Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Usko, toivo ja huijaus Hannu Lauerma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Usko, toivo ja huijaus Hannu Lauerma"— Esityksen transkriptio:

1 Usko, toivo ja huijaus 7.3. 2008 Hannu Lauerma
Vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala (Turku ja Vantaa) Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti

2 Puhujan koulutus, työkokemus ja tausta
LL -87, LT ja psykiatrian el -94, psykoterapeutti -95, ylemmän erityistason psykoterapiakoulutus ja psykiatrian dosentuuri -98, unilääketieteen erityispätevyys ja asiantuntijanimike -00. TEO:n pysyvä asiantuntija –07. Määräaikaisena apulaisprofessorina ja professorina yhteensä nelisen vuotta, muutoin maan ainoan Psykiatrisen vankisairaalan (ent. Vankimielisairaalan) eli vankien akuutin psykiatrisen sairaalan ylilääkärinä alkaen -96. Kotim. ja kv luottamus- ja asiantuntijatehtäviä. Sivutoim. yksityislääkäri alkaen -89, hypnoosia alk. -90. Tieteellinen Hypnoosi ry:n puheenjohtaja, epidemiologista, kliinistä ja elektrofysiologista tutkimusta mm. suggestioilmiöistä, unesta, aivojen puolieroista ja skitsofreniasta.

3 Esihistoriaa: ritualistinen hallusinointi - parantajat ja shamaanit 10 000- 40 000 v. sitten

4 My name is Böö - Otsir Böö

5 Miksi sairastetaan ja kuollaan - tai parannutaan?
Ihmiset kaipaavat asioille selityksiä ja joko todellista tai kuvitteellista hallintaa. Selityksiä antamalla voi hankkia elannon. Uskominen tuntuu paljon paremmalta kuin epävarmuus. Usko antaa voimia riippumatta siitä, mikä on sen alkuperä.

6 Placebo- ja suggestiovaikutus
Parhaimmillaan dramaattinen teho mm. kivun hoidossa. Enenevästi kuvannettavissa aivotutkimuksin. Kaksitahoinen ilmiö: illuusio tehosta mutta joskus myös todellinen teho verrattuna hoitamattomuuteen.

7 Placebon illusorinen osatekijä
Oireet voivat väistyä tai vaihdella spontaanisti, ja spontaani muutos lasketaan hoitovaikutukseksi. ”Lääketiede on potilaan huvittamista sinä aikana, joka tarvitaan sairauden paranemiseen.” (Voltaire) Hoitoon tullaan usein siinä vaiheessa, jossa oireet ovat pahimmillaan ja spontaani paraneminen alkaa.

8 Placebon hoidollinen vaikutus
Odotus paremmasta kohentaa vointia. Mm. dopamiinin vapautumista kuvattu, endorfiinioletuksilla spekuloitu. Todellinen ero suhteessa hoitamattomuuteen joissain yhteyksissä olemassa. Placebolla saadaan aikaan myös haittavaikutuksia.

9 Placebon ymmärtämisen ongelmakohtia
Eläinten hoidossa saavutettavat ”tulokset” esim. homeopatialla ym.: omistajien rauhoittuminen, havainnoista tehtävien tulkintojen muuttuminen, spontaani paraneminen? Mikä suuntaa oletettua placebovaikutusta kun potilas ei esimerkiksi psykoottisena ole sairaudentuntoinen?

10 Elias Lönnrot Suomalaisen Talonpojan Koti-Lääkärissä 1838
”Rahwas on ymmärtämätön ja hedas (herkkäuskoinen), nopia uskomaan, jonka uskoiliaisuuden semmoiset tietäjät, petturit, taikurit, poppa- ja myrrysmiehet, noidat, kukkaromiehet, käyttäwät hyödyksensä. Juopot, häwinneet lurjukset, maankulkiat kuoharit ja muut senlaiset owat erinomattain wiekkaat rahwasta pettämään.”

