Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

trendit taustaa tavoitteet ja vaatimukset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "trendit taustaa tavoitteet ja vaatimukset"— Esityksen transkriptio:

1 VOIMISTUVAT YRITYSVERKOSTOT KARKKILAN SEUDULTA KEHITYSHANKE julkaisukokous 7.2.2006
trendit taustaa tavoitteet ja vaatimukset projektin rahoitus ja toteuttajat laajuus ja etenemisvaiheet kehittämisohjelmat esimerkkiyritykset SEW-IG ja KATEPA OY hyödyt vaikutukset yhteiskunnallisesti Karkkilaan ja tulevaisuuden näkymät Karkkilan Teollisuuspalvelu Katepa Oy lehdistöartikkeleita SEW-IG:n investointipäätöksestä Karkkilaan

2 Trendit globaaleilla markkinoilla toimivat yritykset ovat uudelleen järjestämässä toimintojaan ja myös hankintapolitiikkaansa. Ulkoistaminen jatkuu ja samalla hankintojen keskittäminen järjestelmätoimittajille kiihtyy valmistuspaikat ja alihankinnat järjestetään sinne missä palvelut saadaan kokonaisuuden kannalta kustannustehokkaimmin ja parhaiten asiakkaita hyödyttäen ja läheltä nämä järjestelyt aiheuttavat uhkakuvia mutta myös mahdollisuuksia. Karkkilan seudun yritykset ymmärtävät kehityksen suunnan ja panostavat yhdessä ja erikseen kilpailukyvyn parantamiseen tiiviissä yhteistyössä alueella sijaitsevien globaaleilla markkinoilla toimivien päähankkijoidensa kanssa markkinoilla tapahtuviin muutoksiin ollaan valmiit reagoimaan nopeasti ja suuntaamaan toimintaa uusien mahdollisuuksien suuntaan nähdään, että kilpailua ei käydä enää yksittäisten yritysten vaan toimittajaverkostojen välillä

3 Taustaa Karkkilan seutu tunnetaan nykyään dynaamisena teollisuuspaikkakuntana. Karkkilan työpaikasta lähes 50% on jalostuksessa, josta metalliteollisuudessa työskentelee 1200 hlöä. yritykset puhaltavat yhteen hiileen ja ovat ennakkoluulottomasti parantaneet yhteistyötä keskenään on syntynyt tiivis teollisuusyhteisö, joka näkee yhteistyön voiman. Alueen alihankintaverkostoa hyödyntää useat suuret sekä paikkakunnalla toimivat että muutkin vientialan yritykset, jotka osaltaan ovat edistämässä verkottumisen kehittämistä ja näkevät edukseen verkoston tiiveyden, kilpailu- ja kehityskyvyn

4 Voimistuvat yritysverkostot Karkkilan seudulta -projektin käytännön tavoitteet
verkottumisen edelleen kehittäminen metallin lisäksi myös muilla toimialoilla. Esim. biotekniikassa on Karkkilassa jo toimiva yhteistyöverkosto joka työllistää~ 140 hlöä. hyödynnetään jo syntyneitä hyviä yhteistyötapoja haasteena on isojen päähankkijoiden kiristyviin vaatimuksiin vastaaminen yhtenäisenä verkostona unohtamatta yksittäisen yrityksen oman kilpailukyvyn jatkuvaa parantamista hanke tarjoaa mahdollisuuden voimakkaaseen kehityspanokseen kunkin yrityksen tarpeiden ja resurssien mukaan

5 jatkoa tavoitteisiin tuottavuuden jatkuva parantaminen
pitkäjänteiset luottamukselliset toimittajasuhteet, joissa täsmällisyys, virheettömyys, ennustettavuus, jatkuva parantaminen ja kustannustehokkuus ovat luonteenpiirteinä saada varastot minimoitua ja tavara kiertämään nopeammin vapauttaen pääomia parempaan tarkoitukseen kasvukykyiset järjestelmätoimittajat erikoistuvat alihankkijat suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys toimintaan

