Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Luomutuet 2006 Luomuliitto ry

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Luomutuet 2006 Luomuliitto ry"— Esityksen transkriptio:

1 Luomutuet 2006 Luomuliitto ry

2 Luomutuotanto 2006 Luomu sopimuksia oli voimassa noin peltohehtaarin alalla. Valvottuja luomutiloja on 4 434, joilla ha peltoa ja siirtymävaiheessa ha. Luomukotieläintuotantoa 430 tilalla. Luomusopimuksia on katkolla tilalla. Vuonna 2005 noin 85 prosenttia tiloista jatkoi luomusopimusta.

3 Tilatuen tuomia muutoksia
Luomu hyötyy tilatukeen siirtymisestä Nurmien tuki nousee Viherlannoitusnurmien tuki nousee (niitä ei kannata enää nimetä kesannoiksi) Seosviljoihin voi taas lisätä hernettä ilman tuen pienenemistä rehuviljan tasosta Valkuaiskasvien herneen ja pavun (viljaa korkeintaan 15 %) tuki nousee Kesannointivelvoite poistuu pääosalta luomutiloja. Luomutilat saavat kesanto-oikeudet (, jos pinta-alaa on tarpeeksi). Jos tilalla on tavanomaista tuotantoa (esim. karja tai kasvihuone), kesannointivelvoite säilyy. Kesannon tuki on noin 200 e/ha pienempi kuin nurmen tuki. Monet määräykset siemenseoksista poistuvat Tällä tietoa avokesanto ilmoitetaan Lfa- kunnostuskesantona. Sen voi ”perustellusta viljelyteknisestä syystä pitää avokesantona…” Viljojen tuki pienenee uudistuksessa C- tukialueilla ´vajaa kolme kymppiä´.

4 Kesanto ja viherlannoitus ovat eri asia
Viherlannoituksen tuki on e/ha parempi kuin kesannon tuki Viherlannoitusnurmelle saa nurmen tuen kahtena vuotena peräkkäin Viherlannoitusnurmessa vähintään 20 % typensitojakasveja Viherlannoitusnurmen jälkeen satokasvi, myös nurmi. Luomuehtojen mukaan viherlannoitus korkeintaan kaksi vuotta paikassaan *Hoidettu viljelemätön pelto, esim. ,kunnostuskesanto eli Lfa-kesanto

5 Huom! Kesannolle ei makseta tilatuen lisäosia
”Kesanto”muotoja Viherlann.- nurmi Kesannot Velvoitekesanto – ”set aside field” -A-alue, yli 30,66 ha, 8,8 % -B & C1-alueet, yli41,81 ha, 7,7 % -C2-C4 alueet, yli 70,76 ha, 5,7 % -ala määräytyy kevään 06 haussa, sen jälkeen sama ha-määrä -viherkesantoa (ymp.tukiesityksen mukaan) -saa tilatuen ja Lfa:n ( e/ha) ja nuoren viljelijän tuen C1-C4 alueilla Hoidettu viljelemätön pelto ”tuottajajärjestöjen ja MMM:n neuvotteluissa on sovittu, että Lfa-tukea voidaan maksaa myös kesannolle…” korkeintaan 50 % tilan pelloista varmistus komissiosta saamatta, mutta sen uskotaan yleisesti tulevan noudatettava täydentäviä ehtoja, ts. kasvipeitteisyysvaatimus ”viljelyteknisistä perustelluista syistä voidaan pitää myös avokesantona…” -saa tilatuen ja Lfa:n (> e/ha) Luomussa LL:n esityksen mukaan : 1) alkukesän pikakesanto, loppukesän nurmi alkaen (nurmen tuet) 2) nurmen jälkeen keskikesän kesanto ja pyydyskasvi 3) esim. viljan korjuun jälkeen sänkimuokkaus alkaen Viljelemätön pelto -yli 50 % menevä osa tilan pinta-alasta, jota ei viljellä / on ”kesannolla” -kasvipeittei-syysvaatimus -vain tilatuki ( e/ha) Viherlannoitusnurmi -kuten ennenkin, mutta esityksen mukaan kaksi vuotta peräkkäin -sadon voi korjata -viherlannoitusvuoden (-vuosien) jälkeen ”satokasvi” -typensitojakasveja yli 20 % -nurmen tuet eli noin e/ha Huom! Kesannolle ei makseta tilatuen lisäosia