11 Mandragora: myyttisiä ja farmakologisia ulottuvuuksia

12 Kurkkuyrtti eli rohtopurasruoho (Borago officinalis)
                                                                

13 Virallisen terveydenhuollon piirteitä
Pohjautuu mitattaviin ilmiöihin ja tutkimukseen anatomia fysiologia psykologia patologia, patofysiologia biokemia, farmakologia genetiikka Pohjautuu etiikkaan, lakeihin ja säännöksiin Pyrkimys toimia potilaan parhaaksi: ”Nihil nisi bene”, Hippokrateen vala, Helsingin julistus Yhteistoiminta potilaan kanssa (potilaslaki, vaitiolo) Yhteiskunnan tasolla Resurssit (kunnat, Kela, valtio) Hyvän hoidon perusteet (käypä hoito-suositukset, hoitotakuu) Valvonta

14 Virallisen terveydenhuollon piirteitä (2.)
Sekä hoitoa että ennaltaehkäisyä. Kansainvälisesti hyvin samankaltaista, tieto kertyy ja tarkentuu jatkuvasti. Omaehtoinen valvonta (ammattijärjestöt) Tiedeyhteisön ”vertaisvalvonta” Julkinen valvonta Lääninhallitus TEO Lääkelaitos Kuluttajaviranomaiset Valmiit valitustiet Vastaa myös akuuttiin hätään yleensä ainoana vaihtoehtona.

15 Uskomushoitojen piirteitä (1.)
Helpot, kiehtovan yksinkertaiset teoriat: maagiset voimat, energiavuot, meridiaanit, jin-jang, yksittäiset ravintotekijät helppo ”ymmärtää” näennäistieteellisyys  illuusio loogisuudesta toimii moneen sairauteen/oireeseen hallinnan tunne Pohjautuu yksittäisiin kokemuksiin ja tapauksiin tieteen periaatteet eivät päde, hoitoja ei koetella tilastollisin testein viittaus yksittäisiin, usein ajallisesti tai maantieteellisesti kaukaisiin auktoriteetteihin ja julkkiksiin: ihmeparantumiset Pysyy samanlaisena vuosisatoja tai –tuhansia.

16 Uskomushoitojen piirteitä (2.)
Paikallisuus: intiaanien parannustapoja, kiinalaista perinneparantamista (”lääketiedettä”). Myönteiset symbolit: ”puhdas, yksilöllinen, luonnollinen, haitaton, inhimillinen”. Asiakkaan kokemus ja tunteet tärkeitä – kokonaisvaltaisuus: pääasiassa vaivojen lievittämistä. Viranomaisvalvontaa ei ole, eikä tule. Huijauksen riski monioireiset ja vakavasti sairaat ihmiset turvautuvat uskomushoitoihin merkittävä teollisuudenala ja elinkeino Aniharvoin käytetty suuressa hädässä, akuuttitilanteissa tai länsimaissa edes ainoana hoitona.

17 Perinnelääkinnästä Mm. jäsenkorjaus (”niksauttelu”) voi olla tehokasta. Pitkäaikaisvaikutukset huonosti tunnettuja, osa markkinoinnista hakoteillä. Yrttilääkinnässä ongelmia: turvallisuus huonosti taattu, tehoa ei osoitettu. Tehokkaita luontoperäisiä lääkkeitä on, näistä monet hyvin toksisia. ”Luonnollisuus” ei merkitse turvallisuutta. Ihmisläheisyys ilmeisesti keskeinen vaikuttava tekijä.

18 Outoja uskomuksia ”vaihtoehtohoidon” kentällä
Lääkärit haluttomia ottamaan käyttöön tehokkaita ja haitattomia hoitomuotoja? ”Kansanlääkintä” perusteltavissa sillä, että sitä on käytetty pitkään? ”Tutkimuksia” ja ”professoreita”.

19 Aivojen toiminta ja hypnoosi tulivat neurotieteellisen kuvantamisen piiriin 1990-luvulla

20 Keskiaika ja varhainen uusi aika: demoneja ja noitia, matkoja Blåkullaan

21 Hypnoottisia ilmiöitä ollut aina, mutta...
Franz Anton Mesmer ( ) nosti ne valistusaikana yleisön tietoisuuteen esiluonnontieteellisessä viitekehyksessä ”animaalisena magnetismina”. Omaksui magneettien käytön jesuiitoilta (mm. isä Maximillian Hell, ). Aiemmin käyttö oli liittynyt vain uskonnolliseen parannustoimintaan.