6 vaatii alihankintaverkostolta vaaditaan aikaisempaan paljon enemmän kaikilla osa-alueella toimittajien kyvykkyys niin henkisten kuin taloudellisten voimavarojen tai teknologisen edistyksellisyyden suhteen on tärkeää sitoutuminen jatkuvaan kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen pitää olla voimakas. laadun kokonaisvaltainen hallinta on itsestään selvää. valmiudet kasvuun ja roolin muuttamiseen

7 Projektin rahoitus ja toteuttajat
Euroopan Sosiaalirahaston osittain rahoittama hanke. osana Uudenmaan TE-keskuksen yritysosaston organisoimaa räätälöityjä palvelukokonaisuuksia tarjoavaa kasvuyritykset ohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa nopeasti kasvavan yrityksen kasvuedellytyksiä ja kasvumahdollisuuksia lähtökohtana yrityksen oma strategia ja tahto kasvaa. hallinnointi Karkkilan kaupunki projektin toteuttajana ja asiantuntijapalvelujen tarjoajana Industria Oy

8 Hankkeen laajuus toteutusaika 2004 - 2006
kaksi päähankkijaa: SEW-IG Oy ja Moventas Oy 5 – 8 järjestelmätoimittajaa tai merkittävää alihankkijaa yhteensä mukana noin 20 yritystä

9 Projektin etenemisvaiheet
KETAR -kehitystarveanalyysit (päähankkija-analyysi, järjestelmätoimittaja-analyysi, alihankkija-analyysi, muiden yritysten tarveanalyysi) räätälöityjen yrityskohtaisten kehitysohjelmien suunnitelma ja ohjelman valinta yrityskohtaisten kehitysprojektien toteutus päähankkija–alihankkija väliset kehityskeskustelut alihankintapäivät, yhteistilaisuudet ja –koulutukset ohjausryhmätyöskentely palaute

10 Kehittämiskorit KETAR –analyysien tuloksena syntyy selvitys kehittämisen painopisteistä ja kehittämissuunnitelma Ohjelmat laaditaan seuraavien suuntaa antavien kehittämiskorien viitoittamana: liiketoimintasuunnitelma ja strategiat toimintajärjestelmien kehittäminen (laatu, ympäristö, työterveys) projektihallinta tuotannon ohjaus ja tuotannon kehitys  henkilöstöasiat myynti ja markkinointi päähankkijayhteistyöhön liittyvät asiat ja prosessit T&K ja teknologia-asiat yrityksen jatkuvuuteen liittyvät kysymykset palkkaus ja palkitseminen muut räätälöidyt kehittämistoimenpiteet

11 Kehittämisohjelmat KETAR –analyysien tuloksena yritys päättää resursseihinsa ja tilanteeseensa sopivan kehittämisohjelman laajuuden suppea ohjelma Normaali ohjelma Laaja ohjelma

12 Esimerkkiyritykset SEW-IG - KATEPA Oy
päähankkija-analyysi suoritettiin verkostoitumiskyvyykkyyden arvioinnilla soveltaen verkostoreittaus –menetelmää toimenpiteet alihankintaverkoston tehokkaampaan arviointiin ja seurantaan sekä yhteistyön kehittämiseen resursseja vahvistettiin. toimittajapäivät suorituskykymittarit volyymin lisääntyessä alihankintojen volyymin kasvu kyvykkäille toimittajille pitkäaikaiset sopimukset tärkeimpien alihankkijoiden kanssa pidetyt kehityskeskustelut, joissa sovittiin käytännön toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

13 SEW-IG-Katepa Katepa Oy esiteltiin verkostoitumiskyvykkyyden analyysi
tarkasteltiin tulevaisuuden näkymiä Katepan tekemien liiketoimintasuunnitelman ja teknologiastrategian pohjalta käytännön toimenpiteet yhteistyön kehittämiseksi ja toiminnan sujuvuuden parnatamiseksi kasvumahdollisuudet todettiin ja myös toteutettiin

14 Hyödyt toimitusmäärät ovat kasvaneet
toimitusvarmuus on parantunut ja pysynyt jatkuvasti korkealla tasolla parantunut systemaattinen tiedonkulku on poistanut paljon turhaa työtä koko toimitusketjussa tilaus-toimitusprosessi toimii paremmin kasvanut toiminnan volyymi ja kasvun ennustettavuus mahdollistaa panostamisen tulevaisuuteen

