Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esimies ja eurot - tulosta ja hyvinvointia!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Esimies ja eurot - tulosta ja hyvinvointia!"— Esityksen transkriptio:

1 Esimies ja eurot - tulosta ja hyvinvointia!
Jarna Savolainen P

2 Esimies työhyvinvoinnin johtajana
Esimiesasemassa vaikutat päivittäin työhyvinvointiin – olet tärkeässä roolissa! Esimiehenä joudut resursoimaan ja perustelemaan työhyvinvointityötä ylemmälle johdolle. Esimies ja eurot – työhyvinvointi johtamisessa –opas (TTK) auttaa tunnistamaan, tiedostamaan ja ymmärtämään työhyvinvoinnin häiriöitä. JA vaikuttamaan kehityksen suuntaan. Mitä kustannuksia työpaikalle aiheutuu, jos esimiehenä ohitat työhyvinvoinnin häiriöt? Mitä työhyvinvoinnin häiriöt ovat ja miten ne heijastuvat työyksikköösi? Miten työtä kehittämällä otat koko työyksikkösi mukaan työhyvinvoinnin kehittämiseen?

3 Ratkaisukeskeinen vaikuttavuusympyrä

4 Työhyvinvoinnin määritelmä
Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota tekevät ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt hyvin johdetussa organisaatiossa. Työ koetaan mielekkääksi ja palkitsevaksi. Työ tukee elämänhallintaa. (Työhyvinvointi – uudistuksia ja hyviä käytäntöjä, TTL/EU Progress –rahoitusohjelma, 2009) Työhyvinvointikortti *

5 Vaasan ikäihmisten palvelukeskus: välitön asiakastyö
48 -> 68 %

6 Hukka-aika minimiin Lähde: Esimies ja eurot – työhyvinvointi johtamisessa, TTK, 2013

7 Terveys, hyvinvointi ja työkyky
Ei sairautta, voi hyvin On sairaus, voi hyvin TERVEYS SAIRAUS Sairauden tai sen puutteen, työkyvyn ja hyvinvoinnin yhteys ei ole yksiselitteinen. Haasteellisin työhyvinvoinnin ja varhaisen tuen näkökulmasta on ryhmä ” ei sairautta, ei voi hyvin” . Sairauden puute ei ole aina tae työkyvystä, eikä sairaus aiheuta läheskään aina työkyvyttömyyttä (esim. hallinnassa olevat pitkäaikaissairaudet melko yleisiä työssä olevilla). Lähde: Jouni Puumalainen kirjassa Työterveyshuolto ja kuntoutus. Sosiaali- ja terveysministeriö selvityksiä 2007:60, STM 2008.) Dian selitystä mukaellen lähdetekstiä:  Työikäisen ihmisen sairaus ei yleensä johda työkyvyn menettämiseen. Työn ja terveyden väliset suhteet ja tilanteet arvioitaessa työkykyä ja tarvittavia tukitoimia voivat olla monimutkaisia. Diassa on esitetty nelikenttänä sairauden ja hyvinvoinnin yhteydet. Kuvasta voidaan nähdä, että sairaudesta huolimatta ihminen saattaa kokea voivansa hyvin, mutta toisaalta terve ihminen ei välttämättä katso voivansa hyvin.   Työterveyshuollon roolista (lainaus lähteestä): ”Työntekijän kokonaisterveydentilasta, sairaanhoidollisista tarpeista ja sairauskäyttäytymisestä riippuu, kuinka tarkasti työterveyshuollon on seurattava tilannetta ja kuinka paljon sen on tuettava työntekijää. Sairauspoissaolojen seurannassa työterveyshuolto pyrkii arvioimaan mahdollisimman oikea-aikaisesti työntekijän työkykyä ja kuntoutustarvetta. Työterveyshuollon toiminnan tavoite on myös varmistaa kaikissa olosuhteissa työssä jatkamisen ja työhön paluun hyvät edellytykset. Näin ollen on tärkeää, että sairauspoissaolon aikana työntekijän terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä tuetaan ja häntä aktivoidaan jo toipumiskaudella. Sairauspoissaolon aikana olisi myös selvitettävä, tarvitaanko työhön paluun onnistumiseksi työjärjestelyitä ja miten osatyökykyisyysaikaa voidaan hyödyntää (esim. osasairauspäiväraha tai työkokeilu).” Ei sairautta, ei voi hyvin On sairaus, ei voi hyvin ”PAHOINVOINTI” (Jouni Puumalainen kirjassa Työterveyshuolto ja kuntoutus. Sosiaali- ja terveysministeriö selvityksiä 2007:60, STM ) Työhyvinvointikortti *

8 Häiriökäytös kuriin Viidennes työntekijöistä keskikokoa suuremmassa sairaalassa koki joko toisen työntekijän tai oman esimiehensä käytöksen häiritsevän työntekoa 8 tuntia viikossa. -> tehoton työaika € Häiriökäytös tervehtimättä jättäminen kiroilu, kiukuttelu ja loukkaavat kommentit kiitoksen ja anteeksipyynnön puute paheksuvat tai aggressiiviset eleet tarpeeton, julkinen ja toistuva kritiikki toisten mielipiteiden toistuva huomiotta jättäminen, tiedottamatta jättäminen omien töiden tai muiden velvollisuuksien laistaminen, toisten syyttely omista virheistä selän takana ja vääristellen puhuminen Lähde: Heiskanen, A

