Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Virvatuli-arvioinnin jälkeen Virvatuli-koulutusseminaariVantaalla 13.9.2013/Carita Välitalo.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Virvatuli-arvioinnin jälkeen Virvatuli-koulutusseminaariVantaalla 13.9.2013/Carita Välitalo."— Esityksen transkriptio:

1 Virvatuli-arvioinnin jälkeen Virvatuli-koulutusseminaariVantaalla 13.9.2013/Carita Välitalo

2 Esityksen kulku  Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu  Virvatuli-arvioinnin aikataulu  Arvioinnin tulokset  Kehittämiskohteiden valinta  Tavoitteet ja toimenpiteet  Nähdyksi -hanke  Mitä olemme oppineet?

3 Tikkurilan Teatteri-ja Sirkuskoulu  Teatterikoululaisia 210 (19 ryhmää)  Sirkuskoululaisia 92 (9 ryhmää)  Henkilökunta: rehtori, kolme kuukausipalkkaista opettajaa, seitsemän tuntipalkkaista opettajaa, osa- aikaiset toiminnanjohtaja, tuottaja ja puvustaja  Produktiokohtaisesti: pukusuunnittelijoita, valo- ja äänisuunnittelijoita, lavastajia sekä teknistä henkilökuntaa  Toimitaan Vantaan kaupungin tiloissa  Vuosittain oppilasnäytöksiä käy katsomassa noin 2500 katsojaa (esityskertoja noin 50)

4 Arvioinnin aikataulu  Keväällä 2012 arviointityöryhmä aloittaa työskentelyn  Syksyllä 2012 kyselyt oppilaille, opettajille ja huoltajille  Talvella 2012-2013 kyselytulosten läpikäynti  Keväällä 2013 arvioinnin tulokset ja jatkotoimenpiteistä sopiminen  Jatkokyselyt keväällä 2014 ja keväällä 2015

5 Arvioinnin tulokset – näissä olemme onnistuneet  Ilo ja hyvä taidesuhde  Muut taidot (oppilaan yhteistyötaidot ja kehon tuntemus)  Opetuksen suunnittelu ja arviointi (opettajan oman työn arviointi)  Ilmapiiri

6 Olemme onnistuneet hyvin tai riittävän hyvin  Taidot ja tiedot taideaineessa  Omaehtoisuus ja luovuus  Aineenhallinta sekä pedagoginen ja taiteellinen osaaminen  Oppilaan kohtaamisen taidot  Opettajat työyhteisön jäseninä

7  Tilat ja välineet  Opetus, edellytysten luominen oppimiselle ja ajankohtaisuus  Opetuksen järjestäminen  Tasa-arvo  Opetussuunnitelmatyö  Ulkoinen viestintä

8 Emme ole onnistuneet niin hyvin  Opiskelutaidot (oppilaiden itsearviointi, itsenäinen harjoittelu)  Osallisuus ja vaikuttaminen oppilaitoksen sisällä (vanhemmat)  Kansainvälinen toiminta  Oppilasarvioinnin osaaminen

9 Kehittämiskohteiden valinta 1. Oppilasarviointi ja oppilaiden itsearviointi ja palautteen antaminen 1. Oppilasarviointi ja oppilaiden itsearviointi ja palautteen antaminen 2.Tiedottaminen ja viestintä 2.Tiedottaminen ja viestintä 3.Vanhempien osallistaminen ja toiminnan tutuksi tekeminen 3.Vanhempien osallistaminen ja toiminnan tutuksi tekeminen 4. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen

10 Tavoitteet 1.Oppilasarvionti ja oppilaan itsearviointi on suunnitelmallista, niihin on selkeät työkalut ja ne dokumentoidaan asianmukaisesti. 1.Oppilasarvionti ja oppilaan itsearviointi on suunnitelmallista, niihin on selkeät työkalut ja ne dokumentoidaan asianmukaisesti. 2.Vanhemmat ja oppilaat saavat tarpeellista ja ajantasaista tietoa oppilaitoksen toiminnasta (muutokset, esitykset, lisäharjoitukset, tapahtumat, retket, peruuntumiset, tilojen muutokset, opettajan vaihtuminen jne.) 2.Vanhemmat ja oppilaat saavat tarpeellista ja ajantasaista tietoa oppilaitoksen toiminnasta (muutokset, esitykset, lisäharjoitukset, tapahtumat, retket, peruuntumiset, tilojen muutokset, opettajan vaihtuminen jne.) 3.Vanhemmat tuntevat lukuvuoden tavoitteet ja toimintatavat sekä saavat riittävästi tietoa niiden toteutumisesta. Itsenäisesti toimiva vanhempaintoimikunta. Itsenäisesti toimiva vanhempaintoimikunta. 4.Olemme aktiivisia toimijoita kansainvälisellä lapsi- ja nuorisoteatterikentällä. lapsi- ja nuorisoteatterikentällä.