22 Mistä ”magnetismi”? Uskomus magneettien parantavasta voimasta jo antiikin aikana. Näkymättömästi välittyvä konkreettinen voima on hyvin taianomainen teknologiaan tottumattoman silmissä. ”Terveysmagneetteja” myydään edelleen yhä uusille kuluttajille, sykli ehkä noin 10 vuotta.

23 Franklinin komission raportti mesmerismistä 1784
Jäseninä mm. Benjamin Franklin, hapen eristänyt Lavoisier ja myöhemmin kuuluisaksi tullut dr. Guillotin. Ensimmäinen tieteellinen psykoterapiatutkimus verrokkeineen ja sokkoasetelmineen. Havainnot osuvia mutta tulkinta ongelmallinen.

24 Hypnoosidemonstraatio la Salpêtriérissa 1887

25 Mitä hypnoosi on? Eläytymiseen, keskittymiseen, suggerointiin ja rentoutumiseen perustuva tila, jonka avulla syntyy muutoksia aistimuksissa, kokemuksissa ja elimistön toiminnassa. Saadaan yleensä aikaan sanallisilla suggestioilla sopivien odotusten ja yhteistyön vallitessa. Termillä historiallisia rasitteita.

26 Hypnoosi tänään Voidaan määritellä riidattomasti menetelmänä ottamatta kantaa siihen, mihin se johtaa - vaikutuksen arviointi objektiivisin mittauksin. Erityinen hermoston tila vai sosiaalisiin rooleihin ja vuorovaikutukseen pelkistyvä ilmiö? Kahtiajako menettämässä merkitystään.

27 Mitä hypnoosi on? Subjektiivisesti usein unta muistuttava miellyttävä olotila: rentous, mielikuvien intensiivisyys, jopa unennäköä muistuttava hallusinointi. Fysiologisesti kuitenkin rentoutunut valvetila - ei unta. Moninaisia vaikutuksia mahdollista saada aikaan suurella osalla potilaista, ei kaikilla.

28 Hypnoosi-induktio Aikanaan toimenpideluokituksen n:ro 312.
Useita eri tapoja ja yhdistelmätekniikoita. Katsefiksaatio, suggeroinnit näyistä silmät suljettuina, raajojen painontunteesta, rentoudesta, väsymyksestä tai nukahtamisesta. Monotoninen numeroiden luetteleminen, käden ns. ”levitaatio” jne.

29 Mitä hypnoosi on? Hoidollisesti yleensä lyhytpsykoterapiaa, joskus apukeino pitkässä psykoterapiassa. Usein erinomainen apu mm. toimenpidepelossa. Noin 10 %:lle tarvittaessa jopa ainoaksi anestesiamenetelmäksi riittävä. Mm. suolen toimintaan, verenkiertoon, vähäisemmässä määrin keuhkoputkien supistuksiin ja mahdollisesti immuunivasteisiin vaikuttava menetelmä.

30 Hypnoosi hoitomenetelmänä
Aniharvoin ainoa mahdollisuus, joskin eräissä tilanteissa ainoastaan direktiivinen tai suggestiivinen ote mahdollistaa hoidon. Osattava valita useiden hoitomuotojen joukosta etujen ja haittojen vertailemisen nojalla. Hoidettava häiriö luonnollisine sairaudenkulkuineen tunnettava, samoin hypnoosin vasta-aiheet.

31 Hypnoosi - tehokas hoitokeino, tajunnantutkimuksen kohde ja satuilun värittämä kummajainen
Suhteellisesti enemmän disinformaatiota ja suoranaisia valeita kuin mistään muusta lääketieteessä käyttökelpoisesta menetelmästä. Taustalla historia, ilmiön määrittelyn vaikeus ja tarve manipulointiin.