9 Ei-toivottu henkilöstövaihtuvuus
Yksi vaihtuva kokenut työntekijä aiheuttaa yritykselle euron liiketuloksen menetyksen. Arviossa on huomioitu vaihtuvuuden kustannukset: työsuhteen lopettamiskulut (tuottavuuden lasku työsuhteen lopussa, hallinnollinen työ, lähtöhaastattelu), rekrytointikulut (ilmoitukset, työvoimatoimiston käyttö), työhönottokulut (seulontamenetelmien käyttö, työhaastattelut, lääkärintarkastukset, hallinnollinen työ) ja koulutus- ja opastuskulut (työhön opastajan palkat, tuottavuuden menetykset opastuksen aikana). Lähde: Esimies ja eurot – työhyvinvointi johtamisessa, TTK, 2013

10 Terveys, hyvinvointi ja työkyky
Ei sairautta, voi hyvin On sairaus, voi hyvin TERVEYS SAIRAUS Sairauden tai sen puutteen, työkyvyn ja hyvinvoinnin yhteys ei ole yksiselitteinen. Haasteellisin työhyvinvoinnin ja varhaisen tuen näkökulmasta on ryhmä ” ei sairautta, ei voi hyvin” . Sairauden puute ei ole aina tae työkyvystä, eikä sairaus aiheuta läheskään aina työkyvyttömyyttä (esim. hallinnassa olevat pitkäaikaissairaudet melko yleisiä työssä olevilla). Lähde: Jouni Puumalainen kirjassa Työterveyshuolto ja kuntoutus. Sosiaali- ja terveysministeriö selvityksiä 2007:60, STM 2008.) Dian selitystä mukaellen lähdetekstiä:  Työikäisen ihmisen sairaus ei yleensä johda työkyvyn menettämiseen. Työn ja terveyden väliset suhteet ja tilanteet arvioitaessa työkykyä ja tarvittavia tukitoimia voivat olla monimutkaisia. Diassa on esitetty nelikenttänä sairauden ja hyvinvoinnin yhteydet. Kuvasta voidaan nähdä, että sairaudesta huolimatta ihminen saattaa kokea voivansa hyvin, mutta toisaalta terve ihminen ei välttämättä katso voivansa hyvin.   Työterveyshuollon roolista (lainaus lähteestä): ”Työntekijän kokonaisterveydentilasta, sairaanhoidollisista tarpeista ja sairauskäyttäytymisestä riippuu, kuinka tarkasti työterveyshuollon on seurattava tilannetta ja kuinka paljon sen on tuettava työntekijää. Sairauspoissaolojen seurannassa työterveyshuolto pyrkii arvioimaan mahdollisimman oikea-aikaisesti työntekijän työkykyä ja kuntoutustarvetta. Työterveyshuollon toiminnan tavoite on myös varmistaa kaikissa olosuhteissa työssä jatkamisen ja työhön paluun hyvät edellytykset. Näin ollen on tärkeää, että sairauspoissaolon aikana työntekijän terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä tuetaan ja häntä aktivoidaan jo toipumiskaudella. Sairauspoissaolon aikana olisi myös selvitettävä, tarvitaanko työhön paluun onnistumiseksi työjärjestelyitä ja miten osatyökykyisyysaikaa voidaan hyödyntää (esim. osasairauspäiväraha tai työkokeilu).” Ei sairautta, ei voi hyvin On sairaus, ei voi hyvin ”PAHOINVOINTI” (Jouni Puumalainen kirjassa Työterveyshuolto ja kuntoutus. Sosiaali- ja terveysministeriö selvityksiä 2007:60, STM ) Työhyvinvointikortti *

11 Työkyvyttömyyseläköitymiselle vaihtoehtoja
Joka vuosi siirtyy liki suomalaista työkyvyttömyyseläkkeelle. Yleisimmät syyt siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle olivat vuonna 2013 tuki- ja liikuntaelinsairaus (35 %) tai mielenterveyden häiriö (28 %). Pitkittyneillä, eli yli 90 päivää kestävillä sairauslomilla, on vuosittain noin työsuhteessa olevaa työntekijää. Työkyvyttömyyseläköityvän keski-ikä on 51,9-vuotta. Keskimääräinen toteutunut työura v noin 36 vuotta (mediaani). Eläkeaika v päättyneissä eläkkeissä noin 22 vuotta. Lähde:

12 Lähde: www.lahitapiola.fi

13 Hyvä arki ja toimiva työyhteisö kaikkein tärkeimmät voimavarat
Esimiehen vastuulla on rakentaa työnteon puitteet sellaisiksi, että työstä, työn onnistumisista ja kipukohdista keskustellaan työpaikalla. Työn kehittäminen on opittava ja jatkuva asia – sitä ei voi käynnistää tarpeen tullen käskyttämällä. Työilmapiiri innoituksen lähteenä – yhteiset arvot tärkeitä! Asiakastarpeet esiin ja kehittämisen suunta selväksi Palaverikäytännöt kuntoon Lähde: Esimies ja eurot – työhyvinvointi johtamisessa, TTK, 2013

14 Vahvista yhdessä tekemisen peruspilareita
Suostuminen keskusteluun Haasteellisissa tilanteissa ratkaisukeskeisesti toimiminen Vastuun ottaminen Reilujen pyyntöjen esittäminen Toisten työpanokseen luottaminen Omien näkemysten asiallinen perustelu Toisen osaamisesta kiittäminen Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen Omien tunteiden hillitseminen Avoin keskustelu ongelmien ratkaisemisesta Lähde: Esimies ja eurot – työhyvinvointi johtamisessa, TTK, 2013

15 Malli varhaisesta tuesta työkykyongelmissa

16 Esimies työhyvinvoinnin johtajana
Lähde: Esimies ja eurot – työhyvinvointi johtamisessa, TTK, 2013

17 Porinatehtävä Mitä ajatuksia esitys herätti sinussa esimiehenä?
Miten työhyvinvoinnin johtaminen näkyy sinun työpaikallasi tällä hetkellä?


Lataa ppt "Esimies ja eurot - tulosta ja hyvinvointia!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google