15 Karkkilan Teollisuuspalvelu KATEPA OY
Karkkilan Teollisuuspalvelu Katepa Oy tutummin Katepa Oy on vuonna 1987 perustettu nuorekas ja dynaaminen alihankintayritys. Yritysideana on tarjota laadukkaita osia tai osakokonaisuuksia metalliteollisuuden tarpeisiin nopeilla sekä täsmällisillä toimitusajoilla. Toimintamme perustuu kestäviin asiakas- ja päämiessuhteisiin sekä osaavaan henkilökuntaan. Panostamme jatkuvasti laadukkaampaan ja joustavampaan palveluun sekä konekantamme kehittämiseen nykyajan vaatimusten mukaisesti. Laatu- ja ympäristöjärjestelmämme ovat asiakasauditoituja vientiteollisuuden kärkiyhtiöiden edustajien toimesta.

16 Katepa Oy:n tulevaisuuden näkymiä
Katepa Oy on määrätietoisella investoinneillaan kohottanut automaatioastettaan. Samalla se on nostanut palvelujensa jalostusastetta ja on pyrkinyt vaativampiin ja mittatarkempiin tuotekokonaisuuksiin. Yrityksen strategiana on rakentaa pitkäaikaiset asiakassuhteet alan merkittävien kansainvälisten yritysten kanssa. Yksittäisen asiakkaan osuus toiminnasta ei ole noussut yli 30 % osuuteen kannattavan kasvun rajat tulevat vastaan, jos ei kehitetä toimintaa ja palveluja korkeammalla jalostusasteella. nykyinen asiakaskunta odottaa Katepa Oy:ltä tulevaisuudessa laajempien kokonaisuuksien toimituksia Katepa Oy:ssä nähdään, että jatkossa pelkällä yleisosaamisella ei pärjätä kilpailussa; On kehitettävä avainosaamisalueita missä ollaan ylivoimaisia, kilpailukykyisiä ja pystytään erottautumaan kilpailijoista. pidemmällä aikavälillä on kasvua haettava mahdollisen oman tuotteiston kautta ja kansainvälistymisellä. kasvun ja kilpailukyvyn varmistamiseksi on työvoiman rajallisen saatavuuden ja kallistumisen kyettävä kehittämään tuotantokoneiston automaatiota ja teknologiaa. Katepa Oy:llä on halu ja tahto kasvuun etenemällä suunnitelmallisesti vaihe vaiheelta voimavarojen mukaan

17 Karkkilaan uusi teollisuusvaihdetehdas 27.1.2006
Saksalainen SEW-konserni on päättänyt rakentaa Karkkilaan yhden Euroopan suurimmista teollisuusvaihdetehtaista. Tuotantolaitos tulee työllistämään noin 270 henkeä. Kasvua nykyiseen on noin 150 henkeä. Karkkilassa toimiva SEW Industrial Gears Oy valmistaa hammasvaihteita ja komponentteja teollisuuden käyttöön. Yrityksen liikevaihto on 25 miljoonaa euroa. Uuden modernin tuotantolaitoksen pinta-ala on noin neliömetriä ja investoinnin kokonaisarvo on noin 40 miljoonaa euroa. - SEW:lle valmistui Kiinaan viime vuonna uusi teollisuusvaihdetehdas palvelemaan Aasian markkinoita. Karkkilan tehdas tulee suunnittelemaan ja valmistamaan tuotteita ensisijaisesti Euroopan ja Amerikan markkinoille. Tällä hetkellä toimimme Karkkilassa vuokratiloissa ja nämä tilat ovat kasvun myötä käyneet ahtaiksi. Uusi nykyaikainen tuotantolaitos tulee todella tarpeeseen, toteaa SEW :n teollisuusvaihderyhmää vetävä toimitusjohtaja Jari Ainali.SEW-konsernin palveluksessa on yhteensä työntekijää. Konsernin liikevaihto on noin 1,3 miljardia euroa. Konsernin 11 tuotantolaitosta sijaitsevat Saksassa, Ranskassa, Brasiliassa, USA:ssa, Kiinassa ja Suomessa. Konsernilla on 60 kokoonpanotehdasta ja myynnintukitoiminnot 44 maassa ympäri maailman. SEW-konserniin kuuluu Suomessa lisäksi teollisuuden käyttöratkaisuja tuottava SEW-Eurodrive Oy, joka aloitti Suomessa vuonna 1975 ja liikevaihto on noin 22 miljoonaa euroa. SEW-Eurodrive Oy:n pääkonttori ja kokoonpanotehdas toimivat Hollolassa, aluekonttorit Helsingissä ja Vaasassa. Myös SEW-Eurodrive Oy:n toimitusjohtaja Veli-Pekka Ristola tervehtii investointipäätöstä ilolla.–