32 Hypnoosi tieteessä Voidaan määritellä riidattomasti menetelmänä ottamatta kantaa siihen, mihin se johtaa - vaikutuksen arviointi tapahtuu objektiivisin mittauksin tai ryhmiä vertaillen. Erityinen hermoston tila vai sosiaalisiin rooleihin ja vuorovaikutukseen pelkistyvä ilmiö? Kahtiajako menettämässä merkitystään.

33 Hypnoosin sovellukset
Osin näyttöön perustuvaa lääketiedettä, osin vain kokemusperäisiä käsityksiä tehosta. Hyvä teho kuvattu mm. ärtyvän suolen, unettomuuden, jännitystilojen, ahdistuneisuuden, useiden eri kiputilojen, ja dissosiaatio- ja konversio-oireiden osalta. Vähäistä näyttöä astman ja ihosairauksien hoidosta. Käyttökelpoinen anestesiamenetelmä osalla potilaista. Hypnoosikäsitteen alla myös suurellista humpuukia; Suomessa ei vielä toimintaa säätelevää lakia kuten esim. Ruotsissa, Norjassa ja Israelissa.

34 Hypnoosin vasta-aiheet
Psykoottinen sairaus Paranoidinen taipumus Muun mielekkäämmän menettelyn syrjäytyminen Vakavassa masennuksessa ei ainoana keinona Valemuistojen kehittymisen ilmeinen vaara - resistenssin kehittyminen ristikuulustelulle

35 Suuri innostus 1880-luvulla
Keskustelu vasta perustetussa aikakauskirja Duodecimissa vilkasta ja tieteellisen kriittistä. Myönteisiä ja kielteisiä hoitotuloksia riippuen siitä, mitä hoidettiin. Ensimmäinen suggestiiviseen puoskarointitapaukseen liittyneen komplikaation kuvaaminen 1889. Hypnoanestesia.

36 Joitain hypnoosin tieteellisen tutkimuksen merkkipaaluja Suomessa
Väitöskirjat unissasaarnaamisesta 1921 ja 1922, Aarni Voipio. Myötävaikuttajina mm. Christian Sibelius, Eino Kaila ja Harald Fabritius. Kirurgiylilääkäri Claës Cedercreutzin kliininen väitöskirja aaveraajakivusta 1952. Tieteellinen Hypnoosi ry - Vetenskaplig Hypnos rf 1959. Kokeellisesta hypnoositutkimuksesta lääketieteellinen väitöskirja Oulussa 1973 (Reima Kampman). Dosentuuri Tampereen yliopistoon 1981. Ensimmäinen neurotieteellinen väitöskirja (Sakari Kallio Turun yliopistossa 2003).

37 Väitöskirjoja hypnoosista ja suggestiosta
Hypnoosia nimenomaisesti koskevia väitöskirjoja on Suomessa ilmestynyt viisi: Cedercreutz 1952, Kampman 1973, Kauppila 1999, Kallio 2003, Raij 2005. Hypnoosia selvästi sivuaviksi väitöskirjoiksi voidaan nimetä ainakin neljä muuta: Voipio 1921, Miettinen 1990, Lauerma 1994, Lipsanen 2004.

38 Unen häiriöitä, ns. poikkeavia tajunnantiloja ja erikoisia kokemuksia
REM-unen aikainen käytöshäiriö ”Ufo- kaappaukset” Kuoleman- rajakokemukset Lucid dreaming (REM-uni) Unissa- kävely Ruumiista irtoamisen kokemus Vale- heräämiset Unikauhu- kohtaus Non-REM S3-4 Hypnoosi- kokemus ”Ilmestykset” ym.

39 Hypnagogiset ja hypnopompiset hallusinaatiot non-REM S0-2 (SEM-) ja heräämisvaiheissa

40 Non-REM S3-4 ja incubus

41 Ns. maallikkohypnoosi Suomessa
Juontuu lääketieteen ja psykologian tavoin shamanismista ja siitä kehittyneestä parantajaperinteestä. Saanut vaikutteita eri tahoilta, mm luvun teosofiasta, USA:n spiritualistiselta pohjalta nousseista hurmos- ja kulttiliikkeistä ja sittemmin new age-liikkeestä. Hyvää tarkoittava toiminta maallikkojärjestöissä rajautuu rikollisuuteen: potilaita raiskattu, painostettu ja kiristetty, hypnoosilain puolestapuhujia uhkailtu murhilla ym.

