Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tieto- hallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tieto- hallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tieto- hallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen valmistautuminen haku- ja valintajärjestelmäuudistukseen 10.03.2014 Ossi Raatikainen, CSC

2 Sisältö •Yleiskatsaus •Aikataulu ja vaikutukset korkeakouluihin •Tilanneseuranta korkeakoulujen näkökulmasta •Tutkintoon johtamattoman koulutuksen organisointi •Korkeakoulujen toimenpiteet käyttöönotossa •Toimenpiteet

3 Yleiskatsaus •Seuraavan julkaisun aikataulua joudutaan hyvin todennäköisesti siirtämään! –Julkaisun piti olla 21.3. –Siirtyy huhti-toukokuun vaihteeseen –Käsitellään seuraavassa KSHJ-ohjausryhmässä 27.3. –OHA-verkostojen yhteistapaaminen 12.3. OPH esittelee tilannekatsauksen •OPI mukana korkeakoulujen näkökulmasta •OPI-OPH –yhteistyö erittäin hyvää ja avointa, äärimmäisen tärkeää jatkonkin kannalta

4 Aikataulu Lähde: KSHJ-ohjausryhmä E.N. 18.12.2013

5 Aikataulumuutoksen vaikutukset 1/4 •Sovitut työpajat –Koulutustarjonnan työpaja 19.3. •Suunnittelukokous 11.3. •Ei vaikutusta näihin –Valintaperusteiden mallintaminen •Kaikkea korkeakoulutoteutusta ei tuolloin ole olemassa •Ei mahdollista valintaperusteiden kokonaismallinnusta tai tallennusta täysipainoisesti •Tuotantoon vasta kesällä 2014 •Valintaperusteet täytyy olla mallinnettuna järjestelmään noin elo- syyskuun vaihteessa –CodeCamp rajapinnoista huhtikuun alussa •Enimmäkseen tilanne sama rajapintojen osalta kuin tällä hetkellä •Esim. hakemuksen rajapintojen osalta OPH ei pysty lupaamaan mitään

6 Aikataulumuutoksen vaikutukset 2/4 •Rajapinnat yleisesti –Valintojen aikana tehtävät integraatiot oltava tehtynä korkeakoulujen osalta syyskuun alussa –Valintojen jälkeiset integraatiot samoin –Rajapintojen testaaminen suuri haaste •Ei voi testata tietenkään ennen kuin rajapinnat ovat olemassa •OPH testaa ensin, tämän jälkeen QA- tai koulutusympäristössä •Kaikki riippuu siitä, milloin rajapinnat valmistuvat

7 Aikataulumuutoksen vaikutukset 3/4 •Hyväksymistestaus –Viime testauksen havaintojen korjaus menossa, korjausten todentamiseen ei ole aikaa aikataulun kriittisyyden vuoksi •Korjaukset hyväksytään OKM:ssä •Vain kriittisimmät korjataan, näitä vajaa 1/5 havainnoista (noin 25/139 kpl) •Koulutukset alkavat 25.3. ja korjaukset pitäisivät olla valmiita 17.3. –Seuraava hyväksymistestaus toukokuussa •Uusi versio tulee huhti-toukokuussa, se pitää testata ensin OPH:n toimesta ja asentaa testiympäristöön korkeakouluja varten •Jos OPH:n aikataulu pitää, hyväksymistestaus aikaisintaan toukokuun toisen viikon lopulla •Hyväksymistestauksen loppuun suorittaminen siirtynee syksyyn, tästä OPH neuvottelee ministeriön kanssa •Testausten havaintojen korjaaminen ajoittuu näillä näkymin kesälle ja alkusyksyyn

8 Aikataulumuutoksen vaikutukset 4/4 •Koulutustarjonnan tallentamisen takaraja on edelleen 12.6. •Yleistilanne OPH:n toteutuksen osalta aikataulun ja laadun suhteen kriittinen –Tavoitteena saada välttämättömin toiminnallisuuksin toimiva järjestelmä syksyksi –Korkeakoulujen on varauduttava toimimaan äärimmäisen nopeasti kaikkeen Opintopolkuun liittyvän suhteen –Mikäli korkeakoulut eivät ehdi esim. integroitumaan Opintopolkuun, on suunniteltava konkreettinen varasuunnitelma •Manuaalinen käsittely ainut vaihtoehto? –Opintopolusta saa tarvittaessa tiedot ulos tiedostona