18 Karkkilaan rakennettava uusi tuotantolaitos merkitsee meille parempaa kykyä vastata myös suomalaisten asiakkaiden tarpeisiin, ennustaa Ristola.Karkkilassa metallin osaamiskeskittymä Karkkilan kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina SEW Industrial Gears Oy:n ja Karkkilan kaupungin välisen aiesopimuksen. SEW Industrial Gears Oy hankkii maanvaihdolla omistukseensa noin 10,5 hehtaarin määräalan valtatie 2 Helsinki-Pori varrelta noin 65 kilometrin päästä Helsingistä. Varsinainen kauppa on tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuustossa viikon päästä. Karkkilan kaupunginjohtaja Minna Karhunen on erittäin ilahtunut SEW-konsernin päätöksestä investoida Karkkilaan. – Tämä on meille iso haaste erityisesti työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Kun osaavasta työvoimasta ei ole ylitarjontaa, korostuu kunnan merkitys houkuttelevana asuinpaikkana. Tässä kilpailussa uskon Karkkilan pärjäävän. Meillä asuminen on edullista ja palvelut ovat kunnossa.SEW Industrial Gears Oy on yksi metalliteollisuuden kärkiyrityksistä Karkkilassa. Karkkilan kaupunki on käynnistämässä tänä vuonna laajaa alueellista metalliteollisuuden osaamiskeskittymähanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Osana hanketta Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus keskittää läntisen Uudenmaan koneistajakoulutuksen Karkkilaan. Karkkilan teollistumisaste on korkea: lähes työpaikasta noin puolet on teollisuudessa ja teknologiateollisuudessa on noin työpaikkaa. Teolliset työpaikat ovat Karkkilassa lisääntyneet viime vuosina keskimäärin viiden prosentin kasvuvauhdilla. Karkkilan työpaikkaomavaraisuus on lähes 90 prosenttia. Karkkilassa asui vuodenvaihteessa asukasta. Lisätietoja:Toimitusjohtaja Jari Ainali SEW Industrial Gears Oy, puh. 050 – Toimitusjohtaja Veli-Pekka Ristola SEW-Eurodrive Oy, puh – Kaupunginjohtaja Minna Karhunen Karkkilan kaupunki, puh. 044 – www.sew-eurodrive.comwww.karkkila.fi

19 Teolliset laajennukset vievät Karkkilaa uuteen nousuun Taloussanomat
Yhdeksänkymmentäluvun kriisikuntana tunnetuksi tullut Karkkila on selvässä nosteessa. Vanhalla teollisuuspaikkakunnalla ei kannata enää puhua taantumisesta, vaan viime aikojen uutiset ovat kertoneet teollisuusyritysten keskittävän ja laajentavansa toimintaansa Karkkilassa. Viimeksi tiistaina saksalainen, teollisuusvaihteita valmistava SEW-konserni kertoi rakentavansa uuden tehtaan kaupunkiin. Yhtiö aikoo kaksinkertaistaa nykyisen henkilökuntansa Karkkilassa eli palkata 150 uutta työntekijää kahden vuoden kuluttua. Investointi on 40 miljoonaa euroa. Karkkilan kaupunginjohtaja Minna Karhunen kertoo tyytyväisenä, että viime vuonna kaupungin teollisten työpaikkojen määrä kasvoi 150:llä ja toissa vuonna jopa yli 200:lla, kun Componenta keskitti valimotoimintansa Karkkilaan. Myös valaistuselektroniikkaa valmistava Helvar siirsi tehtaansa lisäksi pääkonttorinsa kaupunkiin ja Atria avasi Karkkilassa uuden ruokatehtaan. Voi ihmetellä , miten Karkkila onnistuu saamaan laajennusinvestointeja samaan aikaan, kun moni yhtiö päätyy investoimaan lähinnä vain ulkomaille. Karhusen mukaan Karkkilalla on vahvuutenaan vahva teollinen perinne ja metallin osaamiskeskittymä. - Täällä on ollut 185 vuotta valimotoimintaa. Täällä on totuttu käymään tehtaassa töissä ja tekemään vuorotöitä.