42 15 % suomalaisista uskoo, että noituudella voi vaikuttaa toisen ihmisen elämään.
Ennustuskin voi laukaista paniikkihäiriön, ja kirousten poistosta voi periä omaisuuksia

43 Noidat, uusi aika ja internet: erotiikkaa, wiccaa ja gotiikkaa

44

45 Certified expert - Dr. Zoe, die Katze

46 Esimerkkejä viime vuosilta
Suomalaisessa opetussairaalassa luennoi erityispedagogiikan dosentti, joka näytti videoita mm. käärmeiden työntämisestä nuorten tyttöjen emättimiin Afrikassa, ja esiintyi voodoo-pappina ja afrikkalaisen diktaattorin henkilääkärinä. Hän myös markkinoi hypnoosiin ja klitoriksen stimulointiin perustuvaa hoitomenetelmäänsä lehti-ilmoituksin. Yleisö ei hämmennykseltään kyennyt reagoimaan.

47 Mielenterveyspalveluiden markkinointia v. 1999

48 Esimerkki 2 Yliopistollisessa terveydenhuoltoalan jatkokoulutuksessa Suomessa oli psykologina esiintynyt mies, joka käytti arvo- ja ammattinimikkeinään mm. ”professori, PhD, johtokunnan puheenjohtaja, parantaja, johtava pastori, joogi, henkienmanaaja, maailman johtava motivaatiopsykologi, menestystieteen perustaja ja kolmella mantereella työskennellyt koulutus- ja terveysasiantuntija”. Käytös kurssilla herätti huomiota muttei johtanut toimenpiteisiin. Tutkintotodistuksia ei löytynyt.

49 Unissasaarnaaja Maria Åkerblomin tarina 1898-1981
Kahden teologisen ja yhden sielutieteellisen väitöskirjan vuoksi tunnettu USA:ssa asti (myöhemmät professorit Aarni Voipio ja Gustav Björkstrand). Köyhästä, sairaalloisesta tytöstä unissasaarnaavaksi lahkojohtajaksi, murhayrityksistä kuritushuoneeseen, tehtaanomistajaksi ja seurapiireihin. Ensimmäinen dokumentoitu hypnoosin väärinkäyttäjä Suomessa.

50 Maria Åkerblom (1898-1981): unissasaarnaaminen eli horrossaarnaaminen (saarnatauti, predikosjukan)

51

52 Grigori Rasputin ( )

53

54 Kollega Radovan Karadzic - Belgradin Punatähden psyykkaaja

55 Ruben Oskar Auervaara 1906-64

56 Nilsiän wetotauti Kymmeniä kouristelevia Nilsiässä: onko rukiissa karjunhampaita? V Suomessa oli kuollut 1126 henkeä torajyvämyrkytykseen. Torajyvämyrkytys, ergotismi eli Pyhän Antoniuksen tuli oli tunnettu jo keskiajalta, syy selville vasta v. 1630, akateeminen hyväksyntä 1746. Pyhän Vituksen tai pyhän vietin tanssi, tarantelismi?

57 Lääket. kand. J. W. Hjelmman:
Kyseessä on hysteeris-uskonnollinen ekstaasiepidemia (”itsehypnoosia”) ei myrkytys. Selityksen viitekehys Charcot´lta. Patologisoinnin paheksuntaa vanhasuomalaiselta Savo-Karjalalta - suhde raamatun ennustuksiin mahdollinen. Tukea nuorfennomaanien Juhani ja Pekka Ahon Savo-lehdeltä.

58 Spiritualistiset lahkot USA:ssa
Phineas Quimby ( ) ja hänen oppilaansa Mary Baker Eddy ( ). Uskonnollinen hurmosparantaminen ja menestysopit, karismaattinen liike. Tyypillistä suggerointi hengen kaikkivoipaisuudesta - aivan kuin viime vuosien suomalaisessa menestyskoulutuksessa.