9 Opintopolun tilanneseuranta korkeakoulujen näkökulmasta •Tilannetta seurataan OPI:n Opintopolkuryhmän toimesta kaksi kertaa kuukaudessa –TilanneseurantataulukkoTilanneseurantataulukko •Korkeakouluissa tehdään paljon työtä kokonaisuuteen liittyen –Koulutustarjonta suurilta osin hyvällä mallilla •Tulossa työpaja 19.3. –Valintaperusteiden mallintaminen •Työpaja huhtikuun puolivälissä •Tällöin ei kuitenkaan kaikkea korkeakoulujen toiminnallisuutta –Tilaisuus ”esitestaustyyppinen” –CodeCamp huhtikuussa •Korkeakoulujen riskitaso edelleen korkea

10 Tutkintoon johtamattoman koulutuksen organisointi 1/2 •Tutkintoon johtamattoman koulutuksen työpaja 4.3. –Käyttäjänhallinta ja rajapinnat sekä tietomalli •Mitä tarpeita tutkintoon johtamaton koulutus asettaa käyttäjänhallinnalle? •Miten tiedonsiirrot toimivat •Mitä tiedonsiirtoja tarvitaan? –Koulutustarjonnan tallentaminen •Miten opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja tallennetaan? •Mitä tarpeita tarjonnan tallentamiselle tai tarjontatietojen siirtämiselle on? –Koulutusten esittäminen ja löytäminen •Miten tarjontatiedot näkyvät opintopolussa? •Miten hakutoiminnot mahdollistavat tietojen löytämisen? •Mitä tarpeita kokonaisuudelle on?

11 Tutkintoon johtamattoman koulutuksen organisointi 2/2 •Tutkintoon johtamattomalle koulutukselle oma työryhmä Opintopolkuryhmän rinnalle –Organisointi samoin kuten Opintopolkuryhmälle •Sähköpostilista perustettu: opintopolku-avoimet@postit.csc.fiopintopolku-avoimet@postit.csc.fi –Tarvittavien työpajojen järjestäminen •Etäkokous vielä maaliskuussa –Edellisen työpajan tulosten läpikäynti ja kooste OPH:lle –Jatkotoimista sopiminen ja organisoituminen ryhmän kesken –Tutkintoon johtamattoman tarpeiden kerääminen ja yhteistyö OPH:n kanssa

12 Korkeakoulujen toimenpiteet käyttöönotossa 1/2 •Koulutustarjonnan sisällön määrittely ja hyväksyminen •Valintaperusteista päättäminen (kevät 2014) •Koulutustarjonnan tallentaminen Opintopolkuun 12.6. mennessä •Valintaperusteiden mallintaminen Opintopolkuun (elo- syyskuuhun mennessä)

13 Korkeakoulujen toimenpiteet käyttöönotossa 2/2 •Integraatioiden toteuttaminen Opintopolun rajapintoja vasten –valintojen aikana tapahtuvia tiedonsiirtoja varten –omaa valintajärjestelmää varten –Hakijatietoja varten Opintopolusta valintojen aikana –paikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvia tiedonsiirtoja varten •Korkeakoulun päätettävä: suorat integraatiot Opintopolkuun vai OILI:n käyttö. •Ilmoittautumistiedon palautus Opintopolkuun –Tiedon palautus OILI:n kautta tai –Tiedon palautus suoraan korkeakoulun järjestelmästä Opintopolkuun

14 Toimenpiteet tilanteen parantamiseksi •Opintopolkuryhmä kriittinen toimija korkeakoulujen käyttöönoton kannalta –Tehdään kaikki mahdollinen korkeakoulujen kanssa etukäteen niin pitkälle kuin mahdollista –Työpajat, valmistautuminen syksyyn, koulutukset, testaaminen •Tutkintoon johtamattoman koulutuksen organisointi osaksi kokonaisuutta •Integraatiot Opintopolkuun –CodeCampit tulossa (huhtikuu ja kesäkuu) –Ekosysteemiryhmän johdolla määritelty Opintopolusta tarvittavia tietoja •Viikkopalaverit OPI-OPH korvaamattomia •Yhteistyön jatkuvuus taattava OPI-resurssein myös RAKETTI-hankekauden jälkeen!


Lataa ppt "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tieto- hallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google