6 Viitesadon täyttävä pinta-ala Kesanto-oikeus pienimmillään
Kesanto-oikeudet 2006 Tukialue Viitesadon täyttävä pinta-ala Kesanto-prosentti Kesanto-oikeus pienimmillään A 30,66 ha 8,80 2,70 ha B - C1 41,81 ha 7,70 3,22 ha C2 - C4 70,76 ha 5,70 4,03 ha

7 Hoidettu viljelemätön pelto
Kesanto-oikeuden mukaan kesannoitavalle pellolle maksetaan tilatuki ja LFA-tuki (n. 400 e/ha). Ympäristötukea tämä kesanto ei saa. Saman tuen saa hoidettu viljelemätön pelto. Sitä voivat käyttää kaikki viljelijät korkeintaan puolella tilan LFA -kelpoisesta pinta-alasta. Luomutilalla ”hoidettua viljelemätöntä peltoa” ei tarvita paljoakaan, sillä viherlannoitus-nurmena saman lohkon tuki muodostuu selvästi paremmaksi. Avokesannot pitää kuitenkin ilmoittaa tähän tukimuotoon.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Tukiuudistusten vaikutus viljelykiertoon
Tilalla on 5-vuotinen viljelykierto Apilanurmi-apilanurmi-vilja-herne-vilja 2005 apilanurmesta cap-kesantoa 5 ha 15 ha apilanurmesta viherlannoitusnurmea Tilan pinta-ala on 50 ha

18 Tukiuudistusten vaikutus, 50 ha tila
A-alueella 2006 tukien yhteismäärä euroa ( €/tila) B-alueella 2006 tukien yhteismäärä euroa ( €/tila) Palkoviljojen ja rypsin tilatukeen liittyvää monipuolistamispalkkiota max. 50 e/ha on otettu laskelmassa huomioon täysimääräisenä Cap-kesannon alhainen tukitaso ei enää alenna luomutilojen kannattavuutta

19 Tuet A-alueella 2005 ha €/ha yhteensä Cap-kesanto 5 367 1 835
ha €/ha yhteensä Cap-kesanto 5 367 1 835 Viherlannoitusnurmi 15 382 5 730 Vehnä 10 647 6 470 Herne 636 6 360 Kaura 565 5 650 Luomutuki koko ala 50 103 5 150 Kasvinviljelytila 50 ha 31 195

20 Tuet A-alueella 2006 ha €/ha yhteensä Viherlannoitusnurmi 5 617 3 085
ha €/ha yhteensä Viherlannoitusnurmi 5 617 3 085 15 9 255 Vehnä 10 607 6 070 Herne 672 6 720 Kaura 525 5 250 Luomutuki koko ala 50 103 5 150 Kasvinviljelytila 50 ha 36 030

21 Tuet B-alueella 2005 ha €/ha yhteensä Cap-kesanto 5 382 1 910
ha €/ha yhteensä Cap-kesanto 5 382 1 910 Viherlannoitusnurmi 15 432 6 480 Vehnä 10 649 6 490 Herne 651 6 510 Kaura 567 5 670 Luomutuki koko ala 50 103 5 150 Kasvinviljelytila 50 ha 32 210

22 Tuet B-alueella 2006 ha €/ha yhteensä Viherlannoitusnurmi 5 625 3 125
ha €/ha yhteensä Viherlannoitusnurmi 5 625 3 125 15 9 375 Vehnä 10 615 6 150 Herne 680 6 800 Kaura 533 5 330 Luomutuki koko ala 50 103 5 150 Kasvinviljelytila 50 ha 36 430

23 Tukimuutos ,C1-alue

24 Tukimuutos , B-alue

25 Tukien vaikutus kasvin valintaan, kotiel.tila

26 Tukien vaikutus kasvin valintaan, kasvitila


Lataa ppt "Luomutuet 2006 Luomuliitto ry"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google