59 Kautokeinon kansannousu 1852
Yli 30 hurmosuskovaisen saamelaisen joukko kulki antamassa raippoja niille, jotka eivät olleet totisessa uskossa. Nimismies, viinaa laillisesti myynyt kauppias surmattiin, pappia kidutettiin, myös kaksi saamelaista kuoli väkivaltaisesti. Väkivalta poikkeuksellisen brutaalia. Murhaajat ja joukon johtajat Aslak Hetta ja Mons Somby mestattiin korkeimman oikeuden päätöksellä 1854.

60 Kautokeinon kansannousu 1852
Messiaanisuus sai ilmeisesti psykoottisen luonteen: ”Kristusta ylemmät”. Lars Leevi Laestadius kautokeinolaisista aiemmin talvella 1852: ”Niin pyörällä ja hassuja, ettei voinut heidän kanssaan puhua yhtään järjellistä sanaa” Aslak Hetta ilmeisesti odotti pelastusta ihmeen kautta loppuun asti teloituksessaan 1854.

61 Kautokeinon kansannousu 1852
Vertailukohtana ”ghost dance”-liike, joka johti lopulta Wounded Kneen verilöylyyn 1890. Taustalla perinteiden järkkyminen, herätyksen kariutuminen alkoholiin, Suomen-vastaisen rajan sulkeutuminen hieman aiemmin syksyllä 1852. Kolonialistiset otteet saamelaisten kohtelussa?

62 Kautokeinon kansannousu 1852
Hettan ja Sombyn kallot Oslon yliopiston antropologisiin kokoelmiin, edellinen vaihdettiin Kööpenhaminan yliopiston kanssa kahteen inuiitin kalloon. Kallot haudattiin kirkon ja valtion anteeksipyynnöin 1997. Eräät saamelaisaktivistit kuvaavat nykyisin Hettaa ja Sombytä kansallissankareiksi (!), nimismies Buchtia paneteltu tosiasiain vastaisesti.

63 Korpelalaisuus 1930-luvun Tornionjokilaaksossa
Sai alkunsa lestadiolaisuudesta erkaantuneesta omintakeisesta ryhmästä Pahanlaatuisen kultin piirteet: johtajien seksuaaliset ym. vapaudet, alaikäisten hyväksikäyttö, jäsenten nöyryyttäminen, oudot rituaalit, apokalyptinen näkemys. Kristalliarkin odotus tyrehtyi 1940-luvulla mielisairaalahoitoihin ja vankeustuomioihin.

64 Kansan Temppeli, USA ja Guyana 1978
”Pastori Jonesin” toiminta alkoi 1950-luvulla sosiaalisesti vastuuntuntoisena ja ihanteellisena auttamistoimintana, johon sekoittui millenarismia. Pahanlaatuisen ja sitovan kultin piirteet näkyvissä jo varhain, paranoidisuus kasvoi asteittain. Siirtyminen Guyanaan, jossa hajaantumisuhan edessä vierailijadelegaation väijytys ja noin 900 hengen joukkoitsemurha/joukkomurha ”Jonestownissa” 1978.

65 Davidin Oksa, Teksas 1993 Karismaattisen entisen rock-muusikon johtama Seitsemännen päivän adventisteista erkaantunut millenaristinen liike. Seksuaalista hyväksikäyttöä - profeetta David Koreshille uusi sukupolvi jumalan lapsia. Vainoharhainen eristäytyminen ja aseistautuminen. Piiritys, tulipalo ja joukko(itse)murha Wacossa 1993 FBI:n rynnäköidessä panssarivaunuin ja kyynelkaasua käyttäen.

66 Daavidin Oksa: Waco, Texas 1993

67 Korkein Totuus, Japani 1995 ”Elämää kunnioittava buddhalainen liike.”
Luontaishoitoa ja joogakoulu, poseerausta Dalai Laman kanssa Lämminhenkisen ja karismaattisen gurun ympärille kehittyi fanaattinen uskonliike. Henkilönpalvontaa ja taloudellista riistoa. Useita murhia jo ennen sariini-iskua Tokiossa 1994. Kannattajia edelleen olemassa.