20 Kaupungin toimillakin on ollut osansa
Kaupungin toimillakin on ollut osansa. Surullisen kuuluisa, sittemmin konkurssiin joutunut Karkkilan Teollisuuskylä -yhtiö sai aikoinaan 1990-luvulla valuuttalainoillaan aikaan hirvittävän velkataakan, joka kaatui Karkkilan kaupungin niskaan. Tätä perua kaupungin veroäyri on edelleen hyvin korkea eli liki 20 prosenttia. - Teollisuuskylän olemassaolo on ollut erittäin viisasta elinkeinopolitiikkaa. Se on luonut pohjan sille, että tästä ei ole tullut taantuvaa teollisuuskaupunkia. SEW:n kanssa onnistuttiin hyvällä tonttipolitiikalla. Kaupungilla oli sopiva kymmenen hehtaarin määräala. - Meillä oli Karkkilassa osaavaa henkilökuntaa. Mietimme vaihtoehtoina myös lähiympäristöä, mutta Karkkilassa oli aikatauluumme ja tarpeisiimme sopiva tontti, kertoo SEW Industrial Gearsin toimitusjohtaja Jari Ainali. Karhusen mukaan kaupunki pyrkiikin kaavoituksessa ja maanhankinnassa ennakoimaan yritysten tarpeita. Metallialan ihmistä alkaa Suomessa olla pulaa. SEW Industrial Gears aikoo palkata uusia koneistajia, asentajia, suunnittelijoita ja insinöörejä. Kaupunki haluaa vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä. - Me olemme tehneet paljon työtä työvoiman saamiseksi Karkkilaan yhteistyössä yritysten ja työvoimaviranomaisten kanssa. Olemme käyneet sellaisissa paikkakunnilla, joissa on käynnistetty yt-neuvotteluja ja vierailleet varuskunnissa sekä pitäneet maahanmuuttajille info-tilaisuuksia. Olemme käyneet jopa Tartossa ja Petroskoissa. Meillä on myös hyvin tiivis yhteistyö aikuiskoulutuskeskusten kanssa, Karhunen kertoo. Karhunen myöntää, että uusia asukkaita houkutellessa Karkkilan maineen kanssa saa tehdä töitä. Vastapainona korkealle verotukselle asuminen on meillä edullista. Omakotitontin täältä saa 14 eurolla neliö, kun eteläisissä naapurikunnissa hinta on jopa euroa.

21 Työvoima loppuu kesken
Saksalaiskonserni tuo Karkkilaan 150 työpaikkaa [Juha-Pekka Kervinen  , 11:00] Metallitekniikka Saksalainen SEW-konserni laajentaa Karkkilan teollisuusvaihdetehdastaan ja perustaa paikkakunnalle 150 uutta työpaikkaa. Investoinnin arvo on 40 miljoonaa euroa. Tehdas valmistaa hammasvaihteita ja komponentteja teollisuuden käyttöön. Yksikkö työllistää laajennuksen jälkeen 270 henkeä eli 150 enemmän kuin nyt. SEW Industrial Gears Oy:n liikevaihto on 25 miljoonaa euroa. Nyt päätetyn investoinnin valmistuttua liikevaihto nousee toimitusjohtaja Jari Ainalin mukaan miljoonaan euroon. SEW on juuri laajentanut teollisuusvaihdetehdastaan myös Kiinassa. Suomi valittiin Ainalin mukaan seuraavaksi laajennuskohteeksi asiakkaiden läheisyyden vuoksi. - Kiinan tehdas palvelee Aasian asiakkaita. Suomen laajennettu tuotanto tekee mahdolliseksi konsernin kasvutavoitteiden saavuttamisen Euroopassa ja Amerikassa, Ainali sanoo. Jari Ainali on paitsi Suomen yhtiön toimitusjohtaja, myös SEW-konsernin kansainvälisen teollisuusvaihderyhmän vetäjä. Ryhmällä on tehtaita Suomen lisäksi Kiinassa, Singaporessa ja Valko-Venäjällä. Työvoima loppuu kesken Karkkilan kaupunki käynnistää SEWin laajennuksen vuoksi paikallisissa oloissa merkittävän metallialan osaamiskeskushankkeen. Pula tulee ainakin ammattitaitoisista suunnittelijoista, koneistajista, asentajista ja kokoonpanijoista.

