Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Töihin kalatalousalalle

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Töihin kalatalousalalle"— Esityksen transkriptio:

1 Töihin kalatalousalalle
Kalaviikko 2010 Mailis Kuuppo Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti

2 Kalatalous työnantajana
Elinkeinokalatalous työllistää yli 2000 henkilötyövuoden edestä runsaasti kausiluonteisia töitä ja osa-aikaisia työntekijöitä yrityksistä yli puolet on alkutuotannon pienyrityksiä kalanjalostus sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppa eniten työllistäviä

3 Kalatalous työnantajana
Vuonna 2008 oli ammattikalastajia merialueella noin 2 000, joista kaksi kolmasosaa oli osa-aikaisia, ja sisävesialueilla noin 650 ammattikalastajaa, joista puolet oli osa-aikaisia kalanviljely-yrityksiä 359 kpl kalaa jalostaneita yrityksiä 201 kpl Lähde:

4 Kalatalous työnantajana
Liikevaihdoltaan yli euron yritykset 2007 Lähde: RKTL toimialaselvitys 14/2009 Toimiala Yrityksiä kpl Henkilöstö htv Kalastus 233 152 Vesiviljely 191 360 Kalanjalostus 147 387 Tukkukauppa 70 491 Vähittäiskauppa 133 577 Yhteensä 774 1 967

5 Kalatalous työnantajana
Kalatalouden toimialojen työllistävyys 2007 Lähde: RKTL toimialaselvitys 14/2009

6 Kalatalous työnantajana
Suomessa lasketaan olevan noin 1100 matkailukalastusyritystä, jotka työllistävät 510 henkilötyövuoden edestä Kalatalousala työllistää myös järjestö-, tutkimus- ja hallintotehtävissä esim. kalatalousneuvojia, konsulentteja ja kalastusbiologeja

7 Koulutettua työvoimaa kalatalousalalle
Ammatillinen peruskoulutus Kalatalouden perustutkinto Kalastaja, kalanjalostaja, kalanviljelijä, kalastuksenohjaaja Myös näyttötutkintona Ammatillinen lisäkoulutus Kalanjalostajan, kalanviljelijän ja kalastusoppaan ammattitutkinnot näyttötutkintoina Lyhytkurssit, yrityskohtaiset koulutukset, työvoimapoliittiset koulutukset Oppisopimuskoulutus

8 Koulutettua työvoimaa kalatalousalalle
Ammattikorkeakoulu Luonnonvara- ja ympäristöala Iktyonomi AMK Korkeakoulut Luonnontieteet, bio- ja ympäristötieteet LuK, FM, MMM

9 Hakeutuminen kalatalous-koulutukseen
Kalatalousalan peruskoulutukseen hakeutuneiden määrät ovat pudonneet selvästi 2000-luvulla syksyllä 2009 hakijamäärät nousivat Alaa ja sen koulutusmahdollisuuksia ei tunneta riittävän hyvin Kalatalousalaa eikä sen perinteisiä ammatteja koeta houkutteleviksi

10 Kalatalouden perustutkinnon aloittaneet ja suorittaneet 2003 – 2009
Lähde: OPH WERA – web-raportointipalvelu 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Aloittaneet 82 51 44 38 41 31 65 Suorittaneet 18 30 16 29 25 22

11 Kalatalousalan ammattitutkinnon aloittaneet ja suorittaneet vuosina 2004 – 2008
Lähde: OPH WERA – web-raportointipalvelu Ammattitutkinto 2004 2005 2006 2007 2008 Kalanjalostaja - tutkinnon suor. 1 6 2 5 Kalanviljelijä - tutkinnon suor. 8 Kalastusopas 21 4 18 28 14

12 Kalatalousalan tutkinnon 2003 – 2007 suorittaneiden toiminta vuonna 2007
Tutkin-toja Työlliset % Työttömät Opiskelijat Muut Perustutkinto -nuoret 108 57,4 14,8 13 -aikuiset 10 60 30 Ammattitutkinto 20 Yhteensä 128 57,8 16,4 10,9 Lähde: OPH WERA – web-raportointipalvelu

13 Kalatalouskoulutuksen työelämävastaavuus
Koulutetaanko tarpeeksi, liian vähän vai liikaa? Suuntautuvatko opiskelijat työvoimaa tarvitseville sektoreille? Ovatko tutkintojen perusteet ja koulutus työelämälähtöisiä? Tarvitaanko uusia ammattitutkintoja?

14 Kalatalouskoulutuksen aloittajatarve 2011 - 2015
Lähde: OPH Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020, Väliarvio 2009 Koulutusaste Aloittaneet Aloittajatarve KESU:n tavoite Amm. perus-koulutus 40 50 Ammattikor-keakoulu 10 20 Yhteensä 70

15 Kalatalousopiskelijoiden suuntautuminen eri sektoreille
Kalanjalostus ja kalakauppa on työllistävin sektori mutta ala ei kuitenkaan houkuttele nuoria opiskelijoita Kalastusmatkailu kiinnostaa opiskelijoita ja tarjonnee tulevaisuudessa lisää työmahdolli-suuksia Vesiviljelysektorille hakeutuu vuosittain muutamia opiskelijoita Kalastajien määrä vähetessä jatkuvasti tarvittaisiin uusia kalastusyrittäjiä

16 Tutkintojen ja koulutuksen työelämälähtöisyys
Tutkinnon rakenne, ammattitaito-vaatimukset ja arviointikriteerit suunnitellaan työryhmässä, jossa on mukana työelämän edustajia Työelämä on vahvasti mukana myös koulutus- ja tutkintotoimikunnissa sekä alan oppilaitosten johto- tai neuvottelu-kunnissa

17 Tutkintojen ja koulutuksen työelämälähtöisyys
Työpaikkaohjaajat ja muut työntekijät osallistuvat koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä osaamisen arviointiin Työssäoppiminen tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua työskentelyä alan työpaikoilla työpaikkaohjaajat koulutetaan ohjaus- ja arviointitehtävään

18 Tutkintojen ja koulutuksen työelämälähtöisyys
Ammattiosaamisen näytöt keskeinen arviointimenetelmä perustutkinnossa opiskelija näyttää osaamisensa esim. työssäoppimisen yhteydessä Näyttötutkintojen tutkintotilaisuudet tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa aidoissa työtilanteissa työpaikoilla kolmikantainen arviointi

19 KIITOS!


Lataa ppt "Töihin kalatalousalalle"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google