISEEN Tavoitteena kestävän elämän- tavan ja ammatillisen osaamisen oppiminen Tavoitteena kestävyyden periaatteilla toimiva yhdyskunta Tavoitteena ekotehokas, sosiaalisesti kestävä, yhteiskuntavastuullinen työympäristö Miten voidaan helpottaa koulujen mukaan pääsyä erilaisiin paikallisiin hankkeisiin? Miten koulu löytää osallistumisen ja vaikuttamisen paikkoja? Miten eri hallintokuntien ja avainsidosryhmien osaaminen saadaan koulujen voimavaraksi? Miten koulujen osaaminen voi auttaa muita toimijoita?


Lataa ppt "Ajankohtaiskatsaus opetuksen uudistuksiin kestävän kehityksen näkökulmasta 2010 -2014 •Yleissivistävässä koulussa nykyiset opetussuunnitelman perusteet."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google