68 Auringon Temppeli, Ranska, Sveitsi ja Québeck 1994-97
Yksi lukemattomista ”Temppeliherrojen perintöä” mielestään vaalineista esoteerisista liikkeistä, pinnallisesti kuitenkin vain kulturelli yhteisö. Luontaishoitoja, mm. homeopatiaa ja astrologisia rituaaleja. Eksklusiivinen ja elitistinen, jäseninä mm. suuren kanadalaisen voimalaitosyhtiön korkea johtaja, Richelieun pormestari ja valtiovarainministeriön vanhempi neuvonantaja. Johtajien tultua nurkkaan ajetuiksi ”puhdistautuminen tulella” - lähtö Siriukseen - kolmessa erässä, pääosa uhreista surmattuja.

69 Taivaan portti, Kalifornia 1997
Juuret 1970-luvun UFO-uskomuksissa. Avainsanana ”henkinen kasvu”. Tyypillinen nöyryyden ja suurellisuuden yhteenkietoutuma. Kastrointeja, Hale-Boppin komeetan odotusta. Lopulta 39:n hengen joukkoitsemurha.

70 Liike Jumalan Kymmenen Käskyn Palauttamiseksi, Uganda 2000
Mukana mm. entinen poliitikko ja kaksi katolista pappia. Keskushahmona entinen prostituoitu, jolle Neitsyt Marian selitettiin viestittävän. Jäsenten taloudellista riistoa, autoritaarinen kuri ja puherajoitus. Lähes 800 vainajaa, johtajien kohtaloa tai vaiheita ei tiedetä.

71 Joukkotoiminta psykoosin tai vaikean luonnehäiriön pohjalta
Lukuisat hyvin dokumentoidut ääriesimerkit niin Suomesta kuin ulkomailtakin useimmille kuulijoille hätkähdyttäviä. Rationaalinen toimintatapa väistyy joukossa yllättävän helposti. Tälle lienee evolutiivinen taustansa. Kysymys on suggestiosta, jonka käytön eräs erityistapaus on hypnoosi.

72 Joukkotoiminta psykoosin tai vaikean luonnehäiriön pohjalta
Tyypillistä messiaaninen grandioottisuus Toiminta ei palvele ensisijaisesti eikä välttämättä lainkaan materiaalisia päämääriä, vaan sisäistä tyydytystä. Avainasemassa joukkosuggestio ja hurmos. Saattaa laantua avainhenkilöiden psykiatrisen hoitamisen tai vankeuden kautta.

73 Vertailuja ja kehityssuuntia
Nilsiän wetotauti < korpelalaisuus 1930-luvulla < åkerblomilaisuus 1920-luvulla < Kautokeinon kansannousu 1852. Suomi on välttynyt pahanlaatuisten hurmosliikkeiden merkittävältä vaikutukselta, jota monissa maissa on esiintynyt 1950-luvulta alkaen New Age-hengessä. Mauno Koiviston presidenttikaudella kuitenkin scientologeja presidentin turvamiesten joukossa.

74 Kehityssuuntia Uskonnollisissa hurmosyhteisössä vähäisempiä väärinkäytöksiä, samoin mm. New Age-henkisissä ”henkisen kasvun” ja ”parantamisen” yhteisöissä. Järjestäytynyt rikollisuus ja sen kansainväliset yhteydet kasvaneet. Islamilaisen maailman ja siihen kytkeytyvän fanaattisuskonnollisen liikehdinnän ja terrorismin ymmärtäminen ja kohtaaminen ajankohtaista.

75 Verkostoitumisen lisääntyminen ja väkivaltaan taipuvaiset kultit?
Kehitysmahdollisuuksia kahteen suuntaan? Tietoisuus kulteista saattaa estää niiden vaikutusvallan kasvua? Suggestion ja primitivisoivien joukkoilmiöiden psykobiologian paremmalla ymmärtämisellä ehkä saavutettavissa jotain?