11 Oppilasarviointi ja oppilaan itsearviointi sekä palautteen antaminen Tavoite: Oppilasarviointi ja oppilaan itsearviointi on suunnitelmallista, niihin on selkeät työkalut ja ne dokumentoidaan. Oppilasarviointi ja oppilaan itsearviointi on suunnitelmallista, niihin on selkeät työkalut ja ne dokumentoidaan. Toimenpiteet: Kehittämishanke Kehittämishanke  Nähdyksi  OPH:n kehittämishanke  Hanke toteutetaan elokuu 2013-toukokuu 2014

12 Tiedottaminen ja viestintä Tavoitteet: Vanhemmat ja oppilaat saavat tarpeellista ja ajantasaista tietoa oppilaitoksen toiminnasta (muutokset, esitykset, lisäharjoitukset, tapahtumat, retket, peruuntumiset, tilojen muutokset, opettajan vaihtuminen jne.) Vanhemmat ja oppilaat saavat tarpeellista ja ajantasaista tietoa oppilaitoksen toiminnasta (muutokset, esitykset, lisäharjoitukset, tapahtumat, retket, peruuntumiset, tilojen muutokset, opettajan vaihtuminen jne.) Toimenpiteet:  Hallintohenkilöstä pohtii tiedottamiseen ja viestintään liittyviä kysymyksiä  Tehdään tarvittavat toimenpiteet, siten että muutokset käynnissä syksyllä 2013  Uudet kyselyt liittyen tiedottamisen ja viestinnän onnistumiseen tehdään kesäkuussa 2014, tulokset vanhempainiltaan syksyllä 2014

13 Vanhempien osallistaminen ja toiminnan tutuksi tekeminen Tavoite: Vanhemmat tuntevat lukuvuoden tavoitteet, toimintatavat ja saavat tietoa niiden toteutumisesta. Toimenpide: Elokuussa 2013 opettajien suunnittelupäivässä suunniteltiin miten lukuvuoden tavoitteista, toimintatavoista ja tietoa niiden toteutumisesta tiedotetaan : Synopsiksen (sähköinen kirje) yhteydessä lähetetään vanhemmille tiedote, jossa kuvataan lukuvuoden tavoitteet ja sisällöt sekä kuvataan lyhyesti, kuinka ryhmän toiminta on lähtenyt käyntiin. Tavoite: Itsenäisesti toimiva vanhempaintoimikunta. Toimenpide: Vanhempainillassa lokakuussa 2013 vanhemmille esitellään asia. Vastuuhenkilönä toimii Tikkurilan Teatteri ry:n hallituksessa istuva vanhempien edustaja.  arvioidaan keväällä 2015, tulokset vanhempainiltaan 2015

14 Kansainvälinen toiminta Tavoite: Olemme aktiivisia toimijoita kansainvälisellä lapsi- ja nuorisoteatterikentällä. Toimenpide: Tammikuussa 2014 perustetaan kv-työryhmä.

15 Nähdyksi Teatteritaiteessa arviointi tulee vääjäämättä lähelle oppilaan omaa persoonaa. Oppilaan temperamentti, persoona ja keho ovat voimakkaasti läsnä opiskelussa. Se tekee oppilasarvioinnin ja palautteenannon teatteritaiteessa haastavaksi

16 Nähdyksi Nähdyksi -hankkeessa pyritään saamaan oppilaiden ja opettajien näkemyksiä esille taiteen keinoin ja kehittää toiminnallisin työtavoin menetelmiä opettajien toteuttamaan oppilasarviointiin sekä oppilaiden itsearviointiin

17 Tavoitteet   kehittää teatterikoulun arviointi- ja palautteenantokäytäntöjä.   saada opettajille tietoa ja taitoa oppilasarviointiin ja työparikäytännöllä apua arvioinnin ja palautteen annon toteuttamiseksi käytännön opetustyössä.   oppilaille tietoa teatterin opiskeluun liittyvistä ilmiöistä ja kehittää välineitä itsearviointiin ja arviointikeskusteluun yhdessä opettajan kanssa.

18 Nähdyksi   Tutkimusryhmä prosessoi tutkimuskysymyksiä omassa ryhmässään sekä toteuttaa työpajamaisia toiminnallisia tutkimuksia koko kouluyhteisölle.   Hankkeen synnyttämä tieto, menetelmät ja kokemukset koostetaan esityksen muotoon, joka sitten toteutetaan teatterikoulun oppilaille, vanhemmille sekä laajemmin teatterikoulun viiteryhmille ja muulle taiteen perusopetuskentälle.

19 Mitä olemme oppineet?  Arviointityöryhmän kokoonpanoa kannattaa miettiä  Kyselyn pituus  ”Porkkana” kyselyyn vastanneille?  Meillä on osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa  Kehittämisessä on hyvä lähteä läheltä, eli ottaa käyttöön sitä osaamista jota jo on käytettävissä  Mistä onnistumiset/vahvuudet kertovat? Miten niistä pidetään kiinni?


Lataa ppt "Virvatuli-arvioinnin jälkeen Virvatuli-koulutusseminaariVantaalla 13.9.2013/Carita Välitalo."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google