22 Kaupunginjohtaja Minna Karhusen mukaan Karkkila joutuu nyt terästämään otettaan alueidenvälisessä työvoimakilpailussa. - Lisäämme vuokra-asuntojen tuotantoa ja omakotitonttien kaavoitusta. Aikuiskoulutusta on jo keskitetty Lohjalta ja Nummelasta Karkkilaan. Pyrimme käynnistämään täällä uudelleen myös metallin nuorisokoulutuksen, Karhunen sanoo. Kaupungin delegaation käyntiin Teknologiateollisuus ry:ssä Karhunen ei ole tyytyväinen. - Siellä ei tajuttu meidän akuuttia ongelmaamme metallialan työntekijöiden saannissa. Meidän on löydettävä ammattitaitoiset työntekijät uuteen tehtaaseen, ja se ei onnistu ilman valtakunnallisen kampanjan vetoapua. Ala tarvitsee nyt myönteistä näkyvyyttä, Karhunen sanoo. Karkkilan kaupungin ja alueen yrittäjien edustajat ovat käyneet jopa Tartossa ja Petroskoissa etsimässä sopivaa työvoimaa. Karkkilan suurin teollinen työnantaja ennen SEWin laajennusta on Componenta Oyj:n valimo. Jos Componenta ei kasvaisi ennen SEWin uuden tuotannon alkamista, SEW olisi silloin suurin. Tuotanto uudessa tehtaassa on määrä aloittaa runsaan kahden vuoden kuluttua. Saksalainen perheyhtiö SEW-konsernin toinen suomalaisyhtiö on teollisuuden käyttöratkaisuja tuottava SEW-Eurodrive Oy. Sen tehtävä on myydä teollisuusvaihdeyksikön tuotteet asiakkaille. Tämän yhtiön pääkonttori ja kokoonpanotehdas toimivat Hollolassa. SEW-konsernin palveluksessa on yhteensä työntekijää. Konsernin liikevaihto on 1,3 miljardia euroa. Konsernin 11 tuotantolaitosta sijaitsevat Saksassa, Ranskassa, Brasiliassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Suomessa. Lisäksi konsernilla on 60 kokoonpanotehdasta. Toiminta-ajatuksekseen konserni kertoo: keskitetty komponenttivalmistus - hajautettu kokoonpano. SEW (Süddeutsche Elektromotoren-Werke) -konserni on vuonna 1931 perustettu saksalainen perheyhtiö. Nykyiset omistajat ovat veljekset Rainer ja Jürgen Blickle.

23 vaikutukset yhteiskunnallisesti Karkkilan seutuun
voimistuvat yritysverkostot Karkkilan seudulta hanke on omalta osaltaan vaikuttanut erittäin myönteisesti Karkkilan maineeseen kehittyvänä dynaamisena ja houkuttelevana teollisuuspaikkakuntana SEW-IG:n merkittävä investointipäätös alueelle ja myös Moventas Oy:n kasvusuunnitelmat alueella ovat osoitus paitsi Karkkilan alueen yritysverkostojen tehokkuudesta myös infrastruktuurin dynaamisuudesta ja palvelukyvystä kehittämistyön on jatkuttava entistäkin voimakkaampana, kun aletaan tosissaan kilpailemaan ammattitaitoisesta työvoimasta


Lataa ppt "trendit taustaa tavoitteet ja vaatimukset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google