76 Muistin toiminnan perusteita
Muisti on dynaaminen järjestelmä, ei tieto-arkisto tai hypnoosilla kelattavissa oleva nauha. Lyhyt- ja pitkäkestoinen muisti - eri aivomekanismit. Eri häiriöissä muistin osa-alueet häiriintyvät eri tavoin: proseduraalinen muisti (motoriset taidot), semanttinen muisti (asiatiedot), episodimuisti ja omaelämäkerrallinen muisti. Eksplisiittinen muisti ja implisiittinen muisti.

77 Omaelämäkerrallinen pitkäaikaismuisti
Tärkein kiinnekohta elämässä navigoimiseen on suhteellisen pysyvä käsitys itsestä. Sen säilyttämiseksi kokonaisuuteen sopimattomia kohtia on joskus pakko unohtaa. Omaelämäkerrallinen muisti on unohduksen ja itsepetoksen temmellyskenttä. Muisti kultaa ja lohduttaa - esimerkkinä muistelmateokset. Depressiivisellä muistikuvat voivat värittyä päinvastaiseen suuntaan.

78 Unohtamisen tai mieleenpalauttamisen vaikeuden syitä
Tavallinen unohtaminen Aivotärähdys, aivoruhje tai muu mekaaninen elimellinen tekijä Päihtymys Torjunta Psyykkinen traumapohjainen muistinmenetys eli dissosiatiivinen amnesia

79 Miten voi menettää muistinsa ilman elimellistä häiriötä?
Arkikokemus ei tue ajatusta täydellisen psykogeenisen muistinmenetyksen mahdollisuudesta. Muistinmenetystä voi teeskennellä tarkoituksena välttää oikeudellinen tai moraalinen edesvastuu. Muisti palvelee henkiinjäämistä - miksi vaaratilanne unohdettaisiin?

80 Dissosiatiivisen amnesian mielekkyys
Evolutiivisesti mielekäs vaihtoehto. Tarjoaa sopeutumisen mahdollisuuden tietyissä muutoin kuolemaan tai lisääntymismahdollisuuksien menettämiseen johtavissa ääritilanteissa. Dissosiatiivinen amnesia on harvinainen reagointitapa.

81 Trauma ja muisti Muistaminen, ei unohtaminen, on pääsääntö.
Kokeellinen tutkimus ei juurikaan tue näkemystä traumaattisten kokemusten torjunnasta. Kokeellinen tutkimus ei kuitenkaan ole yleistettävissä. Kohtalainen kiihtyneisyys lisää muistijälkien syntyä, erittäin voimakas heikentää. Unohtamista ja muistikuvien värittymistä tapahtuu ajan saatossa.

82 Dissosiatiivisen amnesian mielekkyys
Evolutiivisesti mielekäs vaihtoehto. Tarjoaa sopeutumisen mahdollisuuden tietyissä muutoin kuolemaan tai lisääntymismahdollisuuksien menettämiseen johtavissa ääritilanteissa. Dissosiatiivinen amnesia on harvinainen reagointitapa.

83 Hypnoosi rikostutkinnassa
Tulee kyseeseen lähes yksinomaan puolueettomaksi arvioidun todistajan osalta esitutkinnassa riippumattomien todisteiden hankkimiseksi. Epäillyn ja usein uhrinkin hypnotisointiin liittyy monia ongelmia. Poikkeuksen voi muodostaa materiaalisen todisteen hankinta hypnoosin avulla.

84 Hypnoosi rikostutkinnassa
Hypnoosin käyttäjän oltava muistin toimintaa, psykiatriaa ja kliinistä psykologiaa hyvin hallitseva puolueeton ammattilainen. Kaikki kontaktit pyrittävä videoimaan. Eräitä mahdollisuuksia on, mutta niihin sisältyy riskejä, ja kognitiivisesti hiotut kuulustelutekniikat ovat usein parempia.

85 Lisää tietoa Kallio S, Lauerma H (toim.) Hypnoosi ja suggestio lääketieteessä ja psykologiassa. Kustannus Oy Duodecim 2004. Tieteellinen Hypnoosi ry:n verkkosivut monine linkkeineen.

86


Lataa ppt "Usko, toivo ja huijaus Hannu Lauerma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google